Year 2012, Volume 5, Issue 3, Pages 278 - 291 2012-09-01

5E Öğrenme Modeline Göre Bilgisayar Destekli Öğretim Materyali Tasarlama: "İş, Güç ve Enerji" Ünitesi Örneği
A Computer-Supported Instructional Material Design Based on 5E Learning Model: A Case of “Work, Power and Energy” Unit

Necati Hırça [1] , Sabriye Seven [2] , Ali Azar [3]

227 431

Enerji ve enerji ile ilgili kavramların, soyut yapıları ve günlük hayatta bilimsel anlamlarından farklı olarak kullanılmalarından dolayı geleneksel yaklaşımlar ile öğretilmesinde ve öğrenilmesinde zorluklar yaşanmaktadır. Bu kavramların öğretilmesinde karşılaşılan diğer bir sorun ise, bu gibi soyut kavramların öğretiminde kullanılabilecek uygun öğretim materyallerinin yetersizliğidir. Yapılandırmacı yaklaşım öğrencilerin günlük yaşam deneyimlerine dayanmaktadır ve öğretim alanında soyut kavramların öğretiminde karşılaşılan zorlukların çözümünde bilgisayar teknolojisinin kullanımını tavsiye etmektedir. Bu nedenle öğrencilerin, görmelerinin imkânsız olduğu kadar küçük, sınıf ortamına getirilemeyecek kadar büyük ve günlük hayatta örnekleri gösterilemeyecek teorik kavramları somutlaştıracak ve öğrencilerin öğrenmelerini kolaylaştıracak bilgisayar destekli öğretim materyallerinin geliştirilmesi gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı; 10. sınıf düzeyinde iş, güç ve enerji ünitesinin öğretiminde yapılandırmacı öğrenme yaklaşımına dayalı 5E öğrenme modeline göre bilgisayar destekli eğitime örnek oluşturacak bir öğretim materyali sunmaktır. Bu çalışmada olduğu gibi FATİH projesinde de 5E modeline uygun e-içerikler hazırlanabilir.
Teaching and learning of the concept of energy and related concepts through traditional teaching methods are difficult since these concepts are abstract and their scientific meanings are different from their daily-life meanings. Moreover, another source of this difficulty is due to deficiency of appropriate teaching materials for such abstract concepts. Constructivist approach derives from students' real-world experiences and suggests the use of computer technology for solving these problems. Due to these reasons, there is a need to develop teaching materials in order to make science concepts concrete that are too theoretical to grab, too small to see, and too big to bring to class. The aim of this study is to introduce a computer-supported instructional material based upon 5E learning model regarding the “work, power and energy” unit for 10th grade level. Finally, e-contents of the FATIH Project might be designed according to the 5E learning model as done in this study
Other ID JA76KV86KT
Journal Section Articles
Authors

Author: Necati Hırça

Author: Sabriye Seven

Author: Ali Azar

Dates

Publication Date: September 1, 2012

Bibtex @ { akukeg314036, journal = {Kuramsal Eğitimbilim Dergisi}, issn = {1308-1659}, eissn = {1308-1659}, address = {Afyon Kocatepe University}, year = {2012}, volume = {5}, pages = {278 - 291}, doi = {}, title = {5E Öğrenme Modeline Göre Bilgisayar Destekli Öğretim Materyali Tasarlama: "İş, Güç ve Enerji" Ünitesi Örneği}, key = {cite}, author = {Hırça, Necati and Seven, Sabriye and Azar, Ali} }
APA Hırça, N , Seven, S , Azar, A . (2012). 5E Öğrenme Modeline Göre Bilgisayar Destekli Öğretim Materyali Tasarlama: "İş, Güç ve Enerji" Ünitesi Örneği. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 5 (3), 278-291. Retrieved from http://dergipark.org.tr/akukeg/issue/29346/314036
MLA Hırça, N , Seven, S , Azar, A . "5E Öğrenme Modeline Göre Bilgisayar Destekli Öğretim Materyali Tasarlama: "İş, Güç ve Enerji" Ünitesi Örneği". Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 5 (2012): 278-291 <http://dergipark.org.tr/akukeg/issue/29346/314036>
Chicago Hırça, N , Seven, S , Azar, A . "5E Öğrenme Modeline Göre Bilgisayar Destekli Öğretim Materyali Tasarlama: "İş, Güç ve Enerji" Ünitesi Örneği". Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 5 (2012): 278-291
RIS TY - JOUR T1 - 5E Öğrenme Modeline Göre Bilgisayar Destekli Öğretim Materyali Tasarlama: "İş, Güç ve Enerji" Ünitesi Örneği AU - Necati Hırça , Sabriye Seven , Ali Azar Y1 - 2012 PY - 2012 N1 - DO - T2 - Kuramsal Eğitimbilim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 278 EP - 291 VL - 5 IS - 3 SN - 1308-1659-1308-1659 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal of Theoretical Educational Science 5E Öğrenme Modeline Göre Bilgisayar Destekli Öğretim Materyali Tasarlama: "İş, Güç ve Enerji" Ünitesi Örneği %A Necati Hırça , Sabriye Seven , Ali Azar %T 5E Öğrenme Modeline Göre Bilgisayar Destekli Öğretim Materyali Tasarlama: "İş, Güç ve Enerji" Ünitesi Örneği %D 2012 %J Kuramsal Eğitimbilim Dergisi %P 1308-1659-1308-1659 %V 5 %N 3 %R %U
ISNAD Hırça, Necati , Seven, Sabriye , Azar, Ali . "5E Öğrenme Modeline Göre Bilgisayar Destekli Öğretim Materyali Tasarlama: "İş, Güç ve Enerji" Ünitesi Örneği". Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 5 / 3 (September 2012): 278-291.
AMA Hırça N , Seven S , Azar A . 5E Öğrenme Modeline Göre Bilgisayar Destekli Öğretim Materyali Tasarlama: "İş, Güç ve Enerji" Ünitesi Örneği. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi. 2012; 5(3): 278-291.
Vancouver Hırça N , Seven S , Azar A . 5E Öğrenme Modeline Göre Bilgisayar Destekli Öğretim Materyali Tasarlama: "İş, Güç ve Enerji" Ünitesi Örneği. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi. 2012; 5(3): 291-278.