Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 1302-3241 | e-ISSN 2687-2196 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2003 | Yayıncı Atatürk Üniversitesi |


Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Alanlarında kuram ve uygulama alanlarına yönelik, eğitim alanına katkıda bulunan özgün araştırma makalelerini, denemeleri/derlemeleri ve çevirileri yayınlayan bilimsel hakemli bir dergidir. Dergi yılda iki kez (Haziran ve Aralık ayları) yayınlanır. 

Derginin tarandığı indeksler:  Ulakbim TR Dizin (2019'dan itibaren), SOBİAD, Türk Eğitim İndeksi, Google Scholar

Dergimiz 2022 yılından itibaren Mart, Haziran, Eylül ve Aralık olmak üzere yılda 4 sayı yayınlamaya başlayacaktır. 

Sayın araştırmacılar, yoğunluk nedeniyle dergimiz bir süreliğine makale gönderimini kapatmıştır. 

Sayın yazarlar 2021 yılında dergi şablonunda güncelleme yapılmıştır. Araştırma ve derleme makaleleri için farklı farklı yazım şablonları oluşturulmuştur. Lütfen makale türüne dikkat ederek ilgili şablon üzerinden makalenizi sisteme yükleyiniz. 

UYARI: SAYIN YAZARLAR, LÜTFEN SİSTEME MAKALE YÜKLERKEN MAKALEDE YAZAR İSİMLERİ YER ALMAMASINA DİKKAT EDİNİZ. DERGİ YAZIM KURALLARINI İNCELEDİKTEN SONRA DERGİ ŞABLONUNA UYGUN ŞEKİLDE MAKALEYİ WORD DOSYASI ŞEKLİNDE YÜKLEYİNİZ. AYRICA ETİK KURUL BELGESİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALARI YÖNTEM KISMINDA VE MAKALENİN SON SAYFASINDA BELİRTİNİZ. ÇOK İSİMLİ MAKALELERDE KATKI ORANI BEYANI İFADESİNİ SONUÇLAR KISMINDAN SONRA EKLEYİNİZ. 

Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi

ISSN 1302-3241 | e-ISSN 2687-2196 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2003 | Yayıncı Atatürk Üniversitesi |
Kapak Resmi


Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Alanlarında kuram ve uygulama alanlarına yönelik, eğitim alanına katkıda bulunan özgün araştırma makalelerini, denemeleri/derlemeleri ve çevirileri yayınlayan bilimsel hakemli bir dergidir. Dergi yılda iki kez (Haziran ve Aralık ayları) yayınlanır. 

Derginin tarandığı indeksler:  Ulakbim TR Dizin (2019'dan itibaren), SOBİAD, Türk Eğitim İndeksi, Google Scholar

Dergimiz 2022 yılından itibaren Mart, Haziran, Eylül ve Aralık olmak üzere yılda 4 sayı yayınlamaya başlayacaktır. 

Sayın araştırmacılar, yoğunluk nedeniyle dergimiz bir süreliğine makale gönderimini kapatmıştır. 

Sayın yazarlar 2021 yılında dergi şablonunda güncelleme yapılmıştır. Araştırma ve derleme makaleleri için farklı farklı yazım şablonları oluşturulmuştur. Lütfen makale türüne dikkat ederek ilgili şablon üzerinden makalenizi sisteme yükleyiniz. 

UYARI: SAYIN YAZARLAR, LÜTFEN SİSTEME MAKALE YÜKLERKEN MAKALEDE YAZAR İSİMLERİ YER ALMAMASINA DİKKAT EDİNİZ. DERGİ YAZIM KURALLARINI İNCELEDİKTEN SONRA DERGİ ŞABLONUNA UYGUN ŞEKİLDE MAKALEYİ WORD DOSYASI ŞEKLİNDE YÜKLEYİNİZ. AYRICA ETİK KURUL BELGESİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALARI YÖNTEM KISMINDA VE MAKALENİN SON SAYFASINDA BELİRTİNİZ. ÇOK İSİMLİ MAKALELERDE KATKI ORANI BEYANI İFADESİNİ SONUÇLAR KISMINDAN SONRA EKLEYİNİZ. 

