Year 2018, Volume 28, Issue 2, Pages 215 - 225 2018-06-29

Determination of Suitable Criteria for Optimum Harvest Date in cv. Eşme quince (Cydonia oblonga Mill.)
Eşme Ayva (Cydonia oblonga Mill.) Çeşidinde Optimum Derim Tarihini Belirlemek İçin Uygun Kriterlerin Seçimi

Özgür ÇALHAN [1] , Mehmet Ali KOYUNCU [2]

80 332

Determination of the optimum harvest date (OHD) in fruit is one of the most important factors for preserving fruit quality and reducing losses before and after harvest. In this study, it was aimed to determine suitable criteria for OHD in Eşme, the most common varieties of quince grown in Turkey. For this purpose, fruit samples were taken weekly from the small fruit period to the end of the harvest date for a period of 2 years. The days after full blossom (DAFB), fruit weight, width and length development, starch degradation, fruit flesh firmness, soluble solid content, pH, titratable acidity, fruit ground color, ethylene production and respiration rate were determined in fruit samples during fruit development period. The most useful quality parameters for OHD determined in the Eşme quince variety are DAFB, fruit ground color (h° value), flesh firmness and starch index. DAFB for harvest early, optimum and late periods of fruit were 150-155 days, 155-165 days, 165-175 days; skin color scale values were 5-6, 7, and 8; ground color h° values were 115°-110°, 110°-105°, and 105°-100°; firmness were 85-90 N, 75-80 N, and 70-75 N; starch scale values were 4-5, 6, and 7, respectively.

Meyvelerde optimum derim zamanı (ODZ) belirlenmesi derim öncesi ve sonrası dönemde meyve kalitesinin korunması ve kayıpların azaltılması için en önemli faktörlerin başında gelmektedir. Bu çalışmada, Türkiye’de en yoğun yetiştirilen Eşme ayva çeşidinde ODZ için uygun kriterlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla 2 yıl süresince, küçük meyve döneminden derim tarihi sonrasına kadar haftalık periyodlarla ağaçlardan meyve örnekleri alınarak analizler yapılmıştır. Meyvelerde tam çiçeklenmeden derime kadar geçen gün sayısı (TÇDG), meyve ağırlığı, meyve en ve boy gelişimi, nişasta parçalanması, meyve eti sertliği, suda çözünür kuru madde miktarı, pH, titre edilebilir asitlik, meyve kabuk rengi, etilen üretimi ve solunum hızı ölçümleri yapılmıştır.  Eşme ayva çeşidinde ODZ’nin belirlenmesinde en kullanışlı kalite parametreleri olarak TÇDG, meyve kabuk rengi (h° değeri), sertlik ve nişasta içeriği ön plana çıkmıştır. Meyvelerin erken, optimum ve geç dönemde derimi için sırasıyla TÇDG sayısı 150-155 gün, 155-165 gün, 165-175 gün; kabuk renk skalası değeri 5-6, 7, 8; kabuk rengi h° değeri 115°-110°, 110°-105°, 105°-100°, meyve eti sertliği 85-90 N, 75-80 N, 70-75 N; nişasta skalası değeri 4-5, 6, 7 olarak belirlenmiştir.

