Year 2018, Volume 4, Issue 3, Pages 1010 - 1018 2018-12-15

relationship between length of stay and clinical features and some laboratory tests in children with scorpion sting
Çocuklarda akrep sokmalarında bazı laboratuvar testleri ve klinik özelliklerin yatış süresi ile ilişkisi

Çapan Konca [1] , Mehmet Tekin [2]

72 203

Aim: The aim of this study was to evaluate the effects of some clinical, demographic and cardiac damage indicators on the length of stay and outcome of patients with systemic intoxication and to contribute to the literature.

Materials and methods: In this cross-sectional study, the files of patients with systemic intoxication due to scorpion stings in the pediatric intensive care unit  between 01.04.2018 and 01.10.2018 were retrospectively reviewed. Clinical, demographic and laboratory data of the patients were collected from the files. SPSS 23 package program was used for statistical analysis.

Results: Four patients were female and 12 were male. The mean age of the patients was 6.88 ± 4.91 years. The majority of patients were stage-2 (81.2%). The mean length of hospitalization was 3.25 ± 1.24 days (2-6 days). Vomiting (56.3%), cold limbs (37.5%), and sweating (25%) were the most common complaints. 9 (56.2%) patients had leukocytosis, 2 (12.5%) patients had thrombocytosis, 4 (25%) had troponin-I elevation, and 9 (56.2%) had CK-MB elevation. In addition, 6 (37.5%) patients had pathologic findings (arrhythmia or QTC prolongation) in the ECG. A significant correlation was found between the stage, CK-MB elevation, troponin-I elevation, troponin level and pathological ECG findings and prolonged hospitalization. Backward LR model Regression analysis showed that only troponin level had an independent effect on hospitalization time.

Conclusion: In children with signs of systemic intoxication, the stage of admission, CK-MB elevation, troponin-I elevation, and pathological ECG findings are associated with the duration of hospitalization. The level of troponin-I has an independent effect on hospitalization time.

Giriş-amaç: Akrep sokmaları, ülkemizde sıcak iklim şartlarının hâkim olduğu bölgelerde daha sık görülen, bazen ölümcül olabilen önemli bir sağlık sorunudur.  Çocuklar, bu zehirlenmelerde erişkinlere göre daha fazla zarar görebilmektedir. Bu çalışmada sistemik zehirlenme bulgusu olan hastaların başvuru anındaki bazı klinik, demografik ve kardiyak hasar göstergelerinin yatış süresi ve netice üzerine olan etkisi irdelenerek literatüre katkı sunulması amaçlandı.

Gereç ve yöntemler: Bu kesitsel çalışmada, 01.04.2018- 01.10.2018 tarihleri arasında hastanemiz çocuk yoğun bakım ünitesine sistemik zehirlenme tanısı ile yatan hastaların dosyaları geriye dönük olarak tarandı. Dosyalardan hastaların başvuru anındaki klinik, demografik ve laboratuvar verileri toplandı. İstatiksel analizde SPSS 23 paket programı kullanıldı.

Bulgular: Hastaların 4’ü kız, 12’si erkek idi. Hastaların ortalama yaşları 6,88±4,91 idi. Hastaların büyük çoğunluğu evre-2 idi (%81,2). Ortalama yatış süresi 3,25±1,24 gün (2-6 gün) idi. Kusma (%56,3), el ve ayaklarda soğukluk (%37,5),  ve terleme (% 25) en sık başvuru yakınmaları idi. 9 (%56,2) hastada lökositoz, 2 (%12,5) hastada trombositoz, 4 (%25) hastada troponin-I yüksekliği ve 9 (%56,2)hastada CK-MB yüksekliği olduğu görüldü.  Ayrıca, 6 (%37,5) hastada EKG’ de patolojik bulgu ( aritmi veya QTC uzaması) olduğu görüldü. Evre, CK-MB yüksekliği, troponin-I yüksekliği, troponin düzeyi ve patolojik EKG bulgusu olması ile yatış süresinin uzaması arasında anlamlı ilişki olduğu görüldü. Backward LR model Regresyon analizinde ise yalnızca troponin yüksekliğinin yatış süresi üzerine bağımsız etkisi olduğu görüldü.

Sonuç: sistemik zehirlenme bulgusu olan çocuklarda başvuru anındaki evre, CK-MB yüksekliği, troponin-I yüksekliği, patolojik EKG bulgusu olması yatış süresi ile ilişkilidir. Troponin –I seviyesi yatış süresi üzerine bağımsız bir etkiye sahiptir.

