Year 2019, Volume 29, Issue 1, Pages 69 - 75 2019-03-29

Farklı Sulama Suyu Seviyeleri ve Malç Materyallerinin Bağda Yabancı Ot Yoğunluğuna Etkisi
The Effect of Different Mulch Materials and Irrigation Water Levels on Weed Populations in Vineyard

Nazife TEMEL [1] , Hilmi TORUN [2] , Serpil TANGOLAR [3]

37 169

Araştırma, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Araştırma ve Uygulama Bağında 2017-2018 yetiştirme sezonunda yürütülmüştür. Bitkisel materyal olarak 1103P anacı üzerine aşılı, kordon şeklinde terbiye edilmiş, sıra arası ve sıra üzeri 3.5x2.0 m mesafelerde dikilmiş, üç yaşlı Trakya İlkeren asma çeşidi kullanılmıştır. Çalışmada üç farklı su seviyesi uygulamasının yapıldığı (sulanmayan (kontrol), %50 ve tam (%100 su seviyesi) bir parselde yabancı ot kontrolünü sağlamak amacıyla dört farklı malç materyali (siyah plastik örtü, kuru malç, buğday samanı ve bazaltik pomza) denenmiştir. Farklı örtü materyali ve sulama uygulamalarının etkisini belirlemek amacıyla, yabancı ot türleri, genel yabancı ot kaplama alanı, yabancı otların yaş ve kuru ağırlıkları incelenmiştir.  Farklı sulama uygulamalarının yapıldığı tüm parsellerde, yabancı otların büyük çoğunluğunun tek yıllık olduğu belirlenmiştir. Yabancı ot kaplama alanı ile yabancı otların yaş ve kuru ağırlığı yönünden en düşük değerler tüm sulama uygulamalarında siyah plastik malç ve en yüksek değerler kontrol parsellerinden elde edilmiştir. Yabancı otların yaş ve kuru ağırlığı yönünden sulamasız (470 g ve 215 g), %50 su (1670 g ve 625 g) ve tam su uygulamalarında siyah plastik malçtan sonraki en düşük değerler saman malçından (745 g ve 165 g) alınmıştır. Sonuç olarak bağda, sulamasız, %50 ve tam su uygulamalarında, sıra üzerindeki yabancı otların siyah plastik malç ve buğday samanı malçı ile kontrol edilmesinin mümkün olduğu belirlenmiştir.

This research was carried out 2017-2018 growing season in the Çukurova University Faculty of Agriculture, Department of Horticulture Research and Application Vineyard. Three-year-old Trakya İlkeren grape varieties which were planted row spacing and intrarow at 3.5x2.0 m distances on the cordon type order of 1103P rootstock. In the study, four different mulch materials (balck plastic mulch, dry mulch, straw mulch and bazaltic pumice) provide to control weed populations in plots of three different irrigation water levels were used (non-irrigation (control), 50% and full (100%) water levels). In order to determine the effect of different cover crop materials and irrigation applicants, weed species, general weed coverage, wet and dry weed biomass were examined. Almost all of the weeds are annual in all plots where different irrigation practices are applied, the lowest values in wet and dry weed biomass from black plastic mulch and the highest values from control were obtained. The lowest wet and dry weed biomass values were determined from black plastic mulch, then straw mulch in non-irrigation (470 g and 215 g), 50% (1670 g and 625 g) and in full water irrigation (745 g and 165 g, respectively). As a result, it was determined that it was possible to control weed populations on intrarows with black plastic mulch and straw mulch in non-irrigation, 50% and full water application vineyards.

