Year 2019, Volume 33, Issue 1, Pages 359 - 372 2019-02-07

Uluslararası Terörle Mücadelede Yumuşak Güç ve Kamu Diplomasisi Bağlamında Medyanın Önemi

Kadir Sancak [1]

53 102

Uluslararası İlişkiler disiplininin önemli konu başlıklarından biri uluslararası terörizmdir. Uluslararası terör yeni bir kavram değildir ancak uluslararası güvenliği tehdit eden unsurların başında yer alması ve küresel bir önem kazanması esas olarak 11 Eylül saldırıları ile gerçekleşmiştir. Saldırıların meydana geldiği 2001 yılı itibariyle ABD dünyadaki en büyük güçtür ve her türlü askeri ve ekonomik imkânlara sahiptir. O halde böyle bir saldırının engellenmesi niçin mümkün olmamıştır ve bundan daha önemlisi ABD neden böyle bir saldırının hedefi haline gelmiştir? Bu sorular uluslararası terörle mücadele anlamında önemli bir dönüm noktası olmuştur ve o zamana kadar kullanılan yöntemler tartışılmaya başlanmıştır.

Bu çalışmada uluslararası terörle mücadelede geleneksel yaklaşım olarak ifade edilebilecek olan sadece askeri unsurların kullanıldığı sert güç yaklaşımının yeterli olmayacağı, farklı kamu diplomasisi araçları ile desteklenecek yumuşak güç politikalarının bu mücadelede önemli rol oynayacağı anlatılmaktadır. Bu yapılırken de terörle mücadelede en uygun ve işlevsel kamu diplomasisi araçlarının başında medyanın olduğu ve geleneksel ve yeni medyanın bu mücadeledeki rolü esas alınmaktadır.

 Terörle mücadelede geleneksel yöntemlerin yeterli olmayacağını işleyen –sayıca çok fazla olmasa da- başka çalışmalar da bulunmaktadır. Bu makale ile, konuya ilişkin litaretüre katkı sağlamak ve terörle mücadele konusunda –yumuşak gücün ve kamu diplomasisinin önemine dair- bir kamuoyu oluşumuna destek vermek amaçlanmaktadır.

Uluslararası Terör, Sert Güç, Yumuşak Güç, Kamu Diplomasisi
 • Arıboğan, D.Ü. (2003), Terörizmi Anlamak ve Anlamlandırmak, Tarihin Sonundan Barışın Sonuna, Timaş Yayınları, İstanbul.
 • Avcı, İ. (2009). “El Kaide Tehdidi İle Mücadele”, Polis Bilimleri Dergisi, 11(3)
 • Babiş, A. G., “YPG’nin Reklam Yüzleri: Yabancı Terörist Savaşçılar”, http://turksam.org/ypg-nin-reklam-yuzleri-yabanci-terorist-savascilar, (21.07.2018)
 • Bilgiç, M.S.(2009). Terör ve Terörle Mücadele, Bilgesam Rapor No:17, 23.05.2009
 • Bozdağlıoğlu, Y. Özen, Ç. (2004) “Liberalizmden Neoliberalizme Güç Olgusu ve Sistemik Bağımlılık”,Uluslararası İlişkiler, 1(4):59-79.
 • Bulunmaz, B. (2014), “Yeni Medya Eski Medyaya Karşı: Savaşı Kim Kazandı Ya Da Kim Kazanacak?”, Karadeniz Teknik Üniversitesi İletişim Araştırmaları Dergisi, 1(7).
 • Dağcı, K. (2006). “ABD’nin Yeni Güvenlik Yaklaşımı Ve Terörizm”, Avrasya Dosyası, 12(3)
 • Demir, S. Varlık, A.B.(2013). “Realist Ve Liberal Teorilerde "Güç" Anlayışı”, Uluslararası İlişkilerde Teorik Tartışmalar, (Ed.) Hasret Çomak, Caner Sancaktar, Beta Basım Yayın, İstanbul
 • Demir, V. (2012). Kamu Diplomasisi ve Yumuşak Güç, Beta Yayıncılık, İstanbul
 • Devran, Y. (2015) “Medya Ve Terör Sorunsalı”, Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, 3/2.
 • Devran, Y. “Türk Tarihi Perspektifinden Kamu Diplomasisi Olgusu”,http://www.kamudiplomasisi.org/makaleler/haberler/135-tuerk-tarihi-perspektifinden-kamu-diplomasisi-olgusu, (13.11.2013)
 • İlhan, R. S., “Medya ve terör”, http://www.aljazeera.com.tr/gorus/medya-ve-teror, (21.07.2018)
 • Kartal, A. B. (2018), “Uluslararası Terörizmin Değişen Yapısı ve Terör Örgütlerinin Sosyal Medyayı Kullanması: Suriye’de DAEŞ ve YPG Örneği”, Güvenlik Stratejileri, 14(27), ss.39-77.
 • Nye, J.S (2005). Dünya Siyasetinde Başarının Yolu, Yumuşak Güç, Çev.:Rayhan İnan Aydın, Elips Kitap, Ankara.
 • Nye, J. S. (2007), “Notes For A Soft Power Research Agenda”, Felix Berenskoetter ve M. J. Williams (Ed.), Power In World Politics, , New York: Taylor And Francis, ss. 162-172
 • Özer, A. (2016). “Yabancı Savaşçılar Sorunu ve Suriye Krizi.” Ed. Fatma Taşdemir, Suriye: Çatışma ve Uluslararası Hukuk, Ankara: Nobel.
 • Özer, M.M. (2006). “Arjantin Kolluk Teşkilatı”, Polis Bilimleri Dergisi, 8(3-4)
 • Sancak, K. (2016), Uluslararası İlişkilerde Güç Kavramı Ve Yumuşak Güç, İstanbul:Nobel Yayıncılık,
 • Sancar G. A. (2012). Kamu Diplomasisi ve Uluslararası Halkla İlişkiler, Beta Yayıncılık, İstanbul.
 • Saran, U. “Terörle mücadele” mi “teröristle mücadele” mi?”, http://www.aljazeera.com.tr/gorus/terorle-mucadele-mi-teroristle-mucadele-mi
 • Selvi, H (2011). “Terör Eylemlerine Tarihsel Bir Yaklaşım: Osmanlı Devleti’nde Ermeni Terör Eylemleri Ve Yurtdışı Bağlantıları”, Uluslararası Güvenlik ve Terörizm Dergisi, 2 (1):39-56.
 • Türkoğlu, E. (2017), “Küresel Bir Terör Örgütü Olarak Işid’in Dijital Dergi Kullanımı: Konstantiniyye Üzerine Bir İnceleme”, Erciyes İletişim Dergisi “akademia” 2017, 5(1), ss.162-180.
 • Ündücü, C. A. (2011), “Uluslararası Sistem ve Terörizm Arasındaki İlişki”, Elektronik Siyaset Bilimi Araştırmaları Dergisi, 2(1).
 • Yalçınkaya, H. (2017), Işid’in Yabancı Savaşçıları Ve Yarattığı Tehdit: Türkiye’nin Tecrübesi, (2014-2016), ORSAM Rapor No: 210, Haziran 2017.
 • “Genelkurmay Başkanı Akar: Çocuk sesi için 15 gün bekledik”, http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/552366.aspx, (21.07.2018)
 • “İlker Başbuğ'un terörle mücadele formülü”, http://www.ensonhaber.com/ilker-basbugun-terorle-mucadele-formulu-2016-04-24.html, (21.07.2018)
 • “IŞİD'de hangi ülkeden kaç kişi var?”, http://www.milliyet.com.tr/isid-de-hangi-ulkeden-kac-kisi-var-/dunya/detay/1934950/default.htm, (21.07.2018)
 • “IŞİD'e 15 bin yabancı savaşçı”, https://www.ntv.com.tr/galeri/dunya/iside-15-bin-yabanci-savasci,hwBU3fdk4EimgI29qdCOHg/0_UCMG0Q0UiWykWms8GXdA, (21.07.2018)
 • “PKK propagandası yapan 5 TV kanalı”, http://www.milliyet.com.tr/pkk-propagandasi-yapan-5-tv-kanali-gundem-1574306/, (21.07.2018)
 • “Terör örgütü PYD/YPG'nin yabancı teröristleri”, https://www.aa.com.tr/tr/dunya/teror-orgutu-pyd-ypgnin-yabanci-teroristleri/1077150, (21.07.2018)
 • “Terörle Mücadele Kanunu”, http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.3713.pdf, (21.07.2018)
 • “Terörle Mücadele Yalnız Askerle Olmaz”, http://m.haberler.com/terorle-mucadele-yalniz-askerleolmaz-4116229-haberi/, Erişim tarihi, 10.05.2014
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Makaleler
Authors

