Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 1302-3241 | e-ISSN 2687-2196 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2003 | Yayıncı Atatürk Üniversitesi |


Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Alanlarında kuram ve uygulama alanlarına yönelik, eğitim alanına katkıda bulunan özgün araştırma makalelerini, denemeleri/derlemeleri ve çevirileri yayınlayan bilimsel hakemli bir dergidir. Dergi yılda iki kez (Haziran ve Aralık ayları) yayınlanır. 

Derginin tarandığı indeksler:  Ulakbim TR Dizin (2019'dan itibaren), SOBİAD, Türk Eğitim İndeksi

UYARI: SAYIN YAZARLAR, LÜTFEN SİSTEME MAKALE YÜKLERKEN MAKALEDE YAZAR İSİMLERİ YER ALMAMASINA DİKKAT EDİNİZ. DERGİ YAZIM KURALLARINI İNCELEDİKTEN SONRA DERGİ ŞABLONUNA UYGUN ŞEKİLDE MAKALEYİ WORD DOSYASI ŞEKLİNDE YÜKLEYİNİZ. AYRICA ETİK KURUL BELGESİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALARI YÖNTEM KISMINDA VE MAKALENİN SON SAYFASINDA BELİRTİNİZ. ÇOK İSİMLİ MAKALELERDE KATKI ORANI BEYANI İFADESİNİ SONUÇLAR KISMINDAN SONRA EKLEYİNİZ. 

Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi

ISSN 1302-3241 | e-ISSN 2687-2196 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2003 | Yayıncı Atatürk Üniversitesi |
Kapak Resmi


Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Alanlarında kuram ve uygulama alanlarına yönelik, eğitim alanına katkıda bulunan özgün araştırma makalelerini, denemeleri/derlemeleri ve çevirileri yayınlayan bilimsel hakemli bir dergidir. Dergi yılda iki kez (Haziran ve Aralık ayları) yayınlanır. 

Derginin tarandığı indeksler:  Ulakbim TR Dizin (2019'dan itibaren), SOBİAD, Türk Eğitim İndeksi

UYARI: SAYIN YAZARLAR, LÜTFEN SİSTEME MAKALE YÜKLERKEN MAKALEDE YAZAR İSİMLERİ YER ALMAMASINA DİKKAT EDİNİZ. DERGİ YAZIM KURALLARINI İNCELEDİKTEN SONRA DERGİ ŞABLONUNA UYGUN ŞEKİLDE MAKALEYİ WORD DOSYASI ŞEKLİNDE YÜKLEYİNİZ. AYRICA ETİK KURUL BELGESİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALARI YÖNTEM KISMINDA VE MAKALENİN SON SAYFASINDA BELİRTİNİZ. ÇOK İSİMLİ MAKALELERDE KATKI ORANI BEYANI İFADESİNİ SONUÇLAR KISMINDAN SONRA EKLEYİNİZ. 

Dizinler