Year 2006, Volume 20, Issue 2, Pages 149 - 158 2010-11-27

Bu çalışma; öncelikle kalkınma kavramının kendisinin KuzeyGüney ilişkilerinin getirdiği sorunsal çerçevesinde incelenebileceği ön hipoteziyle hazırlanmıştır. Tarihsel olarak bakıldığında II.Savaş’dan bu yana süregelen ilişkiler içerisinde Kuzeyde üç ana alan ortaya çıkmıştır: Kuzey Amerika, Avrupa Birliği ve Japonya (Pasifik). 1970’li yıllarda kar oranlarının düşme eğilimi, petrol ve diğer hammaddelerdeki spekülatif yaklaşımlarla birleşince, Güneydeki kar olanakları Kuzeyin gereksinimlerine göre biçimlendi. Bu Eşitsiz değişim ilişkisi mali ve teknolojik sonuçlar içeren unsurları içine alarak 1990’larda değişik bir kulvara yaklaşmıştır. Ayrıca Kuzeyin doğrudan uluslar arası yatırımları Güneydeki belirli ülkelerde yoğunlaşırken (Doğu Asya ve Çin), mali hareketlilik tüm Güneyde gözlendi.1990’lı yıllarda Güneyin, geçiş ekonomileri ve sahra altı Afrika hariç, Dünya ticaret hacmindeki payı ortalama %8 civarı artmıştır. Çalışmada belirtilen Güney Kore örneklemesinden de anlaşılacağı gibi ticaretteki artış çift yönlüdür.Bugün bir çok Güney ülkesinde gözleneceği gibi ithalata bağımlı, katma değer yaratma kapasitesi düşük bir yapı oluşmuştur. Bu olgu da Kuzeyin kendi içinde olduğu kadar Güneyle arasındaki kutuplaşmayı artırmaktadır.
Kuzey ve Güney, Güney Kore, İhracattaki Katma Değer, Dış Borçlar, Küreselleşme, Eşitsiz Değişim
 • Adda J. (2003), La mondialisation de l'economie (Ekonominin Küreselleşmesi, Translation: Sevgi İneci, İletişim.)
 • Chang Ha-Joon (2002), Kicking Away the Ladder Development Strategy in Historical Perspective , (Kalkınma Reçetelerinin Gerçek Yüzü Çev: T. Akıncılar Onmuş, İletişim.)
 • DPT (2003), Uluslararası ekonomik göstergeler (international economic indicators ), Ankara.
 • Ertürk K. (2003), “Parasal Kriz Teorisi Üzerine Notlar” (the notes on the Money crisis theory), İktisadi Kalkınma, Kriz ve İstikrar –Oktar Türel’e armağan- içinde, İletişim.
 • Gill S. (1993), “Monetary Policy and cooperation among the group of seven, 1944-1992”, Finance and World Politics içinde, ed. By P. G. Cerny , Edward Elgar, Cambridge.
 • Itoh M. , Lapavitsas C. (1999), Political Economy of Money and Finance, McMillan, London .
 • Lairson T. D., Skidmore D. (2003)., International Political Economy, Third Edition, Thomson, Canada.
 • Sum N-L. (2001), “An Integral Approach to the Asian ‘Crisis’: The (Dis)Articulation of the Production and Financial (Dis-)Orders”, Capital and Class, Summer, Number: 74.
 • Şişman M. (2003), Mali Sermayenin Küreselleşmesi (The Globalization of financial capital), Set yayınları, İstanbul.
 • Pamuk Ş. (2003), “Karşılaştırmalı açıdan Türkiye’de İktisadi Büyüme, 1880- 2000” (Economic Growth in Turkey in terms of comparative), Küresel Düzen: Birikim, Devlet ve Sınıflar –Korkut Boratav’a armağan- içinde, İletişim.
 • Martinussen J. (1997), Society State and Market –a guide to competing theories of development-, Zed Books, Canada.
 • McNally D. (1999) The Present as History: Thoughts on Capitalism at the Millennium, Monthly Review Volume 51.
 • Mundell R. (2002), Currency Areas, Exchange Rate Systems and International Monetary Reform -http://www.columbia.edu/~ram15/ cema2000.html, date of access Mart2004.
 • Türel O. (2003), “Dünyada sanayileşme deneyimi: geçmiş çeyrek yüzyıl (1975- 2000) ve gelecek için beklentiler” (The industry experience in the world: the past quarter century (1975-2000) and expectations to the future), Küresel Düzen: Birikim, Devlet ve Sınıflar –Korkut Boratav’a armağan- içinde, İletişim.
 • UNCTAD (2003), Handbook of Statistics, 2002; 48,49.
 • UN/DESA, Commodity Trade Statistics database; World Bank, World Development Indicators, 2002; and Thomson Financial Datastream, 97-98.
 • Wallerstein I. (2000), The End of the World as We Know It (Bildiğimiz Dünyanın Sonu,Trans.:Tuncay Birkan, Metis.)
 • Wood E. M. (1999), Unhappy Families: Global Capitalism in a World of Nation-States, Monthly Review Volume 51, no: 3, july-aug.
 • http://ucc.media.daum.net/uccmix/news/economic/industry/200407/,(adlı siteden Türkçeye çeviren: No-Eung Park, erişim tarihi), translated by No-Eung Park, date of access 12 July 2004.
 • http://www.southcentre.org/publications/competition/toc.htm, date of access 22 7.2004
Primary Language tr;en
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Mehmet Şişman

Dates

Publication Date: November 27, 2010

Bibtex
APA Şişman, M . (). . , 20 (2), 149-158. Retrieved from http://dergipark.org.tr/atauniiibd/issue/2690/35376
MLA Şişman, M . "". 20 (): 149-158 <http://dergipark.org.tr/atauniiibd/issue/2690/35376>
Chicago Şişman, M . "". 20 (): 149-158
RIS TY - JOUR T1 - AU - Mehmet Şişman Y1 - 2010 PY - 2010 N1 - DO - T2 - Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 149 EP - 158 VL - 20 IS - 2 SN - 1300-4646-2147-7582 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal of Economics and Administrative Sciences %A Mehmet Şişman %T %D 2010 %J Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi %P 1300-4646-2147-7582 %V 20 %N 2 %R %U
ISNAD Şişman, Mehmet . "". Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 20 / 2 (November 2010): 149-158.
AMA Şişman M . . Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 2010; 20(2): 149-158.
Vancouver Şişman M . . Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 2010; 20(2): 158-149.