Year 2018, Volume 32, Issue 4, Pages 1231 - 1240 2018-10-05

IMPORTANCE of MARKETING ACCOUNTANCY in STRATEGICAL DECISION MAKING PROCESS

Selçuk Balı [1] , H. Arif TUNÇEZ [2] , Alper ATEŞ [3]

87 167

Marketing executives need special knowledge on strategic decisions about pricing, distribution, advertising expenditures, changes to the product line, and many other factors that affect profits. These informations can only be met by marketing accountancy.

Marketing accountancy has a major role in directing employees through cost analysis and cost control, while playing an important role in reducing marketing costs and increasing marketing effectiveness and ultimately profit maximization.

In this study; marketing costs, marketing accounting relationship and marketing accounting are explained, and marketing expenses are included in accounting records according to actual cost and standard cost methods.

Marketing, Marketing Costs
 • Akdoğan, N. (1982), Pazarlama Maliyetleri ve Muhasebesi, Gazi Üniversitesi Basımevi, Ankara.
 • Badem, C., and Fırat, D. (2011), “Temel Pazarlama Bileşenleri Açısından Muhasebe Verilerinin Kullanılması: Pazarlama Muhasebesi”, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 21.
 • Boone, L., and Kurtz, L. D. (1992), Contemporary Marketing, 7th Edition, Dreyden Press: Orlando.
 • Cemalcılar, İ. (1987), “Pazarlama’nın Tanımı”, Pazarlama Dünyası, Yıl:1, Sayı:5.
 • Ceran, Y. (2009), Maliyet Bilgilerine Dayalı Stratejik Pazarlama Kararları İçin Stratejik Pazarlama Muhasebesi, Tablet Kitabevi, Konya.
 • Ceran, Y., and Bezirci, M. (2011), “Pazarlama Bilgi Sistemi-Muhasebe Bilgi Sistemi İlişkisine Stratejik Bir Yaklaşım: Stratejik Pazarlama Muhasebesi”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 26.
 • Ceran, Y., and İnal, M. E. (2004), “Maliyet Bilgileri Temeline Dayalı Pazarlama Kararları İçin Pazarlama Muhasebesi”, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı: 22.
 • Dinçer, B. and Dinçer, C. 2005, “Otel Yönetiminde Muhasebe Bilgi Sistemleri ve Pazarlama Kararları”, Review of Social, Economic & Business Studies, Vol.5/6, ss. 353-365.
 • Görmüş, A. Ş.,, Bulca, H., and Yeşil, T. (2015), “Yönetimin Etkinliği Açısından Standart Maliyet Yönteminin Uygulanması”, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 2, ss., 67-84
 • Hacırüstemoğlu, R. (2008),” Bilgi Çağında Muhasebe Eğitimi”, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, Cilt; 10, Sayı;3, ss. 1-6.
 • Ehrmann, H. (2006), “Marketing Accounting”, Handbuch Marketing-Controlling, 2. Auflage, Ed; Sven Reinecke und Torsten Tomczak, Betriebswirtschaftlicher Verlag Dr. Th. Gabler-GWV Fachverlage GmbH, Wiesbaden, ss. 698-739.
 • Ekergil, V., and Ersoy, N. F. (2016), “B2B/Endüstriyel Pazarlar İçin Anahtar Müşteri Yönetimine İlişkin Müşteri Yaşam Boyu Değerinin Hesaplanmasında Muhasebe ve Pazarlamanın Rolü”, Business and Economics Research Journal, Volume: 7, Number: 4.
 • Erdoğan, N., ve Saban, M. (2010), Maliyet ve Yönetim Muhasebesi, Beta Basım A. Ş., İstanbul, s. 51
 • Fidan, H. (2009), “Pazarlama Bilgi Sistemi (PBS) ve Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS)’nin Pazarlamada Kullanımı”, Journal of Yaşar University, Sayı:14, İzmir, ss. 2151-2171.
 • Kılıç, Ö. (1993), “Pazarlama Maliyetlerinin Önemi ve Ayrıştırılması”, Yönetim, Sayı: 16.
 • Köhler, R. (1992), “Kosteninformation für Marketing-Entscheidungen (Marketing-Accounting)”, Handbuch Kostenrechnung, Dr. Th. Gabler GmbH, Wiebaden, pp. 837-855.
 • Öncü, S. (1999), “Faaliyete Dayalı Maliyetleme ve Pazarlama Maliyetleri”, Yaklaşım, Sayı: 77.
 • Öztürk, E. (2017), “Maliyet Kontrolü Ve Yönetimi İçin Bir Yöntem Önerisi: Standart Maliyet Sapmalarının Dinamik Analizi”, Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 6, Sayı: 1, ss., 16-32
 • Rogers, L. (1996), İlke ve Yöntemleriyle Pazarlama, (Çev. T. Anapa), Epsilon Yayıncılık, İstanbul.
 • Schiff, A. D. (1999), “Acquire Clients by Stressing These 40 Benefits of Accounting Services”, The CPA Journal, August, pp. 72-73.
 • Tekin, M., Çiçek, E., Göbenez, Y. and Bay M. (2006), “Bilgi Yönetiminin İşletmelerde Rekabetçi Üstünlük Sağlama Konusundaki Önemi ve Karaman Gıda Sanayisinde Bir Uygulama”, ÜAS’06 VI. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Ed; Güneş Gençyılmaz, 22-23 Eylül 2006, İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları-56, İstanbul, ss. 857-866.
 • Ülgen, H. and Mirze, S. K. (2006), İşletmelerde Stratejik Yönetim, Literatür Yayıncılık, İstanbul.
Primary Language en
Subjects Social
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Selçuk Balı (Primary Author)
Institution: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: H. Arif TUNÇEZ
Institution: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

