Year 2018, Volume 4, Issue 3, Pages 1028 - 1036 2018-12-15

Bilateral Foramen Mentale Lokalizasyonu ve Processus Condylaris Arası Uzunluğun Araştırılması
Investigation of Bilateral Foramen Mentale Localization and Length Between Processus Condylaris

Ayse Gul KABAKCI [1] , Sema POLAT [2] , Rümeysa Gamze TAŞKIN [3] , Emine PETEKKAYA [4] , Raciha Sinem BALCI [5] , Ahmet Hilmi YÜCEL [6]

67 138

Amaç: Çalışmada foramen mentale’nin lokalizasyonunun belirlenmesi, elde edilen verileri ulusal ve uluslararası literatürle karşılaştırmak ve processus condylaris arka noktaları arasındaki uzaklığın araştırılması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı' ndaki 31 adet os mandibulae’ya ait ölçümler alındı. Çalışmamızda foramen mentale’nin lokalizasyonu, foramen mentale’nin, mandibulanın alt kenarına (basis mandibulae) olan mesafesi ile dişli ve dişsiz çenelerde alveol kenarına olan uzaklıklar ve her iki processus condylaris arka noktaları arası mesafeler dijital kaliper (torq marka 0-150 mm) ile ölçüldü. Bu ölçümlerden sonra minimum (min.), maximum (max.), ortalama ve standart sapma (SS) değerleri elde edildi.

Bulgular: Her iki processus condylaris arka noktaları arası mesafe; min., max., ortalama ve SS değerleri sırasıyla 84,54 mm, 168,00 mm, 106,291 mm ve 15,417 mm olarak bulunmuştur. Foramen mentale’nin lokalizasyonunda, 1. ve 2. premolar dişler arasında seyreden foramen mentale ile os mandibulae'nın alt kenarı (basis mandibulae) arasındaki uzaklık, min., max., ortalama ve SS değerleri sırasıyla; 10,16 mm, 17,22 mm, 12,18 mm ve 1,52 mm iken, alt 2. premolar diş hizasında bulunan foramen mentale ile basis mandibulae arasındaki uzaklık sırasıyla;  9,88 mm, 20,86 mm, 13,83 mm ve 2,12 mm olarak kaydedilmiştir. Foramen mentale’nin, alt 1. ve 2. premolar dişler arasında bulunanlarda mandibulanın dişli ve dişsiz çenelerde alveol kenarına olan uzaklık, min., max., ortalama ve SS değerleri sırasıyla 6,23 mm, 18,15 mm, 9,8 mm ve2,63 mm iken, alt 2. premolar diş hizasında bulunanların değerleri ise 5,83 mm, 19,98 mm, 12,19 mm ve 3,53 mm olarak bulunmuştur.

Sonuç: Os mandibulae'ya ait yaptığımız ölçümlerin,  diş hekimliği cerrahi uygulamalarında, anestezi uygulamalarında, plastik cerrahi ve implant gibi klinik uygulamalarda yararlı olacağını düşünmekteyiz.

Aim; It was aimed to determine the localization of the foramen mentale in the study, to compare the obtained data with the national and international literature and to investigate the distance between the back of the processus condylaris.

Material and Method; 31 os mandibulae were measured in Çukurova University Faculty of Medicine Anatomy Department. In our study, the location, distance of between foramen mentale and basis mandibulae, the distance to the edge of the alveoli in the toothed and toothless chins and the distance between the back points of both processus condylaris with digital caliper (Torq brand 0-150 mm) were measured. After these measurements, minimum (min.), Maximum (max.), Mean and standard deviation (SS) values were obtained.

Results; The distance between the back points of both processus condylaris; min, max., mean and SS values were found as 84,54 mm, 168,00 mm, 106,291 mm and 15,417 mm, respectively. In the localization of the foramen mentale, the distance between the foramen mentale and the basal mandibula between the first and second premolar teeth, min, max, mean, and SS values were; 10,16 mm, 17,22 mm, 12,18 mm and 1,52 mm, respectively, while the distance between the foramen mentale and the basal mandibulae in the lower second premolar teeth was; 9,88 mm, 20,86 mm, 13,83 mm and 2,12 mm, respectively. Min, max, mean, and SS values of the distance, of between foramen mentale and alveolar edge of the mandibular teeth and toothless chins of the 1st and 2nd premolar teeth were 6,23 mm, 18,15 mm, 9,8 mm and 2.63 mm, while those of the lower second premolar teeth were 5.83 mm, 19.98 mm, 12.19 mm and 3.53 mm, respectively.