 • Anaç D (2016). Topraksız Tarım ve Bitki Besleme Teknikleri, Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti., s. 188.
 • Ashwort S, Harrison H (1983). Evaluation of Mulches for Use in The Home Garden. Hortscience. 18 (2): 180-182.
 • Ateş S, Uygur FN (2013). Ekolojik yöntemlerle yetiştirilen patlıcan ve biberde yabancı ot mücadele yöntemlerinin ve etkinliklerinin araştırılması. Nevşehir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2(1): 69-77.
 • Bronick CJ, Lal R (2005). Soil structure and management: a review. Geoderma. 124, (1–2): 3-22.
 • Cramer HH (1967). Plant protection and world crop production. Pflanzenschutz Nacrichten Bayer. 1. Farben Fabriken Bayer A.G. Leverkusen. p. 524.
 • Davis PH (1965-1988). Flora of Turkey and the East Aegean Islands, Edinburgh University Press, Edinburgh, Great Britain.
 • Eryüce N (1994). Bitki Fizyolojisi, Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Ofset Basımevi, No: 31, Bornova, İzmir, s. 109.
 • Fageria NK, Baligar VC, Bailey BA (2005). Role of Cover Crops in Improving Soil and Row Crop Productivity. Communications in Soil Science and Plant Analysis. 36(19-20): 2733-2757.
 • Fredrikson L, Skinkis AP, Peachey E (2011). Cover Crop and Floor Management Affect Weed Coverage and Density in an Establishing Oregon Vineyard. Horttechnology. 21(2): 208-216 .
 • Hitchcock DI (1931). The Combination of a Standard Gelatin Preparation with Hydrochloric Acid and With Sodium Hydroxide. The Journal of General Physiology. 15(2): 125-138.
 • Kitiş YE (2009). Çukurova Bölgesi Turunçgil Bahçelerinde Canlı ve Cansız Malç Uygulamalarının Entegre Yabancı Ot Kontrolü Açısından Değerlendirilmesi. Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi, s. 335, Adana.
 • Koç M (1991). Bitki Fizyolojisi. Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Ders Kitabı No: 59, s. 88, Adana.
 • Mage F (1982). Black Plastic Mulching Compared to Other Orchard Soil Management Methods. Scientia Horticulturae. 16(2): 131-136.
 • Masiunas JB (1998). Production of Vegetables Using Cover Crop and Living Mulches-A Review. Journal of Vegetable Crop Production. 4(1): 11-31.
 • McGourty G (2004). Cover cropping systems for organically farmed vineyards. Practical Winery&Vineyard, Wine Growing, p. 7.
 • Odum EP (1971). Fundamentals of ecology. W.B. Sounders Company, Philadelphia, London, Toronto, p. 574.
 • Oraman MN (1959). Yeni Bağcılık. Ankara Üniv. Ziraat Fak. Yayınları, No: 78, Ankara Üniversitesi Matbaası, Ankara.
 • Patrick-King A, Berry AM (2005). Vineyard delta 15-N, nitrogen and water status in perennial clover and bunch grass cover crop systems of California’s central valley. Agric. Ecosyst. Environ. 109: 262–272.
 • Peruzzi A, Ginanni M, Raffaelli M, Borelli M (2004). Physical weed control in organic spinach production. In: Proceedings of the Sixth EWRS Workshop on Physical and Cultural Weed Control, March 8-10, Lillehammer, Norway, pp.15-25.
 • Preece JE, Read PE (1993). The Biology of Horticulture in Introductory Textbook, p. 263-269.
 • Şehirali S (1988). Yemeklik Dane Baklagiller. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları: 1089, Ders Kitabı: 314, A. Ü. Basımevi, Ankara.
 • Şener S, Uygur FN (2015). Organik Patlıcan ve Biber Yetiştiriciliğinde Alternatif Yabancı Ot Kontrol Yöntemlerinin Etkinliğinin Belirlenmesi. Selçuk Tarım Bilimleri Dergisi. 2(2): 91-97.
 • TAGEM (2008). Zirai Mücadele Teknik Talimatları-Cilt 6, Yabancı Otlar. T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Bitki Sağlığı Araştırmaları Daire Başkanlığı, Ankara.
 • Temel N, Eymirli S, Avcı M (2011). Organik turunçgil yetiştiriciliğinde yabancı ot mücadelesinde örtücü bitkilerden yararlanma olanakları. Alatarım Dergisi. 10(2): 72-78.
 • TÜİK (2017). Türkiye İstatistik Kurumu. http://tuik.gov.tr (Erişim Tarihi: 10.09.2018).
 • Uluğ E (1989). Manisa ve civarındaki bağlarda görülen yabancı otlar, fenolojileri, yayılış alanları ve mücadele imkânları üzerine araştırmalar. Adana zirai mücadele araştırma enstitüsü yayınları, s. 124.
 • Yakar Ş, Uygur FN (2010). Seralarda ekolojik domates ve hıyar yetiştiriciliğinde kimyasal olmayan yabancı ot mücadele yöntemlerinin araştırılması. Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Yayınları. 22(1): 22-32.
Primary Language tr
Subjects Engineering
Published Date 2019
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-1464-1525
Author: Nazife TEMEL (Primary Author)
Institution: Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Country: Turkey


