Year 2018, Volume 7, Issue 2, Pages 237 - 244 2018-12-26

Ordu ilinde yumurta tüketim bilincinin belirlenmesi

Sezai ALKAN [1] , Sibel DEREBAŞI [2]

36 118

Bu çalışmada Ordu ilinde yaşayan insanların yumurta tüketim bilincinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada 2017 yılında Ordu ilinde ikamet eden vatandaşlardan basit tesadüfi örnekleme yoluyla belirlenen 387 kişi ile yüz yüze yapılan anketlerden elde edilen veriler kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, hane genişliği 3.33 kişi, hane başına haftalık yumurta tüketimi ortalama 18,68 adet olarak bulunmuştur. Hanelerin ortalama aylık geliri 4296.50 TL olup ortalama aylık gıda harcaması ise 968.60 TL olarak tespit edilmiştir. Araştırmada, tüketicilerin %90,44’ü organik yumurta hakkında bilgi sahibi olduğunu belirtmiştir. Tüketicilerin %76,23’ünün yumurtanın üzerindeki harflerin (S, M, L, XL) ne anlama geldiğini bildiği saptanmıştır. Tüketicilerin %79.33’ü yumurta fiyatındaki artış ya da azalmanın tüketim miktarını etkilemediğini bildirmiştir. Tüketicilerin %61.76’sı yumurtanın sağlıklı koşullarda üretildiğine inandığını ifade etmiştir. Aynı zamanda, tüketicilerin %50,9’u kirli yumurtanın bir pazarlama stratejisi olduğunu belirtmiştir. Tüketicilerin %16.8’i yumurtanın kan kolesterolünü arttırdığını belirtmiştir.
Yumurta, tüketim bilinci, Ordu ili, anket
 • Akbay, C., Tiryaki, G., Gül, A. 2007. Consumer characteristics influencing fast food consumption in Turkey. Food Control, 18: 904- 913.
 • Akdemir Ş. 1989. Adana ili kentsel alanda tüketicilerin yumurta alım ve tüketim davranışları. Çukurova Üniv. Zir. Fak. Derg., 4 (5): 126-136.
 • Altan, Ö. 2015. Yumurta oluşumu, kalitesi ve biyoaktif komponentleri. Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir, 400 sayfa.
 • Anonim, 2017. Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (Yum-Bir). www.yum-bir.org/UserFiles/File/yumurta-veriler2017web.pdf Erişim tar.10.03.2018.
 • Çelik, Y., Şengül, T. 2001. Şanlıurfa ili kentsel alanında tüketicilerin yumurta tüketim düzeyleri ve tüketim alışkanlıklarının belirlenmesi. Hay. Üret. Derg., 42 (2): 53-62.
 • Doğan, H. 2008. Adana’da satışa sunulan yumurtalarda sunuş çeşitliliği ve kalite değişimi üzerine bir çalışma. Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Zootekni Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi. 54 Sayfa, Adana.
 • Durmuş, İ., Demirtaş, S.E., Can, M., Kalebaşı, S. 2007. Ankara ilinde yumurta tüketim alışkanlığının belirlenmesi. Tavukçuluk Araştırma Dergisi, 7 (1):42-45.
 • Erdoğan, N. 2013. Hayvansal gıdaların tüketim düzeyi ve tüketici tercihlerinin belirlenmesi üzerine bir araştırma. Afyon Kocatepe Üniversitesi Personeli Örneği. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
 • Fearne, A., Lavelle, D. 1996. Segmenting the UK egg market: results of a survey of consumer attitudes and perceptions. British Food Journal, 98 (1):7-12.
 • Goddard, E., Boxall,P., Emunu, J.P., Boyd, C., Asselin, A., Neall, A. 2007. Consumer attitudes, willingness to pay and revealed preferences for different egg production attributes: Analysis of Canadian Egg Consumers, Project Report, Department of Rural Economy, University of Alberta, July.
 • Güneş, T., Albayrak, M. 1997. Türkiye tavukçuluğunda pazarlama sorunları ve çözüm önerileri. Ulusal Tavukçuluk Kongresi YUTAV Bildirileri, İstanbul, 4:4-14.
 • Hasipek, S., Aktaş, N. 1997. Türkiye’deki tavuk ürünlerinin insan beslenmesindeki önemi. Uluslararası Tavukçuluk Fuarı ve Konferansı, 14-17 Mayıs 1997 Bildirileri.
 • İskender, H., Kanbay, Y. 2014. Üniversite öğrencilerinin yumurta tüketim alışkanlıklarının belirlenmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi. Derg., 25 (3):57-62.
 • Mesías, F.J., Martínez-Carrasco, F., Martínez, J.M, Gaspar, P. 2011. Functional and organic eggs as an alternative to conventional production: a conjoint analysis of consumers. J Sci Food Agric., 91: 532–538.
 • Mızrak, C., Durmuş, İ., Kamanlı, S., Erdoğan Demirtaş, Ş., Kalebaşı, S., Karademir, E., Doğu, M. 2012. Determination of egg consumption and consumer habits in Turkey. Turk J Vet Anim Sci., 36 (6): 592-601.
 • Özçiçek, D.C. 2003. Tüketicilerin işlenmiş gıda ürünlerinde kalite tercihleri, sağlık riskine karşı tutumları ve besin bileşimi konusunda bilgi düzeyleri (Adana Örneği). T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü. Yayın No: 105, Ankara.
 • Özkan, K, 1986. Hayvansal Besinler ve Sağlık, Tarım ve Mühendislik, S:18-20.
 • Stadelman, W.J., Olson, V.M., Shemwell, G.A., Pasch, S. 1988. Egg and Meat Processing. Ellis Horword Ltd. Chichester (England) s.211.
 • Türkoğlu, M., Sarıca, S. 2014. Tavukçuluk bilimi (yetiştirme, besleme, hastalıklar). Bey Ofset Matbaacılık, Ankara, 671 sayfa. Uluocak , A.N., Nacar, H., Cebeci, Z., Baylan, M. 1996. Bıldırcın yumurtalarında yaşla birlikte kalite özelliklerindeki değişim. Ulusal Hayvancılık 96’ Kongresi Bildiri Özeti, 18-20 Eylül, İzmir, S:269-282.
 • Yurdakul, O., Akdemir Ş. 1989. Adana’da yumurta tüketimi ve gelir-tüketim esnekliği. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 1:1-10.
Primary Language tr
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Sezai ALKAN (Primary Author)

