Year 2018, Volume 23, Issue 3, Pages 226 - 230 2018-12-11

Germeçtepe Baraj Gölü’nden (Kastamonu) Örneklenen Kerevitlerde (Astacus leptodactylus) Branchiobdella sp.’nin Varlığı: Vaka Takdimi

Mahmut Elp [1] , Khaled M. İ. Muftah [2] , Şevki Kayiş [3]

15 110

Tatlısu kaynaklarında yaygın olarak bulunan Crustacea türlerinden kerevitin (Astacus leptodactylus) ekonomik değeri oldukça fazladır. Ülkemiz’de kerevit üretiminde geçmiş yıllara oranla önemli düşüş yaşanmıştır. Bu azalışta hastalıklar belirleyici sebep olup, hastalık etkenlerinin ortaya konulması önem arz etmektedir. Bu çalışmanın amacı Kastamonu İli sınırları içerisinde yer alan Germeçtepe Baraj Gölü’nden örneklenen kerevit (Astacus leptodactylus)’lerde karşılaşılan Branchiobdella sp.’nin varlığını ortaya koymaktır. Örnekler Fanyalı ağlar ile yakalanmış ve canlı olarak laboratuvara getirilerek incelemeleri yapılmıştır. Baraj gölünden toplam 8 kerevit örneği toplanmıştır. Bu bireylerden 3 adedinde Branchiobdella sp.’ye rastlanmıştır. Parazitlerin kerevitlerin karapaks ve anten kısımlarında lokalize olduğu gözlenmiştir. Parazitin yaygınlık değeri %37 olarak hesaplanmıştır. Bu çalışma Batı Karadeniz Bölgesi’nden Branchiobdella sp. nin varlığını ortaya koyan ilk çalışma olma niteliğindedir. 

Kerevit, Ekto Parazit, Kastamonu Su Kaynakları
 • Anonim, 2012. 23. Bölge Müdürlüğü 2012 Yılı Yatırım Programı ve Bütçe Takdim Raporu. T.C. Orman Ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Kastamonu.
 • Asgharnia M (2017) Determination of Parasite Fauna on Freshwater Crayfish “Astacus leptodactylus” (Eschscholtz, 1823) In the Arass Dam Reservoir, Northwest of Iran. J Fish Aqua Dev: JFAD-128. DOI:10.29011/JFAD-128/100028
 • Aysever, M. L., Hilmioğlu Polat, S., Türk, N., Metin, D. Y., 2011. Tatlı Su Istakozlarından (Astacus leptodactylus) Saprolegnia sp. ve Aeromonas hydrophila İzolasyonu, Kafkas Univ Vet Fak Derg 17 (5): 873-875
 • Duman, M., Çoban, Ö. E., Özpolat, E., 2012. The determination of the effect to shelf life of marinated crayfish (Astacus leptodactylus Esch., 1823) with rosemary and thyme essential oils additive. Kafkas University Journal of Veterinary Faculty, 18 (5), 745-751
 • Gelder S. R., Delmastro G. B., Ferraguti M., 1994. A report on branchiobdellidans (Annelida: Clitellata) and a taxonomic key to the species in northern Italy, including the first record of Cambarincola mesochoreus on the introduced American red swamp crayfish. Boll. Zool., 61, 179–183
 • Harlıoğlu, M., 1999. The First Record of Epistylis niagarae on Astacus leptodactylus in a Cray fish Rearing Unit, Cip, Turkish Journal of Zoology 23(1): 13-15
 • Harlıoğlu, M. M., Farhadi, A., 2017. Türkiye’ye İthal Edilen Kerevit Türlerinin Çevre Üzerine Oluşturabileceği Olumsuz Etkiler. Fırat Üniv. Müh. Bil. Dergisi, 29 (1): 247-259
 • Harlıoğlu, M. M., 2008. The harvest of the freshwater crayfish Astacus leptodactylus Eschscholtz in Turkey: Harvest history, impact of crayfish plague, and presentdistribution of harvested populations. Aquaculture International, 16: 351-360.
 • Harlıoğlu, M. M., Köprücü, K., 2000. An investigations on the vitamin A2, C, E and β-carotene of freshwater crayfish, Astacus leptodactylus Eschscholtz, Fırat Üniv., Fen ve Müh. Bil. Dergisi, 12 (2), 277-281
 • İbret, B. U., 1998. Kastamonu'nun Su Kaynaklan. Kastamonu Eğitim Dergisi, Yıl:4, Sayi:5, 147-160
 • Köksal, G., 1988. Astacus leptodactylus in Europe. In: Freshwater Crayfish: Biology,Management and Exploitation (Eds. D.M. Holdich and R.S. Lowery), CroomHelm, London and Timber Press, Oregon, pp. 365-400
 • Mazlum, Y., Yılmaz, E., 2006. Türkiye’de önemli kerevit türlerinin yetiştiriciliği. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, 23 (1-2): 201-205
 • Nekuie Fard, A., Gelder, S. R., 2011. First Report of Branchiobdella kozarovi SUBCHEV, 1978 (Annielida: Clitellata) in Iran, and Its Distribution in the Eastern Euro-Mediterranean Subregion. Acta Zoologica Bulgarica 63(1):105-108
 • Patır, B., Dinçoğlu, A. H., Gürel İnanlı, A., 2002. Keban Baraj Gölü Tatlı Su Istakozlarının (Astacus leptodactylus Escholtz, 1823) Mikrobiyolojik Kalitesi ile Mikrobiyal Florası Üzerine Araştırmalar, E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 19:19-28
 • Odabaşı, S., Arslan, N., Odabaşi, D. A., 2016. First Record of Branchiobdella kozarovi Subchev, 1978 from the European Part of Turkey. Acta Zoologıca Bulgarıca, 68 (4): 597-598
 • Subchev M. A. 2008. Branchiobdellida (Annelida: Clitellata) found in the crayfish and annelid collections of Paris National Museum of Natural History and on recently collected crayfishes from France. – Acta zoologica bulgarica, 60 (3): 233-237
 • Subchev, M. A. and S. R. Gelder (2010). Branchiobdellida (Annelida: Clitellata) found in the crayfish collection of the Natural History Museum in Vienna, Austria, with a re description of Branchiobdella papillosa Nesemann & Hutter, Acta Zoologica Bulgarica, 62 (1): 33-42
 • Subchev M. A., 2017. The Genus Branchiobdella Odier, 1823 (Annelida, Clitellata, Branchiobdellida): a Review of its European Species, Acta zool. bulg., 66 (1): 5-20.
Primary Language tr
Subjects Science
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-6811-5048
Author: Mahmut Elp (Primary Author)
Institution: Kastamonu Üniversitesi
Country: Turkey