Conclusion; We believe that we make measurements of os mandibulae will be useful in dental medicine surgical applications, anesthesia applications, plastic surgery and implant clinical applications.

 • Ozan H. Ozan Anatomi. 3. Baskı. Ankara, Klinisyen Tıp Kitabevleri, 2014.
 • Büyükakyüz N, Kuru Eİ. Foramen mentalenin lokalizasyonu. Bilimsel. 2013: 32-5.
 • Balcıoğlu HA, Köse TE, Keklikoğlu N, Tuna H, Erdem TL, Özcan İ. Anatomik bir varyasyon: aksesuar mental foramen. İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi. 2011; 43(2): 65-8.
 • Aher V, Pillai P, Ali FM, Mustafa M, Ahire M, Mudhol A, Kadri M. Anatomical position of mental foramen: a review. Global Journal of Medicine and Public Health. 2012; 1(1): 61-4.
 • Hasan T, Fauzi M, Hasan D. Bilateral absence of the mental foramen;a rare variation. International journal of anatomic variations.2010; 3 : 167-9.
 • Soikkonen K, Wolf J, Ainamo A, Xie Q. "Changes in the position of the mental foramen as a result of alveolar atrophy". J Oral Rehabil. 1995;22: 831–3.
 • Yıldırım M. Topografik Anatomi 1. Baskı. İstanbul, 2000.
 • Taner D. Fonksiyonel Anatomi. 4. Baskı, Ankara: HYB Basım Yayın, 2009.
 • Dere F. Anatomi Atlası ve Ders Kitabı. 5. baskı, Adana: Nobel Tıp Kitabevi, 2010.
 • Taiseer AK,Abed AH, Hamasha KTA. Position of the mental foramen in a northern regional Jordanian population Surgical and radiologic anatomy.2007;29(3): 231-237
 • Ilayperuma I, Nanayakkara G, Palahepitiya N. Morphometric analysis of the mental foramen in adult Sri Lankan mandibles. Int. J. Morphol.2009; 27(4):1019-1024.
 • Danny R. Sawyer, Michael L. Kielyand Marsha A. Pyle The frequency of accessory mental foramina in four ethnic groups Archives of Oral Biology 1998; 43:417-420
 • Sawyer DR, Kiely ML, Pyle MA. The frequency of accessory mental foramina in four ethnic groups. Archives of Oral Biology. 1998; 43: 417-420.
 • Tabinda H. Characteristics of the mental foramen ın different populations. The Internet Journal of Biological Anthropology. 2011;4(2).
 • Sindel A, Öğüt E, Kastan ÖZ, Sindel M. Position, variation, and asymmetry of the mental foramen: a morphological study. European Journal of Therapeutics. 2017; 23: 19-23.
 • Green RM. The position of the mental foramen. A comparison between the southern (Hong Kong) Chinese and other ethnic and racial groups. Oral Surg Oral Med Oral Pathol 63: 287-290, 1987.
 • Koyun N. Foramen mentale asimetrisi. Van Tıp Dergisi. 2007; 14(3): 80-2.
 • Kökten G , Büyükertan M , Balcıoğlu H. Foramen Mentale’nin çap ve lokalizasyonun kuru kemik ve panoramik radiografide karşılaştırılması. European Oral Research. 2004; 38(3-4): 57-63.
 • Kadanof D, Mutafov S, Jordanov J. The principle openings and incisures of the fascial bones. Gegenbours Morphol Jahrb. 1970; 115(1): 102-18.
 • Oğuz Ö, Bozkır MG. Evaluation of location of mandibular and mental foramina in dryi young,adult human male dentulous manndibles. Wet Indian Med. J. 2002;51;14-16.
Primary Language tr
Journal Section Araştırma/Research
Authors

Author: Ayse Gul KABAKCI
Institution: ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Sema POLAT
Institution: ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Rümeysa Gamze TAŞKIN
Institution: ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Emine PETEKKAYA
Institution: BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Raciha Sinem BALCI
Institution: ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Ahmet Hilmi YÜCEL
Institution: ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: December 15, 2018

