Year 2017, Volume 2017, Issue 26, Pages 769 - 795 2017-08-30

THE IMPACTS OF INTERNATIONAL MIGRATION ON REGIONAL ECONOMIES IN TURKEY
SURİYE KRİZİ SONRASI GÖÇÜN TÜRKİYE’DE BÖLGE EKONOMİLERİNE ETKİLERİ

BURCU TÜRKCAN [1]

374 441

In this study, the impacts of international migration on regional economies in Turkey are analysed for the year of 2015, by using contingency tables of some socioeconomic indicators. Since there is a limited number of empirical investigations conducted for this issue in Turkey, this study tries to make some contribution to this literature by using the most recent data and applying an empirical method. By following this aim, in the first section of the study, the international migration position of Turkey is analysed in terms of main statistics and then emergent Syrian crises is handled shortly. Then the impacts of international migration on regional economies in Turkey are empirically analysed and lastly, policy recommendations are developed in the conclusions. As a result of empirical investigations, it was investigated that Syrian refugee population does not affect well-being of regions where refugee camps exist Moreover, it was handled that there are statistically significant relationships between Syrian refugee population, unemployment rate, inflation rate and residential prices. 

Bu çalışmada Türkiye’ye yönelik uluslararası göçün bölgesel ekonomilere etkileri 2015 yılı için farklı sosyoekonomik göstergeler bazında uygulanan çapraz çizelge analizleri ile incelenmektedir. Çalışmanın, uluslararası göçün bölge ekonomileri üzerine etkisine dair Türkiye için yapılmış benzer bir ampirik uygulamanın olmaması noktasında literatüre katkı yapması amaçlanmaktadır. Bu amaçla hazırlanan çalışmanın birinci bölümünde Türkiye’nin uluslararası göç pozisyonu temel istatistikler bağlamında incelenmekte ve kısaca son Suriye kaynaklı göç krizine değinilmektedir. Ardından Türkiye’de uluslararası göçün bölgesel ekonomilere etkileri analiz edilmekte ve sonuç kısmında da bulgular doğrultusunda politika önerileri geliştirilmektedir. Yapılan analizler sonucunda Suriyeli nüfusunun, kampların bulunduğu illerde yaşanabilirliği etkilemediği görülmüştür. Ancak 14 adet Düzey 2 bölgesinde söz konusu nüfus ile işsizlik oranı, enflasyon oranı ve konut fiyatları arasında anlamlı ilişkiler tespit edilmiştir.  

 • AFAD. (2016). “Afet Raporu – Suriye”. http://www.afad.gov.tr
 • Akgündüz, Y., Van den Berg, M. Ve Hassink, W.H. (2015). “The Impact of Refugee Crises on Host Labor Markets: The Case of the Syrian Refugee Crisis”, IZA Discussion Paper, No 8841.
 • Bahçekapılı, C. ve Çetin, B. (2015). “The Impacts of Forced Migration on Regional Economies: The Case of Syrian Refugees in Turkey”, International Business Research, 8(9).
 • Cengiz, D. (2015). “Zorunlu Göçün Mekansal Etkileri ve Yerel Halkın Algısı; Kilis Örneği”, Turkish Studies, 10, 101 – 122.
 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı. (2011). Yabancılara Verilen Çalışma İzinleri, http://www.csgb.gov.tr
 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı. (2014). Yabancılara Verilen Çalışma İzinleri. http://www.csgb.gov.tr
 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı. (2016). Yıllara Göre Düzensiz Göçmen Sayıları. http://www.csgb.gov.tr
 • Del Caprio, X.V. ve Wagner, M.C. (2015). “The Impact of Syrian Refugees on the Turkish Labor Market”, World Bank Policy Research Paper, No 7402.
 • Demirel, C.A. (2015). “Türkiye’deki Suriyeliler: Statüler ve Hükümet Politikaları”, Göçler Ülkesi, Derleyenler: Lülüfer Körükmez ve İlkay Südaş. Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 45 – 68.
 • Erder, S. ve Kaşka, S. (2012). “Turkey in the New Migration Era: Migrants between Regularity and Inregularity”, Turkey, Migration and the EU: Potentials, Challenges and Opportunities, Ed. Paçası Elitok, S. ve Straubhaar, T., No. 5, ISBN 978-3-937816-94-4, 113 – 132.
 • Erdoğan, M. M. 2015. Turkiye’deki Suriyeliler: Toplumsal Kabul ve Uyum, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • European Commission (2016). “Syria Crisis – Echo Factsheet”, Humanitarian Aid and Civil Protection. Belçika.
 • Harris, J.R. ve Todaro, M. P. (1970), Migration, Unemployment and Development: A Two Sectoral Analysis, The American Economic Review, 60(1), 126–142.
 • ILO (2004). Towards a Fair Deal for Migrant Workers in the Global Economy. http://www.ilo.org
 • İçduygu, A. (2015). “Syrian Refugees in Turkey – A Long Road Ahead”, Migration Policy Institute, Washington.
 • Kaya, A. (2015). “Giriş: Farklı Göç Türlerini Yaşayan Ülke: Türkiye”. Göçler Ülkesi, Der. Lülüfer Körükmez ve İlkay Südaş, Ayrıntı Yayınları, İstanbul.
 • Newbold, P. Carlson, W. ve Thorne, B. (2013). Statistics for Business and Economics, 8. Baskı, Pearson.
 • Sincich, T. (1996). Business Statistics by Example. 5. Baskı. Prentice Hall.
 • TCMB. (2016). “Konut Fiyat Endeksleri”, EVDS, http://www.tcmb.gov.tr
 • TÜİK. (2016). “İller için Yaşam Endeksi Değerleri ve Sıralamaları, 2015”,http://www.tuik.gov.tr
 • TÜİK. (2016). “Tüketici Fiyat Endeksi Rakamları (2003 = 100)”,http://www.tuik.gov.tr
 • USAK. (2013). “Turkey and Syrian Refugees: The Limits of Hospitality”, Ankara, Türkiye.
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: BURCU TÜRKCAN

