Year 2017, Volume 27, Issue 4, Pages 608 - 612 2017-12-26

Seascape Çilek Çeşidinin Meyve Kalitesi Üzerine Gibberellik Asit Uygulamasının Etkisinin Belirlenmesi
Determination of Effect of Gibberellic Acid Treatments on The Fruit Quality of Strawberry cv. Seascape

Muttalip GUNDOGDU [1] , Selma BERK [2] , Ihsan CANAN [3] , Selma TUNA KOCOGLU [4] , Ferit CELIK [5] , Akgul TAS [6]

205 461

Bolu ekolojik koşullarında yetiştirilen Seascape çilek çeşidine ait meyve kaliteleri üzerine gibberelik asit uygulamasının etkisi araştırılmıştır. İki konsantrasyonda hazırlanan (50 ppm and 100 ppm) GA3 uygulamasının meyve kalite parametreleri üzerindeki etkisi belirlenmiştir. SÇKM, pH, toplam asitlik ve meyve sertliği değerlerinin her iki uygulamada da istatistiksel olarak etkilenmediği ve uygulamalar arasında fark bulunmadığı tespit edilmiştir. Diğer kalite parametrelerine ait değerlerin ise en yüksek 50 ppm uygulamasında elde edildiği görülmüştür. Yapılan araştırmada SÇKM ve sertlik değerleri 100 ppm'lik konsantrasyonda sırasıyla 6.67 briks° ve 1.31 kg/cm2 olarak belirlenmiştir. Kontrol meyveleri en yüksek pH değerine (4.08) sahipken, 50 ppm GA3 uygulanan meyveler en düşük pH değerine sahip olduğu belirlenmiştir. Buna ek olarak, en yüksek meyve ağırlığı (46.01 g) ve meyve asitliği (% 1.11), 50 ppm GA3'ün uygulamasında elde edilmiştir. Ayrıca GA3 uygulamasının aroma, tat ve meyve suyu değerlerinde önemli bir değişime neden olmadığı görülmüştür. 

In the study, the effect of gibberellic acid treatments on fruit quality of strawberry cv. Seascape grown in Bolu ecological conditions was examined. The fruit quality parameters were identified under the application of two concentration of GA3 (50 ppm and 100 ppm). It was determined that the values of SSC, pH, TA and fruit hardness were not statistically affected by both GA3 applications. The highest values related fruit weight and size were obtained at 50 ppm GA3 application. The SCC and firmness values were determined as 6.67 brix° and 1.31 kg/cm2 in 100 ppm concentration, respectively. The fruits treated with 50 ppm GA3 had lower pH than those treated 100 ppm GA3 and control. In addition, the highest fruit weight (46.01 g) and fruit acidity (1.11%) were obtained at the application of 50 ppm GA3. It was also found that the GA3 application did not cause a significant change in the flavor, taste and juice values.

