Year 2019, Volume 5, Issue 1, Pages 1342 - 1350 2019-04-15

Evaluation Of Children Admitted To Emergency Department Who Require Special Care
Çocuk Acil Servisine Başvuran Trakeostomi nedeniyle Teknoloji Bağımlı Hale Gelen Çocukların Değerlendirilmesi

Gamze Gökalp [1]

67 113

Introduction and aim: Developing medical technologies have prolonged the life expectancy of critically ill individuals. The number of children who cannot perform their own activity by themselves so become devices dependent is increasing day by day. In this study, we aimed to examine the children applied to the pediatric emergency department who require special care  in our region.

Method: This is a cross-sectional descriptive study in a pediatric emergency department of a tertiary university hospital. In 2017, patients who were admitted to the emergency department, and have any technological device such as mechanical ventilator, enteral feeding catheter or a tracheostomy cannula were included in the study.

Results: In this study, 2106 emergency department applications were examined. A total of 36 patients (9 girls (25%), 27 boys (75%)) with tracheostomy were included in the study. 36 cases (100%) have tracheostomy cannulae, 21 (58.3%) have home typed mechanical ventilators and 21 (58.3%) have enteral feeding catheters. The mean age of performing tracheostomy was 25.7 ± 11 (0.3-180) months. The most common cause of tracheostomy was prolonged intubation. The most common causes of readmission to emergency department were neurological conditions, elective control and treatment of infectious diseases. Of the emergency department admissions, 8.7% of the patients were hospitalized and 1.4% were admitted to the intensive care unit. Cardiopulmonary resuscitation was performed in 21 (58.3%) cases and in six (16.7%) patients died.

Conclusion: Tracheostomy is associated with serious mortality and morbidity. This is a serious problem for both the individual and his / her family. Developing either preventive health services or palliative care centers will share the workload on the emergence departments. So we believe that there will be better quality service.

Giriş ve amaç: Gelişen tıbbi teknolojiler, kritik hastalığı olan bireylerin yaşam sürelerini uzatmıştır. Kendi başlarına gerçekleştiremedikleri eylemleri aygıtlar aracılığıyla gerçekleştiren çocuk olgu sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Biz de bu noktadan yola çıkarak bu çalışmada bölgemizde çocuk acil servise başvuran teknoloji bağımlı çocukları incelemeyi amaçladık.

Yöntem: Bu çalışma üçüncü basamak bir üniversite hastanesi çocuk acil servisinde yapılmış kesitsel tanımlayıcı bir çalışmadır. 2017 yılı içerisinde acil servise başvuran mekanik ventilatör, enteral beslenme kateteri yada trakeostomi kanülü gibi teknolojik bir aygıta bağımlı  olgular çalışmaya alınmıştır.

Bulgular: Bu çalışmada 2106 acil servis başvurusu incelenmiştir. Çalışmaya daha önceden trakeostomi açılmış 9’u kız (%25), 27’si (%75) erkek olmak üzere toplam 36 olgu dahil edildi. Çalışmaya alınan olgular da teknolojik aygıt olarak 36’sında (%100) trakeostomi kanülü, 21’inde (%58.3) beraberinde ev tipi mekanik ventilatör ve 21’inde (%58.3) enterel beslenme katerteri vardı. Bu olguların trakeostomi açılma yaşı ortalamaları 25.7±11 (0.3-180) ay olarak saptandı. Trakeostomi açılmasındaki en sık neden uzamış entübasyon idi. Tekrar acil servis başvurularındaki en sık sebepler nörolojik durumlar, kontrol amaçlı olanlar ve enfeksiyon hastalıklarının tedavisi olarak saptandı. Acil servis başvurularının %8.7’si servis yatışı, %1.4’ü yoğun bakım yatışı ile sonuçlandı. Olguların 21’ine (%58.3) kardiyopulmoner resüsitasyon uygulandı, altı olguda (%16.7) eksitus saptandı.

Sonuç: Trakeostomi durumu beraberinde ciddi bir mortalite ve morbidite getirmektedir. Bu durum hem birey hem de ona sağlık hizmeti veren ailesi açısından ciddi bir sorundur. Gerek koruyucu sağlık hizmetlerinin gelişimi ile böyle durumların ortaya çıkmasının engellenmesi gerek ise evde bakım hizmetlerinin ve palyatif bakım merkezlerinin gelişmesi ile bu iş yükü paylaşılıp daha kaliteli bir hizmet sunulacağı kanısındayız.