Bibtex @research article { adiyamansaglik452478, journal = {Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {2458-9179}, address = {Adıyaman University}, year = {2018}, volume = {4}, pages = {1028 - 1036}, doi = {10.30569/adiyamansaglik.452478}, title = {Bilateral Foramen Mentale Lokalizasyonu ve Processus Condylaris Arası Uzunluğun Araştırılması}, key = {cite}, author = {KABAKCI, Ayse Gul and POLAT, Sema and TAŞKIN, Rümeysa Gamze and PETEKKAYA, Emine and BALCI, Raciha Sinem and YÜCEL, Ahmet Hilmi} }
APA KABAKCI, A , POLAT, S , TAŞKIN, R , PETEKKAYA, E , BALCI, R , YÜCEL, A . (2018). Bilateral Foramen Mentale Lokalizasyonu ve Processus Condylaris Arası Uzunluğun Araştırılması. Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 4 (3), 1028-1036. DOI: 10.30569/adiyamansaglik.452478
MLA KABAKCI, A , POLAT, S , TAŞKIN, R , PETEKKAYA, E , BALCI, R , YÜCEL, A . "Bilateral Foramen Mentale Lokalizasyonu ve Processus Condylaris Arası Uzunluğun Araştırılması". Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 4 (2018): 1028-1036 <http://dergipark.org.tr/adiyamansaglik/issue/40184/452478>
Chicago KABAKCI, A , POLAT, S , TAŞKIN, R , PETEKKAYA, E , BALCI, R , YÜCEL, A . "Bilateral Foramen Mentale Lokalizasyonu ve Processus Condylaris Arası Uzunluğun Araştırılması". Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 4 (2018): 1028-1036
RIS TY - JOUR T1 - Bilateral Foramen Mentale Lokalizasyonu ve Processus Condylaris Arası Uzunluğun Araştırılması AU - Ayse Gul KABAKCI , Sema POLAT , Rümeysa Gamze TAŞKIN , Emine PETEKKAYA , Raciha Sinem BALCI , Ahmet Hilmi YÜCEL Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.30569/adiyamansaglik.452478 DO - 10.30569/adiyamansaglik.452478 T2 - Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1028 EP - 1036 VL - 4 IS - 3 SN - -2458-9179 M3 - doi: 10.30569/adiyamansaglik.452478 UR - https://doi.org/10.30569/adiyamansaglik.452478 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Health Sciences Journal of Adıyaman University Bilateral Foramen Mentale Lokalizasyonu ve Processus Condylaris Arası Uzunluğun Araştırılması %A Ayse Gul KABAKCI , Sema POLAT , Rümeysa Gamze TAŞKIN , Emine PETEKKAYA , Raciha Sinem BALCI , Ahmet Hilmi YÜCEL %T Bilateral Foramen Mentale Lokalizasyonu ve Processus Condylaris Arası Uzunluğun Araştırılması %D 2018 %J Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi %P -2458-9179 %V 4 %N 3 %R doi: 10.30569/adiyamansaglik.452478 %U 10.30569/adiyamansaglik.452478
ISNAD KABAKCI, Ayse Gul , POLAT, Sema , TAŞKIN, Rümeysa Gamze , PETEKKAYA, Emine , BALCI, Raciha Sinem , YÜCEL, Ahmet Hilmi . "Bilateral Foramen Mentale Lokalizasyonu ve Processus Condylaris Arası Uzunluğun Araştırılması". Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 4 / 3 (December 2018): 1028-1036. https://doi.org/10.30569/adiyamansaglik.452478
AMA KABAKCI A , POLAT S , TAŞKIN R , PETEKKAYA E , BALCI R , YÜCEL A . Bilateral Foramen Mentale Lokalizasyonu ve Processus Condylaris Arası Uzunluğun Araştırılması. Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2018; 4(3): 1028-1036.
Vancouver KABAKCI A , POLAT S , TAŞKIN R , PETEKKAYA E , BALCI R , YÜCEL A . Bilateral Foramen Mentale Lokalizasyonu ve Processus Condylaris Arası Uzunluğun Araştırılması. Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2018; 4(3): 1036-1028.