Year 2018, Volume , Issue 366, Pages 28 - 38 2018-12-30

Working Environmental Risks in a Fishing Port: An İzmir City Sample
BİR BALIKÇI BARINAĞI ÇALIŞMA ALANI RİSK FAKTÖRLERİ: İZMİR İLİ ÖRNEĞİ

Fatih PERÇİN [1]

18 109

In this study, the risk factors in the working environment were evaluated at the fisherman port, which has a capacity of 250 boats. Fisherman port is the main fishing area in İzmir. Purse-seine and trawl vessels, small-scale fishing boats and yachts are anchored at the fishing port. The problems in the port determined by the environmental surveillance and interviews are listed as follows: general problems (working area and layout), environmental conditions in terms of health and hygiene, environmental pollution factors, deficiencies in the use of personal protective equipment, flammable and explosive substances and hazard areas, fire and extinguishing systems, material cabinets, warehouses and infrastructure. In the study, suggestions for solutions to the problems identified were also discussed.
Bu çalışmada, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından projelendirilen 250 tekne kapasiteli Güzelbahçe Yalı Balıkçı Limanında çalışma ortamındaki risk faktörleri değerlendirilmiştir. Liman içinde yapılan ortam gözetimi ve yapılan görüşmeler sonucunda saptanan sorunlar şu şekilde sıralanmaktadır: Genel sorunlar (Çalışma alanı ve düzeni), sağlık ve hijyen açısından ortam şartları, çevresel kirlilik faktörleri, kişisel koruyucu donanımların kullanımındaki yetersizlikler, yanıcı ve patlayıcı maddeler ve tehlike alanları, yangın ve söndürme sistemleri, malzeme dolapları, depolar ve alt yapıdır. Çalışmada ayrıca tespit edilen sorunlara yönelik çözüm önerileri tartışılmıştır.
 • (1) Sciortino, J.A., 2010. Fishing harbour planning, construction and planning. FAO Fisheries and Aquaculture Technical Report, No.539. 350 p. Rome.
 • (2) Perçin, F., 2017. İzmir balıkçılarında kazalar ve meslek hastalıkları. İzmir Balıkçılığı. Editörler: Kınacıgil, T., Tosunoğlu, Z., Çaklı, Ş., Bey, E., Öztürk, H. s: 179-189. İzmir Büyükşehir Belediyesi.
 • (3) ILO, 2018. Occupational safety and health in the shipping, ports, fisheries and inland waterways sector. Guidelines for port State control officers carrying out inspections under the Work in Fishing Convention, 2007 (No. 188). Int. Labour Organisation. https://www.ilo.org/safework/industries-sectors/WCMS_219032/lang--en/index.htm
 • (4) HSA, 2018. Common hazards in the sea fishing sector. Health and Safety Authority. https://www.hsa.ie/eng/Your_Industry/Fishing/Hazards/Common_Hazards/
 • (5) Myers, M. L., and Durborow, R. M., 2012. Aquacultural safety and health. In Health and environment in aquaculture. InTech .pp. 385-400.
 • (6) UBAK, 2018. Balıkçı barınakları ve çekek yerleri listesi, www.ubak.gov.tr/BLSM_WIYS/DISGM/tr/./20170207_170929_66968_1_64.xlsx http://www.izmirkulturturizm.gov.tr/TR-77446/cesme.html.
 • (7) Perçin, F., Akyol, O., Davas, A., and Saygı, H., 2012. Occupational health of Turkish Aegean small-scale fishermen. Occupational Medicine, 62:148-151
 • (8) Akyol, O., Ceyhan, T., İçlik, M.A., 2016. İzmir balık hali çalışanlarının mesleki sağlık ve iş kazaları üzerine bir ön çalışma. Su Ürünleri Dergisi, 33(2): 109-112.
 • (9) Atılmış, R., M. İner. 2005. Türkiye’de su ürünleri sektöründe kooperatifleşme ve İzmir S.S Güzelbahçe Su Ürünleri Kooperatifi’nin İncelenmesi. Celal Bayar Üniversitesi Alaşehir Meslek Yüksek Okulu Tarımsal Kooperatifçilik Programı, Lisans Tezi, 26 sayfa.
 • (10) Küçük S. 2009. Çeşmealtı balıkçı barınağı, tekne tipleri ve av araçlarının teknik özellikleri. Ege Üniversitesi Lisans Tezi
 • (11) Kirkit, M., 2014. Güzelbahçe balıkçı barınağı tekne tipleri ve donanımları. Lisans Tezi. 28 s. E.Ü. Su Ürünleri Fakültesi, Avlama İşleme Teknolojisi Bölümü
 • (12) Hoşsucu, H., A. Tokaç, H.T. Kınacıgil, Z. Tosunoğlu, O. Akyol, U. Özekinci, V. Ünal. 2001. Balıkçılık sektörünün İzmir İli içindeki işleyişi ve güncel sorunları. E.Ü. Su Ürünleri Dergisi, 18(3-4):437-444
 • (13) Tokaç, A., Ünal, V., Tosunoğlu, Z., Akyol, O., Özbilgin, H., Gökçe, G. 2010. Ege denizi balıkçılığı. IMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yayınları, İzmir 138-143s
 • (14) Akyol, O., Perçin, F., 2005. İzmir balık halinde 1993–2004 yılları arasında pazarlanan balıklar üzerine bir araştırma. E.Ü. Su Ürünleri Dergisi (1–2): 125–128.
 • (15) Tokaç, A., 2017. İzmir balıkçılığına genel bir bakış. Editörler: Kınacıgil, T., Tosunoğlu, Z., Çaklı, Ş., Bey, E., Öztürk, H. s: 16-25. İzmir Büyükşehir Belediyesi.
 • (16) HSA, 2014. Managing health and safety in fishing. Report Published by the Health and Safety Authority, The Metropolitan Building. 96 p. Dublin.
 • (17) Perçin, F., 2018. Job safety and accidents in marine fish farms (Sea Bream / Sea Bass) in İzmir/ Turkey. Qualitative Studies (NWSAQS). 1330-32. DOI:10.12739/NWSA.2018.13.4.E0038
 • (18) HSE, 2011. A quick guide to health and safety in ports Report. Published by Health and Safety Executive. Sudbury, Suffolk. 11 p.
 • (19) Mert, B., Ercan, P., 2014. Su ürünleri sektöründe iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının değerlendirilmesi. Tübav Bilim. 7 (4) 16-27. (20) Tantoğlu, G., 2016. Balıkçı gemilerinde yapılan çalışmaların iş sağlığı ve güvenliği yönünden değerlendirilmesi. T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü. İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlık Tezi, 140 s. Ankara.
 • (21) Ulukan, U., 2016. Balıklar, tekneler ve tayfalar: Türkiye’de balıkçılık sektöründe çalışma ve yaşam koşulları (Fish, Boats and Crews:Working and Living Conditions in the Fishing Sector of Turkey). Çalışma ve Toplum. 48. 115-142.
 • (22) Özönel, S., 2016. Su ürünleri yetiştiriciliğinde iş kazalarının değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi. Gediz Üniversitesi. İzmir. 42 s.
Primary Language tr
Subjects Agricultural, Engineering
Journal Section Makaleler
Authors