 • 1. Spratling R. Defining Technology Dependence in Children and Adolescents. West J Nurs Res 2015; 37(5): 634-51.
 • 2. Glendining C, Kirk S, Guiffrida A, Lawton D. Tecnology dependent children in the comminity: Definitions, numbers and costs. Child Care Health Dev 2001;27:321-34.
 • 3. Beale H. Respite care for technology-dependent children and their families. Paediatr Nurs 2002 Sep;14(7):18-9.
 • 4. Shimizu F, Suzuki M. Role development of nurses for technology-dependent children attending mainstream schools in Japan. J Spec Pediatr Nurs 2015 Apr;20(2):87-97.
 • 5. Didişen NA, Özdemir HNÇ, Keskin E. Technology Depends Children and Home Care. Journal of Pediatric Emergency Intensive Care Med 2017; 4(3): 123-129
 • 6. Hsia SH, Lin JJ, Huang IA, Wu CT. Outcome of long-term mechanical ventilation support in children. Pediatr Neonatol 2012;53(5):304-8.
 • 7. Lawrason A, Kavanagh K. Pediatric tracheotomy: are the indications changing? Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2013 ;77(6):922-5.
 • 8. Dogan M, Uysal İÖ, Yüce S, Güven AS , Polat K, Arpacık M, Can F Pediatrik Trakeostomi: 25 VAKANIN Endikasyon ve Komplikasyon Analizi. Bozok Med J 2015;5(4):17-21
 • 9. Düzkaya DS, BozkurT G, Yakut T. Yoğun Bakımdan Taburcu Olan Tıbbi Teknolojiye Bağımlı Çocuklara Verilen Evde Bakım Hizmetlerinin Değerlendirilmesi. Journal of Health Science and Profession 2017; 4 (3):204-211
 • 10. Berry JG, Graham DA, Graham RJ, Zhou J, Putney HL, O'Brien JE, Roberson DW, Goldmann DA. Predictors of clinical outcomes and hospital resource use of children after tracheotomy. Pediatrics 2009 Aug;124(2):563-72.
 • 11. Doğan R, Başaran B, Pınar H U, Arslan M. To eveluate the clinical outcome in patients discharged for home care with traceostomy. Journal of the Turkish Society of Intensive Care 2011;9:99-102
 • 12. Koçkar T, Ünal F, Şahin Ş, Ondalıkoğlu G, ÖktemS. Trakeostomili Çocuklarda Takip Sonuçlarımız. Zeynep Kamil Tıp Bülteni 2018;(49)3: 290 – 293
 • 13. Agarwal A, Marks N, Wessel V, Willis D, Bai S, Tang X, Ward WL, Schellhase DE, Carroll JL. Improving knowledge, technical skills, and confidence among pediatric health care providers in the management of chronic tracheostomy using a simulation model. Pediatr Pulmonol 2016;51(7):696-704.
Primary Language tr
Subjects Health Care Sciences and Services
Journal Section Araştırma/Research
Authors

Orcid: 0000-0001-9467-3617
Author: Gamze Gökalp
Institution: İZMİR TEPECİK SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: April 15, 2019

Bibtex @research article { adiyamansaglik499247, journal = {Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {2458-9179}, address = {Adıyaman University}, year = {2019}, volume = {5}, pages = {1342 - 1350}, doi = {10.30569/adiyamansaglik.499247}, title = {Çocuk Acil Servisine Başvuran Trakeostomi nedeniyle Teknoloji Bağımlı Hale Gelen Çocukların Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {Gökalp, Gamze} }
APA Gökalp, G . (2019). Çocuk Acil Servisine Başvuran Trakeostomi nedeniyle Teknoloji Bağımlı Hale Gelen Çocukların Değerlendirilmesi. Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 5 (1), 1342-1350. DOI: 10.30569/adiyamansaglik.499247
MLA Gökalp, G . "Çocuk Acil Servisine Başvuran Trakeostomi nedeniyle Teknoloji Bağımlı Hale Gelen Çocukların Değerlendirilmesi". Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 5 (2019): 1342-1350 <http://dergipark.org.tr/adiyamansaglik/issue/43834/499247>
Chicago Gökalp, G . "Çocuk Acil Servisine Başvuran Trakeostomi nedeniyle Teknoloji Bağımlı Hale Gelen Çocukların Değerlendirilmesi". Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 5 (2019): 1342-1350
RIS TY - JOUR T1 - Çocuk Acil Servisine Başvuran Trakeostomi nedeniyle Teknoloji Bağımlı Hale Gelen Çocukların Değerlendirilmesi AU - Gamze Gökalp Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.30569/adiyamansaglik.499247 DO - 10.30569/adiyamansaglik.499247 T2 - Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1342 EP - 1350 VL - 5 IS - 1 SN - -2458-9179 M3 - doi: 10.30569/adiyamansaglik.499247 UR - https://doi.org/10.30569/adiyamansaglik.499247 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Health Sciences Journal of Adıyaman University Çocuk Acil Servisine Başvuran Trakeostomi nedeniyle Teknoloji Bağımlı Hale Gelen Çocukların Değerlendirilmesi %A Gamze Gökalp %T Çocuk Acil Servisine Başvuran Trakeostomi nedeniyle Teknoloji Bağımlı Hale Gelen Çocukların Değerlendirilmesi %D 2019 %J Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi %P -2458-9179 %V 5 %N 1 %R doi: 10.30569/adiyamansaglik.499247 %U 10.30569/adiyamansaglik.499247
ISNAD Gökalp, Gamze . "Çocuk Acil Servisine Başvuran Trakeostomi nedeniyle Teknoloji Bağımlı Hale Gelen Çocukların Değerlendirilmesi". Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 5 / 1 (April 2019): 1342-1350. https://doi.org/10.30569/adiyamansaglik.499247
AMA Gökalp G . Çocuk Acil Servisine Başvuran Trakeostomi nedeniyle Teknoloji Bağımlı Hale Gelen Çocukların Değerlendirilmesi. Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2019; 5(1): 1342-1350.
Vancouver Gökalp G . Çocuk Acil Servisine Başvuran Trakeostomi nedeniyle Teknoloji Bağımlı Hale Gelen Çocukların Değerlendirilmesi. Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2019; 5(1): 1350-1342.