Year 2019, Volume 5, Issue 1, Pages 1267 - 1277 2019-04-15

DİABETİK AYAKTA TEDAVİ YAKLAŞIMLARI VE WAGNER SINIFLAMASININ TEDAVİYİ YÖNLENDİRMEDEKİ ROLÜ
THE TREATMENT APPROACHES IN DIABETIC FOOT AND THE ROLE OF WAGNER CLASSIFICATION IN THE GUIDANCE OF TREATMENT

Tayfun Bilgiç [1] , Kamil Gokhan Acar [2]

34 94

Amaç: Diabetik ayak enfeksiyonları alt ekstremite amputasyonlarının 2/3 ünden sorumludur. Diabetik ayak yaralarının toplumlara maliyetide çok yüksektir. Bizim bu çalışmadaki amacımız diyabetik hastalarda oluşan ayak problemlerinin derecelendirmesini yaparak uygulanacak en uygun tedavi şeklini seçmek ve buna bağlı olarak hastanın yaşam kalitesini, ruhsal durumunu bozan travmatik bir işlem olan amputasyon oranını azaltmaktır.

Yöntem: xxxxxxx Genel Cerrahi Kliniğine diabetik ayak nedeniyle yatmış 49 hasta çalışma kapsamına alınmıştır.

Bulgular: 49 hastadan 30’u (% 61.2) erkek 19’u (% 38.8) kadındı. Yaş ortalaması 61,4 (39-80) idi. Hastaların hepsinde tip 2 DM mevcut idi. Hastalar Wagner sınıflamasına göre değerlendirildiğinde 4 (%8,25) hasta grup 1, 19 (%38,7) hasta grup 2, 13 (%26,5) hasta grup 3, 9 (%18,3) hasta grup 4 ve 4 (%8,25) hasta grup 5 olarak tespit edildi. Wagner sınıflaması ve amputasyonlar ile yaş, cinsiyet, açlık kan şekeri, üre, kreatinin değerleri arasında anlamlı fark saptanmamıştır.

Sonuç: Diabetik ayak infeksiyonları komplikasyonların oldukça ağır olması, amputasyon ve hatta mortalite ile sonuçlanması nedeniyle ekonomik ve sosyal kayıplara neden olan önemli bir sağlık problemidir. Bu yüzden diabetik ayak oluşumunun önlenmesi hem toplumsal hem de ekonomik açıdan önemlidir. Bunun için hastalığın risk faktörlerinin belirlenmesi ve buna göre risk altındaki hastaların belirlenip bilinçlendirilmesi gerekmektedir. Hekimlerin de bu risk faktörlerini bilerek daha dikkatli davranmaları sonucunda yeterli ve zamanında tedaviye başlanması ile amputasyon oranlarının düşürülmesi söz konusudur. Multidisipliner bir yaklaşımla diabetik ayak infeksiyonlarının tedavisinin başarıyla yapılabilmesi ve ampütasyon oranlarının düşürülmesi mümkündür.

Aim: Diabetic foot infections are responsible from the 2/3 of  the lower extremity amputations. The cost of diabetic foot ulcers is significantly high for the society. The aim of the present study was to select the best treatment module by performing the staging of the foot problems in diabetic patients, and decrease the rate of amputation which is a traumatic procedure  that decrease the quality of life, and the mental health of the patient.

Methods: Fourty-nine patients diagnosed as having diabetic foot who presented to the General Surgery Clinic of xxxxxxx were included in the study.

Results: Thirty patients (61.2%) out of 49 were men, and 19 (38.8%) were mean. The mean age was 61.4  years (ranging, 39-80 years). All patients were diagnosed with type 2 diabetes.  The evaluation in accordance with the  Wagner  classification showed that 4 (8.25%) patients were in Group  1, 19 (38,7%) were in Group  2, 13 patients (26.5%) were in Group 3, 9 (18.3%) were in Group 4, and  4 (8.5%)  patients were in Group 5.  No significant difference was detected between the Wagner classification, and amputations with the age, sex, fasting blood glucose, urea, creatinine levels.

Conclusion: Diabetic foot infections are significant health problems which resulted with economic, and social burden because the complications are severe, and resulted with amputation and even with mortality. Therefore, the prevention of the occurrence of diabetic foot is important for the social and economic perspective.The identification of the risk factors of the disease, and educating the patients who are under risk are required. Amputation rates may be decreased with the initiation of the adequate treatment in proper time with the attentive approach of the physicians who are informed of the risk factors. The treatment of the diabetic foot infections may be accomplished, and the amputation rates may be decreased with a multidisciplinary approach.

