Year 2018, Volume 55, Issue 4, Pages 91 - 100 2018-12-27

Muş Alparslan Üniversitesi Yerleşkesi’ nde Botanik Bahçesi Yapılabilirliği Üzerinde Bir Araştırma

Yasemin Müminoğlu [1] , Bahar TÜRKYILMAZ TAHTA [2]

29 98

Bu araştırmada, Muş Alparslan Üniversitesi Yerleşkesinde botanik bahçesi yapılabilirliği konusunda çalışma geliştirilmiş ve üniversite yerleşkesi içerisinde en uygun yerin belirlenmesinde yardımcı olacak, Muş iline ait  bazı coğrafi verilerin değerlendirilmesine dayalı öneriler getirilmeye çalışılmıştır. Muş ilinin doğal ve kültürel kaynakları incelenerek Merkez İlçesine bağlı yerleşke alanının botanik bahçesi yapılması için gereken kriterlere uygun bir yer olduğu belirlenmiştir. Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) aracılığıyla araştırma alanının doğal yapısını ortaya koyan haritalar orijinal olarak oluşturulmuş ve elde edilmiş verilere dayanılarak bu alan içinde botanik bahçesinin yerleşke alanında olabilirliği doğrulanmıştır. Üniversite öğrencileri ile yapılan bir anket çalışması yapılarak SPPS programı aracılığıyla değerlendirilmiş, ve botanik bahçesi ile ilgili beklentiler belirlenmiştir. Sonuç olarak, oluşturulan haritalara, elde edilmiş verilere dayanılarak, Muş ilinin ve Doğu Anadolu Bölgesinin ihtiyacını karşılayacak bir botanik bahçesi için peyzaj tasarım sürecinin bir aşaması olan ve botanik bahçesine uygun alan kullanım kararlarını ve konumlarını gösteren bir “alan strüktür diyagramı” oluşturulmuştur.

Botanik Bahçe, Peyzaj Planlama ve Tasarım, yaşam bilimleri
 • 1. Aydın, Ş.S., ve Ö. L. Çorbacı, 2007. 100 Yıl Atatürk Hizmet Köyü Mini Arboretumu, ZKÜ Bartın Orman Fak. Dergisi, cilt:9, sayı: 11. https://tez.yok.gov.tr/ulusaltezmerkezi, Erişim: Eylül-2017.
 • 2. Demircan, N., 2002. Erzurum Kentinde Botanik Bahçesi Oluşturulması Üzerine Bir Araştırma, Atatürk Üniversitesi Yüksek Lisans tezi, https://tez.yok.gov.tr/ulusaltezmerkezi, Erişim: Eylül-2017.
 • 3. Demircan, N., ve H. Yılmaz, 2004. Erzurum Kentinde Botanik Bahçesi Oluşturulması Üzerine Bir Araştırma, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fak. Derg. 35 (3-4), 193-200.
 • 4. DFG/TÜBİTAK, 1992. Botanischer Garden der Universitöt Anadolu, Gemeinsames Forschungsvorhaben ‘Uni Anadolu’, Eskişehir.
 • 5. Dongah Shin, 2013. “The Potentıal Impact Of A Botanıcal Garden Inthe Korean Demılıtarızed Zone”, A thesis submitted to the Faculty of the University of Delaware in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Science in Public Horticulture, Summer Kore.
 • 6. Hepcan, Ç., ve B. Özkan, 2005. Botanik Bahçelerinin Kentsel Dış Mekânlar Olarak Kullanıcılara Sunduğu Olanakların Belirlenmesi, E.Ü. Ziraat. Fak. Derg., 42(3):159-170, ISSN 1018-88.
 • 7. İvahova, L.İ., S.S. Fesük, S, V. S. Samoylov, 2009. Modern Yeryüzü Tasarımı, İzdatelstvo ‘Adelant’, Arhangelsk, p. 384.
 • 8. Karaşah, B. Ve M. N. Var, 2016. Gökyiğit Botanik Bahçesi Örneğinde Botanik Bahçelerde Ziyaretçi Tercihlerinin Belirlenmesi’ , Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 16 (1): 120-130, 2016, https://tez.yok.gov.tr/ulusaltezmerkezi, Erişim: Eylül-2017.
 • 9. Kılıç, H., 1995. İzmir Kenti Örneğinde Kent Küçük Bahçeleri Planlama Olanakları Üzerine Araştırmalar, E.Ü. yüksek lisans tezi, İzmir.
 • 10. Konaklı, N. ve S. Önder, 2005. Arboretum Kavramı ve Selçuk Üniversitesi Kampüs Alanı İçin Arboretum Oluşturulması Üzerine Bir Araştırma, Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 19(35), 16- 29, 2005, https://tez.yok.gov.tr/ulusaltezmerkezi, Erişim : Eylül-2017.
 • 11. Muş Orman İşletme Müdürlüğü Bilgileri, 2015.
 • 12. Oktay, P., 2004. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Öneri Botanik Bahçesi Örneğinde Botanik Bahçeleri Planlama ve Tasarım İlkelerinin Ortaya Konulması Üzerine Araştırmalar’, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi. https://tez.yok.gov.tr/ulusaltezmerkezi, Erişim: Eylül-2017.
 • 13. Ölçal, Y. 2003. Botanik Bahçeleri Planlama Kriterleri ve Anadolu Botanik Bahçesi (Ankara- Gölbaşı) Örneği Üzerine Bir Araştırma, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi, https://tez.yok.gov.tr/ulusaltezmerkezi, Erişim: Eylül-2017.
 • 14. Önder, S. ve N. Konaklı, 2011. Konya’da Botanik Bahçesi Planlama İlkelerinin Belirlenmesi, Tekirdağ Ziraat Fak. Dergisi 8 (2), Adana, http://jotaf.nku.edu.tr/makaleler/ap1. Erişim: Kasım-2014.
 • 15. Özkan, B., 2001. Kentsel Rekreasyon Alan Planlaması, E. Ü. Ziraat Fak. Peyzaj Mimarlığı Bölümü, 15- 18, 38- 50 Bornova- İzmir.
 • 16. Özkan, B., Küçükerbaş, E., Kaplan, A., Hepcan, Ş., M.Yiğit, E., Sönmez, H., 2003, Muğla Kenti Kamusal Dış Mekânları Bağlamında Master Plan Çalışması, E. Ü. Basımevi, Bornova- İzmir, 3- 15.
 • 17. Özyavuz, M. ve A. B. Korkut, 2008. Trakya Üniversitesi Güllapoğlu Arboretumu Peyzaj Planlama Çalışması, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt:5, sayı:3, https://tez.yok.gov.tr/ulusaltezmerkezi, Erişim: Eylül-2017.
 • 18. Sertkaya, Ş., 1997. Bartın Orman Fakültesinin Arboretumu’nun Kurulmasına Yönelik Bir Araştırma, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi, https://tez.yok.gov.tr/ulusaltezmerkezi, Erişim: Eylül-2017.
 • 19. Sokolov, M.P., 1959. Botaniçeskiye Sadı Osnova İh Ustroystva i Planirovka, İzdatelstvo Akademii Nauk SSSR, Moskova, 53-68
 • 20. Şen, İ.M., 1993. Sa’dabad’ın Botanik Bahçesi Olarak Değerlendirilmesi, İstanbul Teknik Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi, 1993, https://tez.yok.gov.tr/ulusaltezmerkezi, Erişim : Eylül-2017.
 • 21. Uzun, G., 1978. Çukurova Üniversitesi Botanik Bahçesi Peyzaj Planlama İlkelerinin Saptanması Üzerine Bir Araştırma, (Basılmamış Doçentlik Tezi), Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Adana.
 • 22. Willison, J., 1997. Botanic gardens as agents for social change, In Kings Gark and Botanic garden conservation into the 21st century: Proceedings of the fourth international botanical gardens conservation conaress, 25-29 September.
Primary Language tr
Subjects Engineering
Published Date 55-4
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-1574-2774
Author: Yasemin Müminoğlu (Primary Author)
Country: Turkey


