Year 2018, Volume 4, Issue 3, Pages 117 - 128 2018-07-31

Firma yönetim stratejilerinin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerine etkisinin GSM sektörleri açısından değerlendirilmesi: Turkcell örneği

Özden ÖZDEMİR [1]

38 90

Günümüzde hızla gelişen teknoloji, değişen yaşam koşulları, tüketici beklentilerindeki farklılıklar ve artan rekabet ortamı, piyasadaki varlıklarını devam ettirebilmeleri açısından stratejik yönetim sürecini firmalar için kaçınılmaz hale getirmiştir. Sektörlerin geleceğe yönelik amaç ve hedeflerinin belirlenmesi olarak tanımlayabileceğimiz stratejik yönetim firmalar ve kamu kuruluşları için son derece önem taşımaktadır. Firmaların hem piyasadaki varlığını sürdürmek hem de tüketicilerin nezdinde güven ortamı oluşturmak için uyguladıkları yönetim stratejileri öncelikle halka ilişkiler uygulamalarından oluşmakla birlikte kurumsal sosyal sorumluk gibi faaliyetleri de kapsamaktadır. Sosyal sorumluluk kavramı, işletmeleri topluma faydalı olan, toplum refahını sağlamak için her türlü uygulamaya olanak tanıyan bir unsurdur. Takriben, “işletmenin sahip ortak ve/veya yöneticilerinin işletmeyi yönlendirirken toplumun değer yargılarına göre hareket etmesi ve sosyal gereksinimlerin farkında olarak işletmeyi yönetmesi” olarak tanımlamak mümkündür. Bu çalışmanın ilk bölümü stratejik yönetim ve süreçleri ile ilgili kavramlardan oluşmaktadır. İkinci bölümde sosyal sorumluluk kavramına değinilmiş, son bölümde ise son yılların hızla gelişen bir gsm firması olan Turkcell’in yönetim stratejileri ve bu stratejiler doğrultusunda uyguladığı sosyal sorumluluk kampanyaları hakkında bilgi aktarımı sağlamak amaçlanmıştır.

Stratejik Yönetim, Sosyal Sorumluluk, GSM, Turkcell
  • Aktan, C., 2000’li Yıllarda Yeni Yönetim Teknikleri 2- Stratejik Yönetim, Türkiye Genç İş Adamları Derneği Yayınları, İstanbul, 1999.
  • AKTAN, Coşkun Can, BÖRÜ, Deniz (2006). “Kurumsal Sosyal Sorumluluk”, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası Mercek Dergisi, Sayı41, S. 54-55. Dinçer, Ö., Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası, İstanbul, 1998.
  • Ataç, D. (1982, Ocak). İşletmelerin Sosyal Sorumluluğu. Eskişehir İktisadi Ticari İlimler Akademisi Dergisi, 18(1), 105.
  • Balı, S. Cinel, M., Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi Issn: 1309-9302, 2011. http://sobiad.odu.edu.tr Gül, N. Stratejik yönetim ve kamu çalışanları açısından stratejik yönetim, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2017, S:9.
  • Gümüş, M., Öksüz, B. (2009). “İtibar yönetiminde kilit rol: kurumsal sosyal sorumluluk iletişimi”. Journal of Yasar University. 4(14), 2129-2150. ISO Advisory Group On Social Responsibility, Working Report On Social Responsibility, 2004.
  • KOTLER, Philip, LEE, Nancy (2008). Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Çev: Sibel Kaçamak, 2.Basım, İstanbul: Mediacat Kitapları.
  • Peltekoğlu, F. B.(2001). Halkla İlişkiler Nedir. İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım. Türk Dil Kurumu Sözlüğü, Strateji, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 2005
  • Ulu, A. S. (2007). Kurumsal Sosyal Sorumluluk: Bir Alan Çalışması. Yüksek Lisans Tezi, 32-52. Kahramanmaraş: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi.
  • Web kaynakları; Http://Egitimedestekkampanyalari.Blogcu.Com/Kardelen-Egitim-Kampanyasi Https://Www.Turkcell.Com.Tr/Kulup-Ve-Programlar/Engel-Tanimayanlar Https://Www.Turkcell.Com.Tr/Tr/Hakkimizda/Duyurular/Ekonomiye-Kadin-Gucu-TumDunyada-2013un-En-Basarili-Sosyal-Sorumluluk-ProjesiSecildi?Place=Autocomplete&Qt=Ekonom Https://Www.Turkcell.Com.Tr/Tr/Hakkimizda/Sosyal-Sorumluluk/Toplumsal-SorumlulukProjelerimiz/Turkcell-Zeka-Kupu-Projesi?Place=Autocomplete&Qt=Zeka Https://Www.Turkcell.Com.Tr/Tr/Hakkimizda/Sosyal-Sorumluluk/Toplumsal-SorumlulukProjelerimiz/Merhaba-Umut?Place=Autocomplete&Qt=Merha AUAd 2018, Cilt 4, Sayı 3, 117-128 Özdemir 127 Https://Www.Turkcell.Com.Tr/Tr/Hakkimizda/Sosyal-Sorumluluk/Toplumsal-SorumlulukProjelerimiz/Gelecegi-Yazanlar-?Place=Autocomplete&Qt=Gelecegi%20yaza Https://Www.Turkcell.Com.Tr/Tr/Hakkimizda/Sosyal-Sorumluluk/Toplumsal-SorumlulukProjelerimiz/Turkcell-Diyalog-Muzesi?Place=Autocomplete&Qt=Diyal Www.Turkcell.Com.Tr https://www.turkcell.com.tr/tr/hakkimizda/sosyal-sorumluluk/toplumsal-sorumlulukprojelerimiz/van-icin-turkiye-kumbarasi?place=autocomplete&qt=van%20icin
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Özden ÖZDEMİR (Primary Author)

