Year 2018, Volume 3, Issue 2, Pages 1 - 11 2018-11-30

İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN STAJ FAALİYETLERİNİN İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İZDÜŞÜMÜNDE ROLÜ VE ETKİNLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ve ÖRNEK UYGULAMA

Ahmet YILDIRIM [1] , Barış IŞILDAK [2]

71 108

Çalışma hayatına ait giriş düzeyinde bilgilerin elde edildiği ve meslek adaylarına, mesleğin ve sektörün tanınması yönünde faydalar sağlayan staj süreci, işletmelerin insan kaynakları bölümü için önemli bir personel temin, eğitim ve geliştirme yöntemi olarak günümüzde gittikçe önem kazanmaktadır. Bu düşünceden hareketle gerçekleştirilen bu çalışmada, mesleki eğitim, staj, insan kaynakları yönetimi işlenmiş ve çalışma bir uygulama ile son bulmuştur.

Mesleki Eğitim, Staj, İnsan Kaynakları Yönetimi
 • ALKAN, C. vd., (1996), Mesleki ve Teknik Eğitimin Esasları, Ankara, Gazi Büro Kitabevi.
 • AYDEMİR, D. H. (2016), “Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Yaz Stajı Uygulamasına Bakışı: Sağlık Hizmetleri Örneği”, Türk Yaşam Bilimleri Dergisi, 1(1): 34-42.
 • BAYRAK, M. (2001), Meslek Yüksek Okulları Hakkında Genel Bilgiler ve Açılabilecek Muhtemelen Programlar, Van, Yüzüncü Yıl Üniversitesi.
 • BUDAK, Y. (2009), “Mesleki Eğitimde İhtiyaç Analizi ve İşlevsel Eğitim Programı”, Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, (245): 65-75.
 • BÜYÜKÖZTÜRK, Ş. vd., (2008), Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Ankara, Pegem Akademi.
 • DEMİR H. ve ŞEN, Ş.H. (2009), “Cumhuriyet Dönemi Mesleki ve Teknik Eğitim Reformları”, Ege Eğitim Dergisi 2(10):39-59.
 • DEMİR, K. (2010), “Stajyerlik Kavramının İnsan Kaynakları Yönetiminin Eğitim ve Geliştirme İşleviyle İlgisi ve Bir Araştırma”, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • DEMİR, M. (2001), “Meslek Yüksekokullarında Staj Çalışmalarının Değerlendirilmesine Yönelik Bir Anket Uygulaması”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, (11): 71-79.
 • DİNÇAY, İ. H. (2016), “Değişen Ekonomik Koşulların İşsizlik Nedenlerine Yansımaları Ve Çözüm Önerileri”, Akademik Bakış Dergisi, (58):185-200.
 • FİSKE, J., (1990), İletişim Çalışmalarına Giriş, Ankara, Ark Yayınları.
 • KAHYA, Ö. (2015), “Mesleki Eğitim Merkezi Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri Alanında Öğrenim Gören Öğrencilere, İşletmelerde Uygulanan Mesleki Eğitim (Pratik Eğitim) Çalışmalarının Değerlendirilmesi”, Okan Üniversitesi Sosyal Bilimler Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • KARASİOĞLU, F. (2001), “Üniversite-Sanayi İşbirliği (USİ) Kapsamında Staj Uygulaması Sürecinin Değerlendirilmesine İlişkin Bir Araştırma”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, (10).
 • KUZULU, E. (2017), Çıraklık Dünü – Bugünü - Yarını Arama Konferansı, Sakarya, Sakarya Yayıncılık.
 • UÇAR, C., ÖZERBAŞ, M.A., (2013), “Mesleki ve Teknik Eğitimin Dünyadaki ve Türkiye’deki Konumu”, Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 2(2):242-253.
 • UYSAL, H.T. (2013), “Stajyer Çalışanların Mesleki Bağlılık Gelişimine Örgüt İkliminin Etkisi”, Business and Economics Research Journal, 4(3): 93-110.
 • SARAÇOĞLU, E. (2007), “Mesleki Eğitim ve Mesleki Eğitimi Geliştirme Projesi (MEGEP) Uygulamaları: İstanbul’da Bir Araştırma”, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Süleyman Demirel Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Yönergesi, 2018.
 • TAVŞANCIL, E., ASLAN, E., (2001), İçerik Analizi ve Uygulama Örnekleri, İstanbul, Epilson Yayınları.
 • YANGEÇ, Ş. (2008), “Mesleki Eğitim Merkezi Metal Teknolojisi – Makine Teknolojisi Bölümlerinde Öğrenim Gören Öğrencilere, İşletmelerde Uygulanan Mesleki Eğitim (Pratik Eğitim) Çalışmalarının Değerlendirilmesi”, Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • YAZIT, H. (2013), “Turizm İşletmeciliği Eğitimi Alan Lisans ve Önlisans Öğrencilerinin Staj Konusundaki Düşünce ve Algılamaları Arasındaki Farklılıkların Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma”, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Sakarya.
 • YILDIRIM, A., ÇARIKÇI, O., (2017), “Meslek Yüksekokullarında Belirsiz Gelecek: Sınavsız Geçişten Ek Puana. Yöneticilerin ve Öğretmenlerin, MYO’ların Geleceği Hakkındaki Görüşlerinin Değerlendirilmesi”, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(21):203-218.
 • YILDIRIM, A. ve ŞİMŞEK, H. (2016), Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Ankara, Seçkin Yayıncılık.
 • YÖRÜK, S. vd. (2002), “Bilgi Toplumu Ve Türkiye’de Mesleki Eğitim”, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12(2):299-312.
 • Türk Dil Kurumu (2018),http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5acb9d5233f4d9.30772180 (10.04.2018).
 • Süleyman Demirel Üniversitesi Keçiborlu Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi (2018),http://keciborlumyo.sdu.edu.tr/tr/programlar/isletme-yonetimi-2870s.html (10.04.2018).
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section SOSYAL BİLİMLER
Authors