Orcid: 0000-0002-5118-8061
Author: Fatih PERÇİN (Primary Author)
Institution: EGE ÜNİVERSİTESİ, SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Bibtex @research article { zm505580, journal = {Ziraat Mühendisliği}, issn = {1301-0891}, eissn = {2651-4494}, address = {Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği}, year = {2018}, volume = {}, pages = {28 - 38}, doi = {10.33724/zm.505580}, title = {BİR BALIKÇI BARINAĞI ÇALIŞMA ALANI RİSK FAKTÖRLERİ: İZMİR İLİ ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {PERÇİN, Fatih} }
APA PERÇİN, F . (2018). BİR BALIKÇI BARINAĞI ÇALIŞMA ALANI RİSK FAKTÖRLERİ: İZMİR İLİ ÖRNEĞİ. Ziraat Mühendisliği, (366), 28-38. DOI: 10.33724/zm.505580
MLA PERÇİN, F . "BİR BALIKÇI BARINAĞI ÇALIŞMA ALANI RİSK FAKTÖRLERİ: İZMİR İLİ ÖRNEĞİ". Ziraat Mühendisliği (2018): 28-38 <http://dergipark.org.tr/zm/issue/42169/505580>
Chicago PERÇİN, F . "BİR BALIKÇI BARINAĞI ÇALIŞMA ALANI RİSK FAKTÖRLERİ: İZMİR İLİ ÖRNEĞİ". Ziraat Mühendisliği (2018): 28-38
RIS TY - JOUR T1 - BİR BALIKÇI BARINAĞI ÇALIŞMA ALANI RİSK FAKTÖRLERİ: İZMİR İLİ ÖRNEĞİ AU - Fatih PERÇİN Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.33724/zm.505580 DO - 10.33724/zm.505580 T2 - Ziraat Mühendisliği JF - Journal JO - JOR SP - 28 EP - 38 VL - IS - 366 SN - 1301-0891-2651-4494 M3 - doi: 10.33724/zm.505580 UR - https://doi.org/10.33724/zm.505580 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Ziraat Mühendisliği BİR BALIKÇI BARINAĞI ÇALIŞMA ALANI RİSK FAKTÖRLERİ: İZMİR İLİ ÖRNEĞİ %A Fatih PERÇİN %T BİR BALIKÇI BARINAĞI ÇALIŞMA ALANI RİSK FAKTÖRLERİ: İZMİR İLİ ÖRNEĞİ %D 2018 %J Ziraat Mühendisliği %P 1301-0891-2651-4494 %V %N 366 %R doi: 10.33724/zm.505580 %U 10.33724/zm.505580
ISNAD PERÇİN, Fatih . "BİR BALIKÇI BARINAĞI ÇALIŞMA ALANI RİSK FAKTÖRLERİ: İZMİR İLİ ÖRNEĞİ". Ziraat Mühendisliği / 366 (December 2019): 28-38. https://doi.org/10.33724/zm.505580