Year 2012, Volume 5, Issue 4, Pages 454 - 467 2012-12-01

1950’lerden Günümüze Türk Yasalarında ve Kalkınma Planlarında Okul Öncesi Eğitim
Early Childhood Education in Turkish Laws and Strategic Plans from the 1950s to Today

Ümmühan Yeşil Dağlı [1] , Arif Dağlı [2]

111 234

Bu çalışmanın amacı, Cumhuriyet tarihinde, 1950'li yıllardan başlayarak, okul öncesi eğitimin ülkenin kalkınma ve eğitim planlarındaki yerini ve okul öncesi dönemdeki çocukların bakım ve eğitimine yönelik yasal düzenlemeleri incelemektir. Okul öncesi eğitimin kapsamı, tanımları, amaçları, ilkeleri ve okul öncesi eğitimde gelişmeler gibi kategoriler saptanmış ve bu konularda yapılmış düzenlemeler ve değişikler ele alınmıştır. Doküman analizi metodu kullanılarak toplam 15 kanun, kanun hükmünde kararname ve yönetmelik ile dokuz tane beş yıllık kalkınma planı çalışmaya dâhil edilmiştir. Çalışma sonucunda okula başlamamış ve çalışma saatlerinde ailesi tarafından bakımı sağlanamayacak olan çocuklara yönelik hizmetler, Milli Eğitim Bakanlığı ya da Sosyal Sigortalar Yardım Bakanlığı (1980’den sonra Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü) tarafından düzenlenmiş ve çocukların bakım ve eğitimleri bu iki bakanlığa bağlı kamu veya özel kurum ve kuruluşları tarafından yapılmıştır. Bu hizmetler genellikle eş zamanlı yürütülmüş olsa bile bu iki kurumun temel amaçlarındaki ve ilkelerindeki farklılıklar ile toplumsal ihtiyaçlar doğrultusunda bu kurumlara bağlı kuruluşlar da hedef ve ilkelerinde farklılık göstermişlerdir. Kalkınma planlarında okul öncesi eğitimi ile ilgili stratejik, istikrarlı ve bir önceki planın üzerine inşa edilen planlara yer verilmediği ortaya çıkmıştır.
The purpose of this study was to examine the five-year strategic plans, laws and regulations regarding early childhood education in Turkey from the 1950s to today. Categories including scope, definitions, goals and principles of and improvements in early childhood education were investigated. Using document analysis technique, 15 legal documents including laws, legislations, regulations, and nine five-year strategic development plans were analyzed. Results showed that the Ministry of Health and Social Support (General Administration of Social Services and Child Protection, after 1980s) and the Ministry of Education have administered and regulated rules and procedures of public and private childcare facilities which were varied in their functions and principles aligning with those of the two ministries. Developmental plans regarding early childhood education were disorganized, disconnected and inconsistent with the preceding and subsequent ones.
Other ID JA38GG84DR
Journal Section Articles
Authors

Author: Ümmühan Yeşil Dağlı

Author: Arif Dağlı

Dates

Publication Date: December 1, 2012

Bibtex @ { akukeg314046, journal = {Kuramsal Eğitimbilim Dergisi}, issn = {1308-1659}, eissn = {1308-1659}, address = {Afyon Kocatepe University}, year = {2012}, volume = {5}, pages = {454 - 467}, doi = {}, title = {1950’lerden Günümüze Türk Yasalarında ve Kalkınma Planlarında Okul Öncesi Eğitim}, key = {cite}, author = {Dağlı, Ümmühan Yeşil and Dağlı, Arif} }
APA Dağlı, Ü , Dağlı, A . (2012). 1950’lerden Günümüze Türk Yasalarında ve Kalkınma Planlarında Okul Öncesi Eğitim. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 5 (4), 454-467. Retrieved from http://dergipark.org.tr/akukeg/issue/29347/314046
MLA Dağlı, Ü , Dağlı, A . "1950’lerden Günümüze Türk Yasalarında ve Kalkınma Planlarında Okul Öncesi Eğitim". Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 5 (2012): 454-467 <http://dergipark.org.tr/akukeg/issue/29347/314046>
Chicago Dağlı, Ü , Dağlı, A . "1950’lerden Günümüze Türk Yasalarında ve Kalkınma Planlarında Okul Öncesi Eğitim". Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 5 (2012): 454-467
RIS TY - JOUR T1 - 1950’lerden Günümüze Türk Yasalarında ve Kalkınma Planlarında Okul Öncesi Eğitim AU - Ümmühan Yeşil Dağlı , Arif Dağlı Y1 - 2012 PY - 2012 N1 - DO - T2 - Kuramsal Eğitimbilim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 454 EP - 467 VL - 5 IS - 4 SN - 1308-1659-1308-1659 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal of Theoretical Educational Science 1950’lerden Günümüze Türk Yasalarında ve Kalkınma Planlarında Okul Öncesi Eğitim %A Ümmühan Yeşil Dağlı , Arif Dağlı %T 1950’lerden Günümüze Türk Yasalarında ve Kalkınma Planlarında Okul Öncesi Eğitim %D 2012 %J Kuramsal Eğitimbilim Dergisi %P 1308-1659-1308-1659 %V 5 %N 4 %R %U
ISNAD Dağlı, Ümmühan Yeşil , Dağlı, Arif . "1950’lerden Günümüze Türk Yasalarında ve Kalkınma Planlarında Okul Öncesi Eğitim". Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 5 / 4 (December 2012): 454-467.
AMA Dağlı Ü , Dağlı A . 1950’lerden Günümüze Türk Yasalarında ve Kalkınma Planlarında Okul Öncesi Eğitim. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi. 2012; 5(4): 454-467.
Vancouver Dağlı Ü , Dağlı A . 1950’lerden Günümüze Türk Yasalarında ve Kalkınma Planlarında Okul Öncesi Eğitim. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi. 2012; 5(4): 467-454.