  • Akıncı F (1995). Samsun ekolojik şartlarında mevsim dışı çilek yetiştiriciliğine gibberelik asit (GA3) uygulamasının etkisi üzerinde bir araştırma. On dokuz Mayıs Üniv. Fen Bilimleri Enst. Bahçe Bitkileri Ana Bilimdalı. Yüksek Lisans Tezi. Anonym, 2017a. https://biruni.tuik.gov.tr/bitkiselapp/bitkisel.zul (Access date: 04.04.2017). Anonym, 2017b. http://www.fao.org/faostat/en/#data/QC (Access date: 16.04.2017). Anonym, 2017c. https://tr.wikipedia.org/wiki/Giberellin (Access date: 21.04.2017). Asadi Z, Jafarpour M, Golparvar AR and Mohammadkhani A (2013). Effect of GA3 application on fruit yield, flowering and vegetative characteristics on early yield of strawberry cv. Gaviota. International Journal of Agriculture and Crop Sciences. 5(15): 1716-1718 Atay AN (2013). Bazı Bitki Büyüme Düzenleyicilerinin Golden Delicious Elmasında Çiçeklenme Düzensizliği, Verim Ve Vegetatif Gelişime Etkileri. Süleyman Demirel Üniv. Fen Bilimleri Enst. Bahçe Bitkileri Anabilim Dali, Doktora Tezi. Ateş F and Karabat S (2006). Sofralik Üzüm Üretiminde Yaşanan Sorunlar Ve Sultani Çekirdeksiz Üzüm Çeşidinde Kaliteyi Arttirmaya Yönelik Uygulamalar. Buldan Sempozyumu, 967-975. Blazquez MA, Soowal LN, Lee I and Weigel D (1997). Leafy Expression and Flower Initiation in Arabidopsis. Development, 124: 3835-3844. Çetin V (2002). Meyve ve Sebzelerde Kullanılan Bitki Gelişim Düzenleyiciler. Gıda ve Yem Bilimi Teknolojisi. 2: 40-50. Çetinbaş M (2010). Bazı Bitki Büyüme Düzenleyicilerinin ‘Monreo’ Şeftali Çeşidinde Verim Ve Meyve Kalitesi Üzerine Etkisi. Süleyman Demirel Üniv. Fen Bilimleri Enst. Bahçe Bitkileri Anabilim Dali, Doktora Tezi. Davis DE (2002). Inhibition of Flower Bud Initiation and Development In Apple by Defoliation, Gibberellic Acid and Crop Load Manipulation. Virginia Polytechnic Institute, Ph.D Thesis, 109 p, Blacksburg, Virginia. Engin H, Sen F and Mengü GP (2007). Şeftali Ağaçlarında (Cv. ‘Sprıngtıme’, Cv. ‘Early Red’) Görülen Bazı Fizyolojik Bozukluklara Ve Meyve Kalitesine Sulama, Gibberellin Ve Azot Uygulamalarının Etkileri. Anadolu, J. of Aarı. 17 (1): 58–70. Eris A (1990). Bahçe Bitkileri Fizyolojisi. Uludag Ü. Ziraat Fak. Ders Notlar., 11, II. Bask., Bursa. Eshghi S, Safizadeh MR and Sarseifi M (2012). Influence of Foliar Application of Volk Oil, Dormex, Gibberellic Acid and Potassium Nitrate on Vegetative Growth and Reproductive Characteristics of Strawberry cv. ‘Merak’. J. Bıol. Envıron. 6(16): 35-38 Hızal AY (1985). Büyümeyi Düzenleyicilerin Ülkemiz Meyve Yetistiriciligindeki Yerleri. Derim. 2(2): 15-17. Jamal Uddin AFM, Hossan MJ, Islam MS, Ahsan MK and Mehraj H (2012). Strawberry Growth And Yıeld Responses To Gıbberellıc Acıd Concentratıons. J. Expt. Biosci. 3(2):51-56 Kumar R, Saravanan S, Jasrotia A, Bakshi P, Shah R and Raina V (2014). Influence of gibberellic acid and blossom removal on flowering and yield of strawberry (Fragaria x ananassa Duch.) cv. Belrubi. InternationalJournal of Agricultural Sciences. 10(1): 272-275. Kumar R, Saravanan S, Parshant B and Sharma RM (2013). Influence of gibberellic acid and blossom removal on fruit quality of strawberry (Fragaria × ananassa Duch.) cv. belrubi. Vegetos. 26(1): 107-110. Özdemir E, Kaşka N, Gündüz K and Serçe S (2013). Effects of Short Day Conditioning, Chilling and GA3 Treatments to Yield and Fruit Quality in Strawberry Plug Transplants Aiming Early Fruit Production. Not Bot Horti Agrobo. 41(1): 263-268. Pehluvan M, Bozhüyük MR, Doğru B, Özden E and Aslantaş R (2012). Giberalik Asit (GA3) Uygulamalarının 0900-Ziraat Kiraz Çeşidinin Bazı Meyve Özelliklerine Etkileri. J. of Agricultural Faculty of Atatürk Univ. 43 (1): 7-11 Roussos PA, Denaxa NK and Damvakaris T (2009). Strawberry fruit quality attributes after application of plant growth stimulating compounds. Scientia Horticulturae. 119: 138–146. Saima Z, Sharma A, Umar I and Wali VK (2014). Effect of plant bio-regulators on vegetative growth, yield and quality of strawberry cv. Chandler. African journal of agricultural research. 9(22):1694-1699. Sharma RR and Singh R (2009). Gibberellic acid influences the production of malformed and button berries, and fruit yield and quality in strawberry (Fragaria ananassa Duch.). Scientia Horticulturae 119: 430–433. Yılmaz H (2009). Çilek. Hasad Yayıncılık. 348p. ISBN 975-8377-72-5.
Subjects Engineering
Journal Section Articles
Authors