 • 1. Baktıroğlu S. Cerrahi infeksiyon. in: Sayek İ. (ed). Diyabet ve infeksiyon. Ankara: Güneş Kitabevi, 2000: 64-73.
 • 2. Başkal N, Güllü S, Ilgın ŞD, Erdoğan G. Evaluation of the patients with diabetic foot ulcerations. Turkish Journal of End Metab 1998; 2 (1): 31-35.
 • 3. Ünlühızarcı K, Doğanay M, Keleştimur F. Diabetik ayak infeksiyonları. Türk Diyabet Yıllığı 1995; 6: 98-102. 

 • 4. Snyder A.J., Robbins M.J. Lower extremity amputations: basis and outcome, a review of the literature. Journal of Foot and Ankle Surgery 1993; 32: 60- 68.
 • 5. Humphrey A.G, Dowse G.K, Thoma K. Diabetes and non-traumatic lower extremity amputations. Diabetes Сare 1996; 19: 710-714.
 • 6. Lehto S., Rönnemaa T., Pyorala K. Risk factors predicting lower extremity amputations in patients with NIDDM. Diabetes Care 1996; 19: 607-611.
 • 7. Trautner C, Haastert B, Giani G. Incidence of lower limb amputations and diabetes. Diabetes Care 1996; 19: 1006-1009.
 • 8. Rooh-Ul-Muqim, Ahmed M, Griffin S. Evaluation and management of diabetic foot according to Wagner's classification. A study of 100 cases. J Ayub Med Coll Abbottabad 2003; 15(3): 39-42.
 • 9. Dinççağ A, Baktıroğlu S, Dinççağ N. Diyabetik ayak: Amputasyon önlenebilir mi? İst Tıp Fak Mecmuası 1999; 62: 1-11.
 • 10. Bostanoğlu S, Erverdi N, Karabulut Z et al. Diyabetik ayak ve amputasyonu: risk faktörleri ve risk skorlamasının önemi. İnsizyon 2000; 3: 201-206.
 • 11. Helm PA, Walker SC, Pullium G. Total contact casting in diabetic patients with neuropatic foot ulcerations. Arch. Phys. Med. Rehabil 1984: 65: 691-693.
 • 12. Cervantes-García E, Salazar-Schettino PM. Clinical and surgical characteristics of infected diabetic foot ulcers in a tertiary hospital of Mexico. Diabet Foot Ankle 2017; 8(1): 1367210.
 • 13. Wutschert R, Bounameaux H. Determination of amputation level in ischemic limbs. Diabetes Care 1997; 20: 1315-1318.
 • 14. Bames R, Thomhill B, Nix L. Predicting of amputation wound Healing: roles of Doppler ultrasound and digit photoplethysmography. Arch Surgery 1998; 116: 80-83.
 • 15. Hill SL, Holtzman GI, Buse R et al. The effect of peripheral vascular disease with osteomyelitis in the diabetic foot. Am J Surg 1999; 177: 282-286.
 • 16. Raşa K. Diyabetik ayakta tanı ve tedavi yaklaşımları, in: Erdoğan B.(ed). Diyabetik ayak hastalarında cerrahi tedavi. Ankara: DTP Basımevi 2000: 33- 39.
 • 17. Bridges RM, Deitch EA. Diabetic foot infections. Surg Clin North Am. 1994; 74 (3): 537-555.
 • 18. Apelquist J, Castenfors J. Larsson J. Prognostic value of systolic ankle and blood pressure levels in outcome of diabetic foot ulcer. Diabetes Care 1989; 12: 373-378.
 • 19. Umeh L, Wallhagen M, Nicoloff N. Identifying diabetic patients at high risk for amputation. Nurse Pract 1999; 24 (8): 56-70.
 • 20. New JP, Mc Doneli D. Bıırns E. Young RJ. Problem of amputations in patients with newly diagnosed diabetes mellitus. Diab Med 1998; 15 (99): 760-764.
 • 21. Sun JH, Tsai JS, Huang CH, Lin CH, Yang HM, Chan YS, Hsieh SH, Hsu BR, Huang YY. Risk factors for lower extremity amputation in diabetic foot disease categorized by Wagner classification. Diabetes Res Clin Pract. 2012; 95(3): 358-63.
 • 22. West NJ. Systemic antimicrobial treatment of foot infections in diabetic patients. Am J Health Syst Pharm 1995; 52: 1199-1202.
 • 23. Jeffcoate WJ, Harding KG. Diabetic foot ulcers. The Lancet 2003: 361(9368): 1545- 1551.
 • 24. Akalın EH. Direct medical cost analysis in patients with diabetes mellitus in Turkey. Turkish Journal of Endocrinology and Metabolism 1998; 1: 9-14.
Primary Language en
Subjects Health Care Sciences and Services
Journal Section Araştırma/Research
Authors

