Year 2016, Volume 26, Issue 1, Pages 106 - 117 2016-01-31

Exploring the Challenges and Opportunities for Participatory Water Management in Turkey
Türkiye’de Katılımcı Su Yönetimi için Zorlukların ve Fırsatların İncelenmesi

Emel BAYLAN [1]

211 411

Water is among the most challenging natural resources to manage, in almost all over the world. Population increase, consumption-based life styles, increasing energy needs, economic and environmental policies and implementations, and global warming have been increasing day by day the pressure on water resources, which are not distributed evenly on Earth. Throughout this process, different stakeholders of water confront each other and have disagreements because of their conflicting interests and demands. It is widely accepted that most of the water related problems and conflicts arise from the top-down management approaches and therefore, participatory-collaborative-approaches which allow active participation of stakeholders are needed. According to the national development efforts, top-down management applications and related conflicts on water resources are also the case in Turkey since 1950s and these have increased dramatically from the beginning of the 2000s. On the other hand, linked to the harmonization with the European Union’s Water Framework Directive, there have been legal-administrative revisions related to water management in Turkey for the last ten years, which emphasize basin-based management and stakeholder participation. The purpose of this article is to identify and evaluate the current state of and opportunities for participation in water management in Turkey, within the scope of the national political and legal-administrative framework affecting the management of water directly, which has been revised during the last ten years. Then, current state is discussed in respect with different rungs and forms of participation. In conclusion, collaboration in three levels and contexts is proposed for the development of active participation in water management in Turkey.

Su, hemen hemen tüm dünyada yönetimi en zor doğal kaynaklardan biridir. Nüfus artışı, tüketime dayalı yaşam biçimleri, artan enerji ihtiyaçları, ekonomik ve çevresel politika ve uygulamalar ile küresel ısınma, Dünya üzerinde eşit dağılmamış olan, su kaynakları üzerindeki baskıyı her geçen gün artırmaktadır. Bu süreçte, suyun farklı paydaşları, çatışan çıkar ve taleplerine bağlı olarak birbirleriyle karşı karşıya gelmekte ve anlaşmazlıklar yaşamaktadır. Su kaynaklı pek çok sorunun ve çatışmanın yukarıdan-aşağı yönetim yaklaşımlarından kaynaklandığı geniş kabul görmüştür ve buna bağlı olarak, ilgi gruplarının aktif katılımına olanak veren, katılımcı kolaboratif yaklaşımlara ihtiyaç duyulmaktadır. Ulusal kalkınma çabaları kapsamında, su kaynaklarıla ilgili yukardan-aşağı yönetim uygulamaları ve neden olduğu anlaşmazlıklar   1950’li yıllardan bu yana Türkiye’de de yaşanmaktadır ve anlaşmazlıklar 2000’li yılların başından itibaren önemli ölçüde artmıştır. Diğer taraftan su ile ilgili yasal- yönetsel yapıda, son 10 yılda, Avrupa Birliği Su Çerçeve Direktifi’ne uyum çalışmaları ile bağlantılı olarak, havza bazında yönetimi ve ilgi grubu katılımını vurgulayan değişiklikler ve düzenlemeler olmuştur. Makalenin amacı, bu süreçte su yönetimini doğrudan etkileyen, yasal-yönetsel düzenlemeler ve ulusal politikalar kapsamında, Türkiye’de suyun yönetiminde katılımcılığın mevcut durumunu ve ilgili olanakları belirlemek ve değerlendirmektir. Belirlenen mevcut durum, katılımcılığın farklı düzey ve formları açısından değerlendirilmiştir. Sonuç olarak, Türkiye’de su yönetiminde aktif katılımın gelişmesi için üç düzeyde ve kapsamda kolaborasyon önerilmiştir.

Primary Language en
Journal Section Articles
Authors

Author: Emel BAYLAN

Dates

Publication Date: January 31, 2016

Bibtex @ { yyutbd236427, journal = {Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi}, issn = {1308-7576}, eissn = {1308-7584}, address = {Yuzuncu Yil University}, year = {2016}, volume = {26}, pages = {106 - 117}, doi = {10.29133/yyutbd.236427}, title = {Exploring the Challenges and Opportunities for Participatory Water Management in Turkey}, key = {cite}, author = {BAYLAN, Emel} }
APA BAYLAN, E . (2016). Exploring the Challenges and Opportunities for Participatory Water Management in Turkey. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, 26 (1), 106-117. DOI: 10.29133/yyutbd.236427
MLA BAYLAN, E . "Exploring the Challenges and Opportunities for Participatory Water Management in Turkey". Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi 26 (2016): 106-117 <http://dergipark.org.tr/yyutbd/issue/22013/236427>
Chicago BAYLAN, E . "Exploring the Challenges and Opportunities for Participatory Water Management in Turkey". Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi 26 (2016): 106-117
RIS TY - JOUR T1 - Exploring the Challenges and Opportunities for Participatory Water Management in Turkey AU - Emel BAYLAN Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.29133/yyutbd.236427 DO - 10.29133/yyutbd.236427 T2 - Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 106 EP - 117 VL - 26 IS - 1 SN - 1308-7576-1308-7584 M3 - doi: 10.29133/yyutbd.236427 UR - https://doi.org/10.29133/yyutbd.236427 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Yuzuncu Yıl University Journal of Agricultural Sciences Exploring the Challenges and Opportunities for Participatory Water Management in Turkey %A Emel BAYLAN %T Exploring the Challenges and Opportunities for Participatory Water Management in Turkey %D 2016 %J Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi %P 1308-7576-1308-7584 %V 26 %N 1 %R doi: 10.29133/yyutbd.236427 %U 10.29133/yyutbd.236427
ISNAD BAYLAN, Emel . "Exploring the Challenges and Opportunities for Participatory Water Management in Turkey". Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi 26 / 1 (January 2016): 106-117. https://doi.org/10.29133/yyutbd.236427
AMA BAYLAN E . Exploring the Challenges and Opportunities for Participatory Water Management in Turkey. YYU J AGR SCI. 2016; 26(1): 106-117.
Vancouver BAYLAN E . Exploring the Challenges and Opportunities for Participatory Water Management in Turkey. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi. 2016; 26(1): 117-106.