Year 2019, Volume 6, Issue 4, Pages 149 - 159 2019-04-30

SİVAS AHKÂM-I ŞİKÂYET DEFTERLERİNDE AMASYA KAZÂSI İLE İLGİLİ KAYITLAR

Gürkan CEVGER [1] , Songül KEÇECİ KURT [2]

1 7

Ahkâm-ı şikâyet defterleri, halkın sorun ve problemlerine çözüm üretmek maksadıyla oluşturulmuş olmalarına rağmen, bu defterler 18 ve 19. yüzyıl şehir ve bölge tarihi araştırmaları için çok önemli bir kaynak niteliği taşımaktadırlar. Bu defterlerde, halkın gündelik yaşam içerisinde karşılaştığı; alacak-verecek, gasp, darp, cinayet, arazi anlaşmazlığı, vergi sorunları, miras meseleleri, vakıflardaki problemler, göreve müdahale ve eşkıyalık gibi birçok konu bulunurken, aynı zamanda yönetici sınıfın da farklı konulardaki şikâyetleri yer almaktadır. Bu çalışmada; Amasya kazâ merkezi ve kazâya bağlı Geldiklan, Argoma (Suluova), Bergoma (Ezine Pazarı) ve Akdağ nahiyelerinde yaklaşık 200 yıllık süreç (1742-1908) dâhilinde meydana gelmiş olaylar ahkâm defterlerinden tespit edilmiştir. Bu şikâyetler sayfa ve hüküm numarası verilerek tablolar halinde yazılmıştır. Kazâya ait şikâyetlerin tespit edilmesi ve bu şikâyetlerin tablolaştırılması, 18 ve 19. yüzyıl Amasya kazâsının sosyo-kültürel durumu ile ilgili araştırma yapacak insanlar için önemli bir veri oluştururken ve aynı zamanda bu veriler bölge tarihinin aydınlatılmasına bir nebze de olsa katkı sağlayacaktır.

Amasya, Şikayet Defterleri
  • Devlet Arşivleri Başkanlığı, Sivas Eyâleti Ahkâm-ı Şikâyet Defterleri: 1-36.
  • Başbakanlık Osmanlı Arşivi Rehberi, (2010) Haz. Yusuf İhsan Genç vd., Ankara:Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Yayınları.
  • Devellioğlu F. (2001), Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lügât, 18. Baskı, Ankara: Aydın Kitabevi.
  • Faroqhi S. (2003), Osmanlı Tarihi Nasıl İncelenir?, (2. Baskı), İstanbul:Tarih Vakfı Yurt Yayınları.
  • Kütükoğlu M. (1995), “Mühimme Defterleri”. TDV, XXXI, İstanbul: Türk Diyanet Vakfı Yayınları.
  • Öztürk, S. (2001), “Sosyo-Ekonomik Tarih Kaynağı Olarak Ahkâm Defterleri”, (Editör: Kemal Çiçek), Pax Ottomana: Studies in Memoriam Prof. Dr. Nejat Göyünç, (s. 613-615), Ankara: Yeni Türkiye Yayınları.
  • Pakalın, M.Z. (1991), Osmanlı Tarih Terimleri ve Deyimleri Sözlüğü, C.1, Ankara: Milli Eğitim Basımevi.
  • Uzunçarşılı, İ.H. (1988), Osmanlı Devleti’nin Saray Teşkilatı, Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları.
  • Uzunçarşılı, İ.H. (1988), Osmanlı Devletinin Merkez ve Bahriye Teşkilâtı, Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Makaleler
Authors

Orcid: 0000-0003-1029-8616
Author: Gürkan CEVGER (Primary Author)
Institution: AMASYA ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Songül KEÇECİ KURT (Primary Author)
Institution: AMASYA ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Bibtex @research article { asead546924, journal = {Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {2148-9963}, address = {İrfan TÜRKOĞLU}, year = {2019}, volume = {6}, pages = {149 - 159}, doi = {}, title = {SİVAS AHKÂM-I ŞİKÂYET DEFTERLERİNDE AMASYA KAZÂSI İLE İLGİLİ KAYITLAR}, key = {cite}, author = {CEVGER, Gürkan and KEÇECİ KURT, Songül} }
APA CEVGER, G , KEÇECİ KURT, S . (2019). SİVAS AHKÂM-I ŞİKÂYET DEFTERLERİNDE AMASYA KAZÂSI İLE İLGİLİ KAYITLAR. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 6 (4), 149-159. Retrieved from http://dergipark.org.tr/asead/issue/44866/546924
MLA CEVGER, G , KEÇECİ KURT, S . "SİVAS AHKÂM-I ŞİKÂYET DEFTERLERİNDE AMASYA KAZÂSI İLE İLGİLİ KAYITLAR". Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 6 (2019): 149-159 <http://dergipark.org.tr/asead/issue/44866/546924>
Chicago CEVGER, G , KEÇECİ KURT, S . "SİVAS AHKÂM-I ŞİKÂYET DEFTERLERİNDE AMASYA KAZÂSI İLE İLGİLİ KAYITLAR". Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 6 (2019): 149-159
RIS TY - JOUR T1 - SİVAS AHKÂM-I ŞİKÂYET DEFTERLERİNDE AMASYA KAZÂSI İLE İLGİLİ KAYITLAR AU - Gürkan CEVGER , Songül KEÇECİ KURT Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 149 EP - 159 VL - 6 IS - 4 SN - -2148-9963 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi SİVAS AHKÂM-I ŞİKÂYET DEFTERLERİNDE AMASYA KAZÂSI İLE İLGİLİ KAYITLAR %A Gürkan CEVGER , Songül KEÇECİ KURT %T SİVAS AHKÂM-I ŞİKÂYET DEFTERLERİNDE AMASYA KAZÂSI İLE İLGİLİ KAYITLAR %D 2019 %J Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi %P -2148-9963 %V 6 %N 4 %R %U
ISNAD CEVGER, Gürkan , KEÇECİ KURT, Songül . "SİVAS AHKÂM-I ŞİKÂYET DEFTERLERİNDE AMASYA KAZÂSI İLE İLGİLİ KAYITLAR". Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 6 / 4 (April 2019): 149-159.