Year 2018, Volume 28, Issue 2, Pages 154 - 160 2018-06-29

Erzurum İli Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Sermaye Yapısına Dayalı Risk Düzeyleri
Risk Levels Based on The Capital Structure of Dairy Farms in Erzurum Province

Yavuz TOPCU [1]

207 404

Bu çalışmanın amacı, Erzurum ili süt sığırcılığı işletmelerinin 2013-2014 cari dönem verilerine dayalı bilanço tablolarının oluşturularak, işletmelerin sermaye yapısına dayalı risk düzeylerini belirlemektir.  Bu amaç için Oltu, Narman, Pasinler ve Çat ilçelerinde 145 süt sığırcılığı işletmesi ile yürütülen anketlerden elde edilen birincil veriler, araştırmanın ana materyalini oluşturmuştur. İşletmelerin 2013-2014 üretim periyodu için bilanço tablosu hazırlanmış ve başlıca finansal oranlar hesaplanmıştır. Araştırma sonuçları; bütün süt sığırcılığı işletmeleri cari dönen aktifler ile likidite açısından riskli konumda olduğunu, işletmecilerin faaliyet dönemi yükümlülüklerini yerine getirebilecek finansal güce sahip olmadıklarını, net sabit aktifler yönünden aşırı aktif varlıklara sahip olduklarını ve bütün bunların da maliyetleri artırdığını göstermiştir. Diğer taraftan, bütün işletmelerde sermaye devir oranın düşüklüğünden dolayı, finansal ve ekonomik rantabilite oranları düşük düzeylerde kalmaktadır. İşletmelerin cari varlıklarının sabit aktifler aleyhine belirli bir denge düzeyine getirilebilmesi durumunda, faaliyet başarı oranları artırılabilir ve böylece işletmelerin sürdürülebilirliği önemli ölçüde garanti altına alınabilir.   

The aim of this study was to determine the risk levels based on the capital structure of the dairy farms in Erzurum Province by means of balance-sheets of 2013-2014 production periods. For this purpose, the primary data obtained from a survey conducted on 145 dairy farms constituted the main material of the study. The balance-sheet of the farms was formed and the major assets and financial rations related to financial risks were computed. The results showed that all the dairy farms were under risk in terms of the current and liquid assets, had not financial power to fulfill their obligations, and had excess assets in favor of net fixed assets. The increase in production costs were mainly due to above mentioned factors. On the other hand, financial and economic profitability ratios were very low due to insufficient return ratio of capital for all the farms. A more balanced combination of current and fixed assets against the latter one, would contribute significantly to the success of yearly activity results, thus improve the sustainability of farms. 

