Year 2018, Volume 20, Issue 1, Pages 259 - 277 2018-06-22

Matematik Öğrenmeye Yönelik Motivasyon Ölçeğinin Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Veysel AKÇAKIN [1]

134 405

Bu araştırmanın amacı Tuan, Chin ve Shieh tarafından geliştirilen Fen Öğrenmeye Yönelik Motivasyon Ölçeği’nin matematik dersi için Türkçeye uyarlanmasıdır. Bu amaç doğrultusunda ölçeğin psikometrik özellikleri incelenmiştir. Araştırmanın katılımcılarını 462 lise öğrencisi oluşturmaktadır. Matematik Öğrenmeye Yönelik Motivayon (MÖYM) Ölçeği’nin Türkçeye çevirisinde kültürel özellikleri dikkate almasından dolayı ileri çeviri tekniği kullanılmıştır. Ölçeğin özgün formu fen bilgisi dersi için geliştirilmiş olduğundan, matematik dersi ve lise düzeyinde öğrenim gören öğrenciler için yapısını ortaya çıkarmak için öncelikle açıklayıcı faktör analizi kullanılmıştır. Model veri uyumu ise doğrulayıcı faktör analizi ile incelenmiştir. Ölçeği oluşturan faktörlerin her birinin güvenirliğinin yüksek olduğu ve MÖYM Ölçeğinin orijinal ölçekle benzer faktör yapısına sahip olduğu görülmüştür. Sonuç olarak MÖYM Ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışmalarından elde edilen bulgulara göre, Türkçeye uygun olduğu ve lise düzeyindeki öğrencilerin matematik öğrenmeye yönelik motivasyonlarını geçerli ve güvenilir olarak ölçebileceği söylenebilir. 