Author: Bahar TÜRKYILMAZ TAHTA
Institution: EGE ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Bibtex @research article { zfdergi418617, journal = {EGE ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ}, issn = {1018-8851}, eissn = {2548-1207}, address = {Ege University}, year = {2018}, volume = {55}, pages = {91 - 100}, doi = {10.20289/zfdergi.418617}, title = {Muş Alparslan Üniversitesi Yerleşkesi’ nde Botanik Bahçesi Yapılabilirliği Üzerinde Bir Araştırma}, key = {cite}, author = {Müminoğlu, Yasemin and TÜRKYILMAZ TAHTA, Bahar} }
APA Müminoğlu, Y , TÜRKYILMAZ TAHTA, B . (2018). Muş Alparslan Üniversitesi Yerleşkesi’ nde Botanik Bahçesi Yapılabilirliği Üzerinde Bir Araştırma. EGE ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 55 (4), 91-100. DOI: 10.20289/zfdergi.418617
MLA Müminoğlu, Y , TÜRKYILMAZ TAHTA, B . "Muş Alparslan Üniversitesi Yerleşkesi’ nde Botanik Bahçesi Yapılabilirliği Üzerinde Bir Araştırma". EGE ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ 55 (2018): 91-100 <http://dergipark.org.tr/zfdergi/issue/36403/418617>
Chicago Müminoğlu, Y , TÜRKYILMAZ TAHTA, B . "Muş Alparslan Üniversitesi Yerleşkesi’ nde Botanik Bahçesi Yapılabilirliği Üzerinde Bir Araştırma". EGE ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ 55 (2018): 91-100
RIS TY - JOUR T1 - Muş Alparslan Üniversitesi Yerleşkesi’ nde Botanik Bahçesi Yapılabilirliği Üzerinde Bir Araştırma AU - Yasemin Müminoğlu , Bahar TÜRKYILMAZ TAHTA Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.20289/zfdergi.418617 DO - 10.20289/zfdergi.418617 T2 - EGE ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ JF - Journal JO - JOR SP - 91 EP - 100 VL - 55 IS - 4 SN - 1018-8851-2548-1207 M3 - doi: 10.20289/zfdergi.418617 UR - https://doi.org/10.20289/zfdergi.418617 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Ege Journal of Agricultural Research Muş Alparslan Üniversitesi Yerleşkesi’ nde Botanik Bahçesi Yapılabilirliği Üzerinde Bir Araştırma %A Yasemin Müminoğlu , Bahar TÜRKYILMAZ TAHTA %T Muş Alparslan Üniversitesi Yerleşkesi’ nde Botanik Bahçesi Yapılabilirliği Üzerinde Bir Araştırma %D 2018 %J EGE ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ %P 1018-8851-2548-1207 %V 55 %N 4 %R doi: 10.20289/zfdergi.418617 %U 10.20289/zfdergi.418617
ISNAD Müminoğlu, Yasemin , TÜRKYILMAZ TAHTA, Bahar . "Muş Alparslan Üniversitesi Yerleşkesi’ nde Botanik Bahçesi Yapılabilirliği Üzerinde Bir Araştırma". EGE ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ 55 / 4 (December 2018): 91-100. https://doi.org/10.20289/zfdergi.418617