Year 2019, Volume 12, Issue 1, Pages 116 - 134 2019-01-31

Öğretmen Adaylarının Programlama Eğitimine Yönelik Görüşleri
Opinions of Teacher Candidates on Programming Education

Ferhat Kadir PALA [1] , Pınar MIHCI-TÜRKER [2]

90 265

Bu çalışma ile öğretmen adaylarının programlama eğitimine yönelik görüşleri belirlenmeye çalışılmıştır. Buna göre katılımcıların öğrendikleri programlama dillerine yönelik görüşleri (C/C#, Arduino, Scratch platformları), bu dilleri hangi yöntemler ile öğrenmeyi tercih ettikleri ve süreçte yaşadıkları sorunlar belirlenmiştir. Çalışmanın katılımcıları, Eğitim Fakültesinde öğrenim gören Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü (BÖTE) 2. sınıf öğretmen adaylarından (n=25) oluşmaktadır. Katılımcıların 16’sı kadın dokuzu erkektir. Çalışmada öğretmen adaylarının görüşlerinin belirlenmesi amaçlandığından durumu betimlemeye yönelik betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Öğretmen adaylarının görüşleri araştırmacılar tarafından hazırlanan anket aracılığıyla toplanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre öğretmen adayları tüm platformlara yönelik olumlu bir görüş içerisindedir. Ancak C ve Arduino’ya yönelik görüşlerin cinsiyete göre farklılık gösterdiği, kadın öğretmen adaylarının bu dilleri daha zor buldukları belirlenmiştir. Bununla birlikte öğretmen adayları programlama eğitimini öğreticinin yol göstericiliğinde öğrenmek istemektedir. Öğretmen adaylarının programlama öğrenirken yaşadıkları sorunlar incelendiğinde yaşanan problemlerin Arduino ile proje üreten grupta daha fazla olduğu görülmektedir. 

The purpose of this study was to determine the opinions of teacher candidates on programming education. In this context, the opinions of the participants about the programming languages they had learned (C/C#, Arduino, Scratch), which methods they prefer to learn and the problems they had experienced in the process have been tried to be determined. The participants included in this study were composed of 25 sophomore teacher candidates who were studying at the department of Computer Education and Instructional Technologies. 16 participants were female and nine were male. Descriptive method is used in study. The opinions of teacher candidates were collected via questionnaire. According to the results, teacher candidates have a positive view of all platforms. However, it has been determined that the opinions about C and Arduino platforms differ according to gender that female teacher candidates find these languages more difficult. Teacher candidates want to learn the programing in guidance of the instructor. When the problems faced by teacher candidates in learning programming are examined, it is seen that the problems are more in Arduino project group.

 • Akpınar, Y., ve Altun, A. (2014). Bilgi toplumu okullarında programlama eğitimi gereksinimi. İlköğretim Online, 13(1). http://ilkogretim-online.org.tr/index.php/io/article/view/2099/1935 adresinden erişildi.
 • Arabacıoğlu, C., Bülbül, H. ve Filiz, A. (2007). Bilgisayar programlama öğretiminde yeni bir yaklaşım. Akademik Bilişim Konferansı’nda sunulmuş bildiri, Kütahya.
 • Carter J. ve Jenkins, T. (1999). Gender and programming: what’s going on? ITİCSE’99 Proceedings of the 4th annual SIGCSE/SIGCUE. ITİCSE Conference on Innovation and Technology in Computer Science Education, New York.
 • Çatlak, Ş., Tekdal, M., & Baz, F. (2015). Scratch Yazılımı İle Programlama Öğretiminin Durumu: Bir Doküman İnceleme Çalışması. Journal of Instructional Technologies &, 4(3), 13–25. Retrieved from http://www.jitte.org/article/view/5000163313
 • Ersoy, H., Madran, R.O. ve Gülbahar, Y. (Şubat, 2011). Programlama Dilleri Öğretimine Bir Model Önerisi: Robot Programlama. Akademik Bilişim ’11 Konferansı, Malatya
 • Esteves, M. ve Mendes, A. (2004) A Simulation Tool to Help Learning of Object Oriented Programming Basics. In Proceedings of the 34th ASEE/IEEE Frontiers in Education Conference, Georgia.
 • Gomes, A. ve Mendes, A. J.(2007). Learning to program difficulties and solutions. International conference on Engineering Education, Sydney.
 • Hongwarittorrn, N., ve Krairit, D. (2010). Effects of program visualization (jeliot3) on students' performance and attitudes towards java programming. 8th International Conference on Computing, Communication and Control Technologies, Hindistan.
 • Isa, Noor Azizah Mat and Derus, Siti Rosminah MD (2017). Students experience in learning Fundamental Programming: An analysis by gender perception. Advanced Journal of Technical and Vocational Education.1 (1): 240-248.
 • Karabak, D. ve Güneş, A. (2013) Ortaokul Birinci Sınıf Öğrencileri İçin Yazılım Geliştirme Alanında Müfredat Önerisi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi 2(3), 175-181.
 • Kert, S.B. and Uğraş, T., (2009). Programlama Eğitiminde Sadelik ve Eğlence: Scratch Örneği. The First International Congress of Educational Research, Çanakkale, Turkey.
 • Kobsiripat, W., (2015). Effects of the Media to Promote the Scratch Programming Capabilities Creativity of Elementary School Students. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 174, 227-232.
 • Lau, W. W. F. and Yuen, A. H. K. (2009), Exploring the effects of gender and learning styles on computer programming performance: implications for programming pedagogy. British Journal of Educational Technology, (40) 696–712.
 • Monroy-Hernández, A., ve Resnick, M. (2008). Empowering Kids to Create and Share Programmable Media. Interactions 15(2), 50-53.
 • Ozoran, D., Çağıltay, N. E., ve Topallı, D. (2012). Using scratch in introduction to programming course for engineering students. 2nd International Engineering Education Conference, Antalya.
 • Mona Rizvi, Thorna Humphries, Debra Major, Meghan Jones, and Heather Lauzun. 2011. A CS0 course using Scratch. J. Comput. Small Coll. 26, 3 (January 2011), 19-27.
 • Özmen, B. ve Altun, A. (2014). Undergraduate Students' Experiences in Programming: Difficulties and Obstacles. Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry, 5(3), 9-27.
 • Saygıner, Ş. ve Tüzün, H. (2017). Programlama Eğitiminde Yaşanan Zorluklar ve Çözüm Önerileri. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Malatya.
 • Scragg, G. ve Smith, J. (1998). A study of barriers to women in undergraduate computer science. Proceedings of SIGCSE’98 conference, New York.
 • Shin, S., Park, P. ve Bae, Y. (2013). The effects of an information-technology gifted program on friendship using scratch programming language and clutter. International Journal of Computer and Communication Engineering, 2(3), 246-249.
 • Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı (2017). Öğretim Programları. Erişim Tarihi: 19.06.2017, Adres: http://ttkb.meb.gov.tr/www/ogretim-programlari/icerik/72
 • Yıldırım A. ve Şimşek, H. (2006). Nitel Araştırma Yöntemleri. Seçkin Yayınevi, Ankara.
 • Yıldızlar, M. (2013). Öğretim İlke ve Yöntemleri. Pegem Akademi, Ankara.
 • Yükseltürk, E. ve Altıok, S., (2015). Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Programlama Öğretimine Yönelik Görüşleri. Amasya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(1), 50-65.
Primary Language tr
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Articles
Authors