Motivasyon, Matematik Motivasyon Ölçeği, Matematik, Geçerlik ve Güvenirlik, Lise Öğrencileri
 • Aktan, S., & Tezci, E. 2013. Matematik Motivasyon Ölçeği (MMÖ) Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. The Journal of Academic Social Science Studies. 6 (4), 57-77.
 • Ames, C. 1992. Classrooms: Goals, Structures, and Student Motivation. Journal of Educational Psychology, 84, 261–271.
 • Anderman, E. M., & Young, A. J. 1994. Motivation and Strategy Use in Science: Individual Differences and Classroom Effects. Journal of Research in Science Teaching, 31 (8), 811-831.
 • Bacanlı, H., & Sahinkaya, O. 2011. The Adaptation Study of Academic Motivation Scale into Turkish. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 12, 562-567.
 • Balantekin, Y., & Oksal, A. 2014. İlkokul 3. Ve 4. Sınıf Öğrencileri İçin Matematik Dersi Motivasyon Ölçeği. Cumhuriyet International Journal of Education, 3 (2), 102-113.
 • Brophy, J. E. 2010. Motivating Students to Learn (3rd ed.). Madison, NY: Routledge. Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G., & Büyüköztürk, Ş. 2010. Sosyal Bilimler İçin Çok Değişkenli İstatistik: SPSS ve Lisrel Uygulamaları. Ankara: Pegem Akademi.
 • Dede, Y., & Yaman, S. 2008. Fen Öğrenmeye Yönelik Motivasyon Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 2 (1), 19-37.
 • Field, A. 2009. Discovering Statistics Using SPSS, (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Fraenkel, W., & Wallen, N., & Hyun, H. 2012. How to Design and Evaluate Research in Education. New York, NY: McGraw-Hill.
 • Hair Jr, J. F., Black, W.C., Babin, B.J., & Anderson R.E. 2014. Multivariate Data Analysis: Pearson New International Edition (7th ed.). London: Pearson.
 • Hambleton, R. K. (2005). Issues, Designs, and Technical Guidelines for Adapting Tests into Multiple Languages and Cultures. In R.K. Hambleton, P.F. Merenda & C.D. Spielberger (Eds.). Adapting Educational and Psychological Tests for Cross-Cultural Assessment (pp. 3-38). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.
 • Hambleton, R. K., & Patsula, L. 1998. Adapting Tests for Use in Multiple Languages and Cultures. Social Indicators Research, 45 (1-3), 153-171.
 • Hooper, D., Coughlan, J., & Mullen, M. 2008. Structural Equation Modelling: Guidelines for Determining Model Fit. Electronic Journal of Business Research Methods, 6 (1), 53-60.
 • Hu, L. T., & Bentler, P. M. 1999. Cut off Criteria for Fit Indexes in Covariance Structure Analysis: Conventional Criteria Versus New Alternatives. Structural Equation Modeling: A Multidisciplinary Journal, 6 (1), 1-55.
 • Kaiser, H. F. 1960. The Application of Electronic Computers to Factor Analysis. Educational and Psychological Measurement, 20, 141-151.
 • Kaiser, H. F. 1974. An Index of Factorial Simplicity. Psychometrika, 39 (1), 31-36.
 • Kline, R. B. 1998. Principal and Practice of Structural Equation Modeling. New York: The Guilford.
 • Köksal, M. S. 2012. Adaptation Study of Motivation Toward Science Learning Questionnaire for Academically Advanced Science Students. Chemistry: Bulgarian Journal of Science Education, 21 (1), 29-44.
 • Lee, O., & Brophy, J. 1996. Motivational Patterns Observed in Sixth-Grade Science Classrooms. Journal of Research in Science Teaching, 33 (3), 303-318.
 • Loehlin, J.C. 2004. Latent Variable Models: An Introduction to Factor, Path, and Structural Equation Analysis (4th ed.). Mahwah, N.J.: Lawrence Erlbaum.
 • Moddleton, J.A. 2014. Motivation in Mathematics Learning. In S. Lerman (Ed). Encyclopedia of Mathematics Education (pp. 460- 463). Dordrecht, Netherland: Springer
 • Nunnally, J. C. 1978. Psychometric Theory (2nd ed.). New York: McGraw-Hill.
 • Pintrich, P. R., & Schunk, D. H. 2002. Motivation in Education: Theory, Research, and Applications (2nd ed.). Upper Saddle River, N.J.: Merrill.
 • Pintrich, P. R., Smith, D. A., García, T., & McKeachie, W. J. 1993. Reliability and Predictive Validity of the Motivated Strategies for Learning Questionnaire (MSLQ). Educational and Psychological Measurement, 53 (3), 801-813.
 • Seah, W. T., & Bishop, A. J. 2000. Values in Mathematics Textbooks: A View Through Two Australasian Regions. Paper Presented at the 81st Annual Meeting of the American Educational Research Association, New Orleans, LA.
 • Slavin, R. E. 2006. Educational Psychology: Theory and Practice (8th ed.). Boston, MA: Pearson/Allyn & Bacon.
 • Tahiroğlu, M., & Çakır, S. 2014. İlkokul 4. Sınıflara Yönelik Matematik Motivasyon Ölçeğinin Geliştirilmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(3), 24-48.
 • Tavşancıl, E. 2010. Tutumların Ölçülmesi ve SPSS İle Veri Analizi. Ankara: Nobel.
 • Tuan, H. L., Chin, C. C., & Shieh, S. H. 2000. Students' Motivation Toward Learning Physical Science- A Case From Four Classes of Taiwanese Students. Paper presented at the National Association for Research in Science Teaching, New Orleans, Louisiana.
 • Tuan, H.L. Chin, C.C., & Shieh, S.H. 2005. The Development of a Questionnaire to Measure Students' Motivation Towards Science Learning. International Journal of Science Education, 27 (6), 639-654.
 • Urdan, T. C., & Maehr, M. L. 1995. Beyond a Two-Goal Theory of Motivation and Achievement: A Case for Social Goals. Review of Educational Research, 65 (3), 213-243.
 • Urdan, T., & Schoenfelder, E. 2006. Classroom Effects on Student Motivation: Goal Structures, Social Relationships, and Competence Beliefs. Journal of School Psychology, 44 (5), 331-349.
 • Vallerand, R. J., Pelletier, L. G., Blais, M. R., Briere, N. M., Senecal, C., & Vallieres, E. F. 1992. The Academic Motivation Scale: A Measure of İntrinsic, Extrinsic, and Amotivation in Education. Educational and Psychological Measurement, 52 (4), 1003-1017.
 • Velayutham, S., Aldridge, J., & Fraser, B. 2011. Development and Validation of an İnstrument to Measure Students’ Motivation and Self‐Regulation in Science Learning. International Journal of Science Education, 33 (15), 2159-2179.
 • Von Glasersfeld, E. 1989. Cognition, Construction of Knowledge, and Teaching. Synthese, 80 (1), 121-140. Wlodkowski, R. J. 2008. Enhancing Adult Motivation to Learn: A Comprehensive Guide for Teaching All Adults. (3rd ed.). San Francisco: Jossey-Bass, A Wiley Imprint.
 • Yaman, S., & Dede, Y. 2007. Öğrencilerin Fen ve Teknoloji ve Matematik Dersine Yönelik Motivasyon Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 52, 615-638.
 • Yılmaz, H., & Çavaş, P. H. 2007. Fen Öğrenimine Yönelik Motivasyon Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. İlköğretim Online, 6 (3), 430-440.
 • Yurdugül, H. 2006. The Comparison of Reliability Coefficients in Parallel, Tau-Equivalent, and Congeneric Measurements. Ankara University, Journal of Faculty of Educational Sciences, 39 (1), 15-37.
Primary Language tr
Journal Section Makaleler
Authors