Author: Hilmi TORUN
Institution: Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Country: Turkey


Author: Serpil TANGOLAR
Institution: CUKUROVA UNIVERSITY
Country: Turkey


Dates

Publication Date: March 29, 2019

Bibtex @research article { yyutbd469604, journal = {Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi}, issn = {1308-7576}, eissn = {1308-7584}, address = {Yuzuncu Yil University}, year = {2019}, volume = {29}, pages = {69 - 75}, doi = {10.29133/yyutbd.469604}, title = {Farklı Sulama Suyu Seviyeleri ve Malç Materyallerinin Bağda Yabancı Ot Yoğunluğuna Etkisi}, key = {cite}, author = {TEMEL, Nazife and TORUN, Hilmi and TANGOLAR, Serpil} }
APA TEMEL, N , TORUN, H , TANGOLAR, S . (2019). Farklı Sulama Suyu Seviyeleri ve Malç Materyallerinin Bağda Yabancı Ot Yoğunluğuna Etkisi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, 29 (1), 69-75. DOI: 10.29133/yyutbd.469604
MLA TEMEL, N , TORUN, H , TANGOLAR, S . "Farklı Sulama Suyu Seviyeleri ve Malç Materyallerinin Bağda Yabancı Ot Yoğunluğuna Etkisi". Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi 29 (2019): 69-75 <http://dergipark.org.tr/yyutbd/issue/44253/469604>
Chicago TEMEL, N , TORUN, H , TANGOLAR, S . "Farklı Sulama Suyu Seviyeleri ve Malç Materyallerinin Bağda Yabancı Ot Yoğunluğuna Etkisi". Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi 29 (2019): 69-75
RIS TY - JOUR T1 - Farklı Sulama Suyu Seviyeleri ve Malç Materyallerinin Bağda Yabancı Ot Yoğunluğuna Etkisi AU - Nazife TEMEL , Hilmi TORUN , Serpil TANGOLAR Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.29133/yyutbd.469604 DO - 10.29133/yyutbd.469604 T2 - Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 69 EP - 75 VL - 29 IS - 1 SN - 1308-7576-1308-7584 M3 - doi: 10.29133/yyutbd.469604 UR - https://doi.org/10.29133/yyutbd.469604 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Yuzuncu Yıl University Journal of Agricultural Sciences Farklı Sulama Suyu Seviyeleri ve Malç Materyallerinin Bağda Yabancı Ot Yoğunluğuna Etkisi %A Nazife TEMEL , Hilmi TORUN , Serpil TANGOLAR %T Farklı Sulama Suyu Seviyeleri ve Malç Materyallerinin Bağda Yabancı Ot Yoğunluğuna Etkisi %D 2019 %J Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi %P 1308-7576-1308-7584 %V 29 %N 1 %R doi: 10.29133/yyutbd.469604 %U 10.29133/yyutbd.469604
ISNAD TEMEL, Nazife , TORUN, Hilmi , TANGOLAR, Serpil . "Farklı Sulama Suyu Seviyeleri ve Malç Materyallerinin Bağda Yabancı Ot Yoğunluğuna Etkisi". Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi 29 / 1 (March 2019): 69-75. https://doi.org/10.29133/yyutbd.469604
AMA TEMEL N , TORUN H , TANGOLAR S . Farklı Sulama Suyu Seviyeleri ve Malç Materyallerinin Bağda Yabancı Ot Yoğunluğuna Etkisi. YYU J AGR SCI. 2019; 29(1): 69-75.
Vancouver TEMEL N , TORUN H , TANGOLAR S . Farklı Sulama Suyu Seviyeleri ve Malç Materyallerinin Bağda Yabancı Ot Yoğunluğuna Etkisi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi. 2019; 29(1): 75-69.