Orcid: 0000-0002-7564-3663
Author: Tayfun Bilgiç
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-5723-7151
Author: Kamil Gokhan Acar
Country: Azerbaijan


Dates

Publication Date: April 15, 2019

Bibtex @research article { adiyamansaglik490165, journal = {Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {2458-9179}, address = {Adıyaman University}, year = {2019}, volume = {5}, pages = {1267 - 1277}, doi = {10.30569/adiyamansaglik.490165}, title = {THE TREATMENT APPROACHES IN DIABETIC FOOT AND THE ROLE OF WAGNER CLASSIFICATION IN THE GUIDANCE OF TREATMENT}, key = {cite}, author = {Bilgiç, Tayfun and Acar, Kamil Gokhan} }
APA Bilgiç, T , Acar, K . (2019). THE TREATMENT APPROACHES IN DIABETIC FOOT AND THE ROLE OF WAGNER CLASSIFICATION IN THE GUIDANCE OF TREATMENT. Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 5 (1), 1267-1277. DOI: 10.30569/adiyamansaglik.490165
MLA Bilgiç, T , Acar, K . "THE TREATMENT APPROACHES IN DIABETIC FOOT AND THE ROLE OF WAGNER CLASSIFICATION IN THE GUIDANCE OF TREATMENT". Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 5 (2019): 1267-1277 <http://dergipark.org.tr/adiyamansaglik/issue/43834/490165>
Chicago Bilgiç, T , Acar, K . "THE TREATMENT APPROACHES IN DIABETIC FOOT AND THE ROLE OF WAGNER CLASSIFICATION IN THE GUIDANCE OF TREATMENT". Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 5 (2019): 1267-1277
RIS TY - JOUR T1 - THE TREATMENT APPROACHES IN DIABETIC FOOT AND THE ROLE OF WAGNER CLASSIFICATION IN THE GUIDANCE OF TREATMENT AU - Tayfun Bilgiç , Kamil Gokhan Acar Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.30569/adiyamansaglik.490165 DO - 10.30569/adiyamansaglik.490165 T2 - Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1267 EP - 1277 VL - 5 IS - 1 SN - -2458-9179 M3 - doi: 10.30569/adiyamansaglik.490165 UR - https://doi.org/10.30569/adiyamansaglik.490165 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Health Sciences Journal of Adıyaman University THE TREATMENT APPROACHES IN DIABETIC FOOT AND THE ROLE OF WAGNER CLASSIFICATION IN THE GUIDANCE OF TREATMENT %A Tayfun Bilgiç , Kamil Gokhan Acar %T THE TREATMENT APPROACHES IN DIABETIC FOOT AND THE ROLE OF WAGNER CLASSIFICATION IN THE GUIDANCE OF TREATMENT %D 2019 %J Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi %P -2458-9179 %V 5 %N 1 %R doi: 10.30569/adiyamansaglik.490165 %U 10.30569/adiyamansaglik.490165
ISNAD Bilgiç, Tayfun , Acar, Kamil Gokhan . "THE TREATMENT APPROACHES IN DIABETIC FOOT AND THE ROLE OF WAGNER CLASSIFICATION IN THE GUIDANCE OF TREATMENT". Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 5 / 1 (April 2019): 1267-1277. https://doi.org/10.30569/adiyamansaglik.490165
AMA Bilgiç T , Acar K . THE TREATMENT APPROACHES IN DIABETIC FOOT AND THE ROLE OF WAGNER CLASSIFICATION IN THE GUIDANCE OF TREATMENT. Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2019; 5(1): 1267-1277.
Vancouver Bilgiç T , Acar K . THE TREATMENT APPROACHES IN DIABETIC FOOT AND THE ROLE OF WAGNER CLASSIFICATION IN THE GUIDANCE OF TREATMENT. Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2019; 5(1): 1277-1267.