 • Anonim (2013). Erzurum İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Kayıtları, Erzurum.
 • Anonim (2017). Erzurum İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Hayvan ve Hayvansal Ürünler Kayıtları, Erzurum.
 • Aral S (1989). İktisadi kalkınmamızda hayvansal üretim politikasının yeri ve önemi. Veteriner Hekimler Derneği Dergisi (3-4): 19-24.
 • Aşkan E, Dağdemir V (2016). TRA1 Düzey 2 destek ve teşvik alan süt sığırcılığı işletmelerinde sür üretim maliyeti ve karlılık durumu. TEAD 2 (1): 1-12.
 • Aşkan E, Dağdemir V (2015). Devlet desteklemelerinden faydalanan süt sığırcılığı işletmelerinin üretim değerini etkileyen faktörlerin analizi: Erzurum, Erzincan ve Bayburt illerinin örneği. Tarım Ekonomisi Dergisi 21 (2): 69-76.
 • Bolak M (2005). İşletme finansı. Birsen Yayınevi, İstanbul.
 • Çetin B (2008). Tarımsal finansman. Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
 • FAOSTAT (2017). Download and visualize data of livestock processed and primary product production. http://www.fao.org/faostat/ (Erişim tarihi: 27 Şubat, 2017)
 • Hacıoğlu Ü, Dinçer H (2009). Finansa giriş: teori ve uygulama. Beta Basım ve Dağıtım, İstanbul.
 • Şapdeniz İ (1993). Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi süt inekçiliği ünitesinin ekonomik analizi ve fiziki girdilerin saptanması üzerine bir araştırma. Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • TEPGE (2014). Tarımsal Ekonomi ve Politika Geliştirme Enstitüsü Müdürlüğü, Süt ve süt ürünleri raporu. http://www.tepge.gov.tr (Erişim tarihi: 15 Haziran, 2016)
 • Terzi S (2011). Finansal rasyolar yardımıyla finansal başarısızlık tahmini. Gıda sektöründe ampirik bir çalışma. Çukurova Üniversitesi İİBF Derg. 15 (1): 1-18.
 • Topcu Y (2004). A study on the meat cost and marketing margins of cattle fattening farms in Erzurum province. Turk J. Vet. Anim. Sci. 28 (6): 1007-1015.
 • Topcu Y (2008). Süt sığırcılığı işletmelerinde başarıyı etkileyen faktörlerin analizi. Erzurum İli Örneği. OMU Zir. Fak. Derg. 23 (1): 17-24.
 • Topcu Y, Uzundumlu AS (2009). Analysis of factors affecting on live weight gain cost in cattle fattening farms: The case of Erzurum Province. JAVA. 8 (6): 1169-1172.
 • Topcu Y (2012). Uygulamalı Tarımsal Pazarlama Araştırma Teknikleri. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü (Basılmamış Ders Notları), Erzurum.
 • TÜİK (2017). Tarımsal ürünler istatistiği, İstatistiklerle Türkiye. Türkiye İstatistik Kurumu, Ankara. http://www.tuik.gov.tr (Erişim tarihi: 15 Şubat, 2017).
 • Yılmaz H (1999). İşletmelerin finansal yönetiminde nakit akış rasyo analizi. D.E.Ü. İ.İ.B.F. Derg. 14 (1): 185-198.
Primary Language tr
Subjects Engineering
Published Date Haziran 2018
Journal Section Articles
Authors

Author: Yavuz TOPCU
Country: Turkey


Dates

Publication Date: June 29, 2018

Bibtex @research article { yyutbd296296, journal = {Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi}, issn = {1308-7576}, eissn = {1308-7584}, address = {Yuzuncu Yil University}, year = {2018}, volume = {28}, pages = {154 - 160}, doi = {10.29133/yyutbd.296296}, title = {Erzurum İli Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Sermaye Yapısına Dayalı Risk Düzeyleri}, key = {cite}, author = {TOPCU, Yavuz} }
APA TOPCU, Y . (2018). Erzurum İli Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Sermaye Yapısına Dayalı Risk Düzeyleri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, 28 (2), 154-160. DOI: 10.29133/yyutbd.296296
MLA TOPCU, Y . "Erzurum İli Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Sermaye Yapısına Dayalı Risk Düzeyleri". Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi 28 (2018): 154-160 <http://dergipark.org.tr/yyutbd/issue/38909/296296>
Chicago TOPCU, Y . "Erzurum İli Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Sermaye Yapısına Dayalı Risk Düzeyleri". Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi 28 (2018): 154-160
RIS TY - JOUR T1 - Erzurum İli Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Sermaye Yapısına Dayalı Risk Düzeyleri AU - Yavuz TOPCU Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.29133/yyutbd.296296 DO - 10.29133/yyutbd.296296 T2 - Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 154 EP - 160 VL - 28 IS - 2 SN - 1308-7576-1308-7584 M3 - doi: 10.29133/yyutbd.296296 UR - https://doi.org/10.29133/yyutbd.296296 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Yuzuncu Yıl University Journal of Agricultural Sciences Erzurum İli Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Sermaye Yapısına Dayalı Risk Düzeyleri %A Yavuz TOPCU %T Erzurum İli Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Sermaye Yapısına Dayalı Risk Düzeyleri %D 2018 %J Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi %P 1308-7576-1308-7584 %V 28 %N 2 %R doi: 10.29133/yyutbd.296296 %U 10.29133/yyutbd.296296
ISNAD TOPCU, Yavuz . "Erzurum İli Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Sermaye Yapısına Dayalı Risk Düzeyleri". Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi 28 / 2 (June 2018): 154-160. https://doi.org/10.29133/yyutbd.296296
AMA TOPCU Y . Erzurum İli Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Sermaye Yapısına Dayalı Risk Düzeyleri. YYU J AGR SCI. 2018; 28(2): 154-160.
Vancouver TOPCU Y . Erzurum İli Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Sermaye Yapısına Dayalı Risk Düzeyleri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi. 2018; 28(2): 160-154.