Year 2019, Volume 6, Issue 4, Pages 384 - 403 2019-04-30

TÜRKİYE'DE ÖZEL GÜVENLİK EĞİTİMİ: ÜNİVERSİTELER ÜZERİNE NİCEL BİR İNCELEME

Hacı MORTAŞ [1]

20 37

Hızla gelişen dünyada başta terör faaliyetleri olmak üzere insanlığı tehdit eden birçok tehlike mevcuttur. Bu tehlikeler, can ve mal güvenliğinin sağlanması noktasında birtakım ihtiyaçları da beraberinde getirmiştir. Düzenli ve sürdürülebilir bir toplum yaşamı için güvenlik önemli bir ihtiyaç olarak karşımıza çıkmaktadır. Sadece genel kolluk ile koruma ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi mümkün olmadığından ülkemiz, genel kolluğu tamamlayıcı mahiyette olan özel güvenlik teşkilatlanmasına geçmiştir. Özel güvenlik hizmetlerinin iyi bir şekilde yürütülmesi için özel güvenlik eğitiminin sağlam temeller üzerine oturtulması gerekmektedir. Çünkü, kaliteli hizmet, kaliteli eğitimle mümkündür. Bu çalışma, ülkemizin özel güvenlik eğitimine yaklaşımı açısından büyük önem taşımaktadır. Yapılan inceleme ile ülkemizde faaliyet gösteren üniversitelerin özel güvenlik ve koruma programlarının eğitimsel faaliyetlerinin içinde bulunduğu durumu ortaya koymak ve sorunlara dikkat çekmek amacıyla nicel bir betimleme yapılmaya çalışılmıştır. İlgili programların müfredat dersleri incelenerek sıklık, eksiklik, benzerlik, farklılık ve yönelimler saptanmaya gayret edilmiştir. Elde edilen bulgular, ülkemizde verilen özel güvenlik eğitiminin süre, seviye ve müfredat bakımından sıkıntılı olduğunu göstermektedir.

