Year 2019, Volume 6, Issue 4, Pages 420 - 433 2019-04-30

“ESKİ BOZKIR KAVİMLERİNDE TIP VE SAĞLIK ALANINDA ÜRETİLEN BİLİMSEL BİLGİ (BAŞLANGIÇTAN UYGUR DÖNEMİNİN SONUNA KADAR)

Buse RÜZGAR [1]

27 30

Bozkır coğrafyasında kendilerine has üstün Türk kültürünün gelişimini sağlayan ve tarihî süreçte dağıldıkları farklı coğrafyalarda bu kültürü zenginleştirerek yaşatan Bozkır kavimleri, dünya medeniyetinde kalıcı izler bırakmayı başarmıştır.

     Yaşadıkları coğrafyalarda birçok devlet kurup, siyasî anlamda önderlik eden Bozkır kavimlerinin çevre kültürlerle etkileşimi sonucu zenginleştirdiği bu kültürel atmosferde bilimsel anlamdaki katkıları da hem Türk tarihi hem de dünya tarihi açısından oldukça dikkat çekicidir. Bozkır coğrafyasında ve dağıldıkları coğrafyalardaki yaşam tarzlarının kendilerine sunduğu şartlar ve ihtiyaçlardan doğan “hayatı kolaylaştırıcı yöntem arayışları” Bozkır kavimlerinde bilimi geliştirmiştir. Çeşitli hastalıklara karşı uygulanan tedavi yöntemleri, mumyalama, hayvancılık ve madencilik ile ilgili gelişen teknik bilgiler ve yöntemler vb. örnekler Bozkır kültüründe bilimsel bilginin üretildiğine dair önemli kanıtlardan bir kaçıdır.

     Bu çalışma, Bozkır Türklerinin (Uygur dönemine kadar) yaşam tarzlarına bağlı olarak ve diğer medeniyetlerle etkileşimleri sonucu geliştirdikleri kültürel birikimlerini “tıp ve sağlık alanıyla bağlantılı olarak bilim, bilim tarihi, bilimsel bilgi üretme kabiliyeti” açısından değerlendirmeyi amaçlamaktadır. 

Bozkır Kavimleri, Bozkır Kültürü, Bilimsel Bilgi, Tedavi
  • CAFEROĞLU, Ahmet. Türk Dili Tarihi, Altınordu Yayınları, Ankara: 2015.DURMUŞ, İlhami. İskitler, Akçağ Yayınları, Ankara: 2015.DURMUŞ, İlhami. Türk Kültürüne Giriş, Akçağ Yayınları, Ankara: 2016.DURMUŞ, İlhami. “İskitlerde Ölü Gömme”, Milli Folklor, 2004, Yıl: 16, Sayı:61, s. 23.GENÇ, Reşat. Kaşgarlı Mahmud’a Göre XI. Yüzyılda Türk Dünyası, Türk Kültürünün Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara: 2015.KAFESOĞLU, İbrahim. Türk Milli Kültürü, Ötüken Neşriyat, İstanbul: 2017.KAFESOĞLU, İbrahim. Umumi Türk Tarihi Hakkında Tespitler, Görüşler, Mülahazalar, Ötüken Neşriyat, İstanbul:2014.KAHYA, Esin. “Eski Türklerde Bilim”, Yeni Türkiye-Bilim ve Teknoloji Özel Sayısı-IV, Ankara: Temmuz-Aralık 2016, S: 91, s. 7-33.KOCA, Salim. Türk Kültürünün Temelleri- II, Kültür Yayınları, Ankara: 2010.TANYU, Hikmet, Türklerde Taşla İlgili İnançlar, Ankara Üniversitesi Basım Evi, Ankara:1968.TEKİN, Şinasi. Eski Türklerde Yazı, Kâğıt, Kitap ve Kâğıt Damgaları, Dergâh Yayınları, İstanbul:2017.TRYJARSKİ, Edward. Türkler ve Ölüm, Pinhan Yayıncılık, İstanbul: 2012.ÜNVER, A. Süheyl. Uygurlarda Tababet, İstanbul Üniversitesi Tıp Tarihi Enstitüsü, İstanbul: 1936.ZEYNEŞ, İsmail. Kazak Türkleri, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara: 2002.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Makaleler
Authors

