Year 2019, Volume 2, Issue 1, Pages 14 - 19 2019-04-22

A Suggestion For Educational Facilities In The Urban Planning
Kent İçi Planlamada Eğitim Tesisi Yapıları İçin Bir Öneri

Halil İbrahim Polat [1]

27 63

Educational facilities space is one of the public urban areas that should be given the most importance during the development works in settlements that are planned to be newly built or have the opportunity of urban transformation. Since education, which is one of the basic parameters of a country's development, is directly proportional to the investment given to it, the land allocated to educational facilities are among the main priorities of a qualified education.

In this study, data were collected on the areas of educational facilities in the Western European and American urban areas. The data obtained are compared with the regulations in Turkey. Upon this, it has been tried to discuss with an example how the optimum educational facility area should be proportional to the population.

Eğitim tesisleri; yeni yapılması planlanan veya kentsel dönüşüm fırsatı yakalayan yerleşim bölgelerinde, imar çalışmaları sırasında en önem verilmesi gereken donatı alanlarından biri olmalıdır. Bir ülkenin gelişmişliğin temel parametrelerinden biri olan eğitim, ona verilen yatırım ile doğru orantılı olduğundan, eğitim tesislerine ayrılan araziler nitelikli bir eğitimin temel öncelikleri arasındadır.

Bu çalışmada, Batı Avrupa ve Amerika’nın kentsel yerleşimlerinde uygulama alanı bulan eğitim tesisleri alanları üzerine veriler toplanmış, Türkiye’deki Yönetmelikler’le kıyaslanmış ve bunun üzerine optimum bir eğitim tesisi alanının nüfus ile orantılı olarak ne olması gerektiği bir örnekle tartışılmaya çalışılmıştır.

 • Official Gazette of Republic of Turkey, (2017). Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği (Planned Areas Type Zoning Regulation), 30113, 03.07.2017.
 • Polat, H. İ., (2017), “A Mathematical Model Suggestion for Urban Transformation in Turkey - Türkiye’de Kentsel Dönüşüm Uygulamaları İçin Matematiksel Bir Model Önerisi”, Yıldız Technical University, Institute of Science, İstanbul.
 • The Istanbul Metropolitan Municipality, (2003). İmar Planlama Dairesi, Şehir Planlama Müdürlüğü, İstanbul Metropoliten Alan Bütünü Nüfus Donatı Dağılımının İncelenmesi ve Öneri Donatılara İlişkin Analitik Etüt, Istanbul.
 • De Chiara, J., ve Koppelman, L., (1969). Planning Design Criteria, Van Nostrand Reinhold, New York.
 • American Public Health Association, (1960). Planing the Neighbourhood, Illinois.
 • Chapin, S., (1965). Urban Land Use Planning, University of Illinois Press, Urbana.
 • Altaban, Ö., (1966). A Preliminary Design Guide For Residential Areas: For the Benefit of Planners, Developers and Local Authorities, Liverpool University, Liverpool.
 • Altaban, Ö., and Okyay, V., (1976). “Büyük Kentlerde Sosyal ve Fiziksel Altyapının Durumu”, Mimarlık, 76 (1): 38-41.
 • Keeble, L., (1959). Principles and Practice of Town and Country Planning, Estates Gazzette Ltd., Londra.
 • Urbanistica, (1966). Roma II Sistema del Verda, Roma.
 • Ministerio Do Plano e da Administracao do Terratoria, (1985). Normas Para Programaçao de Equipamentos Colectivos, Lisbon.
 • Ministry of Environment and Urbanization of Republic of Turkey, (2014). Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği, Spatial Plans Production Regulations (SPPR), Ankara.
Primary Language en
Subjects Architecture, Planning and Development
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-4369-4343
Author: Halil İbrahim Polat (Primary Author)
Country: Turkey


Dates

Publication Date: April 22, 2019

Bibtex @research article { afet489774, journal = {Afet ve Risk Dergisi}, issn = {}, eissn = {2636-8390}, address = {Ankara University}, year = {2019}, volume = {2}, pages = {14 - 19}, doi = {10.35341/afet.489774}, title = {A Suggestion For Educational Facilities In The Urban Planning}, key = {cite}, author = {Polat, Halil İbrahim} }
APA Polat, H . (2019). A Suggestion For Educational Facilities In The Urban Planning. Afet ve Risk Dergisi, 2 (1), 14-19. DOI: 10.35341/afet.489774
MLA Polat, H . "A Suggestion For Educational Facilities In The Urban Planning". Afet ve Risk Dergisi 2 (2019): 14-19 <http://dergipark.org.tr/afet/issue/44768/489774>
Chicago Polat, H . "A Suggestion For Educational Facilities In The Urban Planning". Afet ve Risk Dergisi 2 (2019): 14-19
RIS TY - JOUR T1 - A Suggestion For Educational Facilities In The Urban Planning AU - Halil İbrahim Polat Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.35341/afet.489774 DO - 10.35341/afet.489774 T2 - Afet ve Risk Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 14 EP - 19 VL - 2 IS - 1 SN - -2636-8390 M3 - doi: 10.35341/afet.489774 UR - https://doi.org/10.35341/afet.489774 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Journal of Disaster and Risk A Suggestion For Educational Facilities In The Urban Planning %A Halil İbrahim Polat %T A Suggestion For Educational Facilities In The Urban Planning %D 2019 %J Afet ve Risk Dergisi %P -2636-8390 %V 2 %N 1 %R doi: 10.35341/afet.489774 %U 10.35341/afet.489774
ISNAD Polat, Halil İbrahim . "A Suggestion For Educational Facilities In The Urban Planning". Afet ve Risk Dergisi 2 / 1 (April 2019): 14-19. https://doi.org/10.35341/afet.489774
AMA Polat H . A Suggestion For Educational Facilities In The Urban Planning. Afet ve Risk Dergisi. 2019; 2(1): 14-19.
Vancouver Polat H . A Suggestion For Educational Facilities In The Urban Planning. Afet ve Risk Dergisi. 2019; 2(1): 19-14.