Author: Sibel DEREBAŞI

Bibtex @research article { azd482068, journal = {Akademik Ziraat Dergisi}, issn = {2147-6403}, eissn = {2618-5881}, address = {Ordu University}, year = {2018}, volume = {7}, pages = {237 - 244}, doi = {10.29278/azd.482068}, title = {Ordu ilinde yumurta tüketim bilincinin belirlenmesi}, key = {cite}, author = {ALKAN, Sezai and DEREBAŞI, Sibel} }
APA ALKAN, S , DEREBAŞI, S . (2018). Ordu ilinde yumurta tüketim bilincinin belirlenmesi. Akademik Ziraat Dergisi, 7 (2), 237-244. DOI: 10.29278/azd.482068
MLA ALKAN, S , DEREBAŞI, S . "Ordu ilinde yumurta tüketim bilincinin belirlenmesi". Akademik Ziraat Dergisi 7 (2018): 237-244 <http://dergipark.org.tr/azd/issue/40046/482068>
Chicago ALKAN, S , DEREBAŞI, S . "Ordu ilinde yumurta tüketim bilincinin belirlenmesi". Akademik Ziraat Dergisi 7 (2018): 237-244
RIS TY - JOUR T1 - Ordu ilinde yumurta tüketim bilincinin belirlenmesi AU - Sezai ALKAN , Sibel DEREBAŞI Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.29278/azd.482068 DO - 10.29278/azd.482068 T2 - Akademik Ziraat Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 237 EP - 244 VL - 7 IS - 2 SN - 2147-6403-2618-5881 M3 - doi: 10.29278/azd.482068 UR - https://doi.org/10.29278/azd.482068 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Akademik Ziraat Dergisi Ordu ilinde yumurta tüketim bilincinin belirlenmesi %A Sezai ALKAN , Sibel DEREBAŞI %T Ordu ilinde yumurta tüketim bilincinin belirlenmesi %D 2018 %J Akademik Ziraat Dergisi %P 2147-6403-2618-5881 %V 7 %N 2 %R doi: 10.29278/azd.482068 %U 10.29278/azd.482068
ISNAD ALKAN, Sezai , DEREBAŞI, Sibel . "Ordu ilinde yumurta tüketim bilincinin belirlenmesi". Akademik Ziraat Dergisi 7 / 2 (December 2018): 237-244. https://doi.org/10.29278/azd.482068