Year 2018, Volume 23, Issue 3, Pages 291 - 296 2018-12-11

Nazik Gölü (Bitlis, Türkiye) Güneybatısından Alınan N3 Karotunun Palinolojik İlk Bulguları

Güldem Kamar [1]

18 73

Bu çalışma, Nazik Gölü (Bitlis) N3 sediman karotunun palinolojik ilk bulgularını içermektedir. Karot, gölün güneybatı bölümünden, 9 m su derinliğinden gravite karotiyer kullanılarak alınmıştır. 55 cm uzunluğundaki bu karottan alınan örneklerden elde edilen palinolojik verilere göre, göl çevresinde, çökelme süresince otsu bir paleoflora hakim olmuştur. Büyük oranda Poaceae familyasına ait polenlerin baskın olduğu gözlenmiştir. Elde edilen flora, günümüzdeki bitki örtüsü ile benzer olup çökelim süresince göl çevresinde step vejetasyonunun baskın olduğunu göstermektedir.

palinoloji, Nazik Gölü, Holosen, Bitlis
 • Alan, H., Bozkurt, E., Çaglan, D., Dirik, K., Özkaymak, Ç., Sözbilir, H., Topal, T., 2011. Van Depremleri Raporu (Tabanlı-Edremit). TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Yayını, rapor no: 110, 60s.
 • Ediger, V.S., 1986. Sieving techniques in palynological sample processing with special reference to the MRA system. Micropaleontology. 32 (3), 256-270.
 • Eken, G., Bozdoğan, M., İsfendiyaroğlu, S., Kılıç, D.T., Li-se, Y., (editörler) 2006. Türki-ye’nin Önemli Doğa Alanları. Doğa Derneği, 79s.
 • Kamar, G., 2018. Palynology of Lake Arin (Eastern Anatolia, Turkey) deposits and its relation with water level change of Lake Van: preliminary findings. Quaternary International. 486;83-88.
 • Kaplan, G., 2010. Van Gölü Kuzey Havzası’nın Geç Holosen palinolojisi. Yüzüncü Yıl Üniver-sitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi (basılmamış).
 • Kaplan, G., ve Heumann, G., 2010. Pollen profileof the last 1000 years of Lake Van Northern Basin: Preliminarily results. Journal of the Institute of Natural and Applied Sciences 15 (2);115-120.
 • Kaplan, G., ve Örçen, S., 2011. Van Gölü Kuzey Havzasının Geç Ho-losen Paleoflorası.Yerbilimleri, Hacettepe Üniversitesi Yerbilim-leri Araştırma ve Uygulama Mer-kezi Bülteni. 32;139-150.
 • Kaplan, G., 2013a. Palynological analysis of the Late Pleistocene terrace deposits of Lake Van, eastern Turkey: reconstruction of paleovegetation and paleoclimate. Quaternary International. 292, 168-175.
 • Kaplan, G., 2013b. Van Gölü Geç Ho-losen Polenleri. Yerbilimleri, Ha-cettepe Üniversitesi Yerbilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Bülteni. 34(1); 37-52.
 • Litt, T., Krastel, S., Sturm, M., Kipfer, R., Örcen, S., Heumann, G., Franz, S. O., Ülgen, U., and B., Niessen, F., 2009. ‘PALEOVAN’, International Continental Scientific Drilling Program (ICDP): site survey results and perspectives. Quaternary Science Reviews (28), 1555-1567.
 • van Zeist, W., Woldring, H., 1978. A polen Profil From Lake Van: A Preliminary Report in The Geology of Lake Van, (Editors: Degens, E.T., Kurtman, F.). 115-123.
 • Wick, L., Lemcke, G., Strum, M., 2003. Evidence of Lateglacial and Holocene climatic change and human impact in eastern anatolia: high resolution polen, charcoal, isotopic and geochemical records from the laminated sediments of Lake Van, Turkey. The Holocene, 13;5:665-675.
Primary Language tr
Subjects Science
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-4712-5997
Author: Güldem Kamar (Primary Author)
Institution: YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Bibtex @research article { yyufbed481624, journal = {Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi}, issn = {1300-5413}, eissn = {2667-467X}, address = {Yuzuncu Yil University}, year = {2018}, volume = {23}, pages = {291 - 296}, doi = {}, title = {Nazik Gölü (Bitlis, Türkiye) Güneybatısından Alınan N3 Karotunun Palinolojik İlk Bulguları}, key = {cite}, author = {Kamar, Güldem} }
APA Kamar, G . (2018). Nazik Gölü (Bitlis, Türkiye) Güneybatısından Alınan N3 Karotunun Palinolojik İlk Bulguları. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 23 (3), 291-296. Retrieved from http://dergipark.org.tr/yyufbed/issue/40843/481624
MLA Kamar, G . "Nazik Gölü (Bitlis, Türkiye) Güneybatısından Alınan N3 Karotunun Palinolojik İlk Bulguları". Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 23 (2018): 291-296 <http://dergipark.org.tr/yyufbed/issue/40843/481624>
Chicago Kamar, G . "Nazik Gölü (Bitlis, Türkiye) Güneybatısından Alınan N3 Karotunun Palinolojik İlk Bulguları". Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 23 (2018): 291-296
RIS TY - JOUR T1 - Nazik Gölü (Bitlis, Türkiye) Güneybatısından Alınan N3 Karotunun Palinolojik İlk Bulguları AU - Güldem Kamar Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 291 EP - 296 VL - 23 IS - 3 SN - 1300-5413-2667-467X M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 YUZUNCU YIL UNIVERSITY JOURNAL OF THE INSTITUTE OF NATURAL AND APPLIED SCIENCES Nazik Gölü (Bitlis, Türkiye) Güneybatısından Alınan N3 Karotunun Palinolojik İlk Bulguları %A Güldem Kamar %T Nazik Gölü (Bitlis, Türkiye) Güneybatısından Alınan N3 Karotunun Palinolojik İlk Bulguları %D 2018 %J Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi %P 1300-5413-2667-467X %V 23 %N 3 %R %U
ISNAD Kamar, Güldem . "Nazik Gölü (Bitlis, Türkiye) Güneybatısından Alınan N3 Karotunun Palinolojik İlk Bulguları". Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 23 / 3 (December 2018): 291-296.