Year 2018, Volume 2, Issue 2, Pages 150 - 167 2018-12-31

Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Bölüm Tercih Nedenleri ve Bölümden Beklentileri: Bingöl Üniversitesi Örneği
Preference Reasons of Vocational Collage Students and Expectations from the Department: The Example of Bingöl University

Sabri ANIK [1] , Hasan POLAT [2] , Uğur Eren YURTCAN [3] , Muhammet Zekeriya GÜNDÜZ [4]

29 100

Yapılan bu çalışmada Bingöl üniversitesi teknik bilimler meslek yüksek okul öğrencilerinin, bölümleri tercih nedenleri ve bölümden beklentileri araştırılmıştır. Teknik bilimler meslek yüksek okulda bulunan, İnşaat teknolojileri, bilgisayar teknolojileri, Mekatronik, elektronik haberleşme, Elektrik ve peyzaj ve süs bitkileri olmak üzere toplam da altı bölümde ve 296 öğrenci üzerinde çalışma gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen çalışma sonucunda teknik bilimler meslek yüksek okul öğrencilerinin, kendilerine yönetilen sorulara bölüm tercih nedeni, yüzdelik oran olarak %60.81 bölüm ilgisinden, bölümden beklentileri ise %46.96 oranında dikey geçiş sınavı ( DGS) ile, ilgi duyduğu bölümün lisans programına geçmek olduğu sonucuna varılmıştır.
In this study, Bingöl University technical sciences vocational high school students were searched for the reasons and preferences of their departments. A total of 296 students were employed in six departments, including construction technology, computer technology, mechatronics, electronic communication, electricity and landscaping and ornamental plants, all of which are in the technical sciences. As a result of the work carried out, it was concluded that vocational high school students of the technical sciences had to pass to the undergraduate program which they were interested in, with the questions related to the department preferred, 60.81% as a percentile, and 46.96%
  • Çatalbaş, N. (2007). Üniversite-yerel ekonomi ilişkisinde kutuplaşma teorisi iyi bir model olabilir mi?. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 2007(3), 90-101.
  • Fraenkel, R. M. ve Wallen, N. E. (2006). How to design and evaluate research in education. (6. baskı). New York: McGraw-Hill International Edition
  • Gavcar, E., Bulut, Z. A., & Karabulut, A. N. (2005). Öğrencilerin iktisadi ve idari bilimler fakültesini tercih nedenleri ve beklentileri (Muğla Üniversitesi Örneği).
  • http://www.yok.gov.tr/documents/37915040/38672190/2547+say%C4%B1l%C4%B1%20Y%C3%BCksek%C3%B6%C4%9Fretim+Kanunu.pdf/954efd63-dec8-4584-8bc9-b3a58968f2da
  • İLHAN-ERKAL, S., Ayşe, S. Y., & SANCAR, B. (2012). Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin ebelik ve hemşirelik bölümlerini seçme nedenleri. Ankara Sağlık Bilimleri Dergisi, 1(1), 73-90.
  • Kaya, R., Aslan, H., & Günal, H. (2013). Tarih öğretmen adaylarının bölümü tercih etme nedenleri ile bölümden beklentilerine ilişkin görüşleri (Atatürk üniversitesi örneği). TUHED-TÜRK TARİH EĞİTİMİ DERGİSİ, 2(2), 1-31.
  • Öztürk, Z. ve Ilıman, E. (2015). Sağlık Yönetimi Ve İşletmeciliği Bölümünde Okuyan Öğrencilerin Bölümü Tercih Nedenleri İle Beklenti Ve Motivasyon Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(1), 71-93.
  • Şahin, İ., Zoraloğlu, Y. R., & Fırat, N. Ş. (2011). Üniversite öğrencilerinin yaşam amaçları, eğitsel hedefleri üniversite öğreniminden beklentileri ve memnuniyet durumları. Kuram ve Uygulamada Egitim Yönetimi Dergisi, 17(3), 429-452.
  • Tataroğlu, B., Özgen, K., & Alkan, H. (2011, April). Matematik öğretmen adaylarının öğretmenliği tercih nedenleri ve beklentileri. In 2nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications (pp. 27-29).
