Year 2017, Volume 54, Issue 2, Pages 231 - 238 2017-06-22

Residue analysis of insecticides used for control of Mediterranean Fruit Fly [Ceratitis capitata (Wiedemann) (Diptera: Tephritidae)] in Izmir’s satsuma (mandarin) and Antalya’s pomegranates
İzmir’de Yetiştirilen Satsuma (mandalina) ve Antalya’da Yetiştirilen Narlarda Akdeniz Meyve Sineği [Ceratitis capitata (Wiedemann) (Diptera: Tephritidae)] Mücadelesinde Kullanılan İnsektisitlerin Kalıntı Analizi

Orhan Dinçay [1] , Hasan Sungur Civelek [2] , Emrah Görmez [3]

202 0

 

This study aimed to determine insecticides residue levels used for control of Mediterrean Fruit Fly [Ceratitis capitata (Wiedemann) (Diptera: Tephritidae)] in satsuma mandarins in İzmir and pomegranates in Antalya. All samples were extracted according to QuEChERS EN 15662 method and analyzed with LC/MSMS and GC/MSMS. Active ingredients of malathion, spinosad, tau-fluvalinate, esfenvalerate and deltamethrin were detected above detection limits (0.005 mg/kg) in residue analysis. According to satsuma sample analysis results, malathion residue values were above the maximum residue limits in four samples in 2013 and seven samples in 2014. According to 2014 data tau-fluvalinate, esfenvalerate, and deltamethrin  used in satsuma had no official regisration for Mediterranean Fruit Fly. Similarly, none of the insecticides except for deltamethrin used in pomegranates were registereed against the Mediterranean Fruit Fly.

 

Bu çalışma ile ülkemizde Akdeniz Meyve Sineği [Ceratitis capitata (Wiedemann) (Diptera: Tephritidae)]’ne karşı İzmir ilinde satsuma mandalinaları ve     Antalya ilindeki narlarda uygulanan insektisitlerin kalıntılarının belirlenmesi hedeflenmiştir. Numuneler EN 15662 QuEChERS metoduna göre ekstrakte edilip LC/MSMS ve GC/MSMS cihazlarında analiz edilmiştir. Kalıntı analizlerinde numunelerde tespit limitleri üzerinde (0.005 mg/kg) malathion, spinosad, tau-fluvalitate, esfenvalerate ve deltamethrin etken maddelerine rastlanmıştır. Satsuma mandalina numunesi analiz sonuçlarından, 2013 yılında dört numunede, 2014 yılında yedi numunede malathion kalıntı değerleri MRL üzerinde bulunmuştur. Ayrıca 2014 verilerine göre satsuma numunelerinde kullanılan insektisitlerden tau-fluvalinate, esfenvalerate ve deltamethrinin turunçgilde Akdeniz Meyve Sineği’ne karşı ruhsatı bulunmamaktadır. Yine bu verilere göre deltamethrin haricinde kullanılmış bütün insektisitlerin de narda Akdeniz Meyve Sineği’ne karşı ruhsatı bulunmamaktadır.

