Year 2018, Volume 32, Issue 4, Pages 921 - 940 2018-10-05

KAMU ZARARININ TESPİTİ VE TAHSİLİ SÜRECİNDE ORTAYA ÇIKAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Elif Ayşe ŞAHİN İPEK [1] , Engin Hepaksaz [2]

155 1811

Kamu zararı Sayıştay yargılaması yanı sıra kontrol, denetim ve inceleme ile diğer yargılama süreçleriyle de tespit edilebilmektedir. Bu çalışmada kamu zararı tespitinde farklı yöntemlere başvurulmasının uygulamada ortaya çıkaracağı muhtemel sorunlu alanlara dikkat çekilmiştir. Buna göre kamu zararı tespiti ve tahsilinin farklı idari ve yargısal süreçlere konu olması idari süreçlerde kamu zararı değerlendirmesinin objektif değerlendirme kriterlerini barındırmaması, yargı organları hüküm uyuşmazlıkları karşısında sorumlular ve/veya ilgililerin durumu, Sayıştay’ın yargısal konumu bakımından tartışılmıştır.

Kamu Zararı, Sayıştay Yargısı
  • Aksoy, Mehmet ve Eyüp Kızılkaya (2017), Kamu Zararı ve Sorumluluk, Türkiye Belediyeler Birliği Yayını, Ankara.Akyılmaz, Bahtiyar (2015), “Kamu Zararının Genel Esasları, Kamu Zararında Rücu ve Rücu Sorumluluğu, Kamu Zararı ve Sorumluluk Çalıştayı Kitabı, Sayıştay Başkanlığı, Ankara, ss. 43-63.Arslan, Ahmet (2016), 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Diğer Mevzuatla Düzenlenen Yeni Kamu Mali Yönetimi, Hermes Matbaacılık, 3. Baskı, Ankara.Bülbül, Duran ve Yakup Akpınar ve İlkben Hakan Bekar (2015), Kamu Zararı (Yargı Kararları Işığında), Vizyon Yayıncılık, Ankara.Dönmez, Burcu (2017), “Ceza Muhakemesi Uygulamasında Görev Suçu”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 19, ss. 2727-2748.Eriş, Uğur (2012), “Ceza Hukuku Açısından Kamu Zararı”, Kamu Zararı Paneli (24 Mayıs 2012), Sayıştay Başkanlığı Yayını, Ankara, ss. 6-10.Koca, Mahmet ve İlhan Üzülmez (2016), Ceza Hukuku, Anadolu Üniversitesi Yayını No: 3342, Eskişehir.Koçberber, Seyit (2015), “Kamu Zararı Kavramı Üzerine Yargı Kurumları Arasındaki Hüküm Uyuşmazlıklarında Uyuşmazlık Mahkemesinin Rolü ve Önemi”, Sayıştay Dergisi, S.97, Nisan-Haziran, ss. 55-75.Martal, Özgen (2015), Kamu Zararı ve Kişi Borcu Ayrımı ile Tahsiline İlişkin Uygulamalar, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Mali Hizmetler Uzmanlık Tezi, Ankara.Mutluer, Kamil M. ve Erdoğan Öner ve Arife Coşkun (2015), Sayıştay Hukuku, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul.Orulluoğlu, Cuma (2010), Kamu Zararı, Muhasebat Kontrolörleri Derneği Yayını, Ankara.Özcan, Elvin E. (2012), “Kamu Zararının İdare Hukuku ile Kavranması”, Kamu Zararı Paneli (24 Mayıs 2012), Sayıştay Başkanlığı Yayını, Ankara, ss. 2-6.Özçelik, Barış (2012), “5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa Göre Kamu Zararından Sorumluluk”, Kamu Zararı Paneli (24 Mayıs 2012), Sayıştay Başkanlığı Yayını, Ankara, ss. 10-18.Parlak, Nükrettin (2018), “Sayıştay Yargısında Kamu Zararı Kavramı: Sorunlar ve Öneriler”, Sayıştay Dergisi, S. 108, Ocak-Mart, ss. 7-38.Sezginer, Murat (2015), “İdarenin Sorumluluğunun Genel Esasları ve Kamu Zararından Sorumluluk”, Kamu Zararı ve Sorumluluk Çalıştayı Kitabı, Sayıştay Başkanlığı, Ankara, ss. 65-82.Söyler, Yasin, (2010), “Yargıtay Kararları Işığında Kişisel kusur”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. XIV, Sayı: 2, ss. 555-592.Şahin, Cumhur (2015), “İhale Usulsüzlükleri ve Kamu Zararı İlişkisi”, Kamu Zararı ve Sorumluluk Çalıştayı, Sayıştay Başkanlığı Yayını.Tosun, Mustafa Umur (2016), “Kamu Zararı: Türk Kamu Yükseköğretim Kurumları Üzerine Bir Değerlendirme”, Sosyoekonomi, Vol. 24 (30), ss. 155-68.Yıldırım, Akif (2014), “Türk Ceza Hukukunda Haksız Arama Suçu”, Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, Y. 5, S. 19, ss. 585-622.
Primary Language tr
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Elif Ayşe ŞAHİN İPEK
Country: Turkey


