Year 2019, Volume 5, Issue 1, Pages 1335 - 1341 2019-04-15

Evaluation of Cost Efficiency for HbA1c Test
HbA1c Testi için Maliyet Etkinlik Değerlendirmesi

Mehmet Özdin [1] , HAYRULLAH YAZAR [2] , DURHASAN MUNDAN [3]

30 99

Aim: This study was carried out in Sakarya University Education and Research Hospital between 2015-2016. The aim of this study was to evaluate the cost efficiency of the hospital in terms of HbA1c test parameters.

Material and Method: Three months before and 3 months after the establishment of the Laboratory Efficiency Commission (LVK), the data were scanned through automation. The data were evaluated statistically. In this study, the requested HbA1c test parameter was examined in patients with Diabetes Mellitus, which is common in the community.

Results: When the period before and after LVK was compared, the number of HbA1c test decreased significantly. The number of HbA1c tests before LVK was 8665 and the number of tests after LVK was 8013. As a result of the meeting, a decrease of 7.52% (n=652) was observed in the number of tests.

Conclusion: As a result, unnecessary test requests, which have a significant place in hospital cost expenses, are considered to be correctable by LVKs as in HbA1c example.

Giriş-amaç: Bu çalışma, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 2015-2016 yılları arasında yapıldı. Çalışmada, HbA1c test parametresi açısından hastanenin maliyet etkinliğinin değerlendirilmesi amaçlandı.

Gereç ve Yöntemler: Laboratuar verimlilik komisyon (LVK)’larının kuruluş tarihinden üç ay öncesi ve üç ay sonrası veriler, otomasyon üzerinden tarandı. Elde edilen veriler istatistiksel olarak değerlendirildi. Bu çalışmada toplumda sık görülen Diabetes Mellituslu hastalarda istenilen HbA1c test parametresi incelendi.

Bulgular: LVK öncesindeki dönem ile sonrasındaki dönem karşılaştırıldığında, HbA1c test sayısında önemli derecede azalma görüldü. LVK öncesi HbA1c test sayısı 8665 iken, LVK sonrasında test sayısı 8013 olarak tespit edildi. Toplantı neticesinde test sayısında n=652 (%7,52)’lik bir azalma tespit edildi.

Sonuç

Sonuç olarak, hastane maliyet giderlerinde ciddi bir yer tutan gereksiz test istemleri, HbA1c örneğinde olduğu gibi, LVK’larınca düzeltilebilir nitelikte olduğu kanaatine varılmıştır.

  • 1. Anonim, 2018. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2005/07/20050725-3.htm, Kamu İhale Genel Tebliği, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, XII- İhale İlanı ve İhale Dokümanına İlişkin Açıklamalar, Erişim Tarihi: 21.12.2018.
  • 2. Erkol Ü, Ağırbaş İ. Hastanelerde Maliyet Analizi ve Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Yöntemine dayalı Bir Uygulama. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası. 2011; 64: 2.
  • 3. Akar Ç. "Hastane İşletmelerinde Yönetim Muhasebesi" Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 1992; Ankara.
  • 4. Menderes M. “Hastanelerde Muhasebe, Maliyetleme Sorunları ve Finansal Yönetim”. Toplum ve Hekim. 1995; 10: 69.
  • 5. Yeh DD. A clinician's perspective on laboratory utilization management. Clin Chim Acta 2014:145–50.
  • 6. Branco BC, Inaba K, Doughty R, Brooks J, Barmparas G, Shulman I, et al. The increasing burden of phlebotomy in the development of anaemia and need for blood transfusion amongst trauma patients. Injury 2012; 43: 78–83.
  • 7. Ağırbaş İ. Hastanelerde maliyet-performans analizi ve TCDD Ankara Hastanesinde bir uygulama. H. Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü. 1993; 3: 8.
  • 8. Erbil MK. “Liderlik ve Laboratuvar Yönetimi”. Türk Biyokimya Dergisi. 2007; 32: 3.
  • 9. Gençtürk M, Cansever İH. Üniversite Hastanelerinin Faturalama Sürecindeki Sorunları Üzerine Bir Araştırma. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi. 2016; 19: 225-239.
Primary Language tr
Subjects Health Care Sciences and Services
Journal Section Araştırma/Research
Authors

Orcid: 0000-0003-3077-7171
Author: Mehmet Özdin (Primary Author)
Institution: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-9447-6322
Author: HAYRULLAH YAZAR
Institution: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-9503-9850
Author: DURHASAN MUNDAN
Institution: HARRAN ÜNİVERSİTESİ, VETERİNER FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: April 15, 2019

Bibtex @research article { adiyamansaglik512501, journal = {Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {2458-9179}, address = {Adıyaman University}, year = {2019}, volume = {5}, pages = {1335 - 1341}, doi = {10.30569/adiyamansaglik.512501}, title = {HbA1c Testi için Maliyet Etkinlik Değerlendirmesi}, key = {cite}, author = {Özdin, Mehmet and YAZAR, HAYRULLAH and MUNDAN, DURHASAN} }
APA Özdin, M , YAZAR, H , MUNDAN, D . (2019). HbA1c Testi için Maliyet Etkinlik Değerlendirmesi. Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 5 (1), 1335-1341. DOI: 10.30569/adiyamansaglik.512501
MLA Özdin, M , YAZAR, H , MUNDAN, D . "HbA1c Testi için Maliyet Etkinlik Değerlendirmesi". Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 5 (2019): 1335-1341 <http://dergipark.org.tr/adiyamansaglik/issue/43834/512501>
Chicago Özdin, M , YAZAR, H , MUNDAN, D . "HbA1c Testi için Maliyet Etkinlik Değerlendirmesi". Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 5 (2019): 1335-1341
RIS TY - JOUR T1 - HbA1c Testi için Maliyet Etkinlik Değerlendirmesi AU - Mehmet Özdin , HAYRULLAH YAZAR , DURHASAN MUNDAN Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.30569/adiyamansaglik.512501 DO - 10.30569/adiyamansaglik.512501 T2 - Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1335 EP - 1341 VL - 5 IS - 1 SN - -2458-9179 M3 - doi: 10.30569/adiyamansaglik.512501 UR - https://doi.org/10.30569/adiyamansaglik.512501 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Health Sciences Journal of Adıyaman University HbA1c Testi için Maliyet Etkinlik Değerlendirmesi %A Mehmet Özdin , HAYRULLAH YAZAR , DURHASAN MUNDAN %T HbA1c Testi için Maliyet Etkinlik Değerlendirmesi %D 2019 %J Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi %P -2458-9179 %V 5 %N 1 %R doi: 10.30569/adiyamansaglik.512501 %U 10.30569/adiyamansaglik.512501
ISNAD Özdin, Mehmet , YAZAR, HAYRULLAH , MUNDAN, DURHASAN . "HbA1c Testi için Maliyet Etkinlik Değerlendirmesi". Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 5 / 1 (April 2019): 1335-1341. https://doi.org/10.30569/adiyamansaglik.512501
AMA Özdin M , YAZAR H , MUNDAN D . HbA1c Testi için Maliyet Etkinlik Değerlendirmesi. Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2019; 5(1): 1335-1341.
Vancouver Özdin M , YAZAR H , MUNDAN D . HbA1c Testi için Maliyet Etkinlik Değerlendirmesi. Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2019; 5(1): 1341-1335.