Author: Alper ATEŞ
Institution: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

Dates

Publication Date: October 5, 2018

Bibtex @research article { atauniiibd448939, journal = {Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi}, issn = {1300-4646}, eissn = {2147-7582}, address = {Ataturk University}, year = {2018}, volume = {32}, pages = {1231 - 1240}, doi = {}, title = {IMPORTANCE of MARKETING ACCOUNTANCY in STRATEGICAL DECISION MAKING PROCESS}, key = {cite}, author = {Balı, Selçuk and TUNÇEZ, H. Arif and ATEŞ, Alper} }
APA Balı, S , TUNÇEZ, H , ATEŞ, A . (2018). IMPORTANCE of MARKETING ACCOUNTANCY in STRATEGICAL DECISION MAKING PROCESS. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 32 (4), 1231-1240. Retrieved from http://dergipark.org.tr/atauniiibd/issue/39554/448939
MLA Balı, S , TUNÇEZ, H , ATEŞ, A . "IMPORTANCE of MARKETING ACCOUNTANCY in STRATEGICAL DECISION MAKING PROCESS". Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 32 (2018): 1231-1240 <http://dergipark.org.tr/atauniiibd/issue/39554/448939>
Chicago Balı, S , TUNÇEZ, H , ATEŞ, A . "IMPORTANCE of MARKETING ACCOUNTANCY in STRATEGICAL DECISION MAKING PROCESS". Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 32 (2018): 1231-1240
RIS TY - JOUR T1 - IMPORTANCE of MARKETING ACCOUNTANCY in STRATEGICAL DECISION MAKING PROCESS AU - Selçuk Balı , H. Arif TUNÇEZ , Alper ATEŞ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1231 EP - 1240 VL - 32 IS - 4 SN - 1300-4646-2147-7582 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Journal of Economics and Administrative Sciences IMPORTANCE of MARKETING ACCOUNTANCY in STRATEGICAL DECISION MAKING PROCESS %A Selçuk Balı , H. Arif TUNÇEZ , Alper ATEŞ %T IMPORTANCE of MARKETING ACCOUNTANCY in STRATEGICAL DECISION MAKING PROCESS %D 2018 %J Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi %P 1300-4646-2147-7582 %V 32 %N 4 %R %U
ISNAD Balı, Selçuk , TUNÇEZ, H. Arif , ATEŞ, Alper . "IMPORTANCE of MARKETING ACCOUNTANCY in STRATEGICAL DECISION MAKING PROCESS". Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 32 / 4 (October 2018): 1231-1240.
AMA Balı S , TUNÇEZ H , ATEŞ A . IMPORTANCE of MARKETING ACCOUNTANCY in STRATEGICAL DECISION MAKING PROCESS. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 2018; 32(4): 1231-1240.
Vancouver Balı S , TUNÇEZ H , ATEŞ A . IMPORTANCE of MARKETING ACCOUNTANCY in STRATEGICAL DECISION MAKING PROCESS. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 2018; 32(4): 1240-1231.