Year 2019, Volume 12, Issue 2, Pages 783 - 818 2019-04-30

Review of Self-Directed Learning Skills of Distance Education Students
Uzaktan Eğitim Öğrencilerinin Öz-Yönetimli Öğrenme Becerilerinin İncelenmesi

Burak YILMAZSOY [1] , Mehmet KAHRAMAN [2]

58 86

In this research, it is aimed to examine the self-directed learning skills of distance education students in terms of different variables. Research is a descriptive study in the screening model. The participants of the study Afyon Kocatepe University, Muğla Sıtkı Koçman University, Anadolu University, Sakarya University, Istanbul University, Süleyman Demirel University, Gazi University and Karabük University a total of 151 students are studying with distance education. As a data collection tool, Aşkın (2015) within the scope of doctoral dissertation developed "Self-directed Learning Skills Scale" and to determine the personal characteristics of the participants "Personal Information Form" is used. According to the results of the research; students with distance education educated   self-directed learning skills   and sub-factors are above the mid-point scale concluded It has been reached. Gender, university, Significant difference in motivation sub-factor according to requests to work at the graduate level, according to the level of education in full measure and in all sub-factors there were no significant differences.

Bu araştırmada, uzaktan eğitim öğrencilerinin öz-yönetimli öğrenme becerilerinin farklı değişkenler açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma tarama modelinde betimsel bir çalışmadır. Araştırmanın katılımcılarını Afyon Kocatepe Üniversitesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Gazi Üniversitesi ve Karabük Üniversitesinde uzaktan eğitim ile öğrenim gören toplam 151 öğrenci oluşmaktadır. Veri toplama aracı olarak, Aşkın (2015) tarafından doktora tezi kapsamında geliştirilmiş olan “Öz-Yönetimli Öğrenme Becerileri Ölçeği” ve katılımcıların kişisel özelliklerini belirlemek amacıyla “Kişisel Bilgi Formu” kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre; uzaktan eğitim ile öğrenim gören öğrencilerin öz-yönetimli öğrenme becerileri ve alt faktörleri ölçek orta puanının üzerinde olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Cinsiyet, üniversite, lisansüstü çalışma yapma isteklerine göre güdüleme alt faktöründe anlamlı farklılık, öğrenim düzeyi değişkenine göre ölçeğin tamamında ve tüm alt faktörlerde anlamlı farklılık olmadığı, yaş değişkenine göre ölçeğin tamamında ve özgüven alt faktörü haricinde tüm alt faktörlerde anlamlı farklılık olduğu, genel not ortalaması değişkenine göre ölçeğin tamamında ve özgüven alt faktörü haricinde tüm alt faktörlerde anlamlı farklılık olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır.

 • Aşkın, İ. (2015). Üniversite öğrencilerinin öz-yönetimli öğrenme becerilerinin incelenmesi. Doktora Tezi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Brockett, R. G. & Hiemstra, R. (1991). Self direction in adult learning perspectives: on theory, research and practice. London and New York: Routledge.
 • Brookfield, S. D. (2009). Self-directed learning. Maclean, R. ve Wilson, D. (Eds). International handbook of education for the changing world of work. New York: Springer Science and Business Media.
 • Brooks, D. W. (1997). Web teaching: A guide to designing interactive teaching for the World Wide Web. New York, NY: Plenum.
 • Büyüköztürk, Ş. (2012). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. (17. Basım). Pegem Akademi Yayınları: Ankara.
 • Fisher, M., King, J. & Tague, G. (2001). Development of self-directed learning readiness scale for nursing education. Nurse Education Today. 21, 516-525.
 • Gibbons, M. (2002). The self-directed learning handbook. San Francisco: Jossey-Bass A Wiley Imprint.
 • Guglielmino, L. M. (1977). Development of the self-directed learning readiness scale. Unpublished Doctor of Education Thesis. Athens: University of Giorgia.
 • Karasar, N. (2012). Bilimsel araştırma yöntemi: kavramlar, ilkeler, teknikler. Nobel Yayın Dağıtım.
 • Knowles, M. S. (1975). Self-directed learning: A guide for learners and teachers. Cambridge: Englewood Cliffs.
 • Kuo, Y. C., Walker, A. E., Schroder, K. E. E., & Belland, B. R. (2014). Interaction, Internet self-efficacy, and self-regulated learning as predictors of student satisfaction in online education courses. Internet and Higher Education, 20, 35–50.
 • McLoughlin, C., & Marshall, L. (2000). Scaffolding: A model for learner support in an online teaching environment. Teaching and Learning Forum, Perth. http://www.c3l.uni-oldenburg.de/cde/support/readings/loughlin2.htm Erişim tarihi: 02.12.2014
 • Moore, M. G., & Kearsley, G. (2012). Distance education: A systems view of online learning. Belmont, CA: Wadsworth-Cengage Learning.
 • Oddi, L. F. (1984). Department of an instrument to measure self-directed continuing learning. Unpublished Doctor of Education Thesis. Illinois: Northern Illinois University.
 • Pintrich, P. R. (2000). The role of goal orientation in self-regulated learning. In M. Boekaerts, P. Pintrich and M. Zeidner (Eds.), The Handbook of Self-Regulation: Theory, Research, and Applications (pp. 451–502). San Diego, CA: Academic.
 • Stockdale, S. L. & Brockett, R. G. (2010). Development of the PROSDLS:A measure of self-direction in learning based on the personal responsibility orientation model. Adult Education Quarterly, 20 (10), 1-20.
 • Whipp, J. L., & Chiarelli, S. (2004). Self-regulation in a Web-based course: A case study. Educational Technology Research & Development, 52(4), 5–22.
 • Zimmerman, B. J. (1989). Models of self-regulated learning and academic achievement. In B. J. Zimmerman and D. H. Schunk (Eds.), Self-Regulated Learning and Academic Achievement: Theory, Research, and Practice (pp. 1-25). New York, NY: Springer-Verlag.
Primary Language tr
Subjects Education and Educational Research
Journal Section Articles
Authors

