Year 2018, Volume , Issue 37, Pages 43 - 56 2018-12-27

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE OYUNUN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ
EVALUATION OF STUDENT GAMES ACCORDING TO TEACHERS’ OPINION IN PRE-SCHOOL EDUCATION

Mücahit DİLEKMEN [1] , Narin BOZAN [2]

89 173

Eğitimde olumlu davranışların bireye kazandırılmasındaki en önemli süreçlerden biri, bireylerin geçirmiş oldukları okul öncesi eğitimdir. Bundan nedenle bu süreçte edinilen ya da istenilen bilgilerin aktarılmasındaki en büyük eğitim araçlarından biridir. Çocukluk sürecinde oyun ile istenilen bilgi, beceri, kültürel, duygusal, hayal güçlerinin geliştirilmesi, toplumsal değer ve normların kazandırılmasının yanında fiziksel-psikomotor, bilişsel, dil, sosyal-duygusal gelişim alanlarına katkı sağlanmasında önemli bir araçtır. Çocukların gelişiminde fonksiyonel olan bu araç özellikle başta eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin istenilen becerilerin kazandırılmasının yanında ebeveynlerin de toplum değerlerin kazandırılmasında kullanacakları en önemli araçlardan biridir. Bu araştırmanın amacı, okul öncesi öğretmenlerinin okul öncesi eğitimde oyunun kullanımına ilişkin görüşleri arasında cinsiyet, yaş, öğrenim durumu, mesleki kıdem, çalışılan yaş grubu, kadro durumu, sınıf mevcudu ve yardımcı personelin olup olmaması değişkenlerine göre anlamlı farklılaşma olup olmadığını incelemektir. Araştırma, betimsel bir çalışma olup 2013-2014 eğitim-öğretim yılında Diyarbakır’da bulunan 30 okulda görev yapan 165’i kadın, 10’u erkek olmak üzere toplam 175 anasınıfı öğretmeninin katıldığı ölçek çalışması yapılarak elde edilen verilerin değerlendirilmesi için IBM SPSS 21.00 paket programı kullanılmıştır. Yapılan paket programı analizler sonucunda; okul öncesi eğitimde oyunun kullanılması öğretmen görüşleri arasında farklılık bulunmuştur.

