Year 2019, Volume 25, Issue 2, Pages 247 - 257 2019-06-05

Effects of Tobacco Etch Virus (TEV) on the Yield and Quality of Karaisali Pepper Populations
Tobacco etch virus (TEV) Hastalığının Karaisalı Biber Popülasyonunda Verim ve Kaliteye Etkileri

Pelin Keleş Öztürk [1] , Duygu Argün [2] , Saadettin Baloğlu [3] , Davut Keleş [4]

14 23

The Eastern Mediterranean Region has a significant potential for capia pepper production in Turkey. In the region, a population named as ‘Karaisali pepper’ with special characteristics, is grown. The population is well-adapted to the region and grown for processing. Karaisali pepper is usually preferred for red pepper production due to its high dry matter content. Survey studies conducted on Karaisali pepper in 2014 and 2015 demonstrated that the Tobacco etch virus (TEV) was the most common and destructive virus affecting Karaisali pepper. In the present study, three pure lines derived from Karaisali pepper were used to assess their susceptibilities against TEV. The experiment included mechanically inoculated infected plants and healthy pepper plants in the control group. The pepper plants were inoculated with the TEV using mechanical inoculation method during the four-leaf stage. The plants were observed periodically after mechanical inoculation. Each repetition was analyzed based on the total yield, pepper paste yield, fruit size, soluble solid content, fruit color and market value. The result indicated that, in average, TEV reduced Karaisali pepper yield by 77.5% and pepper paste yield by 33.6%. Furthermore, the average fruit length (37%), fruit diameter (21.4%), fruit wall thickness (14.2%), fruit volume (60.2%) and first quality fruit ratio were also decreased. The results confirm the threats of TEV in pepper production.

Öz

Doğu Akdeniz Bölgesi yağlık biber üretiminde önemli bir yere sahiptir. Bölgede yağlık biber çeşidi olarak çoğunlukla kuru madde oranı yüksek olan Karaisalı biber popülasyonu tercih edilmektedir. Karaisalı biberinde, 2014 ve 2015 yıllarında yapılan surveyler sonucunda, en yaygın ve zararlı olan virüsün Tobacco etch virus -TEV olduğu belirlenmiştir. Bundan dolayı Karaisalı biber popülasyonunun 3 farklı saf hattı ile reaksiyon denemesi kurulmuştur. Deneme, mekanik olarak hastalık bulaştırılmış ve hastalık bulaştırılmamış sağlıklı biber bitkilerini içeren kontrol karakterlerinden oluşmuştur. Biber bitkisi 4 yapraklı dönemde iken TEV, mekanik inokulasyon yöntemi ile bulaştırılmıştır. Denemedeki her bir tekerrür, toplam verim, salça randımanı, meyve boyutları, suda çözülebilir kuru madde miktarı, meyve rengi ve pazar değeri açısından değerlendirilmiştir. Çalışmanın sonuçlarına göre; TEV hastalığı, Karaisalı biberinin verimini %77.5 ve salça randımanını %33.6 düzeyinde azaltmıştır. Ayrıca ortalama meyve uzunluğu (%37), meyve çapı (%21.4), meyve et kalınlığı (%14.2), meyve hacmi (%60.2) ve birinci kalite meyve oranı da azalmıştır.

