Year 2016, Volume 5, Issue 2, Pages 348 - 372 2016-12-12

Lise Öğrencilerinin Matematik Hakkındaki İnançlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Aygil Takır [1] , Begüm Çubukçuoğlu Devran [2]

347 641

Bu araştırmanın amacı 9., 10.,11. ve 12. sınıf lise öğrencilerinin matematik hakkındaki inançlarını belirlemek ve sınıf düzeyi, alan türü ve cinsiyet değişkenleri ile arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığını araştırmaktır. Araştırmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini, KKTC’de Gazi Mağusa ilçesine bağlı devlet lisesinde öğrenim gören 361 öğrenci oluşturmaktadır. Veriler 2015-2016 güz döneminde toplanmıştır. Veri toplama aracı olarak ‘Matematik Hakkındaki İnançlar Anketi-MİA’ kullanılmıştır. Ölçeğin tümünde Cronbach alfa güvenilirlik katsayısı 0.68 olarak hesaplanmıştır. Veriler betimsel istatistik teknikleri ve çoklu regresyon yardımıyla analiz edilmiştir. Araştırma sonuçları, öğrencilerin matematiğe yönelik inançlarının olumlu olduğunu göstermektedir. Öğrencilerin matematiğin bir çeşit zihin jimnastiği olduğuna ve pratik zekâyı artırdığına yönelik inançları yüksektir. Bunun yanında öğrenciler matematiğin her meslek için önemli olduğuna inanmaktalar ve evrensel bir dili olduğunu düşünmektedirler. Çoklu regresyon analizi bulgularına göre, sınıf düzeyi, alan türü ve cinsiyet değişkenleri birlikte, matematiğe yönelik inanç puanı ile düşük düzeyde ve anlamlı bir ilişki vermektedir. 

İnanç, Matematik Hakkındaki İnanç; Çoklu Regresyon Analizi
Subjects
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Aygil Takır

Author: Begüm Çubukçuoğlu Devran

Bibtex @ { amauefd288456, journal = {Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-7811}, eissn = {2146-7811}, address = {Amasya University}, year = {2016}, volume = {5}, pages = {348 - 372}, doi = {}, title = {Lise Öğrencilerinin Matematik Hakkındaki İnançlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Takır, Aygil and Devran, Begüm Çubukçuoğlu} }
APA Takır, A , Devran, B . (2016). Lise Öğrencilerinin Matematik Hakkındaki İnançlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5 (2), 348-372. Retrieved from http://dergipark.org.tr/amauefd/issue/27423/288456
MLA Takır, A , Devran, B . "Lise Öğrencilerinin Matematik Hakkındaki İnançlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi". Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 5 (2016): 348-372 <http://dergipark.org.tr/amauefd/issue/27423/288456>
Chicago Takır, A , Devran, B . "Lise Öğrencilerinin Matematik Hakkındaki İnançlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi". Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 5 (2016): 348-372
RIS TY - JOUR T1 - Lise Öğrencilerinin Matematik Hakkındaki İnançlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi AU - Aygil Takır , Begüm Çubukçuoğlu Devran Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 348 EP - 372 VL - 5 IS - 2 SN - 2146-7811-2146-7811 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Amasya Education Journal Lise Öğrencilerinin Matematik Hakkındaki İnançlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi %A Aygil Takır , Begüm Çubukçuoğlu Devran %T Lise Öğrencilerinin Matematik Hakkındaki İnançlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi %D 2016 %J Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 2146-7811-2146-7811 %V 5 %N 2 %R %U
ISNAD Takır, Aygil , Devran, Begüm Çubukçuoğlu . "Lise Öğrencilerinin Matematik Hakkındaki İnançlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi". Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 5 / 2 (December 2016): 348-372.