Author: Engin Hepaksaz (Primary Author)

Dates

Publication Date: October 5, 2018

Bibtex @research article { atauniiibd426656, journal = {Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi}, issn = {1300-4646}, eissn = {2147-7582}, address = {Ataturk University}, year = {2018}, volume = {32}, pages = {921 - 940}, doi = {}, title = {KAMU ZARARININ TESPİTİ VE TAHSİLİ SÜRECİNDE ORTAYA ÇIKAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ}, key = {cite}, author = {ŞAHİN İPEK, Elif Ayşe and Hepaksaz, Engin} }
APA ŞAHİN İPEK, E , Hepaksaz, E . (2018). KAMU ZARARININ TESPİTİ VE TAHSİLİ SÜRECİNDE ORTAYA ÇIKAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 32 (4), 921-940. Retrieved from http://dergipark.org.tr/atauniiibd/issue/39554/426656
MLA ŞAHİN İPEK, E , Hepaksaz, E . "KAMU ZARARININ TESPİTİ VE TAHSİLİ SÜRECİNDE ORTAYA ÇIKAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ". Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 32 (2018): 921-940 <http://dergipark.org.tr/atauniiibd/issue/39554/426656>
Chicago ŞAHİN İPEK, E , Hepaksaz, E . "KAMU ZARARININ TESPİTİ VE TAHSİLİ SÜRECİNDE ORTAYA ÇIKAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ". Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 32 (2018): 921-940
RIS TY - JOUR T1 - KAMU ZARARININ TESPİTİ VE TAHSİLİ SÜRECİNDE ORTAYA ÇIKAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ AU - Elif Ayşe ŞAHİN İPEK , Engin Hepaksaz Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 921 EP - 940 VL - 32 IS - 4 SN - 1300-4646-2147-7582 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Journal of Economics and Administrative Sciences KAMU ZARARININ TESPİTİ VE TAHSİLİ SÜRECİNDE ORTAYA ÇIKAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ %A Elif Ayşe ŞAHİN İPEK , Engin Hepaksaz %T KAMU ZARARININ TESPİTİ VE TAHSİLİ SÜRECİNDE ORTAYA ÇIKAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ %D 2018 %J Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi %P 1300-4646-2147-7582 %V 32 %N 4 %R %U
ISNAD ŞAHİN İPEK, Elif Ayşe , Hepaksaz, Engin . "KAMU ZARARININ TESPİTİ VE TAHSİLİ SÜRECİNDE ORTAYA ÇIKAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ". Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 32 / 4 (October 2018): 921-940.
AMA ŞAHİN İPEK E , Hepaksaz E . KAMU ZARARININ TESPİTİ VE TAHSİLİ SÜRECİNDE ORTAYA ÇIKAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 2018; 32(4): 921-940.
Vancouver ŞAHİN İPEK E , Hepaksaz E . KAMU ZARARININ TESPİTİ VE TAHSİLİ SÜRECİNDE ORTAYA ÇIKAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 2018; 32(4): 940-921.