Year 2018, Volume 4, Issue 3, Pages 1118 - 1125 2018-12-15

The Growing Danger, Women Murders That Reflected in The Media
Artan Tehlike, Medyada Yansıyan Kadın Cinayetleri

Hüseyin Kafadar [1]

103 230

Aim: In the Universal Convention on Human Rights, any act incompatible with human dignity is defined as violence. In this study, we aimed to investigate the murders of women reflected in the media.

Material and Method: This study was performed between 01-14.August.2018 by searching keywords (from general to special) in the internet search engine google.

The key words of "violence" , "violence against women", “female murders", "female murders reflected in the media“ were searched.

Results: When the word ."Violence"  was written, approximately 49.500.000 results and "violence against women" were written about 33.100.000 were found. "Women murders “ was written, about 20.900.000 results and  "women murder reflected in media" were written, nearly 869,000 results were found.

Conclusion: According to the structural characteristics of societies, the perception of violence may also vary. But,  violance can be basically described "someone to suffer from pain body or soul, due to verbal, physical, emotional, economic, and sexual acts ". In recent years, violence against women has increased remarkably. It is understood that the increase in the number of female murders, which is the most severe form of violence, has become a multifaceted threat to society and a public health problem.

Amaç: İnsan Hakları Evrensel Sözleşmesine göre insan onuruyla bağdaşmayan her türlü eylem şiddet olarak tanımlanmaktadır. Bu çalışmada medyaya yansıyan kadın cinayetlerini incelemeyi amaçladık.

 Materiyal ve Metot: Bu çalışma 01-14.Ağustos.2018 tarihleri arasında internet arama motoru “google” üzerinden genelden özele doğru anahtar kelimeler girerek arama yapıldı. Sırayla “şiddet”, “kadına yönelik şiddet”, “kadın cinayetleri”,  “medyaya yansıyan kadın cinayetleri” anahtar kelimeleri arandı.

Bulgular:Şiddet” kelimesi yazıldığında yaklaşık 49.500.000 sonuç, ”kadına yönelik şiddet” yazıldığında yaklaşık 33.100.000 sonuç bulundu.  “Kadın cinayetleri” kelimesi yazıldığında yaklaşık 20.900.000 sonuç bulundu. “Medyaya yansıyan kadın cinayetleri”  kelimesine karşılık yaklaşık 869.000 sonuç bulundu

Sonuç: Toplumların yapısal özelliklerine göre şiddet algısı da farklılık gösterebilir. Ancak temelde şiddet “kişinin beden veya ruh bakımından acı-ıstırap çekmesine neden olan sözel, fiziksel, duygusal, ekonomik ve cinsel eylemlerdir”.  Son yıllarda kadına yönelik şiddet dikkat çekici bir şekilde artış göstermektedir. Şiddetin en ağır şekli olan kadın cinayetlerinin artması sonucu toplum açısından çok yönlü tehdit ve bir halk sağlığı sorunu haline geldiği anlaşılmaktadır. 

