Year 2017, Volume 2017, Issue 26, Pages 420 - 458 2017-08-30

RASİM ÖZDENÖREN’İN HİKÂYELERİNDE GELENEK-MODERNİZM ÇATIŞMASI
CONFLICT BETWEEN TRADITION-MODERNISM IN RASİM ÖZDENÖREN’S STORIES

EYÜP GÜNEŞ [1] , MUSTAFA KARABULUT [2]

605 1289

Bu çalışma Rasim Özdenören’in hikâye kitaplarındaki gelenek-modernizm çatışmasını incelemek amacıyla kaleme alınmıştır. Yazarın eserleri ile ilgili bugüne kadar yapılan çalışmalarda, hikâyeleri bu tematik bakış açısı ile değerlendirilmemiştir. İlk hikâyesini 1957’de kaleme alan Rasim Özdenören, 2009’a kadar on hikâye kitabı yazmıştır. Yaklaşık yarım asırdır hikâye yazmaya devam eden yazar, 1970 sonrası Türk hikâyeciliğinin önemli isimlerindendir. Çalışmada, gelenek-modernizm kavramlarının genel değerlendirilmesi ve yazarın hikâyelerindeki gelenek modernizm çatışması yer almaktadır. Türk edebiyat ve sanatının son elli yılında öykü ve denemeleriyle mühim bir yeri olan Rasim Özdenören, eserlerinde geleneğe yaslanıp yeniliği ve değişimi özgün bir şekilde anlatan yazarlarımızdandır.

This study was written in order to analyze the conflict between tradition and modernism in Rasim Özdenören’s story books. His stories have not been evaluated through this thematic perspective in the studies on the author’s works. Rasim Özdenören having written his first story in 1957 wrote 10 story books until 2009. The author going on writing stories for about a half century has been an important story writer in Turkish literature since 1970. The study consists of a general evaluation of concepts of tradition- modernism and the conflict between tradition and modernism in author’s stories. Rasim Özdenören having an important role in the last 50 years of Turkish art and literature with his stories and essay is one of our authors stating modernity and change without keeping away from tradition in his works characteristically. The author firstly handled lives of “individuals being estranged and especially being trapped in suburbs of modern cities and could not hold on to the life” but then the author examined the concepts of “westernization” and “the modern life” through a perspective including the family and the society in his stories.    

 • Ayvazoğlu, B. (1996). Geleneğin Direnişi. İstanbul: Ötüken Yayınları.
 • Bauman, Z. (2005). Bireysellemiş Toplum. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Deliklitaş, D.(2008). Rasim Özdenören ’de İnsan, Yüksek lisans tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Eryarsoy, M. (2009). Gül Yetiştiren Adam: Rasim Özdenören. İstanbul: İlke Yayınları.
 • Gamze, Ö. (2010) Rasim Özdenören’in Hikâyelerinde Moral Değerlerin Çözülüşü ve Kimlik Bunalımı. Yüksek lisans tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Kantarcıoğlu, S. (1983) Edebiyat Üzerine Düşünceler. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları.
 • Karabulut, M. (2008). Batılılaşma Açısından Tanzimat Dönemi Türk Romanı. Yayınlanmış doktora tezi, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ.
 • Nasr, S. (2004). İslâm ve Modern İnsanın Çıkmazı. Çev., Ali Ünal-Sara Büyükduru. İstanbul: İnsan Yay.
 • Özdenören, R. (2012). Ben ve Hayat ve Ölüm. İstanbul: İz Yayıncılık.
 • Özdenören, R. (2012). Çok Sesli Bir Ölüm. İstanbul, İz Yayıncılık.
 • Özdenören, R. (2012). Çözülme. İstanbul. İz Yayıncılık.
 • Özdenören, R. (2009). Toz. İstanbul, İz Yayıncılık.
 • Özdenören, R. (2010). İmkânsız Öyküler. İstanbul. İz Yayıncılık.
 • Özdenören, R. (2011). Hastalar ve Işıklar. İstanbul, İz Yayıncılık.
 • Özdenören, R. (2011). Hışırtı. İstanbul, İz Yayıncılık.
 • Özdenören, R. (2012). Ansızın Yola Çıkmak. İstanbul, İz Yayıncılık.
 • Özdenören, R. (2012). Çarpılmışlar. İstanbul, İz Yayıncılık.
 • Özdenören, R. (2012). Denize Açılan Kapı. İstanbul, İz Yayıncılık.
 • Özdenören, R. (2012). Kuyu. İstanbul, İz Yayıncılık.
 • Özdenören, R. (2012).Yazı, İmge ve Gerçeklik. İstanbul: İz Yayıncılık.
 • Özgül, G. (2010). Rasim Özdenören’in Hikâyelerinde Moral Değerlerin Çözülüşü ve Kimlik Bunalımı, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • SAY Ö. (2003). “Toplumsal Çözülme ve Rasim Özdenören Hikâyeciliği (Çözülme ve Çok Sesli Bir Ölüm)”, Kaşgar, S: 31: s.196-203.
 • Tosun, N. (1996). Türk Öykücülüğünde Rasim Özdenören. İstanbul: İz Yay.
 • Tosun, Necip, “Özdenören’in Son Dört Öykü Kitabında Tasavvuf Kadın ve Aşk”, Kitap postası, S.13, Nisan 2006.
 • Yıldırım, İ. (1995) Rasim Özdenören’in Hikâyelerinde Şahıslar Kadrosu. (Yüksek Lisans Tezi). Konya: Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: EYÜP GÜNEŞ
Country: Turkey


