Uluslararası Batı Karadeniz Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 2602-4594 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2017 | Yayıncı Batı Karadeniz Akademisyenler Derneği (BAKAD) | http://www.bakad.org.tr/index.php


Batı Karadeniz Akademisyenler Derneği tarafından yayınlanan USOBED (Uluslararası Batı Karadeniz Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi) (International Journal of Western Black Sea Social and Humanities Sciences)USOBED Dergisi, sosyal bilimler alanında özgün bilimsel makalelere yer veren hakemli bir e-dergidir. USOBED Dergisi Dergipark sistemi üzerinden 2017 yılından itibaren yılda iki defa (Haziran ve Aralık) olarak yayınlanan hakemli bilimsel bir dergidir. Dergi sadece elektronik olarak yayınlanır. Dergide makale gönderim ücreti yoktur.
USOBED dergisi Sosyal ve Beşeri Bilimler alanında akademik standartlarda hazırlanmış, araştırma makalesi, derleme makale, örnek olay, kitap tanıtımı, çeviri, editöre not vb. çalışmalarını yayınlayarak Sosyal ve Beşeri Bilimler alanına katkı sağlamayı amaçlamaktadır.
Yayın Kurulu; gönderilen yazılarda düzeltme yapmak, yazıları yayımlamak ya da yayımlamamak hakkına sahiptir.
Yayımlanan yazıların yazarına telif hakkı ödenmez.
Derginin yayım dili Türkçe ve İngilizce ve Arapça’dır. 
Dergiye gönderilen yazıların daha önce başka bir yerde yayınlanmamış veya yayın için değerlendirmeye alınmamış olması gerekmektedir. 
Bildiri tam metinlerinin ve lisansüstü tezlerden üretilen çalışmaların yayınlanması, bu durumun açıkça belirtilmesi şartına bağlıdır. 
Dergiye makale kabulü, dergipark üzerinden yapılmaktadır. 
Makalenin yazımında ve noktalamada (alana özgü yazımlar hariç) TDK Yazım Kılavuzu esas alınacaktır.
Dergiye gönderilecek makalelerin derginin yazım kurallarına uygun olarak yazılması gerekmektedir.
USOBED dergisi açık erişim sağlama politikasını benimsemiştir. Açık erişim bilginin global değişimini artırarak insanlık için yararlı sonuçlar doğurmaktadır.

Uluslararası Batı Karadeniz Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi

e-ISSN 2602-4594 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2017 | Yayıncı Batı Karadeniz Akademisyenler Derneği (BAKAD) | http://www.bakad.org.tr/index.php
Kapak Resmi


Batı Karadeniz Akademisyenler Derneği tarafından yayınlanan USOBED (Uluslararası Batı Karadeniz Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi) (International Journal of Western Black Sea Social and Humanities Sciences)USOBED Dergisi, sosyal bilimler alanında özgün bilimsel makalelere yer veren hakemli bir e-dergidir. USOBED Dergisi Dergipark sistemi üzerinden 2017 yılından itibaren yılda iki defa (Haziran ve Aralık) olarak yayınlanan hakemli bilimsel bir dergidir. Dergi sadece elektronik olarak yayınlanır. Dergide makale gönderim ücreti yoktur.
USOBED dergisi Sosyal ve Beşeri Bilimler alanında akademik standartlarda hazırlanmış, araştırma makalesi, derleme makale, örnek olay, kitap tanıtımı, çeviri, editöre not vb. çalışmalarını yayınlayarak Sosyal ve Beşeri Bilimler alanına katkı sağlamayı amaçlamaktadır.
Yayın Kurulu; gönderilen yazılarda düzeltme yapmak, yazıları yayımlamak ya da yayımlamamak hakkına sahiptir.
Yayımlanan yazıların yazarına telif hakkı ödenmez.
Derginin yayım dili Türkçe ve İngilizce ve Arapça’dır. 
Dergiye gönderilen yazıların daha önce başka bir yerde yayınlanmamış veya yayın için değerlendirmeye alınmamış olması gerekmektedir. 
Bildiri tam metinlerinin ve lisansüstü tezlerden üretilen çalışmaların yayınlanması, bu durumun açıkça belirtilmesi şartına bağlıdır. 
Dergiye makale kabulü, dergipark üzerinden yapılmaktadır. 
Makalenin yazımında ve noktalamada (alana özgü yazımlar hariç) TDK Yazım Kılavuzu esas alınacaktır.
Dergiye gönderilecek makalelerin derginin yazım kurallarına uygun olarak yazılması gerekmektedir.
USOBED dergisi açık erişim sağlama politikasını benimsemiştir. Açık erişim bilginin global değişimini artırarak insanlık için yararlı sonuçlar doğurmaktadır.