Year 2018, Volume 2018, Issue 30, Pages 809 - 841 2018-12-30

Türkiye'de Öğretmen Yeterlikleri
Competencies of Teaching Profession in Turkey

Mehmet Nur Tuğluk [1] , Selçuk Kürtmen [2]

94 218

Hayatımızda sürekli olarak öğretme ve öğrenme durumu söz konusudur. Bir insan çocukluktan itibaren sürekli olarak bir şeyler öğrenir ve gelişir. Öğretme kısmında ise anne-baba ve tabii ki öğretmen başı çeker. Öğretmen en genel tanımıyla, öğretmeye rehberlik eden kişidir. Eğitimin olmazsa olmazı olan öğretmenler, bu kutsal mesleği yerine getirebilmeleri için bazı yeterliklere sahip olması gerekmektedir. Bu araştırmanın amacı ülkemizde 2006 yılında yayımlanmış olan TEDP Temel Eğitime Destek Projesi “Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri“, 2017 yılında yayımlanmış olan Öğretmenli Mesleği Genel Yeterlikleri ve Öğretmen Strateji Belgesi’nin, öğretmen yeterlikleri açısından incelenmesidir. Bu araştırma nitel bir araştırmadır ve döküman inceleme modeliyle gerçekleştirilmiştir. Araştırmada yayımlanan bu 3 program öğretmen yeterlikleri çerçevesinde incelenmiştir.

Learning and teaching are essential parts of life. People constantly learn and improve themselves as time goes by. When it comes to teaching, parents and teachers generally get involved. Teaching profession is very precious occupation. It is esteemed all over the world. The prevalent definition of this profession is to guide individuals on their learning journay. As an indispansible part of this profession, teachers need to have some competencies. The aim of this research is to investigate TEDP project,which is to support teacher competence development,published in our country in 2006 , “General Competencies of Teaching Profession” and Strategies of Teaching Profession”published in 2017 in terms of teacher competence. It was a qualitative research and hand documents canning model were carried out. In this research, 3 different programs mentioned above are examined from the viewpoint of teacher competence.

 • Atmaca, Ç. (2017). İngilizce Öğretmenlerinin Mesleki Kimlik Açısından Öğretmen Yeterlikleri Hakkındaki Görüşleri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(4), 1641-1669.
 • Başbay, A. ve Bektaş, Y. (2010). Çokkültürlülük Bağlamında Öğretim Ortamı ve Öğretmen Yeterlikleri. Eğitim ve Bilim, 34(152).
 • Cemaloğlu, N. (2014). Türkiye de Okul Yöneticisi Yetiştirme ve İstihdamı Varolan Durum, Gelecekteki Olası Gelişmeler ve Sorunlar. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(2), 249-274.
 • Dağlıoğlu, H. E. (2010). Üstün Yetenekli Çocukların Eğitiminde Öğretmen Yeterlikleri Ve Özellikleri. Milli Eğitim Dergisi, 40(186), 72-84.
 • Deringöl, Y. (2007). Türkiye'de Cumhuriyet Döneminden Günümüze İlköğretim Öğretmenleri Yetiştirilmesinin Tarihsel Boyutu Ve Eğitimcilerin Görüşlerinin Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi , 4(2), 17-27.
 • Freeman, D., Katz, A., Gomez, P. G. ve Burns, A. (2015). English-for-Teaching: rethinking teacher proficiency in the classroom. ELT Journal, 69(2), 129-139.
 • Gündoğdu, K., Aytaçlı, B., Aydoğan, R., & Yıldırım, C. (2015). Öğretmen Yeterlikleri Alanında Yazılan Makalelerin İçerik Analizi. Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(2), 30-43.
 • Güven, D. (2010). Profesyonel Bir Meslek Olarak Türkiye’de Öğretmenlik. Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Dergisi, 27(2), 13-21.
 • MEB. (2006). Öğretmen Mesleği Genel Yeterlikleri. Retrieved 24 05, 2018, from www.meb.gov.tr
 • MEB. (2017). Öğretmen Strateji Belgesi 2017-2023. Retrieved 05 25, 2018, from www.meb.gov.tr
 • MEB. (2017). Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri. Retrieved 05 25, 208, from www.meb.gov.tr
 • Pigge, F. L. (1978). Teacher Competencies: Need, Proficiency, and Where Proficiency Was Developed. Journal of Teacher Education , 29(4), 70-76.
 • Seferoğlu, S. S. (2004). Öğretmen yeterlilikleri ve mesleki gelişim. Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim, 58, 40-45.
 • Sönmez, S. (2014). Türk Öğretmen Yetiştirme (Öğretmen Okulları) Felsefesi. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 0(14), 230-239.
 • Şişman, M. (2009). Öğretmen Yeterlilikleri: Modern Bir Söylem ve Retorik. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(3), 63-82.
 • Yavuz, M., Özkaral, T., & Yıldız, D. (2015). Uluslararası Raporlarda Öğretmen Yeterlikleri ve Öğretmen Eğitimi. SDU International Journal of Educational Studies, 2(2), 60-71.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Mehmet Nur Tuğluk (Primary Author)
Institution: YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ, OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
Country: Turkey


Author: Selçuk Kürtmen
Institution: YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ, OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
Country: Turkey


Bibtex @research article { adyusbd480236, journal = {Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1308-9196}, eissn = {1308-7363}, address = {Adıyaman University}, year = {2018}, volume = {2018}, pages = {809 - 841}, doi = {10.14520/adyusbd.480236}, title = {Türkiye'de Öğretmen Yeterlikleri}, key = {cite}, author = {Tuğluk, Mehmet Nur and Kürtmen, Selçuk} }
APA Tuğluk, M , Kürtmen, S . (2018). Türkiye'de Öğretmen Yeterlikleri. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2018 (30), 809-841. DOI: 10.14520/adyusbd.480236
MLA Tuğluk, M , Kürtmen, S . "Türkiye'de Öğretmen Yeterlikleri". Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2018 (2018): 809-841 <http://dergipark.org.tr/adyusbd/issue/41461/480236>
Chicago Tuğluk, M , Kürtmen, S . "Türkiye'de Öğretmen Yeterlikleri". Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2018 (2018): 809-841
RIS TY - JOUR T1 - Türkiye'de Öğretmen Yeterlikleri AU - Mehmet Nur Tuğluk , Selçuk Kürtmen Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.14520/adyusbd.480236 DO - 10.14520/adyusbd.480236 T2 - Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 809 EP - 841 VL - 2018 IS - 30 SN - 1308-9196-1308-7363 M3 - doi: 10.14520/adyusbd.480236 UR - https://doi.org/10.14520/adyusbd.480236 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Adiyaman University Journal of Social Sciences Türkiye'de Öğretmen Yeterlikleri %A Mehmet Nur Tuğluk , Selçuk Kürtmen %T Türkiye'de Öğretmen Yeterlikleri %D 2018 %J Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1308-9196-1308-7363 %V 2018 %N 30 %R doi: 10.14520/adyusbd.480236 %U 10.14520/adyusbd.480236
ISNAD Tuğluk, Mehmet Nur , Kürtmen, Selçuk . "Türkiye'de Öğretmen Yeterlikleri". Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2018 / 30 (December 2019): 809-841. https://doi.org/10.14520/adyusbd.480236