Year 2016, Volume 5, Issue 2, Pages 510 - 538 2016-12-12

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bazı Temel Fen Konularındaki Kavram Yanılgılarının Belirlenmesi

Gökhan Uyanık [1] , Mehmet Koray Serin [2]

550 1293

Bu araştırmanın amacı, sınıf öğretmeni adaylarının bazı temel fen konularındaki kavram yanılgılarını belirlemektir. Bu amaçla sınıf öğretmeni adaylarının, ilkokul dördüncü sınıf fen bilimleri dersi Vücudumuz Bilmecesini Çözelim, Maddeyi Tanıyalım ve Kuvvet ve Hareket ünitelerinde yer alan temel fen kavramları hakkındaki kavram yanılgıları incelenmiştir. Araştırma tarama modelindedir. Araştırmanın çalışma grubu, 2015-2016 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği lisans programında öğrenim gören, birinci sınıfta 82, ikinci sınıfta 114, üçüncü sınıfta 117 ve dördüncü sınıfta 102 öğretmen adayı olmak üzere toplam 415 öğretmen adayından oluşmaktadır. Verilerin toplanmasında Uyanık (2014) tarafından geliştirilen Kavram Yanılgısı Belirleme Testi kullanılmıştır. Veriler, SPSS 21.0 istatistik paket programı ile çözümlenmiştir. Verilerin analizinde tek yönlü ANOVA ve çoklu karşılaştırma testlerinden Tamhane’s T2 testi kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre, üçüncü ve dördüncü sınıfta öğrenim gören öğretmen adaylarının kavram yanılgısı belirleme testi ortalama puanlarının, hem birinci hem de ikinci sınıftaki öğretmen adaylarının puanlarından istatsitiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek olduğu belirlenmiştir. Sonuç olarak, en fazla kavram yanılgısına birinci ve ikinci sınıfta öğrenim gören sınıf öğretmeni adaylarının sahip oldukları tespit edilmiştir. Üçüncü ve dördüncü sınıfta öğrenim gören sınıf öğretmeni adaylarının temel fen konularındaki kavram yanılgılarının, birinci ve ikinci sınıftakilere göre daha az olduğu belirlenmiştir. 

Kavram Yanılgısı, Fen Bilimleri, Sınıf Öğretmeni Adayları
Subjects
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Gökhan Uyanık

Author: Mehmet Koray Serin

Bibtex @ { amauefd288462, journal = {Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-7811}, eissn = {2146-7811}, address = {Amasya University}, year = {2016}, volume = {5}, pages = {510 - 538}, doi = {}, title = {Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bazı Temel Fen Konularındaki Kavram Yanılgılarının Belirlenmesi}, key = {cite}, author = {Uyanık, Gökhan and Serin, Mehmet Koray} }
APA Uyanık, G , Serin, M . (2016). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bazı Temel Fen Konularındaki Kavram Yanılgılarının Belirlenmesi. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5 (2), 510-538. Retrieved from http://dergipark.org.tr/amauefd/issue/27423/288462
MLA Uyanık, G , Serin, M . "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bazı Temel Fen Konularındaki Kavram Yanılgılarının Belirlenmesi". Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 5 (2016): 510-538 <http://dergipark.org.tr/amauefd/issue/27423/288462>
Chicago Uyanık, G , Serin, M . "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bazı Temel Fen Konularındaki Kavram Yanılgılarının Belirlenmesi". Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 5 (2016): 510-538
RIS TY - JOUR T1 - Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bazı Temel Fen Konularındaki Kavram Yanılgılarının Belirlenmesi AU - Gökhan Uyanık , Mehmet Koray Serin Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 510 EP - 538 VL - 5 IS - 2 SN - 2146-7811-2146-7811 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Amasya Education Journal Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bazı Temel Fen Konularındaki Kavram Yanılgılarının Belirlenmesi %A Gökhan Uyanık , Mehmet Koray Serin %T Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bazı Temel Fen Konularındaki Kavram Yanılgılarının Belirlenmesi %D 2016 %J Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 2146-7811-2146-7811 %V 5 %N 2 %R %U
ISNAD Uyanık, Gökhan , Serin, Mehmet Koray . "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bazı Temel Fen Konularındaki Kavram Yanılgılarının Belirlenmesi". Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 5 / 2 (December 2016): 510-538.