Year 2016, Volume 30, Issue 4, Pages 0 - 0 2016-10-21

İŞ ODAKLI DUYGUSAL EMEK VE DUYGUSAL TÜKENME ARASINDAKİ İLİŞKİDE ÇALIŞAN ODAKLI DUYGUSAL EMEK VE MESLEKİ BAĞLILIĞIN ARACILIK ETKİSİ

Atılhan NAKTİYOK [1] , Ülke Hilal AĞIRMAN [2]

893 530

Bu çalışmanın amacı, çalışanlardan sergilemeleri beklenen iş odaklı duygusal emek gösterimlerinin duygusal tükenme üzerine olan etkisinde mesleki bağlılığın ve çalışan odaklı duygusal emek gösterimlerinin rolünün değerlendirilmesidir. Araştırmaya ilişkin verilere, Erzurum il merkezinde kamu hastanelerinde görev yapmakta olan 267 hemşireye anket uygulanarak ulaşılmıştır. Çalışmaya konu olan değişkenler arasındaki ilişkileri incelemek amacıyla oluşturulan model ve alternatif model, yapısal eşitlik modeli ile test edilmiştir. Analiz sonuçları, iş odaklı duygusal emek gösterimlerinin, olumsuz duyguları göstermeme gerekliliği boyutunun duygusal tükenmişlikle ilişkisinde mesleki bağlılığın aracılık rolünü öneren modelin en iyi uyum sağlayan model olduğunu göstermiştir. Çalışmada, duygusal emek ve duygusal tükenmişlik arasındaki ilişkiyi ele alan daha önceki araştırmalardan farklı olarak mesleki bağlılığın bu ilişkideki rolü vurgulanmakta ve elde edilen sonuçlar, ilgili literatür kapsamında tartışılmaktadır.

Anahtar kelimeler: İş odaklı duygusal emek, çalışan odaklı duygusal emek, duygusal tükenmişlik, mesleki bağlılık,işten ayrılma niyeti.

Journal Section Makaleler
Authors

Author: Atılhan NAKTİYOK

Author: Ülke Hilal AĞIRMAN

Dates

Publication Date: October 21, 2016

Bibtex @ { atauniiibd322125, journal = {Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi}, issn = {1300-4646}, eissn = {2147-7582}, address = {Ataturk University}, year = {2016}, volume = {30}, pages = {0 - 0}, doi = {}, title = {İŞ ODAKLI DUYGUSAL EMEK VE DUYGUSAL TÜKENME ARASINDAKİ İLİŞKİDE ÇALIŞAN ODAKLI DUYGUSAL EMEK VE MESLEKİ BAĞLILIĞIN ARACILIK ETKİSİ}, key = {cite}, author = {NAKTİYOK, Atılhan and AĞIRMAN, Ülke Hilal} }
APA NAKTİYOK, A , AĞIRMAN, Ü . (2016). İŞ ODAKLI DUYGUSAL EMEK VE DUYGUSAL TÜKENME ARASINDAKİ İLİŞKİDE ÇALIŞAN ODAKLI DUYGUSAL EMEK VE MESLEKİ BAĞLILIĞIN ARACILIK ETKİSİ. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 30 (4), 0-0. Retrieved from http://dergipark.org.tr/atauniiibd/issue/29909/322125
MLA NAKTİYOK, A , AĞIRMAN, Ü . "İŞ ODAKLI DUYGUSAL EMEK VE DUYGUSAL TÜKENME ARASINDAKİ İLİŞKİDE ÇALIŞAN ODAKLI DUYGUSAL EMEK VE MESLEKİ BAĞLILIĞIN ARACILIK ETKİSİ". Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 30 (2016): 0-0 <http://dergipark.org.tr/atauniiibd/issue/29909/322125>
Chicago NAKTİYOK, A , AĞIRMAN, Ü . "İŞ ODAKLI DUYGUSAL EMEK VE DUYGUSAL TÜKENME ARASINDAKİ İLİŞKİDE ÇALIŞAN ODAKLI DUYGUSAL EMEK VE MESLEKİ BAĞLILIĞIN ARACILIK ETKİSİ". Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 30 (2016): 0-0
RIS TY - JOUR T1 - İŞ ODAKLI DUYGUSAL EMEK VE DUYGUSAL TÜKENME ARASINDAKİ İLİŞKİDE ÇALIŞAN ODAKLI DUYGUSAL EMEK VE MESLEKİ BAĞLILIĞIN ARACILIK ETKİSİ AU - Atılhan NAKTİYOK , Ülke Hilal AĞIRMAN Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - 0 VL - 30 IS - 4 SN - 1300-4646-2147-7582 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal of Economics and Administrative Sciences İŞ ODAKLI DUYGUSAL EMEK VE DUYGUSAL TÜKENME ARASINDAKİ İLİŞKİDE ÇALIŞAN ODAKLI DUYGUSAL EMEK VE MESLEKİ BAĞLILIĞIN ARACILIK ETKİSİ %A Atılhan NAKTİYOK , Ülke Hilal AĞIRMAN %T İŞ ODAKLI DUYGUSAL EMEK VE DUYGUSAL TÜKENME ARASINDAKİ İLİŞKİDE ÇALIŞAN ODAKLI DUYGUSAL EMEK VE MESLEKİ BAĞLILIĞIN ARACILIK ETKİSİ %D 2016 %J Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi %P 1300-4646-2147-7582 %V 30 %N 4 %R %U
ISNAD NAKTİYOK, Atılhan , AĞIRMAN, Ülke Hilal . "İŞ ODAKLI DUYGUSAL EMEK VE DUYGUSAL TÜKENME ARASINDAKİ İLİŞKİDE ÇALIŞAN ODAKLI DUYGUSAL EMEK VE MESLEKİ BAĞLILIĞIN ARACILIK ETKİSİ". Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 30 / 4 (October 2016): 0-0.
AMA NAKTİYOK A , AĞIRMAN Ü . İŞ ODAKLI DUYGUSAL EMEK VE DUYGUSAL TÜKENME ARASINDAKİ İLİŞKİDE ÇALIŞAN ODAKLI DUYGUSAL EMEK VE MESLEKİ BAĞLILIĞIN ARACILIK ETKİSİ. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 2016; 30(4): 0-0.
Vancouver NAKTİYOK A , AĞIRMAN Ü . İŞ ODAKLI DUYGUSAL EMEK VE DUYGUSAL TÜKENME ARASINDAKİ İLİŞKİDE ÇALIŞAN ODAKLI DUYGUSAL EMEK VE MESLEKİ BAĞLILIĞIN ARACILIK ETKİSİ. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 2016; 30(4): 0-0.