 • 1. A researge team. Hacettepe University Institute of Population Studies, Ministry of Family and Social Policies, Research on Domestic Violence against Women in Turkey. 2015. Ankara, Turkey.
 • 2. Ellsberg M, Jansen H.A, Watts C.H, Garcia-Moreno C. Intimate partner violence and women's physical and mental health in the WHO multi-country study on women's health and domestic violence: an observational study, Lancet 2008;5;371 (9619):1165-1172.
 • 3. WHO (World Health Organization). WHO Multi- Country Study on Women’s Health and Domestic Violence against Women, Initial Result on Prevalance, Health Outcomes Women’s Responses, Genova 2005.
 • 4. Akbağ M, Barakas R. An Examination on the Perception of Violence and its Relation to Self-esteem Among Turkish Women, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi 2010; 7(2): 1- 14.
 • 5. Efe Ş.Y, Ayaz S. Kadına Yönelik Şiddet ve Kadınların Aile İçi Şiddete Bakışı, Anadolu Psikiyatri Dergisi 2010; 11: 23- 29.
 • 6. Güler N. Gebelikte Eşi Tarafından Kadına Uygulanan Fiziksel, Duygusal, Cinsel ve Ekonomik Şiddet ve İlişkili Faktörler, Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2010; 3 (2), 72-77.
 • 7. Universal Declaration of Human Rights. Erişim tarihi 29.08.2018. http://www.un.org/en/udhrbook/pdf/udhr_booklet_en_web.pdf
 • 8. BM (Birleşmiş Milletler). “Kadın 2000: 21. Yüzyıl İçin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Kalkınma ve Barış” Pekin + 5 Başlıklı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Özel Oturum Kararları. 2000.
 • 9. Djikonovic B, Jansen H.A.F.M, Otasevic S. Factors Associated with Intimate Partner Violence Against Women in Serbia: A Cross- Sectional Study, J. Epidemiol Community Helath 2010; 64, 728- 735.
 • 10. Altınay A.G, Arat Y. Türkiyede Kadına Yönelik Şiddet Araştırması.2007.
 • 11. Ayrancı Ü, Günay Y, Ünlüoğlu İ. Hamilelikte Aile İçi Eş Şiddeti: Birinci Basamak Sağlık Kurumuna Başvuran Kadınlar Arasında Bir Araştırma, Anadolu Psikiyatri Dergisi 2002; 3: 75- 87.
 • 12. Turkey in Statistics 2015. Erişim tarihi 29.08.2018. https://ec.europa.eu/eurostat/documents/7330775/7339623/Turkey+_in_statistics_2015.
 • 13. Boyacıoğlu İ. Dünden Bugüne Türkiye’de Kadına Yönelik Şiddet ve Ulusal Kadın Çalışmaları: Psikolojik Araştırmalara Davet. Türk Psikoloji Yazıları, Kasım 2016, 19 (Special Issue), 126-145
 • 14. Güler N, Tel H, Tuncay F.Ö. Kadının Aile İçinde Yaşanan Şiddete Bakışı, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2005; 27 (2): 51- 56.
 • 15. Karbeyaz K, Yeti Ş Y, Güneş A, Şimşek Ü. Intimate partner femicide in Eskisehir, Turkey 25 years analysis. J Forensic Leg Med. 2018;60:56-60. Doi.10.1016/j.jflm.2018.10.002.
 • 16. Toprak S, Ersoy G. Femicide in Turkey between 2000 and 2010. PLoS One. 2017:23;12(8):1-16. doi org.10.1371/
 • 17. Tütüncüler A, Özer E, Karagöz YM, Evalution of Femicide Cases Committed Between the Years 1996–2005 in Antalya. Omega (Westport). 2015;71(2):198-210. doi.org/10.1177/0030222815570600
Primary Language tr
Subjects Health Care Sciences and Services
Journal Section Araştırma/Research
Authors

Orcid: 0000-0002-6844-7517
Author: Hüseyin Kafadar
Country: Turkey


Dates

Publication Date: December 15, 2018

Bibtex @research article { adiyamansaglik477619, journal = {Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {2458-9179}, address = {Adıyaman University}, year = {2018}, volume = {4}, pages = {1118 - 1125}, doi = {10.30569/adiyamansaglik.477619}, title = {Artan Tehlike, Medyada Yansıyan Kadın Cinayetleri}, key = {cite}, author = {Kafadar, Hüseyin} }
APA Kafadar, H . (2018). Artan Tehlike, Medyada Yansıyan Kadın Cinayetleri. Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 4 (3), 1118-1125. DOI: 10.30569/adiyamansaglik.477619
MLA Kafadar, H . "Artan Tehlike, Medyada Yansıyan Kadın Cinayetleri". Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 4 (2018): 1118-1125 <http://dergipark.org.tr/adiyamansaglik/issue/40184/477619>
Chicago Kafadar, H . "Artan Tehlike, Medyada Yansıyan Kadın Cinayetleri". Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 4 (2018): 1118-1125
RIS TY - JOUR T1 - Artan Tehlike, Medyada Yansıyan Kadın Cinayetleri AU - Hüseyin Kafadar Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.30569/adiyamansaglik.477619 DO - 10.30569/adiyamansaglik.477619 T2 - Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1118 EP - 1125 VL - 4 IS - 3 SN - -2458-9179 M3 - doi: 10.30569/adiyamansaglik.477619 UR - https://doi.org/10.30569/adiyamansaglik.477619 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Health Sciences Journal of Adıyaman University Artan Tehlike, Medyada Yansıyan Kadın Cinayetleri %A Hüseyin Kafadar %T Artan Tehlike, Medyada Yansıyan Kadın Cinayetleri %D 2018 %J Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi %P -2458-9179 %V 4 %N 3 %R doi: 10.30569/adiyamansaglik.477619 %U 10.30569/adiyamansaglik.477619
ISNAD Kafadar, Hüseyin . "Artan Tehlike, Medyada Yansıyan Kadın Cinayetleri". Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 4 / 3 (December 2018): 1118-1125. https://doi.org/10.30569/adiyamansaglik.477619
AMA Kafadar H . Artan Tehlike, Medyada Yansıyan Kadın Cinayetleri. Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2018; 4(3): 1118-1125.
Vancouver Kafadar H . Artan Tehlike, Medyada Yansıyan Kadın Cinayetleri. Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2018; 4(3): 1125-1118.