Türkiye, Üniversite, Özel Güvenlik, Güvenlik Eğitimi, Müfredat
 • Adıyaman Üniversitesi Bologna Bilgi Sistemi https://obs.adiyaman.edu.tr/oibs/bologna/start.aspx?gkm=0803333003550535570389203221634404311143732237679389203667234480 (Erişim Tarihi 15/02/2019)
 • Akdeniz Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi ve Ders Kataloğu http://dersbilgipaketi.akdeniz.edu.tr/tr-TR/Program/Browse/809/1031 (Erişim: 14/02/2019)
 • Aksaray Üniversitesi Bologna Bilgi Sistemi https://obs.aksaray.edu.tr/oibs/bologna/start.aspx?gkm=0251322003770733342389203332432202322283523032194355753889634480 (Erişim Tarihi 18/02/2019)
 • Aktaş, A.N. ve Polat, M. (2009). Genel Kolluk Özel Güvenlik İlişkisi. Ankara: Divan Kitap.
 • AKTS Anadolu Bilgi Paketi http://abp.anadolu.edu.tr/tr/program/dersler/1625/13 (Erişim Tarihi 14/02/2019)
 • Artvin Çoruh Üniversitesi Bologna Bilgi Sistemi https://obs.artvin.edu.tr/oibs/bologna/start.aspx?gkm=064631100322023891232230366483660633342341842197344603444838960 (Erişim Tarihi 19/02/2019)
 • Atatürk Üniversitesi Horasan MYO Ders Bilgi Paketi https://obs.atauni.edu.tr/moduller/dbp/eobs/birimDetay/2084/%C3%96zel%20G%C3%BCvenlik%20ve%20Koruma%20Program%C4%B1%20(2084)? (Erişim Tarihi 20/02/2019)
 • Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Ders Bilgi Paketihttps://www.ataaof.edu.tr/Program/Mufredat/31 (Erişim Tarihi 20/02/2019)
 • Avrasya Üniversitesi https://bologna.avrasya.edu.tr/ (Erişim Tarihi:14/02/2019)
 • Batman Üniversitesi Bologna Bilgi Sistemi https://obs.batman.edu.tr/oibs/bologna/start.aspx?gkm=0881377003660636684355753554032202344563523037679322303889637840 (Erişim Tarihi 19/02/2019)
 • Bingöl Üniversitesi Bologna Bilgi Sistemi https://obs.bingol.edu.tr/oibs/bologna/start.aspx?gkm=0893322003770738912389203443234404355703523035485333453889631120 (Erişim Tarihi 20/02/2019)
 • Bitlis Eren Üniversitesi Bologna Bilgi Sistemi https://obs.beu.edu.tr/oibs/bologna/start.aspx?gkm=0125344003220235570322303110838808322283523037679389203333637840 (Erişim Tarihi 20/02/2019)
 • Bozok Üniversitesi Ders Kataloğu http://sorgunmyo.bozok.edu.tr/dosyalar/465derskatalog.pdf (Erişim Tarihi 21/02/2019)
 • Button M. And Stiernstedt P. (2018). Comparing Private Security Regulation In The European Union, Policing And Society, 28:4, 398-414, DOI: 10.1080/10439463.2016.116624
 • Celal Bayar Üniversitesi Bilgi Paketi http://katalog.cbu.edu.tr/Site/CourceStructure.aspx?ProgramID=1251&lang=1 (Erişim Tarihi 18/02/2019)
 • Çankırı Karatekin Üniversitesi Bologna Bilgi Sistemi http://bbs.karatekin.edu.tr/derskatalog.aspx?bkod=02&fkod=11 (Erişim Tarihi 20/02/2019)
 • Çetin, A. İ. (2007). Türkiye’de Özel Güvenlik Hizmetlerinin Yapısı Ve Sorunları. Yüksek Lisans Tezi, Polis Akademisi, Ankara.
 • Emniyet Genel Müdürlüğü 2018 Faaliyet Raporu https://www.egm.gov.tr/Documents/EGM2018FaaliyetRaporu.pdf (Erişim: 20.03.2019)
 • Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Dairesi Başkanlığı http://sinavsonuc.ozelguvenlik.pol.tr/teskilat/genelteskilatistatistik.aspx (Erişim: 20/03/2019)
 • Gaziantep Üniversitesi Bologna Bilgi Sistemi http://bbs.bim.gantep.edu.tr/(S(z5ye51plueqsn4kfpov5hbvl))/prog_navigator.aspx?path=2_3 (Erişim Tarihi:14/02/2019)
 • Giresun Üniversitesi Bilgi Paketi / Ders Kataloğu https://ubs.giresun.edu.tr/ogrenci/ebp/organizasyon.aspx?kultur=tr-TR&Mod=0&ustbirim=16&birim=2&altbirim=-1&program=1296&organizasyonId=188&mufredatTurId=932001#Anchor1 (Erişim Tarihi 18/02/2019)
 • Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Bologna Bilgi Sistemi https://obs.mku.edu.tr/oibs/bologna/start.aspx?gkm=035734400322023334233345366483110135570341842197355753333632240 (Erişim Tarihi 15/02/2019)
 • Iğdır Üniversitesi Bilgi Paketi Ders Kataloğu http://ogrenci.igdir.edu.tr/ogrenci/ebp/organizasyon.aspx?kultur=tr-TR&Mod=0&ustbirim=33&birim=210&altbirim=-1&program=229&organizasyonId=1120&mufredatTurId=932001#Anchor3 (Erişim Tarihi 21/02/2019)
 • İnönü Üniversitesi Bologna Bilgi Sistemi https://obs.inonu.edu.tr/oibs/bologna/start.aspx?gkm=0763388003440432228322303443237707344563313838776344603667234480 (Erişim Tarihi: 14/02/2019)
 • İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Eğitim Bilgi Sistemi https://ebs.istanbulc.edu.tr/home/dersprogram/?id=517&yil=2018 (Erişim Tarihi:24/02/2019)
 • Kafkas Üniversitesi Bologna Bilgi Sistemi (Sarıkamış) https://obsyeni.kafkas.edu.tr/oibs/bologna/start.aspx?gkm=049532200344043779836690355403660637798214636582344603667237840 (Erişim Tarihi 21/02/2019)
 • Kafkas Üniversitesi Bologna Bilgi Sistemi https://obsyeni.kafkas.edu.tr/oibs/bologna/start.aspx?gkm=0355344003660635570366903554033303389123836835485378053222437840 (Erişim Tarihi 21/02/2019)
 • Kahraman, M. (2013). Güvenlik Bilimine Kavramsal ve Terimsel Bir Yaklaşım. Turkish Journal of Police Studies/Polis Bilimleri Dergisi, 15(4) s.23-44. http://arastirmax.com/en/system/files/dergiler/295/makaleler/15/4/arastirmax- guvenlik-bilimine-kavramsal-terimsel-bir-yaklasim.pdf
 • Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Bologna Bilgi Sistemi http://obs.ksu.edu.tr/oibs/bologna/start.aspx?gkm=025238800311013557038920377563770736684214632194378053444833360 (Erişim Tarihi 19/02/2019)
 • Kastamonu Üniversitesi Bologna Bilgi Sistemi https://obs.kastamonu.edu.tr/oibs/bologna/start.aspx?gkm=0426377003110136684355753775632202366843732235485378053111235600 (Erişim Tarihi 19/02/2019)
 • Karabük Üniversitesi Bologna Bilgi Sistemi https://obs.karabuk.edu.tr/oibs/bologna/start.aspx?gkm=0112344003110134456344603886436606355703418438776378053111235600 (Erişim Tarihi 21/02/2019)
 • Kilis 7 Aralık Üniversitesi Bologna Bilgi Sistemi https://obs.kilis.edu.tr/oibs/bologna/start.aspx?gkm=087537700333033222831115377563330336684214634388344603333635600 (Erişim Tarihi 20/02/2019)
 • Kocaeli Üniversitesi Bilgi Yönetim Sistemleri https://ects.kocaeli.edu.tr/bolum.cfm?Dilid=0&Bolumid=E642AA25127B1A4F9026401A356289CC&DipTur=B99B5EA0F58478B7BF3D2E704427B2BC (Erişim Tarihi 16/02/2019)
 • McCrie R. (2017) Private Security Services Regulations In The United States Today, International Journal Of Comparative And Applied Criminal Justice, 41:4, 287-304, DOI: 10.1080/01924036.2017.1364281
 • Mil, H . (2015). Türkiye’de Özel Güvenlik Sistemi Ve Yönetimi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 4 (1), s.117-134. Retrieved from http://ksu.dergipark.gov.tr/ksuiibf/issue/10268/125949
 • Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bilgi Paketi ve Ders Kataloğu http://ects.mu.edu.tr/tr/program/439 (Erişim Tarihi 14/02/2019)
 • Munzur Üniversitesi Bilgi Paketi http://bologna.munzur.edu.tr/DereceProgramlari/Detay/0/170/932001 (Erişim Tarihi 21/02/2019)
 • Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Bilgi Paketi https://ects.nevsehir.edu.tr/ects/bilgipaketi/dil/tr/bolum/354007/sayfa/1#%C3%96GKSECDERS1 (Erişim Tarihi 18/02/2019)
 • Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Bilgi Paketi http://www.ohu.edu.tr/sosyalbilimlermyo/ozelguvenlik/dersplani (Erişim Tarihi 16/02/2019)
 • Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Bologna Bilgi Sistemi https://obs.osmaniye.edu.tr/oibs/bologna/start.aspx?gkm=066231100311013891233345366483220233342229236582322303778436720 (Erişim Tarihi 19/02/2019)
 • Özarslan, Y.C. (2010). Özel Güvenlik Eğitiminin Değerlendirilmesi (Elazığ İli Örneği). Yüksek Lisans Tezi, Polis Akademisi, Ankara.
 • Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun (2004). T. C. Resmi Gazete, 25504, 10 Haziran 2004. http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5188.pdf
 • Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik (2004). T. C. Resmi Gazete, 25606, 07 Ekim 2004. http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.7190&MevzuatIliski=0 &sourceXmlSearch=%C3%B6zel%20g%C3%BCvenlik
 • Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilgi Sistemi https://ebs.pau.edu.tr/BilgiGoster/Program.aspx?lng=1&dzy=1&br=433&bl=7826&pr=532&dm=1&ps=0#dersPlanAKTS (Erişim Tarihi 16/02/2019)
 • Sakaoğlu, M. (2011). Üniversite Güvenliği ve Yönetimi. Doktora Tezi, Polis Akademisi, Ankara.
 • Siirt Üniversitesi Bologna Bilgi Sistemi https://obs.siirt.edu.tr/oibs/bologna/start.aspx?gkm=0478333003440434456389203664837707355703732233291322303111238960 (Erişim Tarihi 20/02/2019)
 • Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Bologna Bilgi Sistemi https://obs.gop.edu.tr/oibs/bologna/start.aspx?gkm=0155344003880833342311153332438808344563836832194311153444832240 (Erişim Tarihi 19/02/2019)
 • Türk Dil Kurumu Web Sözlüğü http://www.tdk.gov.tr/ (Erişim: 16/02/2019)
 • Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) http://www.tuik.gov.tr/UstMenu.do?metod=temelist(Erişim Tarihi: 11/04/2019)
 • Uçar, T. ve Uçar, Ş. (2005). Özel Güvenlik Metodolojisi. İstanbul: Papatya Yayıncılık Eğitim.
 • Uludağ Üniversitesi Bilgi Paketi ve Ders Kataloğu http://bilgipaketi.uludag.edu.tr/Programlar/Detay/479?AyID=25 (Erişim Tarihi:24/02/2019)
 • Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ders Programı ve Ders İçerikleri http://bilgipaketi.yyu.edu.tr/DereceProgramlari/Detay/0/9228/932001#332266 (Erişim Tarihi 14/02/2019)
 • Yalabık, M. (2006). Türkiye’de Özel Güvenlik Teşkilatının Eğitimi ve Verilen Hizmetleri İçindeki Rolü. Yüksek Lisans Tezi, Beykent Üniversitesi, İstanbul.
 • Yalova Üniversitesi Bologna Bilgi Sistemi Eğitim Kataloğu http://ubs.yalova.edu.tr/AIS/OutcomeBasedLearning/Home/Index?id=251# (Erişim Tarihi 19/02/2019)
 • Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Tez Merkezi https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
 • Yüksek Öğretim Program Atlası Önlisans Tercih Sihirbazı https://yokatlas.yok.gov.tr/tercih-sihirbazi-t3-tablo.php?p=tyt (Erişim Tarihi: 21/02/2019)
 • 2018 Yükseköğretim Kurumları Sınav (YKS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2018/YKS/KONTKILAVUZ6082018.pdf (Erişim Tarihi: 30/01/2019)
 • Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Bologna Bilgi Sistemi https://obs.beun.edu.tr/oibs/bologna/start.aspx?gkm=0865344003110136684311153110835505311143836832194322303111233360
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Makaleler
Authors