Author: Khaled M. İ. Muftah

Author: Şevki Kayiş

Bibtex @research article { yyufbed460552, journal = {Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi}, issn = {1300-5413}, eissn = {2667-467X}, address = {Yuzuncu Yil University}, year = {2018}, volume = {23}, pages = {226 - 230}, doi = {}, title = {Germeçtepe Baraj Gölü’nden (Kastamonu) Örneklenen Kerevitlerde (Astacus leptodactylus) Branchiobdella sp.’nin Varlığı: Vaka Takdimi}, key = {cite}, author = {Elp, Mahmut and M. İ. Muftah, Khaled and Kayiş, Şevki} }
APA Elp, M , M. İ. Muftah, K , Kayiş, Ş . (2018). Germeçtepe Baraj Gölü’nden (Kastamonu) Örneklenen Kerevitlerde (Astacus leptodactylus) Branchiobdella sp.’nin Varlığı: Vaka Takdimi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 23 (3), 226-230. Retrieved from http://dergipark.org.tr/yyufbed/issue/40843/460552
MLA Elp, M , M. İ. Muftah, K , Kayiş, Ş . "Germeçtepe Baraj Gölü’nden (Kastamonu) Örneklenen Kerevitlerde (Astacus leptodactylus) Branchiobdella sp.’nin Varlığı: Vaka Takdimi". Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 23 (2018): 226-230 <http://dergipark.org.tr/yyufbed/issue/40843/460552>
Chicago Elp, M , M. İ. Muftah, K , Kayiş, Ş . "Germeçtepe Baraj Gölü’nden (Kastamonu) Örneklenen Kerevitlerde (Astacus leptodactylus) Branchiobdella sp.’nin Varlığı: Vaka Takdimi". Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 23 (2018): 226-230
RIS TY - JOUR T1 - Germeçtepe Baraj Gölü’nden (Kastamonu) Örneklenen Kerevitlerde (Astacus leptodactylus) Branchiobdella sp.’nin Varlığı: Vaka Takdimi AU - Mahmut Elp , Khaled M. İ. Muftah , Şevki Kayiş Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 226 EP - 230 VL - 23 IS - 3 SN - 1300-5413-2667-467X M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 YUZUNCU YIL UNIVERSITY JOURNAL OF THE INSTITUTE OF NATURAL AND APPLIED SCIENCES Germeçtepe Baraj Gölü’nden (Kastamonu) Örneklenen Kerevitlerde (Astacus leptodactylus) Branchiobdella sp.’nin Varlığı: Vaka Takdimi %A Mahmut Elp , Khaled M. İ. Muftah , Şevki Kayiş %T Germeçtepe Baraj Gölü’nden (Kastamonu) Örneklenen Kerevitlerde (Astacus leptodactylus) Branchiobdella sp.’nin Varlığı: Vaka Takdimi %D 2018 %J Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi %P 1300-5413-2667-467X %V 23 %N 3 %R %U
ISNAD Elp, Mahmut , M. İ. Muftah, Khaled , Kayiş, Şevki . "Germeçtepe Baraj Gölü’nden (Kastamonu) Örneklenen Kerevitlerde (Astacus leptodactylus) Branchiobdella sp.’nin Varlığı: Vaka Takdimi". Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 23 / 3 (December 2018): 226-230.