 • Anastassiades M., S.J. Lehotay, D. Stajnbaher & F.J. Schenck, 2003. Fast and easy multiresidue method employing acetonitrile extraction/partitioning and "dispersive solid-phase extraction" for the determination of pesticide residues in produce. J AOAC Int. 86(2): 412-31.
 • Anonim, 2002. Commission Directive 2002/63/EC of 11 July 2002 establishing Community methods of samplingfor the official control of pesticide residues in and on products of plant and animal origin and repealing Directive 79/700/EEC
 • Anonim, 2011. Türk Gıda Kodeksi Gıdalarda Pestisit Kalıntılarının Resmi Kontrolü İçin Numune Alma Metotları Tebliği (Tebliğ No:2011/34). 15 Ağustos 2011 tarih, 28026 sayılı Resmi Gazete. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/08/20110815-6.htm Erişim: Şubat, 2017.
 • Anonim, 2013. Muğla ili narenciye yatırım raporu. T.C. Güney Ege Kalkınma Ajansı, Muğla, 64s.
 • Anonim, 2014. Türkiye İstatistik Kurumu. Ankara. http://www.tuik. gov. tr/ PreTablo. do?alt_id=1001. Erişim: Şubat, 2015.
 • Bakırcı, G.T., D.B. Acay, F. Bakırcı & S. Ötleş, 2014. Pesticide residues in fruits and vegetables from the Aegean region, Turkey. Food Chemistry, 160: 379-392.
 • Dinçay, O., 2015. Muğla İli Turunçgil Ekosistemlerinde Kullanılan İnsektisitlerin Tayini. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Muğla, 163s.
 • Elekçioğlu, N. Z., 2009. Akdeniz Meyvesineği. Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi, 2 (1): 61-65.
 • Ersoy, N., Ö. Tatlı, S. Özcan, E. Evcil, L.Ş. Coşkun & E. Erdoğan, 2011. Bazı tropikal ve suptropikal meyve türlerinde pestisit kalıntıları. Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, 25 (2): 81-88.
 • Gölge, Ö. & B. Kabak, 2015. Determination of 115 pesticide residues in oranges by high-performance liquid chromatography–triple-quadrupole mass spectrometry in combination with QuEChERS method. Journal of Food Composition and Analysis, 41: 86-97.
 • Görmez, E., H.S. Civelek & O. Dinçay, 2016. Kiraz Sineği, Rhagoletis cerasi L. (Diptera: Tephritidae)’ne karşı kullanılan insektisitlerin kalıntı analizlerine göre uygunluğunun değerlendirilmesi. Türkiye Entomoloji Bülteni, 6 (4): 311-320.
 • Hekimoğlu, B. & M. Altındeğer, 2006. Organik Tarım ve Bitki Koruma Açısından Organik Tarımda Kullanılacak Yöntemler. T.C. Samsun Valiliği Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Samsun, 200s.
 • Kahyaoğlu, M. & M. O. Gürkan, 2010. Akdeniz meyvesineği [Ceratitis capitata Wiedemann, 1824 (Diptera: Tephritidae)] için yeni hazır yem formülasyonlarının geliştirilmesi. Türkiye Entomoloji Dergisi, 35 (3): 485-494.
 • Kaygısız, H. & H. Ç. Aybak, 2005. Narenciye Yetiştiriciliği. Hasad Yayıncılık, İstanbul, 224s.
 • Kruve A., A. Künnapas & K. Herodes, 2008. Matrix effects in pesticide multi-residue analysis by liquid chromatography–mass spectrometry. Journal of Chromatography A, 1187, 58–66.
 • Kurt, H. & G. Şahin, 2013. Bir ziraat coğrafyası çalışması: Türkiye’de nar (Punica granatum L.) tarımı. Marmara Coğrafya Dergisi, 27: 551-574.
 • Lehotay S.J., A. De Kok, M. Hiemstra & P. Van Bodegraven, 2005. Validation of a fast and easy method for the determination of residues from 229 pesticides in fruits and vegetables using gas and liquid chromatography and mass spectrometric detection. J AOAC Int. 88(2): 595-614.
 • Szpyrka, E., A. Kurdziel, A. Matyaszek, M. Podbielska, J. Rupar & M. Slowik-Borowiec, 2015. Evaluation of pesticide residues in fruits and vegetables from the region of south-eastern Poland. Food Control, 48: 137-142.
 • Tağa, Ö. & B. Bilgin, 2008. Ege ve Akdeniz bölgelerinde yetiştirilen narenciye ürünlerindeki pestisit kalıntı düzeylerinin belirlenmesi, 265-268. Türkiye 10. Gıda Kongresi (21-23 Mayıs 2008, Erzurum) Bildirileri, 1104 s.
 • Tiryaki, O., 2009. Pestisit kalıntı analizlerinde örnek matrisi sorunu ve çözüm yolları. Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 25 (1-2): 456 – 478.
 • Tiryaki, O., 2016. Validation of QuEChERS Method for the Determination of Some Pesticide Residues in Two Apple Varieties. J Environ Sci Health B, 51(10): 722-729.
 • Turgut C., H. Örnek & T.J. Cutright, 2011. Determination Of Pesticide Residues In Turkey’s Table Grapes: The Effect Of Integrated Pest Management, Organic Farming And Conventional Farming. Environ. Monit. Assess., 173, 315-323.
 • Uçan H. N., S. Dursun, K. Gür & A. Aktümsek, 2009. Organochlorine Pesticide Residue Analyses in Some Fruit Samples Collected from Konya City Supermarkets. Asian Journal of Chemistry, 21(6): 4843-4855.
Primary Language tr
Subjects Science, Engineering
Journal Section Articles
Authors

