Year 2019, Volume 6, Issue 1, Pages 396 - 406 2019-01-30

DEMOKRASİNİN İKİ FARKLI YORUMU: LİBERAL VE SOSYAL DEMOKRASİNİN KURAMSAL TEMELLERİ

Sıla SABANCILAR EREN [1]

70 242

Demokrasi, çağımızın ideal yönetim biçimi olarak kabul edilmektedir. En basit anlamıyla halkın yönetime katılması anlamına gelen demokrasi, temel değerleriyle insan hakları ve hukuk devleti bağlamında değerlendirilmektedir. Demokratik yönetimlerin, diğer yönetim biçimlerine oranla bireye ve topluma bakış açısı pozitif nitelikler gösterir.

Demokrasinin tarihsel gelişim süreci ve demokrasiye ilişkin eleştiriler, demokrasinin yeni biçimlerini ortaya çıkarmıştır. Bu çalışmada demokrasinin iki farklı biçimi olan liberal ve sosyal demokrasiye ilişkin kuramsal bir analiz yapılarak, demokrasi tartışmasına katkı sağlamak hedeflenmektedir.

Demokrasi, Liberal Demokrasi
 • Aktan, C. C. (2016). “İdeal Bir Yönetim Arayışı ve Anayasal Demokrasi”, Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi, 8, (2), 1-20.
 • Aktan, C. C. (1995). “Klasik Liberalizm, Neo-Liberalizm ve Libertarianizm”, Amme İdaresi Dergisi, 28, (1), 3-32.
 • Becker, P., Ravelason, J. (2008). What Is Democracy. Fredrich Ebert Stiftung Pb.
 • Cole, P., (2000), Philosophies of Exclusion: Liberal Political Theory and Immigration. Edinburgh University Press, Edinburgh.Çaha, Ö. (2014). Siyaset Bilimi (içinde) (Ed. Halis Çetin). Ankara: Orion Kitabevi.
 • Çaha, Ö. (2010). Siyasi Düşüncelere Giriş. İstanbul: Dem Yayınları.
 • Çetin, H. (2002). “Liberalizmin Tarihsel Kökenleri”, Cumhuriyet Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 3, (1), 219-237.
 • Dahl, R. (2010). Demokrasi Üzerine. Çeviren. B. Kadıoğlu. Ankara: Phoenix Yayınevi.
 • Erdoğan, M. (2003), Anayasal Demokrasi. Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Erdoğan, M. (2015), Anayasal Demokrasi. (Gözden geçirilmiş ve Genişletilmiş 12. Baskı). Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Friedrich, C. (2014), Sınırlı Devlet, Çeviren. M. Turhan. Ankara: Liberte Yayınevi.
 • Gıddens, A. (2012). Sosyoloji, Çeviren Cemal Güzel. İstanbul: Kırmızı Yayınları.
 • Göze, A. (2011). Siyasal Düşünceler ve Yönetimler. İstanbul: Beta Yayınevi.
 • Gözübüyük, Ş. (2010). Hukuka Giriş ve Hukukun Temel Kavramları. Ankara: Turhan Yayınevi.
 • Hayek, F.A.V. (1999). Kölelik Yolu, Çeviren T. Feyzioğlu ve Y. Aslan. Ankara: Liberte Yayınevi.
 • Heywood, A. (2013). Siyasi İdeolojiler Bir Giriş. Çeviren. A. K. Bayram vd. Ankara: Adres Yayınları.
 • Heywood, A. (2007). Siyasi İdeolojiler Bir Giriş. Çeviren. A. K. Bayram vd. Ankara: Adres Yayınları.
 • Kamp, M. (Ed.) (2011). Concepts And Principles Of Democratic Governance And Accountability, Konrad-Adenauer-Stiftung.
 • Kuzu, B. (1992). “Demokrasi- Resmi İdeoloji- Sivil Toplum”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 47, (1-2), 335-369.
 • Raıco, R. (2011). “Klasik Liberalizmin Yükselmesi, Çökmesi ve Rönesansı” Çeviren. A. Yayla. Liberal Düşünce Dergisi, 64, 75-84.
 • Rawls, J. (2007). Siyasal Liberalizm. Çeviren. M. F. Bilgin. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Roskın, M., Cord, R., Madeıros, J. Jones, W. (2018). Siyaset Bilimi. Çeviren. A. Yayla. Ankara: Adres Yayınları.
 • Sartorı, G. (1996). Demokrasi Teorisine Geri Dönüş. Çeviren. T. Karamustafaoğlu ve M. Turhan. Ankara: Yetkin Yayınevi.
 • Sayarı, S., Dikici Bilgin, H. (Der.) (2013). Karşılaştırmalı Siyaset Temel Konular ve Yaklaşımlar, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Taşkın, Y. (Ed.) (2014). Siyaset Kavramlar, Kurumlar, Süreçler. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Tokol, A., Alper, Y. (Ed.) (2018). Sosyal Politika. Bursa: Dora Yayınevi.
 • Toku, N. (2002). “Eşit Yurttaş ve Özgür Bireyin Varoluşunun Hukuki Temelleri”, Liberal Düşünce Dergisi, (28), 217-223.
 • Vergin, N. (2003). Siyasetin Sosyolojisi Kavramlar, Tanımlar, Yaklaşımlar. İstanbul: Bağlam Yayınları.
 • Yayla, A. (2017). Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler. Ankara: Adres Yayınları.
 • Yayla, A. (2002). Siyaset Teorisine Giriş, Ankara: Liberte Yayınları.
 • http://www.sjsu.edu/people/ken.nuger/courses/pols120/Ch-3-Principles-of-Democracy.pdf, 29.11.2018.
 • http://www.libertedownload.com/okumagruplari/2.pdf, 14.12.2018.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Sıla SABANCILAR EREN (Primary Author)
Institution: BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: January 30, 2019

