Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Yıl 2018, Cilt 32, Sayı 4, 921 - 940, 05.10.2018

Öz

Kaynakça

  • Aksoy, Mehmet ve Eyüp Kızılkaya (2017), Kamu Zararı ve Sorumluluk, Türkiye Belediyeler Birliği Yayını, Ankara.Akyılmaz, Bahtiyar (2015), “Kamu Zararının Genel Esasları, Kamu Zararında Rücu ve Rücu Sorumluluğu, Kamu Zararı ve Sorumluluk Çalıştayı Kitabı, Sayıştay Başkanlığı, Ankara, ss. 43-63.Arslan, Ahmet (2016), 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Diğer Mevzuatla Düzenlenen Yeni Kamu Mali Yönetimi, Hermes Matbaacılık, 3. Baskı, Ankara.Bülbül, Duran ve Yakup Akpınar ve İlkben Hakan Bekar (2015), Kamu Zararı (Yargı Kararları Işığında), Vizyon Yayıncılık, Ankara.Dönmez, Burcu (2017), “Ceza Muhakemesi Uygulamasında Görev Suçu”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 19, ss. 2727-2748.Eriş, Uğur (2012), “Ceza Hukuku Açısından Kamu Zararı”, Kamu Zararı Paneli (24 Mayıs 2012), Sayıştay Başkanlığı Yayını, Ankara, ss. 6-10.Koca, Mahmet ve İlhan Üzülmez (2016), Ceza Hukuku, Anadolu Üniversitesi Yayını No: 3342, Eskişehir.Koçberber, Seyit (2015), “Kamu Zararı Kavramı Üzerine Yargı Kurumları Arasındaki Hüküm Uyuşmazlıklarında Uyuşmazlık Mahkemesinin Rolü ve Önemi”, Sayıştay Dergisi, S.97, Nisan-Haziran, ss. 55-75.Martal, Özgen (2015), Kamu Zararı ve Kişi Borcu Ayrımı ile Tahsiline İlişkin Uygulamalar, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Mali Hizmetler Uzmanlık Tezi, Ankara.Mutluer, Kamil M. ve Erdoğan Öner ve Arife Coşkun (2015), Sayıştay Hukuku, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul.Orulluoğlu, Cuma (2010), Kamu Zararı, Muhasebat Kontrolörleri Derneği Yayını, Ankara.Özcan, Elvin E. (2012), “Kamu Zararının İdare Hukuku ile Kavranması”, Kamu Zararı Paneli (24 Mayıs 2012), Sayıştay Başkanlığı Yayını, Ankara, ss. 2-6.Özçelik, Barış (2012), “5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa Göre Kamu Zararından Sorumluluk”, Kamu Zararı Paneli (24 Mayıs 2012), Sayıştay Başkanlığı Yayını, Ankara, ss. 10-18.Parlak, Nükrettin (2018), “Sayıştay Yargısında Kamu Zararı Kavramı: Sorunlar ve Öneriler”, Sayıştay Dergisi, S. 108, Ocak-Mart, ss. 7-38.Sezginer, Murat (2015), “İdarenin Sorumluluğunun Genel Esasları ve Kamu Zararından Sorumluluk”, Kamu Zararı ve Sorumluluk Çalıştayı Kitabı, Sayıştay Başkanlığı, Ankara, ss. 65-82.Söyler, Yasin, (2010), “Yargıtay Kararları Işığında Kişisel kusur”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. XIV, Sayı: 2, ss. 555-592.Şahin, Cumhur (2015), “İhale Usulsüzlükleri ve Kamu Zararı İlişkisi”, Kamu Zararı ve Sorumluluk Çalıştayı, Sayıştay Başkanlığı Yayını.Tosun, Mustafa Umur (2016), “Kamu Zararı: Türk Kamu Yükseköğretim Kurumları Üzerine Bir Değerlendirme”, Sosyoekonomi, Vol. 24 (30), ss. 155-68.Yıldırım, Akif (2014), “Türk Ceza Hukukunda Haksız Arama Suçu”, Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, Y. 5, S. 19, ss. 585-622.

KAMU ZARARININ TESPİTİ VE TAHSİLİ SÜRECİNDE ORTAYA ÇIKAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Yıl 2018, Cilt 32, Sayı 4, 921 - 940, 05.10.2018

Öz

Kamu zararı Sayıştay yargılaması yanı sıra kontrol, denetim ve inceleme ile diğer yargılama süreçleriyle de tespit edilebilmektedir. Bu çalışmada kamu zararı tespitinde farklı yöntemlere başvurulmasının uygulamada ortaya çıkaracağı muhtemel sorunlu alanlara dikkat çekilmiştir. Buna göre kamu zararı tespiti ve tahsilinin farklı idari ve yargısal süreçlere konu olması idari süreçlerde kamu zararı değerlendirmesinin objektif değerlendirme kriterlerini barındırmaması, yargı organları hüküm uyuşmazlıkları karşısında sorumlular ve/veya ilgililerin durumu, Sayıştay’ın yargısal konumu bakımından tartışılmıştır.

