ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN HARCAMALARININ İL EKONOMİSİNE KATKISI: BAYBURT ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ANALİZ

ÖZGE KORKMAZ [1]

679 625

Universities have different effects on region in which they are established in terms of economic, social and cultural. In particular, the spending of universities students contributes the economy of cities. It is, therefore, important in order to determine. In this research, the questionnaire has been used for students of the Faculty of Economics and Administrative, Bayburt University. It has been seen in this study that such students have spent 432,66 TL in average per month. Moving from this result it is claimed that 4791 students who study at Bayburt University between 2012 and 2013 contribute to the economy of Bayburt city approximately 16 582 992,48 TL

Üniversiteler kuruldukları bölgelerin ekonomisinde, sosyal ve kültürel yapısında etkilidir. Özellikle üniversite öğrencilerinin harcamaları il ekonomisine canlılık kazandırmaktadır. Dolayısıyla bu harcama gruplarının belirlenmesi oldukça önemlidir. Bu çalışmada, Bayburt Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencilerine anket uygulanmıştır. Çalışmada İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencilerinin aylık ortalama 432,66TL harcama yaptıkları gözlenmiştir. Bu sonuçtan hareketle Bayburt Üniversitesi bünyesinde 2012-2013 eğitim-öğretim döneminde eğitim alan 4791 öğrencinin toplamda Bayburt ekonomisine bir yılda yaklaşık 16 582 992,48 TL katkı sağladığı söylenebilmektedir. 

 

 • Ada, Ş., Bilgili, A.S., (2008), “Üniversitenin Şehrin Sosyo-Ekonomik Kalkınmasına Etkisi (Atatürk Üniversitesi Örneği)”, Dokuz Eylül Üniversitesi 2.Ulusal İktisat Kongresi, İzmir.
 • Akçakanat, T., Çarıkçı, İ., Dulupçu, M.A. (2010), “Üniversite Öğrencilerinin Bulundukları İl Merkezine Ekonomik Katkıları ve Harcama Eğilimleri : Isparta 2003-2009 Yılları Örneği”, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı:22, 165-178.
 • Atik, H., (1999), “ Üniversitelerin Yerel Ekonomiye Katkıları: Teori ve Erciyes Üniversitesi Üzerine Bir Araştırma”, Erciyes Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi,15, 99-111.
 • Bilginoğlu, M.A., Atik, H., Türker, O., Pamuk, Y., Düzgün, R., (2002), Erciyes Üniversitesi Kayseri İli’nin Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Yapısına Etkileri, Kayseri: Erciyes Üniversitesi Yayınları, No: 135.
 • Bleaney, M.F., Binks, M.R. Greeanaway D., Reed, G.V., Whynes, D.K. (1992), What Does A University Add to Its Local Economy, Applied Economics, 24, 305-311.
 • Çakır, M.A., (2011), “Ondokuz Mayıs Üniversitesinde Öğrenim Gören Öğrencilerin Sosyo-Ekonomik Özelliklerinin Samsun İline Katkısı”, Samsun Sempozyumu 2011,1-7.
 • Çalışkan, Ş. (2010),“Üniversite Öğrencilerinin Harcamalarının Kent Ekonomisine Katkısı (Uşak Üniversitesi Örneği)”, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 9, Sayı 31, 169-179.
 • Dalğar, H., Tunç, H., Kaya, M., (2009), “Bölgesel Kalkınmada Yükseköğretim Kurumlarının Rolü ve Bucak Örneği”, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi”, Yıl:1, Sayı:1, 39-50.
 • Ergün, E. (2003), “AKÜ Boldavin MYO‟nun Boldavin‟in Sosyo-Kültürel Yapısına ve Ekonomisine Katkıları”, Afyon Kocatepe Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Sayı 5, 63-78.
 • Erkekoğlu, H. (2000),“Bölge Üniversitelerinin Yerel Ekonomiye Katkıları: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Örneği”, Erciyes Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 16, 203-210.
 • Görkemli, H.N., (2009), “Selçuk Üniversitesi‟nin Konya Kent Ekonomisine Etkileri”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 22, 169-186.
 • Gültekin, N., Çelik, A., Nas, Z., (2008), “Üniversitelerin Kuruldukları Kente Katkıları”, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 7(24),264-269.
 • Hair,J.F., Anderson,R.E., Tahtam, R.L. ve Black,W.C. (1998), Multivariate Data International, Inc. USA. Fifth Edition, Prentice-Hall
 • Kaşlı, M., Serel, A. (2008), “Üniversite Öğrenci Harcamalarının Analizi ve Bölge Ekonomilerinin Katkılarını Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma”, Yönetim ve Ekonomi, Cilt:15, Sayı:2, 99-113.
 • Özer, H., Akan, Y., Çalmaşur, G., (2010), “Atatürk Üniversitesi Öğrencilerinin Gelir-Harcama İlişkisi”, Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 11, Sayı 1, 231-249.
 • Özdamar, K., (2003),Modern Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Kaan Kitabevi, Eskişehir.
 • Selçuk, G.N. (2012), “Atatürk Üniversitesi Öğrencilerinin Harcamalarının Analizi ve Erzurum Ekonomisine Katkısı”, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16 (3),317-330.
 • Selçuk, G.N., Başar, S., (2012), “Kafkas Üniversitesi Öğrencilerinin Harcamalarının Kars İli Ekonomisine Katkısı”, Kafkas Üniversitesi (KAÜ) İ.İ.B.F Dergisi, Cilt 3, Sayı 4,89-106.
 • Sosyal, A., Bakan, S., Özçalıcı, M., Kaymaz, Y., Söylemez, C., (2011), “Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğrencilerinin Kilis Ekonomisine Katkısı: 2011- 2012 Eğitim-Öğretim Yılı Örneği”, SÜ İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 261-276.
 • Tan, A., Akpınar, M.G., Kaşoğlu, A.N., (1998), “Üniversite Öğrencilerinin Tüketim Harcamalarının Yapısı Üzerine Bir Araştırma”, Pazarlama Dünyası, Sayı 70.
 • Tarı, R., Çalışkan, Ş., Bayraktar, Y. (2006), “Kocaeli Üniversitesi Öğrencilerinin Gelir ve Tüketim İlişkisi Üzerine Ekonometrik Bir İnceleme”, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt:11, Sayı:1,168-179.
 • Tösten, R., Çenberlitaş, İ., Gökoğlan, K. (2013), “Dicle Üniversitesi Öğrencilerinin Harcama Analizi ve Diyarbakır Ekonomisine Katkısı”, Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl:5, Sayı:10, 90-114.
 • Tuğcu, C.T., (2003), “Üniversitelerin Yerel Ekonomik Faaliyet Hacmine Örneği”, http://www.biriyilik.com/odevler-kaynaklar/iktisat-isletme-ve- ekonomi/universitelerin-yerel-ekonomik-faaliyet-hacmine-katkilari- nevsehir-ornegi-7044.html#.UizSAtJM9oE Tarihi: 08.09.2013,
 • Yayar, R., Demir, D. (2013), “Gaziosmanpaşa Üniversitesinin Tokat İli Ekonomisine Etkisi”, Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, Yıl 5, Sayı 8, Mayıs 2013, 106-122.
 • Yaylalı, M., Özer, H., Dilek Ö. (2011), “Selçuk Üniversitesi Seydişehir Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Gelir-Harcama İlişkisi Ve Meslek Yüksekokulunun İlçe Ekonomisine Katkısı”, ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 7, Sayı 13, 1-13.
 • Wilson, H.J. (1975), “The Student Ependiture Impact of A University On The Local Economy”, The Annals Of Regional Science Vol:9, No:1, 122- 126.
Primary Language tr
Journal Section Makaleler
Authors

