Year 2011, Volume 4, Issue 1, Pages 108 - 125 2011-06-01

Hayat Bilgisi Ders Kitaplarının Becerilere Uygunluk Düzeyinin Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi (Afyonkarahisar İli Örneklemi)
The Assessment Of Appropriacy Level Of Life Science Textbooks To Skills Accordin To Teachers Views (Sampling Of Afyonkarahisar)

Nezahat Hamiden Karaca [1] , Gürbüz Ocak [2]

162 240

Araştırma; “Hayat Bilgisi Ders Kitaplarının Becerilere Uygunluk Düzeyinin Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi (Afyonkarahisar İli Örneklemi)”ni belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini Afyon ilinde görev yapan, Hayat Bilgisi dersini okutmuş/okutan 194 öğretmenden oluşmuştur. Araştırmada bilgi toplamak için araştırmacı tarafından hazırlanan 39 soruluk anket formu kullanılmıştır. Araştırma sonunda her bir anket sorusundan elde edilen verilerin toplam puanlarının ortalamaları alınarak, bu ortalamalara değişkenlere uygun olarak ilişkisiz örneklemler t-test (Independent Samples T Test) ve tek yönlü varyans analizi (one-way anova) uygulanmıştır. Çalışmada çeşitli değişkenler (hayat bilgisi ders kitabını inceleme düzeyi, katıldığınız seminerlerin mesleki anlamda kazandırdığının değerlendirilmesi) açısından anlamlı farklılık bulunmuştur. Anketten elde dilen sonuçlar, tablo ve şekiller üzerinde düzenlenerek yorumlanmıştır.
This study has been carried out in order to determine “The Assessment Of Appropriacy Level Of Life Science Textbooks To Skills Accordin To Teachers Views ” The modeling of the study consists of 194 teachers, who taught anda re still teaching ıntroduction to science in the city of Afyon. In this study, a survey containing 39 questions of the data collected by the researcher has been used. At the end of study, an average of the total score of the data obtained from each question has been determined, to which independent t-test an done-way anova analysis, appropriate to variables, have been applied. In the study, from several variables’ point of view, such as ‘ the level of review of Introduction to Science Textbooks, the assessment of Professional gains from seminars in which you took part’ meaningful differences have been found. The results obtained from the survey have been fixed and interpreted in tables and on charts
Subjects
Other ID JA56BC22EH
Journal Section Articles
Authors

Author: Nezahat Hamiden Karaca

Author: Gürbüz Ocak

Bibtex @ { akukeg313995, journal = {Kuramsal Eğitimbilim Dergisi}, issn = {1308-1659}, eissn = {1308-1659}, address = {Afyon Kocatepe University}, year = {2011}, volume = {4}, pages = {108 - 125}, doi = {}, title = {Hayat Bilgisi Ders Kitaplarının Becerilere Uygunluk Düzeyinin Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi (Afyonkarahisar İli Örneklemi)}, key = {cite}, author = {Karaca, Nezahat Hamiden and Ocak, Gürbüz} }
APA Karaca, N , Ocak, G . (2011). Hayat Bilgisi Ders Kitaplarının Becerilere Uygunluk Düzeyinin Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi (Afyonkarahisar İli Örneklemi). Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 4 (1), 108-125. Retrieved from http://dergipark.org.tr/akukeg/issue/29342/313995
MLA Karaca, N , Ocak, G . "Hayat Bilgisi Ders Kitaplarının Becerilere Uygunluk Düzeyinin Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi (Afyonkarahisar İli Örneklemi)". Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 4 (2011): 108-125 <http://dergipark.org.tr/akukeg/issue/29342/313995>
Chicago Karaca, N , Ocak, G . "Hayat Bilgisi Ders Kitaplarının Becerilere Uygunluk Düzeyinin Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi (Afyonkarahisar İli Örneklemi)". Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 4 (2011): 108-125
RIS TY - JOUR T1 - Hayat Bilgisi Ders Kitaplarının Becerilere Uygunluk Düzeyinin Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi (Afyonkarahisar İli Örneklemi) AU - Nezahat Hamiden Karaca , Gürbüz Ocak Y1 - 2011 PY - 2011 N1 - DO - T2 - Kuramsal Eğitimbilim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 108 EP - 125 VL - 4 IS - 1 SN - 1308-1659-1308-1659 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal of Theoretical Educational Science Hayat Bilgisi Ders Kitaplarının Becerilere Uygunluk Düzeyinin Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi (Afyonkarahisar İli Örneklemi) %A Nezahat Hamiden Karaca , Gürbüz Ocak %T Hayat Bilgisi Ders Kitaplarının Becerilere Uygunluk Düzeyinin Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi (Afyonkarahisar İli Örneklemi) %D 2011 %J Kuramsal Eğitimbilim Dergisi %P 1308-1659-1308-1659 %V 4 %N 1 %R %U
ISNAD Karaca, Nezahat Hamiden , Ocak, Gürbüz . "Hayat Bilgisi Ders Kitaplarının Becerilere Uygunluk Düzeyinin Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi (Afyonkarahisar İli Örneklemi)". Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 4 / 1 (June 2011): 108-125.