Kaynakça

  • Aksoy, Mehmet ve Eyüp Kızılkaya (2017), Kamu Zararı ve Sorumluluk, Türkiye Belediyeler Birliği Yayını, Ankara.Akyılmaz, Bahtiyar (2015), “Kamu Zararının Genel Esasları, Kamu Zararında Rücu ve Rücu Sorumluluğu, Kamu Zararı ve Sorumluluk Çalıştayı Kitabı, Sayıştay Başkanlığı, Ankara, ss. 43-63.Arslan, Ahmet (2016), 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Diğer Mevzuatla Düzenlenen Yeni Kamu Mali Yönetimi, Hermes Matbaacılık, 3. Baskı, Ankara.Bülbül, Duran ve Yakup Akpınar ve İlkben Hakan Bekar (2015), Kamu Zararı (Yargı Kararları Işığında), Vizyon Yayıncılık, Ankara.Dönmez, Burcu (2017), “Ceza Muhakemesi Uygulamasında Görev Suçu”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 19, ss. 2727-2748.Eriş, Uğur (2012), “Ceza Hukuku Açısından Kamu Zararı”, Kamu Zararı Paneli (24 Mayıs 2012), Sayıştay Başkanlığı Yayını, Ankara, ss. 6-10.Koca, Mahmet ve İlhan Üzülmez (2016), Ceza Hukuku, Anadolu Üniversitesi Yayını No: 3342, Eskişehir.Koçberber, Seyit (2015), “Kamu Zararı Kavramı Üzerine Yargı Kurumları Arasındaki Hüküm Uyuşmazlıklarında Uyuşmazlık Mahkemesinin Rolü ve Önemi”, Sayıştay Dergisi, S.97, Nisan-Haziran, ss. 55-75.Martal, Özgen (2015), Kamu Zararı ve Kişi Borcu Ayrımı ile Tahsiline İlişkin Uygulamalar, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Mali Hizmetler Uzmanlık Tezi, Ankara.Mutluer, Kamil M. ve Erdoğan Öner ve Arife Coşkun (2015), Sayıştay Hukuku, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul.Orulluoğlu, Cuma (2010), Kamu Zararı, Muhasebat Kontrolörleri Derneği Yayını, Ankara.Özcan, Elvin E. (2012), “Kamu Zararının İdare Hukuku ile Kavranması”, Kamu Zararı Paneli (24 Mayıs 2012), Sayıştay Başkanlığı Yayını, Ankara, ss. 2-6.Özçelik, Barış (2012), “5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa Göre Kamu Zararından Sorumluluk”, Kamu Zararı Paneli (24 Mayıs 2012), Sayıştay Başkanlığı Yayını, Ankara, ss. 10-18.Parlak, Nükrettin (2018), “Sayıştay Yargısında Kamu Zararı Kavramı: Sorunlar ve Öneriler”, Sayıştay Dergisi, S. 108, Ocak-Mart, ss. 7-38.Sezginer, Murat (2015), “İdarenin Sorumluluğunun Genel Esasları ve Kamu Zararından Sorumluluk”, Kamu Zararı ve Sorumluluk Çalıştayı Kitabı, Sayıştay Başkanlığı, Ankara, ss. 65-82.Söyler, Yasin, (2010), “Yargıtay Kararları Işığında Kişisel kusur”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. XIV, Sayı: 2, ss. 555-592.Şahin, Cumhur (2015), “İhale Usulsüzlükleri ve Kamu Zararı İlişkisi”, Kamu Zararı ve Sorumluluk Çalıştayı, Sayıştay Başkanlığı Yayını.Tosun, Mustafa Umur (2016), “Kamu Zararı: Türk Kamu Yükseköğretim Kurumları Üzerine Bir Değerlendirme”, Sosyoekonomi, Vol. 24 (30), ss. 155-68.Yıldırım, Akif (2014), “Türk Ceza Hukukunda Haksız Arama Suçu”, Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, Y. 5, S. 19, ss. 585-622.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Elif Ayşe ŞAHİN İPEK
Türkiye


Engin HEPAKSAZ (Sorumlu Yazar)

Yayımlanma Tarihi 5 Ekim 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018, Cilt 32, Sayı 4

Kaynak Göster

APA Şahin İpek, E. A. & Hepaksaz, E. (2018). KAMU ZARARININ TESPİTİ VE TAHSİLİ SÜRECİNDE ORTAYA ÇIKAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ . Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi , 32 (4) , 921-940 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/atauniiibd/issue/39554/426656

4aoDA4.pngithenticate-badge-rec-positive.png800px-Open-Access-PLoS.svg.png