Author: Muttalip GUNDOGDU
Country: Turkey


Author: Selma BERK

Author: Ihsan CANAN

Author: Selma TUNA KOCOGLU

Author: Ferit CELIK

Author: Akgul TAS

Bibtex @research article { yyutbd311855, journal = {Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi}, issn = {1308-7576}, eissn = {1308-7584}, address = {Yuzuncu Yil University}, year = {2017}, volume = {27}, pages = {608 - 612}, doi = {10.29133/yyutbd.311855}, title = {Seascape Çilek Çeşidinin Meyve Kalitesi Üzerine Gibberellik Asit Uygulamasının Etkisinin Belirlenmesi}, key = {cite}, author = {GUNDOGDU, Muttalip and BERK, Selma and CANAN, Ihsan and TUNA KOCOGLU, Selma and CELIK, Ferit and TAS, Akgul} }
APA GUNDOGDU, M , BERK, S , CANAN, I , TUNA KOCOGLU, S , CELIK, F , TAS, A . (2017). Seascape Çilek Çeşidinin Meyve Kalitesi Üzerine Gibberellik Asit Uygulamasının Etkisinin Belirlenmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, 27 (4), 608-612. DOI: 10.29133/yyutbd.311855
MLA GUNDOGDU, M , BERK, S , CANAN, I , TUNA KOCOGLU, S , CELIK, F , TAS, A . "Seascape Çilek Çeşidinin Meyve Kalitesi Üzerine Gibberellik Asit Uygulamasının Etkisinin Belirlenmesi". Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi 27 (2017): 608-612 <http://dergipark.org.tr/yyutbd/issue/33357/311855>
Chicago GUNDOGDU, M , BERK, S , CANAN, I , TUNA KOCOGLU, S , CELIK, F , TAS, A . "Seascape Çilek Çeşidinin Meyve Kalitesi Üzerine Gibberellik Asit Uygulamasının Etkisinin Belirlenmesi". Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi 27 (2017): 608-612
RIS TY - JOUR T1 - Seascape Çilek Çeşidinin Meyve Kalitesi Üzerine Gibberellik Asit Uygulamasının Etkisinin Belirlenmesi AU - Muttalip GUNDOGDU , Selma BERK , Ihsan CANAN , Selma TUNA KOCOGLU , Ferit CELIK , Akgul TAS Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.29133/yyutbd.311855 DO - 10.29133/yyutbd.311855 T2 - Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 608 EP - 612 VL - 27 IS - 4 SN - 1308-7576-1308-7584 M3 - doi: 10.29133/yyutbd.311855 UR - https://doi.org/10.29133/yyutbd.311855 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Yuzuncu Yıl University Journal of Agricultural Sciences Seascape Çilek Çeşidinin Meyve Kalitesi Üzerine Gibberellik Asit Uygulamasının Etkisinin Belirlenmesi %A Muttalip GUNDOGDU , Selma BERK , Ihsan CANAN , Selma TUNA KOCOGLU , Ferit CELIK , Akgul TAS %T Seascape Çilek Çeşidinin Meyve Kalitesi Üzerine Gibberellik Asit Uygulamasının Etkisinin Belirlenmesi %D 2017 %J Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi %P 1308-7576-1308-7584 %V 27 %N 4 %R doi: 10.29133/yyutbd.311855 %U 10.29133/yyutbd.311855
ISNAD GUNDOGDU, Muttalip , BERK, Selma , CANAN, Ihsan , TUNA KOCOGLU, Selma , CELIK, Ferit , TAS, Akgul . "Seascape Çilek Çeşidinin Meyve Kalitesi Üzerine Gibberellik Asit Uygulamasının Etkisinin Belirlenmesi". Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi 27 / 4 (December 2017): 608-612. https://doi.org/10.29133/yyutbd.311855