Orcid: 0000-0001-9266-5592
Author: Kadir Sancak (Primary Author)
Institution: GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Bibtex @research article { atauniiibd452119, journal = {Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi}, issn = {1300-4646}, eissn = {2147-7582}, address = {Ataturk University}, year = {2019}, volume = {33}, pages = {359 - 372}, doi = {}, title = {Uluslararası Terörle Mücadelede Yumuşak Güç ve Kamu Diplomasisi Bağlamında Medyanın Önemi}, key = {cite}, author = {Sancak, Kadir} }
APA Sancak, K . (2019). Uluslararası Terörle Mücadelede Yumuşak Güç ve Kamu Diplomasisi Bağlamında Medyanın Önemi. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 33 (1), 359-372. Retrieved from http://dergipark.org.tr/atauniiibd/issue/43125/452119
MLA Sancak, K . "Uluslararası Terörle Mücadelede Yumuşak Güç ve Kamu Diplomasisi Bağlamında Medyanın Önemi". Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 33 (2019): 359-372 <http://dergipark.org.tr/atauniiibd/issue/43125/452119>
Chicago Sancak, K . "Uluslararası Terörle Mücadelede Yumuşak Güç ve Kamu Diplomasisi Bağlamında Medyanın Önemi". Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 33 (2019): 359-372
RIS TY - JOUR T1 - Uluslararası Terörle Mücadelede Yumuşak Güç ve Kamu Diplomasisi Bağlamında Medyanın Önemi AU - Kadir Sancak Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 359 EP - 372 VL - 33 IS - 1 SN - 1300-4646-2147-7582 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal of Economics and Administrative Sciences Uluslararası Terörle Mücadelede Yumuşak Güç ve Kamu Diplomasisi Bağlamında Medyanın Önemi %A Kadir Sancak %T Uluslararası Terörle Mücadelede Yumuşak Güç ve Kamu Diplomasisi Bağlamında Medyanın Önemi %D 2019 %J Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi %P 1300-4646-2147-7582 %V 33 %N 1 %R %U
ISNAD Sancak, Kadir . "Uluslararası Terörle Mücadelede Yumuşak Güç ve Kamu Diplomasisi Bağlamında Medyanın Önemi". Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 33 / 1 (February 2019): 359-372.