Author: Orhan Dinçay

Author: Hasan Sungur Civelek (Primary Author)

Author: Emrah Görmez

Bibtex @research article { zfdergi387346, journal = {Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi}, issn = {1018-8851}, eissn = {2548-1207}, address = {Ege University}, year = {2017}, volume = {54}, pages = {231 - 238}, doi = {10.20289/zfdergi.387346}, title = {İzmir’de Yetiştirilen Satsuma (mandalina) ve Antalya’da Yetiştirilen Narlarda Akdeniz Meyve Sineği [Ceratitis capitata (Wiedemann) (Diptera: Tephritidae)] Mücadelesinde Kullanılan İnsektisitlerin Kalıntı Analizi}, key = {cite}, author = {Dinçay, Orhan and Civelek, Hasan Sungur and Görmez, Emrah} }
APA Dinçay, O , Civelek, H , Görmez, E . (2017). İzmir’de Yetiştirilen Satsuma (mandalina) ve Antalya’da Yetiştirilen Narlarda Akdeniz Meyve Sineği [Ceratitis capitata (Wiedemann) (Diptera: Tephritidae)] Mücadelesinde Kullanılan İnsektisitlerin Kalıntı Analizi. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 54 (2), 231-238. DOI: 10.20289/zfdergi.387346
MLA Dinçay, O , Civelek, H , Görmez, E . "İzmir’de Yetiştirilen Satsuma (mandalina) ve Antalya’da Yetiştirilen Narlarda Akdeniz Meyve Sineği [Ceratitis capitata (Wiedemann) (Diptera: Tephritidae)] Mücadelesinde Kullanılan İnsektisitlerin Kalıntı Analizi". Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 54 (2017): 231-238 <http://dergipark.org.tr/zfdergi/issue/30575/387346>
Chicago Dinçay, O , Civelek, H , Görmez, E . "İzmir’de Yetiştirilen Satsuma (mandalina) ve Antalya’da Yetiştirilen Narlarda Akdeniz Meyve Sineği [Ceratitis capitata (Wiedemann) (Diptera: Tephritidae)] Mücadelesinde Kullanılan İnsektisitlerin Kalıntı Analizi". Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 54 (2017): 231-238
RIS TY - JOUR T1 - İzmir’de Yetiştirilen Satsuma (mandalina) ve Antalya’da Yetiştirilen Narlarda Akdeniz Meyve Sineği [Ceratitis capitata (Wiedemann) (Diptera: Tephritidae)] Mücadelesinde Kullanılan İnsektisitlerin Kalıntı Analizi AU - Orhan Dinçay , Hasan Sungur Civelek , Emrah Görmez Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.20289/zfdergi.387346 DO - 10.20289/zfdergi.387346 T2 - Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 231 EP - 238 VL - 54 IS - 2 SN - 1018-8851-2548-1207 M3 - doi: 10.20289/zfdergi.387346 UR - https://doi.org/10.20289/zfdergi.387346 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Journal of Agriculture Faculty of Ege University İzmir’de Yetiştirilen Satsuma (mandalina) ve Antalya’da Yetiştirilen Narlarda Akdeniz Meyve Sineği [Ceratitis capitata (Wiedemann) (Diptera: Tephritidae)] Mücadelesinde Kullanılan İnsektisitlerin Kalıntı Analizi %A Orhan Dinçay , Hasan Sungur Civelek , Emrah Görmez %T İzmir’de Yetiştirilen Satsuma (mandalina) ve Antalya’da Yetiştirilen Narlarda Akdeniz Meyve Sineği [Ceratitis capitata (Wiedemann) (Diptera: Tephritidae)] Mücadelesinde Kullanılan İnsektisitlerin Kalıntı Analizi %D 2017 %J Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi %P 1018-8851-2548-1207 %V 54 %N 2 %R doi: 10.20289/zfdergi.387346 %U 10.20289/zfdergi.387346
ISNAD Dinçay, Orhan , Civelek, Hasan Sungur , Görmez, Emrah . "İzmir’de Yetiştirilen Satsuma (mandalina) ve Antalya’da Yetiştirilen Narlarda Akdeniz Meyve Sineği [Ceratitis capitata (Wiedemann) (Diptera: Tephritidae)] Mücadelesinde Kullanılan İnsektisitlerin Kalıntı Analizi". Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 54 / 2 (June 2017): 231-238. https://doi.org/10.20289/zfdergi.387346