Author: MUSTAFA KARABULUT

Bibtex @art and literature { adyusbd296819, journal = {Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1308-9196}, eissn = {1308-7363}, address = {Adıyaman University}, year = {2017}, volume = {2017}, pages = {420 - 458}, doi = {10.14520/adyusbd.296819}, title = {RASİM ÖZDENÖREN’İN HİKÂYELERİNDE GELENEK-MODERNİZM ÇATIŞMASI}, key = {cite}, author = {GÜNEŞ, EYÜP and KARABULUT, MUSTAFA} }
APA GÜNEŞ, E , KARABULUT, M . (2017). RASİM ÖZDENÖREN’İN HİKÂYELERİNDE GELENEK-MODERNİZM ÇATIŞMASI. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2017 (26), 420-458. DOI: 10.14520/adyusbd.296819
MLA GÜNEŞ, E , KARABULUT, M . "RASİM ÖZDENÖREN’İN HİKÂYELERİNDE GELENEK-MODERNİZM ÇATIŞMASI". Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2017 (2017): 420-458 <http://dergipark.org.tr/adyusbd/issue/31048/296819>
Chicago GÜNEŞ, E , KARABULUT, M . "RASİM ÖZDENÖREN’İN HİKÂYELERİNDE GELENEK-MODERNİZM ÇATIŞMASI". Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2017 (2017): 420-458
RIS TY - JOUR T1 - RASİM ÖZDENÖREN’İN HİKÂYELERİNDE GELENEK-MODERNİZM ÇATIŞMASI AU - EYÜP GÜNEŞ , MUSTAFA KARABULUT Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.14520/adyusbd.296819 DO - 10.14520/adyusbd.296819 T2 - Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 420 EP - 458 VL - 2017 IS - 26 SN - 1308-9196-1308-7363 M3 - doi: 10.14520/adyusbd.296819 UR - https://doi.org/10.14520/adyusbd.296819 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Adiyaman University Journal of Social Sciences RASİM ÖZDENÖREN’İN HİKÂYELERİNDE GELENEK-MODERNİZM ÇATIŞMASI %A EYÜP GÜNEŞ , MUSTAFA KARABULUT %T RASİM ÖZDENÖREN’İN HİKÂYELERİNDE GELENEK-MODERNİZM ÇATIŞMASI %D 2017 %J Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1308-9196-1308-7363 %V 2017 %N 26 %R doi: 10.14520/adyusbd.296819 %U 10.14520/adyusbd.296819
ISNAD GÜNEŞ, EYÜP , KARABULUT, MUSTAFA . "RASİM ÖZDENÖREN’İN HİKÂYELERİNDE GELENEK-MODERNİZM ÇATIŞMASI". Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2017 / 26 (August 2017): 420-458. https://doi.org/10.14520/adyusbd.296819