Orcid: 0000-0002-7705-0722
Author: Veysel AKÇAKIN
Institution: UŞAK ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: June 22, 2018

Bibtex @research article { akusosbil435555, journal = {Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1302-1265}, eissn = {2149-4894}, address = {Afyon Kocatepe University}, year = {2018}, volume = {20}, pages = {259 - 277}, doi = {}, title = {Matematik Öğrenmeye Yönelik Motivasyon Ölçeğinin Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması}, key = {cite}, author = {AKÇAKIN, Veysel} }
APA AKÇAKIN, V . (2018). Matematik Öğrenmeye Yönelik Motivasyon Ölçeğinin Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20 (1), 259-277. Retrieved from http://dergipark.org.tr/akusosbil/issue/37951/435555
MLA AKÇAKIN, V . "Matematik Öğrenmeye Yönelik Motivasyon Ölçeğinin Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması". Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 20 (2018): 259-277 <http://dergipark.org.tr/akusosbil/issue/37951/435555>
Chicago AKÇAKIN, V . "Matematik Öğrenmeye Yönelik Motivasyon Ölçeğinin Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması". Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 20 (2018): 259-277
RIS TY - JOUR T1 - Matematik Öğrenmeye Yönelik Motivasyon Ölçeğinin Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması AU - Veysel AKÇAKIN Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 259 EP - 277 VL - 20 IS - 1 SN - 1302-1265-2149-4894 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Afyon Kocatepe University Journal of Social Science Matematik Öğrenmeye Yönelik Motivasyon Ölçeğinin Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması %A Veysel AKÇAKIN %T Matematik Öğrenmeye Yönelik Motivasyon Ölçeğinin Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması %D 2018 %J Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1302-1265-2149-4894 %V 20 %N 1 %R %U
ISNAD AKÇAKIN, Veysel . "Matematik Öğrenmeye Yönelik Motivasyon Ölçeğinin Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması". Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 20 / 1 (June 2018): 259-277.
AMA AKÇAKIN V . Matematik Öğrenmeye Yönelik Motivasyon Ölçeğinin Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. AKUSBD. 2018; 20(1): 259-277.
Vancouver AKÇAKIN V . Matematik Öğrenmeye Yönelik Motivasyon Ölçeğinin Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 20(1): 277-259.