  • Reference 1Buzkan N, Arpacı B B, Sımon V, Fakhfakh H & Moury B (2012). High prevalence of poleroviruses in field-grown pepper in Turkey and Tunisia. Springer Verlag Vien, 10.1007/00705-012-1553-y.
  • Reference 2Clark M F & Adams A N (1997). Characteristics of the microplate method of enzyme linked immunosorbent assay for dedection of plant viruses J. of Gen. Virol. 34:475-483.
  • Reference 3Çelik N, Özalp R, Çelik İ (2010). Bazı biber hat ve çeşitlerinin tobacco mosaic tobamovirus (TMV)’e dayanıklılığının mekanik inokulasyon ve elisa testleri ile belirlenmesi. Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Derim Dergisi, 27(2):1-9
  • Reference 4FAO (2016). Food and Agriculture Organization of the United Nations, Statistical Databases, faostat-agriculture. http://www.fao.org/faostat/en/#data/QC (Date of access: 13.03.2018; 9.00)
  • Reference 5Fidan H & Keleş Öztürk P (2013). Salçalık Biber Üretim Alanlarında Potansiyel Virüs Hastalıkları. Agromedya Dergisi, 6, 54-55.
  • Reference 6IPGRI (1995). International Plant Genetic Resources Institute, Descriptors for Capsicum (Capsicum spp.), 33-38
  • Reference 7Koennıng S R & Mcclure M A (1981). Interaction of Two Potyviruses and Meloidogyne incognita in Chili Pepper, Phytopathology 71:404-408.
  • Reference 8Padgett B G, Nutter Jr F W, and Kuhn C W (1987). Effect of disease resistance on tobacco etch virus epidemics in bell pepper. Plant Pathol. 77:643.
  • Reference 9TSI (2017). Turkish Statistical Institute Databases Crop Production Statistics https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?kn=92&locale=tr (Date of access: 13.03.2018; 9.20)
Primary Language en
Subjects Science
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Pelin Keleş Öztürk (Primary Author)
Institution: Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Yüreğir, Adana
Country: Turkey


Author: Duygu Argün
Institution: Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü, Erdemli, Türkiye
Country: Turkey


Author: Saadettin Baloğlu
Institution: ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Author: Davut Keleş
Institution: Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü, Erdemli, Türkiye
Country: Turkey


Bibtex @research article { ankutbd418284, journal = {Journal of Agricultural Sciences}, issn = {}, eissn = {2148-9297}, address = {Ankara University}, year = {2019}, volume = {25}, pages = {247 - 257}, doi = {10.15832/ankutbd.418284}, title = {Effects of Tobacco Etch Virus (TEV) on the Yield and Quality of Karaisali Pepper Populations}, key = {cite}, author = {Keleş Öztürk, Pelin and Argün, Duygu and Baloğlu, Saadettin and Keleş, Davut} }
APA Keleş Öztürk, P , Argün, D , Baloğlu, S , Keleş, D . (2019). Effects of Tobacco Etch Virus (TEV) on the Yield and Quality of Karaisali Pepper Populations. Journal of Agricultural Sciences, 25 (2), 247-257. DOI: 10.15832/ankutbd.418284
MLA Keleş Öztürk, P , Argün, D , Baloğlu, S , Keleş, D . "Effects of Tobacco Etch Virus (TEV) on the Yield and Quality of Karaisali Pepper Populations". Journal of Agricultural Sciences 25 (2019): 247-257 <http://dergipark.org.tr/ankutbd/issue/45612/418284>
Chicago Keleş Öztürk, P , Argün, D , Baloğlu, S , Keleş, D . "Effects of Tobacco Etch Virus (TEV) on the Yield and Quality of Karaisali Pepper Populations". Journal of Agricultural Sciences 25 (2019): 247-257
RIS TY - JOUR T1 - Effects of Tobacco Etch Virus (TEV) on the Yield and Quality of Karaisali Pepper Populations AU - Pelin Keleş Öztürk , Duygu Argün , Saadettin Baloğlu , Davut Keleş Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.15832/ankutbd.418284 DO - 10.15832/ankutbd.418284 T2 - Journal of Agricultural Sciences JF - Journal JO - JOR SP - 247 EP - 257 VL - 25 IS - 2 SN - -2148-9297 M3 - doi: 10.15832/ankutbd.418284 UR - https://doi.org/10.15832/ankutbd.418284 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Journal of Agricultural Sciences Effects of Tobacco Etch Virus (TEV) on the Yield and Quality of Karaisali Pepper Populations %A Pelin Keleş Öztürk , Duygu Argün , Saadettin Baloğlu , Davut Keleş %T Effects of Tobacco Etch Virus (TEV) on the Yield and Quality of Karaisali Pepper Populations %D 2019 %J Journal of Agricultural Sciences %P -2148-9297 %V 25 %N 2 %R doi: 10.15832/ankutbd.418284 %U 10.15832/ankutbd.418284
ISNAD Keleş Öztürk, Pelin , Argün, Duygu , Baloğlu, Saadettin , Keleş, Davut . "Effects of Tobacco Etch Virus (TEV) on the Yield and Quality of Karaisali Pepper Populations". Journal of Agricultural Sciences 25 / 2 (June 2019): 247-257. https://doi.org/10.15832/ankutbd.418284