Bibtex @research article { auad476938, journal = {Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi}, issn = {2149-2360}, address = {Anadolu University}, year = {2018}, volume = {4}, pages = {117 - 128}, doi = {}, title = {Firma yönetim stratejilerinin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerine etkisinin GSM sektörleri açısından değerlendirilmesi: Turkcell örneği}, key = {cite}, author = {ÖZDEMİR, Özden} }
APA ÖZDEMİR, Ö . (2018). Firma yönetim stratejilerinin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerine etkisinin GSM sektörleri açısından değerlendirilmesi: Turkcell örneği. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 4 (3), 117-128. Retrieved from http://dergipark.org.tr/auad/issue/40068/476938
MLA ÖZDEMİR, Ö . "Firma yönetim stratejilerinin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerine etkisinin GSM sektörleri açısından değerlendirilmesi: Turkcell örneği". Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi 4 (2018): 117-128 <http://dergipark.org.tr/auad/issue/40068/476938>
Chicago ÖZDEMİR, Ö . "Firma yönetim stratejilerinin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerine etkisinin GSM sektörleri açısından değerlendirilmesi: Turkcell örneği". Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi 4 (2018): 117-128
RIS TY - JOUR T1 - Firma yönetim stratejilerinin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerine etkisinin GSM sektörleri açısından değerlendirilmesi: Turkcell örneği AU - Özden ÖZDEMİR Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 117 EP - 128 VL - 4 IS - 3 SN - 2149-2360- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi Firma yönetim stratejilerinin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerine etkisinin GSM sektörleri açısından değerlendirilmesi: Turkcell örneği %A Özden ÖZDEMİR %T Firma yönetim stratejilerinin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerine etkisinin GSM sektörleri açısından değerlendirilmesi: Turkcell örneği %D 2018 %J Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi %P 2149-2360- %V 4 %N 3 %R %U
ISNAD ÖZDEMİR, Özden . "Firma yönetim stratejilerinin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerine etkisinin GSM sektörleri açısından değerlendirilmesi: Turkcell örneği". Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi 4 / 3 (July 2018): 117-128.