 • Büyükkoca E, Karaçalı İ (1996). Ayvalarda Meyve Gelismesi ve Hücresel Yapının Değisimi. Doğa Türk Tarım ve Ormancılık Dergisi, 20(6): 501-507.
 • Çalhan Ö, Onursal CE, Güneyli A, Eren İ, Koyuncu MA (2016). Effects of different storage techniques and 1-MCP application on quality of 'Granny Smith' apple. Acta Hortic. 1120: 123-130.
 • Fan X, Mattheis JP, Patterson M, Fellman JK (1997). Optimum Harvest Date and Controlled Atmosphere Storage Potential of ‘Fuji’ Apples. In Proceedings CA, Vol. 2: 42-49.
 • Güneş NT (2003). Changes in Ethylene Production During Preharvest Period in Quince (Cydonia vulgaris L.) and the Use of Ethylene Production to Predict Harvest Maturity. European Journal of Horticultural Science, 68 (5): 212-221.
 • Güneş NT, Dumanoğlu H (2005). Some Fruit Attributes of Quince (Cydonia oblonga) Based on Genotypes During the Pre‐Harvest Period. New Zealand Journal of Crop and Horticultural Science, 33: 211-217.
 • Karaçalı İ (2009). Bahçe Üründerinde Muhafaza ve Pazarlama. Ege Üniversitesi Yayın no: 494, 481s., İzmir.
 • Kingston CM (1992). Maturity Indices for Apple and Pear. Janick, J. (Ed.), Horticultural Reviews 13: 407-432.
 • Koyuncu MA, Can A (2002). Van Koşullarında Yetiştirilen Bazı Erik Çeşitlerinin Optimum Derim Tarihlerinin Belirlenmesi. II. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 24-27 Eylül 2002, Çanakkale.
 • Legua P, Serrano M, Melgarejo P, Valero D, Martínez JJ, Martínez R, Hernández F (2013). Quality Parameters, Biocompounds and Antioxidant Activity in Fruits of Nine Quince (Cydonia oblonga Miller) Accessions. Scientia Hortic. 154: 61-65.
 • Madi R, Szabo T, Brozik S (1996). Renewed Assortment of Quince Varieties in Hungary. Horticultural Science, 28: 26-31.
 • Nanos GD, Mpezou A, Georgoudaki T (2014). Effects of 1-MCP and Storage Temperature on Quince Fruit Quality. Acta Horticulturae, 1079: 453-458.
 • Özbek S (1978). Özel Meyvecilik (Kışın Yaprağını Döken Meyve Türleri). Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No: 128.
 • Özelkök S, Kaynaş K, Burak M (1993). Üretimi öngörülen Bazı Elma Çeşitlerinde Önemli Çeşitlerinde Önemli Olan Olgunluk Parametrelerinin Saptanması. 1. Starking Delicious, Starkrimson Delicious, Golden Delicious, Starkspur Golden Delicious, Granny Smith. ABKAE, Yalova, 53s.
 • Rop O, Balík J, Řezníček V, Juríková T, Škardová P, Salaš P, Sochor J, Mlček J, Kramářová D (2011). Chemical Characteristics of Fruits of some Selected Quince (Cydonia oblonga Mill.) Cultivars. Czech Journal of Food Sciences, 29(1): 65-73.
 • Silbereisen R, Götz G, Hartmann W (1996). Obstsorten-Atlas.Ulmer, Stuttgart:237-246.
 • Skic A, Szymańska-Chargot M, Kruk B, Chylińska M, Pieczywek PM, Kurenda A, Zdunek A, Rutkowski KP (2016). Determination of the optimum harvest window for apples using the non-destructive biospeckle method. Sensors, 16(5): 661-676.
 • Soylu A (1997). Ilıman Iklim Meyveleri-II. Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Ders Notları, No: 72, Bursa.
 • Sykes JT (1972). A Description of Some Quince Cultivars from Western Turkey. Economic Botany, 26(1): 21-31.
 • Tekintaş FE, Kankaya A, Ertan E, Seferoğlu HG (2006). M9 Anacı Üzerine Aşılı Bazı Elma Çeşitlerinin Aydın İli Koşullarındaki Performanslarının Belirlenmesi. ADÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 3(2): 27-30.
 • Thomidis T, Tsipouridis C, Isaakidis A, Michailides Z (2004). Documentation of Field and Postharvest Performance for a Mature Collection of Quince (Cydonia oblonga) Varieties in Imathia, Greece. New Zealand Journal of Crop and Horticultural Science, 32(2): 243-247.
 • Türk R, Memiçoğlu M (1994). The Effects of Different Localities and Harvest Time on the Storage Period of Quince. Acta Horticulturae, 368: 840-849.
 • Türk R, Memiçoğlu M, Akbudak B (1997). Eşme Ayvasının Soğukta Muhafazasında Derim Sonrası Uygulamaların Depolama Ömrü Ve Meyve Kalitesi Üzerine Etkileri. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, Yalova, 115-124.
 • Valero D, Serrano M (2010). Fruit Ripening. Postharvest biology and technology for preserving fruit quality, 7-47, CRC press, Boca Raton.
 • Watkins CB (2003). Principles and Practices of Postharvest Handling and Stress. Ferree, D.C., Warrington, I.J. (Ed.), Apples: Botany, Production and Uses. CABI Publishing, 585-614, London, UK.
Primary Language tr
Subjects Engineering
Published Date Haziran 2018
Journal Section Articles
Authors