Author: Ferhat Kadir PALA (Primary Author)
Institution: Aksaray Üniversitesi
Country: Turkey


Author: Pınar MIHCI-TÜRKER
Institution: Aksaray Üniversitesi
Country: Turkey


Dates

Publication Date: January 31, 2019

Bibtex @research article { akukeg399921, journal = {Kuramsal Eğitimbilim Dergisi}, issn = {1308-1659}, eissn = {1308-1659}, address = {Afyon Kocatepe University}, year = {2019}, volume = {12}, pages = {116 - 134}, doi = {10.30831/akukeg.399921}, title = {Öğretmen Adaylarının Programlama Eğitimine Yönelik Görüşleri}, key = {cite}, author = {PALA, Ferhat Kadir and MIHCI-TÜRKER, Pınar} }
APA PALA, F , MIHCI-TÜRKER, P . (2019). Öğretmen Adaylarının Programlama Eğitimine Yönelik Görüşleri. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 12 (1), 116-134. DOI: 10.30831/akukeg.399921
MLA PALA, F , MIHCI-TÜRKER, P . "Öğretmen Adaylarının Programlama Eğitimine Yönelik Görüşleri". Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 12 (2019): 116-134 <http://dergipark.org.tr/akukeg/issue/42532/399921>
Chicago PALA, F , MIHCI-TÜRKER, P . "Öğretmen Adaylarının Programlama Eğitimine Yönelik Görüşleri". Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 12 (2019): 116-134
RIS TY - JOUR T1 - Öğretmen Adaylarının Programlama Eğitimine Yönelik Görüşleri AU - Ferhat Kadir PALA , Pınar MIHCI-TÜRKER Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.30831/akukeg.399921 DO - 10.30831/akukeg.399921 T2 - Kuramsal Eğitimbilim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 116 EP - 134 VL - 12 IS - 1 SN - 1308-1659-1308-1659 M3 - doi: 10.30831/akukeg.399921 UR - https://doi.org/10.30831/akukeg.399921 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Journal of Theoretical Educational Science Öğretmen Adaylarının Programlama Eğitimine Yönelik Görüşleri %A Ferhat Kadir PALA , Pınar MIHCI-TÜRKER %T Öğretmen Adaylarının Programlama Eğitimine Yönelik Görüşleri %D 2019 %J Kuramsal Eğitimbilim Dergisi %P 1308-1659-1308-1659 %V 12 %N 1 %R doi: 10.30831/akukeg.399921 %U 10.30831/akukeg.399921
ISNAD PALA, Ferhat Kadir , MIHCI-TÜRKER, Pınar . "Öğretmen Adaylarının Programlama Eğitimine Yönelik Görüşleri". Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 12 / 1 (January 2019): 116-134. https://doi.org/10.30831/akukeg.399921
AMA PALA F , MIHCI-TÜRKER P . Öğretmen Adaylarının Programlama Eğitimine Yönelik Görüşleri. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi. 2019; 12(1): 116-134.
Vancouver PALA F , MIHCI-TÜRKER P . Öğretmen Adaylarının Programlama Eğitimine Yönelik Görüşleri. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi. 2019; 12(1): 134-116.