Orcid: 0000-0003-3707-230X
Author: Buse RÜZGAR (Primary Author)
Institution: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Country: Turkey


Dates

Publication Date: April 30, 2019

Bibtex @research article { asead541692, journal = {Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {2148-9963}, address = {İrfan TÜRKOĞLU}, year = {2019}, volume = {6}, pages = {420 - 433}, doi = {}, title = {“ESKİ BOZKIR KAVİMLERİNDE TIP VE SAĞLIK ALANINDA ÜRETİLEN BİLİMSEL BİLGİ (BAŞLANGIÇTAN UYGUR DÖNEMİNİN SONUNA KADAR)}, key = {cite}, author = {RÜZGAR, Buse} }
APA RÜZGAR, B . (2019). “ESKİ BOZKIR KAVİMLERİNDE TIP VE SAĞLIK ALANINDA ÜRETİLEN BİLİMSEL BİLGİ (BAŞLANGIÇTAN UYGUR DÖNEMİNİN SONUNA KADAR). Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 6 (4), 420-433. Retrieved from http://dergipark.org.tr/asead/issue/44866/541692
MLA RÜZGAR, B . "“ESKİ BOZKIR KAVİMLERİNDE TIP VE SAĞLIK ALANINDA ÜRETİLEN BİLİMSEL BİLGİ (BAŞLANGIÇTAN UYGUR DÖNEMİNİN SONUNA KADAR)". Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 6 (2019): 420-433 <http://dergipark.org.tr/asead/issue/44866/541692>
Chicago RÜZGAR, B . "“ESKİ BOZKIR KAVİMLERİNDE TIP VE SAĞLIK ALANINDA ÜRETİLEN BİLİMSEL BİLGİ (BAŞLANGIÇTAN UYGUR DÖNEMİNİN SONUNA KADAR)". Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 6 (2019): 420-433
RIS TY - JOUR T1 - “ESKİ BOZKIR KAVİMLERİNDE TIP VE SAĞLIK ALANINDA ÜRETİLEN BİLİMSEL BİLGİ (BAŞLANGIÇTAN UYGUR DÖNEMİNİN SONUNA KADAR) AU - Buse RÜZGAR Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 420 EP - 433 VL - 6 IS - 4 SN - -2148-9963 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi “ESKİ BOZKIR KAVİMLERİNDE TIP VE SAĞLIK ALANINDA ÜRETİLEN BİLİMSEL BİLGİ (BAŞLANGIÇTAN UYGUR DÖNEMİNİN SONUNA KADAR) %A Buse RÜZGAR %T “ESKİ BOZKIR KAVİMLERİNDE TIP VE SAĞLIK ALANINDA ÜRETİLEN BİLİMSEL BİLGİ (BAŞLANGIÇTAN UYGUR DÖNEMİNİN SONUNA KADAR) %D 2019 %J Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi %P -2148-9963 %V 6 %N 4 %R %U
ISNAD RÜZGAR, Buse . "“ESKİ BOZKIR KAVİMLERİNDE TIP VE SAĞLIK ALANINDA ÜRETİLEN BİLİMSEL BİLGİ (BAŞLANGIÇTAN UYGUR DÖNEMİNİN SONUNA KADAR)". Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 6 / 4 (April 2019): 420-433.
AMA RÜZGAR B . “ESKİ BOZKIR KAVİMLERİNDE TIP VE SAĞLIK ALANINDA ÜRETİLEN BİLİMSEL BİLGİ (BAŞLANGIÇTAN UYGUR DÖNEMİNİN SONUNA KADAR). Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi. 2019; 6(4): 420-433.
Vancouver RÜZGAR B . “ESKİ BOZKIR KAVİMLERİNDE TIP VE SAĞLIK ALANINDA ÜRETİLEN BİLİMSEL BİLGİ (BAŞLANGIÇTAN UYGUR DÖNEMİNİN SONUNA KADAR). Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi. 2019; 6(4): 433-420.