Author: Özgür ÇALHAN
Country: Turkey


Author: Mehmet Ali KOYUNCU (Primary Author)
Country: Turkey


Dates

Publication Date: June 29, 2018

Bibtex @research article { yyutbd397084, journal = {Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi}, issn = {1308-7576}, eissn = {1308-7584}, address = {Yuzuncu Yil University}, year = {2018}, volume = {28}, pages = {215 - 225}, doi = {10.29133/yyutbd.397084}, title = {Eşme Ayva (Cydonia oblonga Mill.) Çeşidinde Optimum Derim Tarihini Belirlemek İçin Uygun Kriterlerin Seçimi}, key = {cite}, author = {ÇALHAN, Özgür and KOYUNCU, Mehmet Ali} }
APA ÇALHAN, Ö , KOYUNCU, M . (2018). Eşme Ayva (Cydonia oblonga Mill.) Çeşidinde Optimum Derim Tarihini Belirlemek İçin Uygun Kriterlerin Seçimi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, 28 (2), 215-225. DOI: 10.29133/yyutbd.397084
MLA ÇALHAN, Ö , KOYUNCU, M . "Eşme Ayva (Cydonia oblonga Mill.) Çeşidinde Optimum Derim Tarihini Belirlemek İçin Uygun Kriterlerin Seçimi". Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi 28 (2018): 215-225 <http://dergipark.org.tr/yyutbd/issue/38909/397084>
Chicago ÇALHAN, Ö , KOYUNCU, M . "Eşme Ayva (Cydonia oblonga Mill.) Çeşidinde Optimum Derim Tarihini Belirlemek İçin Uygun Kriterlerin Seçimi". Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi 28 (2018): 215-225
RIS TY - JOUR T1 - Eşme Ayva (Cydonia oblonga Mill.) Çeşidinde Optimum Derim Tarihini Belirlemek İçin Uygun Kriterlerin Seçimi AU - Özgür ÇALHAN , Mehmet Ali KOYUNCU Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.29133/yyutbd.397084 DO - 10.29133/yyutbd.397084 T2 - Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 215 EP - 225 VL - 28 IS - 2 SN - 1308-7576-1308-7584 M3 - doi: 10.29133/yyutbd.397084 UR - https://doi.org/10.29133/yyutbd.397084 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Yuzuncu Yıl University Journal of Agricultural Sciences Eşme Ayva (Cydonia oblonga Mill.) Çeşidinde Optimum Derim Tarihini Belirlemek İçin Uygun Kriterlerin Seçimi %A Özgür ÇALHAN , Mehmet Ali KOYUNCU %T Eşme Ayva (Cydonia oblonga Mill.) Çeşidinde Optimum Derim Tarihini Belirlemek İçin Uygun Kriterlerin Seçimi %D 2018 %J Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi %P 1308-7576-1308-7584 %V 28 %N 2 %R doi: 10.29133/yyutbd.397084 %U 10.29133/yyutbd.397084
ISNAD ÇALHAN, Özgür , KOYUNCU, Mehmet Ali . "Eşme Ayva (Cydonia oblonga Mill.) Çeşidinde Optimum Derim Tarihini Belirlemek İçin Uygun Kriterlerin Seçimi". Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi 28 / 2 (June 2018): 215-225. https://doi.org/10.29133/yyutbd.397084
AMA ÇALHAN Ö , KOYUNCU M . Eşme Ayva (Cydonia oblonga Mill.) Çeşidinde Optimum Derim Tarihini Belirlemek İçin Uygun Kriterlerin Seçimi. YYU J AGR SCI. 2018; 28(2): 215-225.
Vancouver ÇALHAN Ö , KOYUNCU M . Eşme Ayva (Cydonia oblonga Mill.) Çeşidinde Optimum Derim Tarihini Belirlemek İçin Uygun Kriterlerin Seçimi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi. 2018; 28(2): 225-215.