Author: ÖZGE KORKMAZ

Bibtex @ { atauniiibd35982, journal = {Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi}, issn = {1300-4646}, eissn = {2147-7582}, address = {Ataturk University}, year = {2015}, volume = {29}, pages = {0 - }, doi = {10.16951/iibd.30005}, title = {ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN HARCAMALARININ İL EKONOMİSİNE KATKISI: BAYBURT ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ANALİZ}, key = {cite}, author = {KORKMAZ, ÖZGE} }
APA KORKMAZ, Ö . (2015). ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN HARCAMALARININ İL EKONOMİSİNE KATKISI: BAYBURT ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ANALİZ. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 29 (2), . Retrieved from http://dergipark.org.tr/atauniiibd/issue/2717/35982
MLA KORKMAZ, Ö . "ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN HARCAMALARININ İL EKONOMİSİNE KATKISI: BAYBURT ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ANALİZ". Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 29 (2015): <http://dergipark.org.tr/atauniiibd/issue/2717/35982>
Chicago KORKMAZ, Ö . "ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN HARCAMALARININ İL EKONOMİSİNE KATKISI: BAYBURT ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ANALİZ". Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 29 (2015):
RIS TY - JOUR T1 - ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN HARCAMALARININ İL EKONOMİSİNE KATKISI: BAYBURT ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ANALİZ AU - ÖZGE KORKMAZ Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - VL - 29 IS - 2 SN - 1300-4646-2147-7582 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal of Economics and Administrative Sciences ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN HARCAMALARININ İL EKONOMİSİNE KATKISI: BAYBURT ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ANALİZ %A ÖZGE KORKMAZ %T ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN HARCAMALARININ İL EKONOMİSİNE KATKISI: BAYBURT ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ANALİZ %D 2015 %J Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi %P 1300-4646-2147-7582 %V 29 %N 2 %R %U
ISNAD KORKMAZ, ÖZGE . "ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN HARCAMALARININ İL EKONOMİSİNE KATKISI: BAYBURT ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ANALİZ". Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 29 / 2 (April 2015): 0-.