Orcid: orcid.org/0000-0001-5462-4247
Author: Burak YILMAZSOY (Primary Author)
Country: Turkey


Author: Mehmet KAHRAMAN
Institution: AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: April 30, 2019

Bibtex @research article { akukeg429362, journal = {Kuramsal Eğitimbilim Dergisi}, issn = {1308-1659}, eissn = {1308-1659}, address = {Afyon Kocatepe University}, year = {2019}, volume = {12}, pages = {783 - 818}, doi = {10.30831/akukeg.429362}, title = {Uzaktan Eğitim Öğrencilerinin Öz-Yönetimli Öğrenme Becerilerinin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {YILMAZSOY, Burak and KAHRAMAN, Mehmet} }
APA YILMAZSOY, B , KAHRAMAN, M . (2019). Uzaktan Eğitim Öğrencilerinin Öz-Yönetimli Öğrenme Becerilerinin İncelenmesi. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 12 (2), 783-818. DOI: 10.30831/akukeg.429362
MLA YILMAZSOY, B , KAHRAMAN, M . "Uzaktan Eğitim Öğrencilerinin Öz-Yönetimli Öğrenme Becerilerinin İncelenmesi". Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 12 (2019): 783-818 <http://dergipark.org.tr/akukeg/issue/44396/429362>
Chicago YILMAZSOY, B , KAHRAMAN, M . "Uzaktan Eğitim Öğrencilerinin Öz-Yönetimli Öğrenme Becerilerinin İncelenmesi". Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 12 (2019): 783-818
RIS TY - JOUR T1 - Uzaktan Eğitim Öğrencilerinin Öz-Yönetimli Öğrenme Becerilerinin İncelenmesi AU - Burak YILMAZSOY , Mehmet KAHRAMAN Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.30831/akukeg.429362 DO - 10.30831/akukeg.429362 T2 - Kuramsal Eğitimbilim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 783 EP - 818 VL - 12 IS - 2 SN - 1308-1659-1308-1659 M3 - doi: 10.30831/akukeg.429362 UR - https://doi.org/10.30831/akukeg.429362 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal of Theoretical Educational Science Uzaktan Eğitim Öğrencilerinin Öz-Yönetimli Öğrenme Becerilerinin İncelenmesi %A Burak YILMAZSOY , Mehmet KAHRAMAN %T Uzaktan Eğitim Öğrencilerinin Öz-Yönetimli Öğrenme Becerilerinin İncelenmesi %D 2019 %J Kuramsal Eğitimbilim Dergisi %P 1308-1659-1308-1659 %V 12 %N 2 %R doi: 10.30831/akukeg.429362 %U 10.30831/akukeg.429362
ISNAD YILMAZSOY, Burak , KAHRAMAN, Mehmet . "Uzaktan Eğitim Öğrencilerinin Öz-Yönetimli Öğrenme Becerilerinin İncelenmesi". Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 12 / 2 (April 2019): 783-818. https://doi.org/10.30831/akukeg.429362
AMA YILMAZSOY B , KAHRAMAN M . Uzaktan Eğitim Öğrencilerinin Öz-Yönetimli Öğrenme Becerilerinin İncelenmesi. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi. 2019; 12(2): 783-818.
Vancouver YILMAZSOY B , KAHRAMAN M . Uzaktan Eğitim Öğrencilerinin Öz-Yönetimli Öğrenme Becerilerinin İncelenmesi. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi. 2019; 12(2): 818-783.