One of the most important processes during which the learner is aimed to gain the intended behaviours is the pre-school education he has.Depending on that it is one of the major educational material for transfering the intended or gained information.The game in childhood period is an important material in means of developing terminal information, skills, cultural, emotinal, imagination and getting the social value; and also by contributing physical-psychomotor, cognitive, language, social-emotional development zones. These tools which are functional in children’s development are one of the most important materials specially for teachers in educational institution to teach the terminal information and also for parents to use in teaching the social values. The aim of this research is to investigate whether there are meaningful differences in the views of pre-school teachers regarding the use of games in pre-school education according to gender, age, educational status, occupational seniority, students’s age group studied, staff status, classroom availability and assistant staff. Being a descriptive study, this survey was analysed through IBM SPSS 21.00 package program in order to evaluate the data which were obtained from 175 pre-school teachers, 165 of whom were women and 10 men working at 30 schools in Diyarbakır in 2013-2014 academic year. As result of analyses, it was found that there were differences between opinions of teachers about using games at pre-school education.
 • Aral, N., Kandır, A. ve Can Yaşar, M. (2001). Okul öncesi eğitim II. İstanbul: Ya-Pa Yayınları.
 • Büyüköztürk, Ş. (2011). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Cinel, N. (2006). Farklı sosyo ekonomik düzeydeki 3-6 yaş çocuğu olan anne babaların oyuncak ve oyun materyalleri hakkındaki görüşlerinin ve bu yaş grubu çocukların sahip oldukları oyuncak ve oyun materyallerinin incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Çetin, B. (2013). Sınıfta istenmeyen öğrenci davranışlarıyla ilgili sınıf öğretmenlerinin karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerileri. Ahi Evran Üniversitesi, Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(1), 255-269.
 • Durualp, E. ve Aral, N. (2010). Altı yaşındaki çocukların sosyal becerilerine oyun temelli sosyal beceri eğitiminin etkisinin incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 39, 160-172.
 • Erbay, F. ve Saltalı, N. (2012). Altı yaş çocuklarının günlük yaşantılarında oyunun yeri ve annelerin oyun algısı. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(2), 249-264.
 • Erkuş, A. (2011). Davranış bilimleri için bilimsel araştırma süreci. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Erşan, Ş. (2006). Okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 6 yaş grubundaki çocukların oyun ve çalışma(iş) ile ilgili algılarının incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Field, E.M. (2007). Bully blocking six secrets to help children deal with teasing and bullying. London: Jessica Kingsley Publishers.
 • http://hatayrehberim.org/haberler-1354-20 saglik_Yasam__OYUN_OYNAMAYAN_COCUK_ROMATIZMA_RISKI_ALTINDA.html 20 Ekim 2014’de alınmıştır.
 • http://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-Arastirma_Gunde_Bir_Saat_Oyun_Oynamak_Cocuklar_icin_Faydali-64817.htm 20 Ekim 2014’de alınmıştır.
 • http://www.yetenek.com/articles_detail.asp?id=713 20 Ekim 2014’de alınmıştır.
 • Kadim, M. (2012). Okul öncesi öğretmenlerinin oyun öğretimine yönelik öz-yeterliklerinin incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bolu.
 • Karaömerlioğlu, L. (2010). Okul öncesi eğitimde doğaçlama. Yayımlanmamış Yüksek lisans tezi, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Üniversitesi, Adana.
 • Karasar, N. (2006). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Kaya, S. ve Elgün, A. (2015). Eğitsel oyunlar ile desteklenmiş fen öğretiminin ilkokul öğrencilerinin akademik başarısına etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 23(1), 329-342.
 • Kline, R. B. (2011). An easy guide to factor analysis. New York: The Guilford Press.
 • Tanrıverdi, Ö. (2012). Yaratıcı drama ile verilen eğitimin okul öncesi öğrencilerin çevre farkındalığına etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Muğla.
 • Ulutaş, A. (2011). Okul öncesi dönemde drama ve oyunun önemi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4(6), 233-242.
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Mücahit DİLEKMEN (Primary Author)
Institution: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Narin BOZAN
Country: Turkey


Bibtex @research article { ataunikkefd357599, journal = {Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1302-3241}, address = {Ataturk University}, year = {2018}, volume = {}, pages = {43 - 56}, doi = {}, title = {OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE OYUNUN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ}, key = {cite}, author = {DİLEKMEN, Mücahit and BOZAN, Narin} }
APA DİLEKMEN, M , BOZAN, N . (2018). OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE OYUNUN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, (37), 43-56. Retrieved from http://dergipark.org.tr/ataunikkefd/issue/41724/357599
MLA DİLEKMEN, M , BOZAN, N . "OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE OYUNUN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ". Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi (2018): 43-56 <http://dergipark.org.tr/ataunikkefd/issue/41724/357599>
Chicago DİLEKMEN, M , BOZAN, N . "OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE OYUNUN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ". Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi (2018): 43-56
RIS TY - JOUR T1 - OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE OYUNUN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ AU - Mücahit DİLEKMEN , Narin BOZAN Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 43 EP - 56 VL - IS - 37 SN - 1302-3241- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Journal of Kazım Karabekir Education Faculty OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE OYUNUN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ %A Mücahit DİLEKMEN , Narin BOZAN %T OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE OYUNUN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ %D 2018 %J Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1302-3241- %V %N 37 %R %U
ISNAD DİLEKMEN, Mücahit , BOZAN, Narin . "OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE OYUNUN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ". Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi / 37 (December 2018): 43-56.