Author: Ahmet YILDIRIM
Institution: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-2068-1611
Author: Barış IŞILDAK (Primary Author)
Institution: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, KEÇİBORLU MESLEK YÜKSEKOKULU
Country: Turkey


Bibtex @research article { anka439777, journal = {Anka E-Dergi}, issn = {2148-7138}, address = {Süleyman Demirel University}, year = {2018}, volume = {3}, pages = {1 - 11}, doi = {}, title = {İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN STAJ FAALİYETLERİNİN İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İZDÜŞÜMÜNDE ROLÜ VE ETKİNLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ve ÖRNEK UYGULAMA}, key = {cite}, author = {YILDIRIM, Ahmet and IŞILDAK, Barış} }
APA YILDIRIM, A , IŞILDAK, B . (2018). İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN STAJ FAALİYETLERİNİN İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İZDÜŞÜMÜNDE ROLÜ VE ETKİNLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ve ÖRNEK UYGULAMA. Anka E-Dergi, 3 (2), 1-11. Retrieved from http://dergipark.org.tr/anka/issue/40703/439777
MLA YILDIRIM, A , IŞILDAK, B . "İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN STAJ FAALİYETLERİNİN İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İZDÜŞÜMÜNDE ROLÜ VE ETKİNLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ve ÖRNEK UYGULAMA". Anka E-Dergi 3 (2018): 1-11 <http://dergipark.org.tr/anka/issue/40703/439777>
Chicago YILDIRIM, A , IŞILDAK, B . "İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN STAJ FAALİYETLERİNİN İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İZDÜŞÜMÜNDE ROLÜ VE ETKİNLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ve ÖRNEK UYGULAMA". Anka E-Dergi 3 (2018): 1-11
RIS TY - JOUR T1 - İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN STAJ FAALİYETLERİNİN İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İZDÜŞÜMÜNDE ROLÜ VE ETKİNLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ve ÖRNEK UYGULAMA AU - Ahmet YILDIRIM , Barış IŞILDAK Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Anka E-Dergi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 11 VL - 3 IS - 2 SN - 2148-7138- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Anka E-Dergi İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN STAJ FAALİYETLERİNİN İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İZDÜŞÜMÜNDE ROLÜ VE ETKİNLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ve ÖRNEK UYGULAMA %A Ahmet YILDIRIM , Barış IŞILDAK %T İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN STAJ FAALİYETLERİNİN İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İZDÜŞÜMÜNDE ROLÜ VE ETKİNLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ve ÖRNEK UYGULAMA %D 2018 %J Anka E-Dergi %P 2148-7138- %V 3 %N 2 %R %U
ISNAD YILDIRIM, Ahmet , IŞILDAK, Barış . "İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN STAJ FAALİYETLERİNİN İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İZDÜŞÜMÜNDE ROLÜ VE ETKİNLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ve ÖRNEK UYGULAMA". Anka E-Dergi 3 / 2 (November 2018): 1-11.