  • Zeytinoğlu, E. (2012). Muhasebe Bölümü Öğrencilerinin Motivasyonu ve Beklentileri Üzerine Bir Araştırma: Dumlupınar Üniversitesi Örneği. Muhasebe ve Finansman Dergisi, (53), 103-116.
Primary Language tr
Subjects Social
Published Date Kış
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-3318-0899
Author: Sabri ANIK (Primary Author)
Institution: MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-1521-0695
Author: Hasan POLAT
Institution: BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-5040-2786
Author: Uğur Eren YURTCAN
Institution: BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-4278-7123
Author: Muhammet Zekeriya GÜNDÜZ
Institution: BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Bibtex @research article { baksoder492794, journal = {Uluslararası Batı Karadeniz Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi}, issn = {}, eissn = {2602-4594}, address = {Batı Karadeniz Akademisyenler Derneği (BAKAD)}, year = {2018}, volume = {2}, pages = {150 - 167}, doi = {}, title = {Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Bölüm Tercih Nedenleri ve Bölümden Beklentileri: Bingöl Üniversitesi Örneği}, key = {cite}, author = {ANIK, Sabri and POLAT, Hasan and YURTCAN, Uğur Eren and GÜNDÜZ, Muhammet Zekeriya} }
APA ANIK, S , POLAT, H , YURTCAN, U , GÜNDÜZ, M . (2018). Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Bölüm Tercih Nedenleri ve Bölümden Beklentileri: Bingöl Üniversitesi Örneği. Uluslararası Batı Karadeniz Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 2 (2), 150-167. Retrieved from http://dergipark.org.tr/baksoder/issue/41016/492794
MLA ANIK, S , POLAT, H , YURTCAN, U , GÜNDÜZ, M . "Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Bölüm Tercih Nedenleri ve Bölümden Beklentileri: Bingöl Üniversitesi Örneği". Uluslararası Batı Karadeniz Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi 2 (2018): 150-167 <http://dergipark.org.tr/baksoder/issue/41016/492794>
Chicago ANIK, S , POLAT, H , YURTCAN, U , GÜNDÜZ, M . "Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Bölüm Tercih Nedenleri ve Bölümden Beklentileri: Bingöl Üniversitesi Örneği". Uluslararası Batı Karadeniz Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi 2 (2018): 150-167
RIS TY - JOUR T1 - Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Bölüm Tercih Nedenleri ve Bölümden Beklentileri: Bingöl Üniversitesi Örneği AU - Sabri ANIK , Hasan POLAT , Uğur Eren YURTCAN , Muhammet Zekeriya GÜNDÜZ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Uluslararası Batı Karadeniz Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 150 EP - 167 VL - 2 IS - 2 SN - -2602-4594 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 International Journal of Western Black Sea Social and Humanities Sciences Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Bölüm Tercih Nedenleri ve Bölümden Beklentileri: Bingöl Üniversitesi Örneği %A Sabri ANIK , Hasan POLAT , Uğur Eren YURTCAN , Muhammet Zekeriya GÜNDÜZ %T Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Bölüm Tercih Nedenleri ve Bölümden Beklentileri: Bingöl Üniversitesi Örneği %D 2018 %J Uluslararası Batı Karadeniz Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi %P -2602-4594 %V 2 %N 2 %R %U
ISNAD ANIK, Sabri , POLAT, Hasan , YURTCAN, Uğur Eren , GÜNDÜZ, Muhammet Zekeriya . "Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Bölüm Tercih Nedenleri ve Bölümden Beklentileri: Bingöl Üniversitesi Örneği". Uluslararası Batı Karadeniz Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi 2 / 2 (December 2019): 150-167.