Bibtex @research article { adyusbd336497, journal = {Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1308-9196}, eissn = {1308-7363}, address = {Adıyaman University}, year = {2017}, volume = {2017}, pages = {769 - 795}, doi = {10.14520/adyusbd.336497}, title = {SURİYE KRİZİ SONRASI GÖÇÜN TÜRKİYE’DE BÖLGE EKONOMİLERİNE ETKİLERİ}, key = {cite}, author = {TÜRKCAN, BURCU} }
APA TÜRKCAN, B . (2017). SURİYE KRİZİ SONRASI GÖÇÜN TÜRKİYE’DE BÖLGE EKONOMİLERİNE ETKİLERİ. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2017 (26), 769-795. DOI: 10.14520/adyusbd.336497
MLA TÜRKCAN, B . "SURİYE KRİZİ SONRASI GÖÇÜN TÜRKİYE’DE BÖLGE EKONOMİLERİNE ETKİLERİ". Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2017 (2017): 769-795 <http://dergipark.org.tr/adyusbd/issue/31048/336497>
Chicago TÜRKCAN, B . "SURİYE KRİZİ SONRASI GÖÇÜN TÜRKİYE’DE BÖLGE EKONOMİLERİNE ETKİLERİ". Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2017 (2017): 769-795
RIS TY - JOUR T1 - SURİYE KRİZİ SONRASI GÖÇÜN TÜRKİYE’DE BÖLGE EKONOMİLERİNE ETKİLERİ AU - BURCU TÜRKCAN Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.14520/adyusbd.336497 DO - 10.14520/adyusbd.336497 T2 - Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 769 EP - 795 VL - 2017 IS - 26 SN - 1308-9196-1308-7363 M3 - doi: 10.14520/adyusbd.336497 UR - https://doi.org/10.14520/adyusbd.336497 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Adiyaman University Journal of Social Sciences SURİYE KRİZİ SONRASI GÖÇÜN TÜRKİYE’DE BÖLGE EKONOMİLERİNE ETKİLERİ %A BURCU TÜRKCAN %T SURİYE KRİZİ SONRASI GÖÇÜN TÜRKİYE’DE BÖLGE EKONOMİLERİNE ETKİLERİ %D 2017 %J Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1308-9196-1308-7363 %V 2017 %N 26 %R doi: 10.14520/adyusbd.336497 %U 10.14520/adyusbd.336497
ISNAD TÜRKCAN, BURCU . "SURİYE KRİZİ SONRASI GÖÇÜN TÜRKİYE’DE BÖLGE EKONOMİLERİNE ETKİLERİ". Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2017 / 26 (August 2017): 769-795. https://doi.org/10.14520/adyusbd.336497