Baş Editör, Yayın Kurulu Başkanı / Chief Editor, Head of Editorial Board

Editorial Board

Editorial Board

Sahibi / Başkan

Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü adına

Dr. Ali PEKSÜSLÜ

Vice President

Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü adına

Dr. Ertuğrul ARDA