Year 2012, Volume 5, Issue 1, Pages 110 - 130 2012-03-01

Ergenlerde Psikolojik Sağlığın Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi
An Investigation of Adolescents’ Psychological Health in Terms of Demographic Variables

Orhan Gürsu [1]

207 308

Ergenlik dönemi, karakteri itibariyle genellikle sorunlu geçirilen bir dönemdir. Bu dönem içerisinde psikolojik sağlığı etkileyen birçok faktörün yanı sıra demografik değişkenlerin de önemli bir etkisi söz konusudur. Bu araştırmada, ergenlerde psikolojik sağlığın bazı değişkenler açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklemini Konya ilindeki sekiz farklı lisede öğrenim gören 1009 denek oluşturmaktadır. Veri toplama araçları olarak sosyodemografik bilgi formu ve “Kısa Semptom Ölçeği” kullanılmıştır. Yapılan istatistiksel analizler sonucunda; kızların daha olumsuz, okullar arasında fen lisesinin en olumlu, kız meslek lisesinin ise en olumsuz psikolojik sağlık göstergelerine sahip olduğu, artan yaş ve sınıf düzeyine bağlı olarak psikolojik sağlığın bozulduğu, ebeveynlerin eğitim durumu ve dindarlık düzeyi yükseldikçe ergen psikolojik sağlığının buna bağlı olarak daha olumlu hâle geldiği bulgularına ulaşılmıştır.
Adolescence is a problematic stage due to its nature. There are several factors that affect adolescents’ psychological health so do demographic variables. In this study, relationships between adolescents’ psychological health and demographic variables were explored. The sample of the study consisted of 1009 students being taught in 8 different high schools in Konya, Turkey. The Socio-demographic Information Form and the Short Symptom Scale were used to collect the data. Statistical analyses showed that females had more negative psychological health indicators than males, students being taught in a science high school had the most positive ones while those being taught in a girls’ vocational school had the most negative psychological health indicators than the others, and that psychological health became worse depending on age and grade level, but better depending on parents’ level of education and religiousness.
Other ID JA69VR22MD
Journal Section Articles
Authors

Author: Orhan Gürsu

Dates

Publication Date: March 1, 2012

Bibtex @ { akukeg314024, journal = {Kuramsal Eğitimbilim Dergisi}, issn = {1308-1659}, eissn = {1308-1659}, address = {Afyon Kocatepe University}, year = {2012}, volume = {5}, pages = {110 - 130}, doi = {}, title = {Ergenlerde Psikolojik Sağlığın Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Gürsu, Orhan} }
APA Gürsu, O . (2012). Ergenlerde Psikolojik Sağlığın Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 5 (1), 110-130. Retrieved from http://dergipark.org.tr/akukeg/issue/29344/314024
MLA Gürsu, O . "Ergenlerde Psikolojik Sağlığın Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi". Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 5 (2012): 110-130 <http://dergipark.org.tr/akukeg/issue/29344/314024>
Chicago Gürsu, O . "Ergenlerde Psikolojik Sağlığın Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi". Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 5 (2012): 110-130
RIS TY - JOUR T1 - Ergenlerde Psikolojik Sağlığın Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi AU - Orhan Gürsu Y1 - 2012 PY - 2012 N1 - DO - T2 - Kuramsal Eğitimbilim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 110 EP - 130 VL - 5 IS - 1 SN - 1308-1659-1308-1659 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal of Theoretical Educational Science Ergenlerde Psikolojik Sağlığın Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi %A Orhan Gürsu %T Ergenlerde Psikolojik Sağlığın Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi %D 2012 %J Kuramsal Eğitimbilim Dergisi %P 1308-1659-1308-1659 %V 5 %N 1 %R %U
ISNAD Gürsu, Orhan . "Ergenlerde Psikolojik Sağlığın Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi". Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 5 / 1 (March 2012): 110-130.
AMA Gürsu O . Ergenlerde Psikolojik Sağlığın Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi. 2012; 5(1): 110-130.
Vancouver Gürsu O . Ergenlerde Psikolojik Sağlığın Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi. 2012; 5(1): 130-110.