Sayı 41 - 29 Ara 2020
 1. İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME İLE BİRLİKTE KULLANILAN MODELLERİN, ANİMASYONLARIN VE YEDİ İLKE’NİN KİMYA BAŞARISINA ETKİSİ
  Sayfalar 1 - 25
  Mustafa ALYAR, Kemal DOMUŞ
 2. EVRENSEL DEĞERLER ÜZERİNE BİR İNCELEME: VİKİNGLER ÇİZGİ FİLM ÖRNEĞİ
  Sayfalar 26 - 43
  Neslihan KAYMAK, Ayşe Dilek ÖĞRETİR ÖZÇELİK
 3. ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖKLID GEOMETRİDE HATALARA YAKLAŞIMLARININ İNCELENMESİ
  Sayfalar 44 - 66
  Solmaz Damla GEDİK ALTUN
 4. ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN FEN BİLİMLERİ DERSİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ: HATAY BİLİM VE SANAT MERKEZİ ÖRNEĞİ
  Sayfalar 67 - 81
  Münevver SUBAŞI
 5. OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLARIN DİJİTAL OYUN OYNAMA SÜRELERİNE GÖRE OYUN EĞİLİMİ İLE KONSANTRASYON DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
  Sayfalar 82 - 100
  Ali İbrahim Can GÖZÜM, Adalet KANDIR
 6. OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİNE DEVAM EDEN 5-6 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARDA BAĞLANMA VE ANNE-BABA-ÇOCUK İLİŞKİSİ
  Sayfalar 101 - 118
  Kadriye ÖZKAN, Murat BARTAN
 7. İŞBİRLİĞİNE DAYALI ÖĞRENME AMAÇLI YAZMA AKTİVİTELERİNİN SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÜNÜMÜZ DÜNYA SORUNLARINA YÖNELİK AKADEMİK BAŞARILARINA VE TUTUMLARINA ETKİSİ
  Sayfalar 119 - 133
  Sinan AKDAĞ, Emre YILDIZ
 8. PANDEMİ (COVİD-19) SÜRECİNDEKİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMALARINA İLİŞKİN LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ
  Sayfalar 134 - 158
  Salih Zeki GENÇ, Gizem ENGİN, Tuğçe YARDIM
 9. ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN KİMYA DERSİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ: ERZURUM BİLSEM ÖRNEĞİ
  Sayfalar 159 - 179
  Tuba BAŞAR DAZ, Zafer KARAGÖLGE, İlhami CEYHUN
 10. SANAL GERÇEKLİK TEKNOLOJİSİ İLE SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE KÜLTÜR AKTARIMI
  Sayfalar 180 - 203
  Zekeriya Fatih İNEÇ
 11. PİYANODA DEŞİFRE ÜZERİNE YAPILMIŞ AKADEMİK ÇALIŞMALARIN ÇOK BOYUTLU OLARAK İNCELENMESİ
  Sayfalar 204 - 219
  Ömer DEMİR, Harun KESKİN
 12. ORTAOKUL 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN YAZILI ANLATIMLARINDAKİ KONUŞMA DİLİ UNSURLARININ GİDERİLMESİNE YÖNELİK BİR EYLEM ARAŞTIRMASI
  Sayfalar 220 - 242
  Meryem GÜLER, Osman MERT
 13. LİSE ÖĞRENCİLERİNİN TARİH DERSİ VE BİLEŞENLERİ İLE İLGİLİ METAFORLARI
  Sayfalar 243 - 259
  Osman AKHAN
 14. FeTeMM UYGULAMALARININ KUVVETİN ÖLÇÜLMESİ ÜNİTESİNDE BAŞARI VE FeTeMM’E YÖNELİK TUTUMA ETKİSİ
  Sayfalar 260 - 275
  Ferhat OZAN, Şafak ULUÇINAR SAĞIR
 15. ORTAOKUL SOSYAL BİLGİLER DERS KİTAPLARININ BECERİLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
  Sayfalar 276 - 297
  Nalan ALTAY
 16. OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİNDE DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ'NİN GELİŞTİRİLMESİ
  Sayfalar 298 - 314
  Büşra GELEBEK ÜSTÜN, Halil UZUN
 17. ORTAÖĞRETİM T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ EĞİTSEL ELEŞTİRİ MODELİ BAĞLAMINDA ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ
  Sayfalar 315 - 334
  Caner SUNAY, Adnan TAŞGIN
 18. OKUL YÖNETİCİLERİNİN YETERLİLİKLERİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ
  Sayfalar 335 - 356
  Mukadder BOYDAK ÖZAN, Zülküf NANTO, Efraim ÖZTÜRK
 19. TEKNİK VE MESLEKİ RESİM DERSİNDE BİLGİSAYAR DESTEKLİ UYGULAMALARIN KULLANILMASINA İLİŞKİN MYO ÖĞRENCİLERİNİN GÖRÜŞLERİ
  Sayfalar 357 - 378
  Emine Kübra PULLU, Mehmet Nuri GÖMLEKSİZ
 20. MATEMATİK EĞİTİMİNDE ÖNE ÇIKAN GÜNCEL DEĞERLER
  Sayfalar 379 - 398
  Aziz İLHAN, Serdal POÇAN
 21. İLKOKUL TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDA NASREDDİN HOCA VE FIKRALARI
  Sayfalar 399 - 415
  Ömer YILAR, Mustafa Halit KAKŞA
 22. STUDENT TEACHERS’ BELIEFS ABOUT CORRECTIVE FEEDBACK
  Sayfalar 416 - 430
  Ali REZALOU
 23. SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE GÜNCEL OLAYLAR
  Sayfalar 431 - 447
  Tuğba SÖMEN
Dizinler