 • 1- Bosnak M, Yılmaz HL, Ece A, Yıldızdas D, Yolbas I, Kocamaz H et al. Severe scorpion envenomation in children: Management in pediatric intensive care unit. Hum Exp Toxicol 2009;28:721-7.
 • 2- Bawaskar HS, Bawaskar PH. Indian red scorpion envenoming. Indian J Pediatr. 1998;65:383-91.
 • 3- Kumar PM, Krishnamurthy S, Srinivasaraghavan R, Mahadevan S, Harichandrakumar KT. Predictors of Myocardial Dysfunction in Children with Indian Red Scorpion (Mesobuthus tamulus) Sting Envenomation. Indian Pediatr. 2015;52(4):297-301.
 • 4- Khattabi A, Soulaymani-Bencheikh R, Achour S, Salmi LR, Scorpion Consensus Expert G. Classification of clinical consequences of scorpion stings: consensus development. Trans R Soc Trop Med Hyg. 2011;105(7):364–9.
 • 5- Ozkan O, Adıguzel S, Inceoglu B, Lango J, Ertek M, Hammock BD. Evaluatıon of the neutralızıng capacıty of androctonus crassicauda (olıvıer, 1807) antıvenom agaınst leiurus quinquestriatus (ehrenberg, 1928) venom (scorpıones: buthıdae). J. Venom. Anim. Toxins incl. Trop. Dis. 2008; 14(3):481-9.
 • 6- Tulga T. Cross-reactions between anti-scorpion (Buthus quinquestriatus) and anti-scorpion (Prionurus crassicauda) sera. Turk. Hij. Deney. Biyol. Derg., 1960, 20, 191-203.
 • 7- Kır M, Karadaş U, Yılmaz N, Saylam GS. Akrep ve Örümcek Sokmasına Bağlı Gelişen Geçici Miyokardit ve Kardiyomiyopati. Güncel Pediatri 2011; 9: 100-2.
 • 8- Gökay S, Kendir T, Güllü U, Nalbant T, Ekinci F, Matyar S, Ünal İ, Erdem S, Yildizdaş RD, Yilmaz HL. Myocarditis and Early Markers of Cardiac Response Associated with Scorpion Stings in Children. Wilderness Environ Med. 2018 Sep 23. pii: S1080-6032(18)30120-0. doi: 10.1016/j.wem.2018.06.013.
 • 9- Kumar CM, Prasad NSV. Factors determining poor prognosis in scorpion sting in coastal Andhra Pradesh. Indian J Child Health. 2016; 3(4):293-297.
 • 10- Bahloul M, Chabchoub I, Chaari A, Chtara K, Kallel H, Dammak H, Ksibi H, Chelly H, Rekik N, Ben Hamida C, Bouaziz M. Scorpion envenomation among children: clinical manifestations and outcome (analysis of 685 cases). Am J Trop Med Hyg. 2010 Nov;83(5):1084-92.
 • 11- Çağlar A, Köse H, Babayiğit A, Öner T, Duman M. Predictive Factors for Determining the Clinical Severity of Pediatric Scorpion Envenomation Cases in Southeastern Turkey. Wilderness Environ Med. 2015;26(4):451-8.
Primary Language tr
Journal Section Araştırma/Research
Authors

Orcid: 0000-0001-8625-9045
Author: Çapan Konca (Primary Author)
Institution: ADIYAMAN UNIVERSITY, FACULTY OF MEDICINE, MEDICINE PR.
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-1157-1314
Author: Mehmet Tekin
Institution: Adıyaman üniversitesi tıp fakültesi

Dates

Publication Date: December 15, 2018

Bibtex @research article { adiyamansaglik472544, journal = {Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {2458-9179}, address = {Adıyaman University}, year = {2018}, volume = {4}, pages = {1010 - 1018}, doi = {10.30569/adiyamansaglik.472544}, title = {Çocuklarda akrep sokmalarında bazı laboratuvar testleri ve klinik özelliklerin yatış süresi ile ilişkisi}, key = {cite}, author = {Konca, Çapan and Tekin, Mehmet} }
APA Konca, Ç , Tekin, M . (2018). Çocuklarda akrep sokmalarında bazı laboratuvar testleri ve klinik özelliklerin yatış süresi ile ilişkisi. Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 4 (3), 1010-1018. DOI: 10.30569/adiyamansaglik.472544
MLA Konca, Ç , Tekin, M . "Çocuklarda akrep sokmalarında bazı laboratuvar testleri ve klinik özelliklerin yatış süresi ile ilişkisi". Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 4 (2018): 1010-1018 <http://dergipark.org.tr/adiyamansaglik/issue/40184/472544>
Chicago Konca, Ç , Tekin, M . "Çocuklarda akrep sokmalarında bazı laboratuvar testleri ve klinik özelliklerin yatış süresi ile ilişkisi". Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 4 (2018): 1010-1018
RIS TY - JOUR T1 - Çocuklarda akrep sokmalarında bazı laboratuvar testleri ve klinik özelliklerin yatış süresi ile ilişkisi AU - Çapan Konca , Mehmet Tekin Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.30569/adiyamansaglik.472544 DO - 10.30569/adiyamansaglik.472544 T2 - Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1010 EP - 1018 VL - 4 IS - 3 SN - -2458-9179 M3 - doi: 10.30569/adiyamansaglik.472544 UR - https://doi.org/10.30569/adiyamansaglik.472544 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Health Sciences Journal of Adıyaman University Çocuklarda akrep sokmalarında bazı laboratuvar testleri ve klinik özelliklerin yatış süresi ile ilişkisi %A Çapan Konca , Mehmet Tekin %T Çocuklarda akrep sokmalarında bazı laboratuvar testleri ve klinik özelliklerin yatış süresi ile ilişkisi %D 2018 %J Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi %P -2458-9179 %V 4 %N 3 %R doi: 10.30569/adiyamansaglik.472544 %U 10.30569/adiyamansaglik.472544
ISNAD Konca, Çapan , Tekin, Mehmet . "Çocuklarda akrep sokmalarında bazı laboratuvar testleri ve klinik özelliklerin yatış süresi ile ilişkisi". Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 4 / 3 (December 2018): 1010-1018. https://doi.org/10.30569/adiyamansaglik.472544
AMA Konca Ç , Tekin M . Çocuklarda akrep sokmalarında bazı laboratuvar testleri ve klinik özelliklerin yatış süresi ile ilişkisi. Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2018; 4(3): 1010-1018.
Vancouver Konca Ç , Tekin M . Çocuklarda akrep sokmalarında bazı laboratuvar testleri ve klinik özelliklerin yatış süresi ile ilişkisi. Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2018; 4(3): 1018-1010.