Bibtex @research article { asead508052, journal = {Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {2148-9963}, address = {İrfan TÜRKOĞLU}, year = {2019}, volume = {6}, pages = {396 - 406}, doi = {}, title = {DEMOKRASİNİN İKİ FARKLI YORUMU: LİBERAL VE SOSYAL DEMOKRASİNİN KURAMSAL TEMELLERİ}, key = {cite}, author = {SABANCILAR EREN, Sıla} }
APA SABANCILAR EREN, S . (2019). DEMOKRASİNİN İKİ FARKLI YORUMU: LİBERAL VE SOSYAL DEMOKRASİNİN KURAMSAL TEMELLERİ. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 6 (1), 396-406. Retrieved from http://dergipark.org.tr/asead/issue/42912/508052
MLA SABANCILAR EREN, S . "DEMOKRASİNİN İKİ FARKLI YORUMU: LİBERAL VE SOSYAL DEMOKRASİNİN KURAMSAL TEMELLERİ". Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 6 (2019): 396-406 <http://dergipark.org.tr/asead/issue/42912/508052>
Chicago SABANCILAR EREN, S . "DEMOKRASİNİN İKİ FARKLI YORUMU: LİBERAL VE SOSYAL DEMOKRASİNİN KURAMSAL TEMELLERİ". Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 6 (2019): 396-406
RIS TY - JOUR T1 - DEMOKRASİNİN İKİ FARKLI YORUMU: LİBERAL VE SOSYAL DEMOKRASİNİN KURAMSAL TEMELLERİ AU - Sıla SABANCILAR EREN Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 396 EP - 406 VL - 6 IS - 1 SN - -2148-9963 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi DEMOKRASİNİN İKİ FARKLI YORUMU: LİBERAL VE SOSYAL DEMOKRASİNİN KURAMSAL TEMELLERİ %A Sıla SABANCILAR EREN %T DEMOKRASİNİN İKİ FARKLI YORUMU: LİBERAL VE SOSYAL DEMOKRASİNİN KURAMSAL TEMELLERİ %D 2019 %J Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi %P -2148-9963 %V 6 %N 1 %R %U
ISNAD SABANCILAR EREN, Sıla . "DEMOKRASİNİN İKİ FARKLI YORUMU: LİBERAL VE SOSYAL DEMOKRASİNİN KURAMSAL TEMELLERİ". Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 6 / 1 (January 2019): 396-406.
AMA SABANCILAR EREN S . DEMOKRASİNİN İKİ FARKLI YORUMU: LİBERAL VE SOSYAL DEMOKRASİNİN KURAMSAL TEMELLERİ. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi. 2019; 6(1): 396-406.
Vancouver SABANCILAR EREN S . DEMOKRASİNİN İKİ FARKLI YORUMU: LİBERAL VE SOSYAL DEMOKRASİNİN KURAMSAL TEMELLERİ. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi. 2019; 6(1): 406-396.