Orcid: 0000-0001-7238-5569
Author: Hacı MORTAŞ (Primary Author)
Institution: HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM (DR)
Country: Turkey


Dates

Publication Date: April 30, 2019

Bibtex @research article { asead553097, journal = {Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {2148-9963}, address = {İrfan TÜRKOĞLU}, year = {2019}, volume = {6}, pages = {384 - 403}, doi = {}, title = {TÜRKİYE'DE ÖZEL GÜVENLİK EĞİTİMİ: ÜNİVERSİTELER ÜZERİNE NİCEL BİR İNCELEME}, key = {cite}, author = {MORTAŞ, Hacı} }
APA MORTAŞ, H . (2019). TÜRKİYE'DE ÖZEL GÜVENLİK EĞİTİMİ: ÜNİVERSİTELER ÜZERİNE NİCEL BİR İNCELEME. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 6 (4), 384-403. Retrieved from http://dergipark.org.tr/asead/issue/44866/553097
MLA MORTAŞ, H . "TÜRKİYE'DE ÖZEL GÜVENLİK EĞİTİMİ: ÜNİVERSİTELER ÜZERİNE NİCEL BİR İNCELEME". Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 6 (2019): 384-403 <http://dergipark.org.tr/asead/issue/44866/553097>
Chicago MORTAŞ, H . "TÜRKİYE'DE ÖZEL GÜVENLİK EĞİTİMİ: ÜNİVERSİTELER ÜZERİNE NİCEL BİR İNCELEME". Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 6 (2019): 384-403
RIS TY - JOUR T1 - TÜRKİYE'DE ÖZEL GÜVENLİK EĞİTİMİ: ÜNİVERSİTELER ÜZERİNE NİCEL BİR İNCELEME AU - Hacı MORTAŞ Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 384 EP - 403 VL - 6 IS - 4 SN - -2148-9963 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi TÜRKİYE'DE ÖZEL GÜVENLİK EĞİTİMİ: ÜNİVERSİTELER ÜZERİNE NİCEL BİR İNCELEME %A Hacı MORTAŞ %T TÜRKİYE'DE ÖZEL GÜVENLİK EĞİTİMİ: ÜNİVERSİTELER ÜZERİNE NİCEL BİR İNCELEME %D 2019 %J Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi %P -2148-9963 %V 6 %N 4 %R %U
ISNAD MORTAŞ, Hacı . "TÜRKİYE'DE ÖZEL GÜVENLİK EĞİTİMİ: ÜNİVERSİTELER ÜZERİNE NİCEL BİR İNCELEME". Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 6 / 4 (April 2019): 384-403.
AMA MORTAŞ H . TÜRKİYE'DE ÖZEL GÜVENLİK EĞİTİMİ: ÜNİVERSİTELER ÜZERİNE NİCEL BİR İNCELEME. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi. 2019; 6(4): 384-403.
Vancouver MORTAŞ H . TÜRKİYE'DE ÖZEL GÜVENLİK EĞİTİMİ: ÜNİVERSİTELER ÜZERİNE NİCEL BİR İNCELEME. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi. 2019; 6(4): 403-384.