Sahibi

Batı Karadeniz Akademisyenler Derneği Adına Yönetim Kurulu Başkanı

Prof. Dr. Mahmut BOZAN, Bartın Üniversitesi

Prof. Dr. Mahmut BOZAN

Turkey
mbozan@bartin.edu.tr
ORCID: 0000-0002-5936-7021
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Kurum: BARTIN ÜNİVERSİTESİ

Editör

Dergi Genel Editörleri

Doç. Dr. Ayhan KARAKAŞ, Bartın Üniversitesi

Doç. Dr. Süleyman AĞRAŞ, Düzce Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Abdülhamit EŞ, Abant İzzet Baysal ÜniversitesiDoç. Dr. Ayhan KARAKAŞ

Turkey
ayhankarakas74@gmail.com
ORCID: 0000-0001-9285-0552
Konular: Turizm Pazarlaması,Sürdürülebilir Turizm,Turizm,Turizm İşletmeciliği
Kurum: Bartın Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Turizm İşletmeciliği Bölümü

Doç. Dr. Süleyman AĞRAŞ

Turkey
suleyman.agras@duzce.edu.tr
Konular: Yönetim Psikolojisi,Uluslararası İşletmecilik,Stratejik Yönetim,Örgütsel Davranış,Örgüt ve Grup İletişimi,Kurumsal Yönetişim,Yönetim ve Strateji
Kurum: DÜZCE ÜNİVERSİTESİ

Dr. Öğr. Üyesi Abdulhamit EŞ

Turkey
es_a@ibu.edu.tr
Konular: Yöneylem Araştırması,İstatistiksel Analiz Ve Uygulamalar,Çok Kıstaslı Karar Verme
Kurum: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

Alan Editörleri

Eğitim Bilimleri 

Doç. Dr. Rasim TÖSTEN, Siirt Üniversitesi

Pazarlama

Doç. Dr. Yıldırım YILDIRIM, Düzce Üniversitesi

Yönetim ve Organizasyon

Doç. Dr. Süleyman AĞRAŞ, Düzce Üniversitesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetim

Dr. Şaban ÖZTÜRK, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Muhasebe-Finans

Doç. Dr. Yaşar ÖZ, Bartın Üniversitesi

İstatistik 

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet ÖZTEL, Bartın Üniversitesi

Turizm

Doç. Dr. Ayhan KARAKAŞ, Bartın Üniversitesi

Uluslararası İlişkiler

Prof. Dr. Zafer AKBAŞ, Düzce Üniversitesi

İlahiyat

Doç. Dr. Said Nuri AKGÜNDÜZ, Abant İzzet Baysal Üniversitesi

İktisat

Doç. Dr. M. Said CEYHAN, Bartın Üniversitesi

Edebiyat

Dr. Gökhan ALP, Harran Üniversitesi, alpgokhann@gmail.com

Üretim Yönetimi

Dr. Öğr. Üyesi Bulut DÜLEK, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Muhasebe

Dr. Öğr. Üyesi İbrahim ÇEMBERLİTAŞ, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Doç. Dr. Rasim TÖSTEN

Turkey
rasimtosten@hotmail.com
ORCID: 0000-0001-5135-7286
Konular: Örgütsel Davranış,Eğitim Yönetimi
Kurum: Siirt Üniversitesi

Doç. Dr. Yıldırım YILDIRIM

Turkey
yildirimyildirim@duzce.edu.tr
Konular: Ürün ve Marka Yönetimi,Dijital Pazarlama,Tüketici Davranışları
Kurum: Düzce Üniversitesi Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu

Doç. Dr. Süleyman AĞRAŞ

Turkey
suleyman.agras@duzce.edu.tr
Konular: Yönetim Psikolojisi,Uluslararası İşletmecilik,Stratejik Yönetim,Örgütsel Davranış,Örgüt ve Grup İletişimi,Kurumsal Yönetişim,Yönetim ve Strateji
Kurum: DÜZCE ÜNİVERSİTESİ

Dr. Şaban ÖZTÜRK

Turkey
sozturk78@gmail.com
Konular: Türk Siyasal Hayatı,Uluslararası Siyaset,Siyaset Bilimi
Kurum: Y.Y.Ünv.

Doç. Dr. Yaşar ÖZ

Turkey
yasaroz@bartin.edu.tr
ORCID: 0000-0002-5290-3768
Konular: Finansal Muhasebe,Muhasebe,Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Kurum: Bartın Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet ÖZTEL

Turkey
ahmetoztel@gmail.com
ORCID: 0000-0002-9627-7850
Konular: İstatistik
Kurum: BARTIN ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, İŞLETME BÖLÜMÜ

Doç. Dr. Ayhan KARAKAŞ

Turkey
ayhankarakas74@gmail.com
ORCID: 0000-0001-9285-0552
Konular: Turizm Pazarlaması,Sürdürülebilir Turizm,Turizm,Turizm İşletmeciliği
Kurum: Bartın Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Turizm İşletmeciliği Bölümü

Prof. Dr. Zafer AKBAŞ

Turkey
zaferakbas@duzce.edu.tr
Konular: Uluslararası İlişkiler,Uluslararası Siyaset,Siyaset Bilimi,Kamu Yönetimi,Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Kurum: Düzce Üniversitesi Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü

Doç. Dr. Said Nuri AKGÜNDÜZ

Turkey
snuri.akgunduz@gmail.com
Konular: İslam Hukuku,İlahiyat
Kurum: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Yrd. Doç. Dr. M Said CEYHAN

Turkey
msaidc@yahoo.com
Konular: Makro İktisat
Kurum: Bartın Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Bulut DÜLEK

Turkey
bulutdulek@yyu.edu.tr
Konular: Tüketici Davranışları,Pazarlama Araştırmaları,Müşteri İlişkileri Yönetimi,Ürün ve Marka Yönetimi,Pazarlama
Kurum: VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

Dr. Öğr. Üyesi İbrahim ÇEMBERLİTAŞ

Turkey
drcemberlitas@gmail.com
ORCID: 0000-0002-2489-9060
Konular: Finansal Muhasebe,İslami Finans
Kurum: VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

Dr. Gökhan ALP

Turkey
alpgokhann@gmail.com
Konular: Osmanlı Sahası Klasik Türk Edebiyatı,Türk İslam Edebiyatı
Kurum: HARRAN ÜNİVERSİTESİ

Yayın Kurulu

Prof. Dr. Ali ABISHEV, Kazak Ekonomi Üniversitesi

Prof. Dr. Alisher RASULEV, Ekonomi Enstitüsü, Özbekistan

Prof. Dr. Bulat KUMEKOV, Gumilev Avrasya Milli Üniversitesi, Kazakistan

Prof. Dr. Cunus GANİYEV, Kırgızistan Tükiye Manas Üniversitesi, Econom03@gmail.com

Prof. Dr. Cusup PİRİMBAYEV, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi jusup.pirimbaev@manas.edu.kg

Prof. Dr. Fevzi OKUMUŞ, Rosen College of Hospitality Management, Fevzi.Okumus@ucf.edu

Prof. Dr. Gani KAHEV, Tarım Bilimleri Akademisi, Kazakistan

Prof. Dr. İhsan ALP, Gazi Üniversitesi, ihsanalp@gazi.edu.tr

Prof. Dr. Joginder SINGH, Kurukshetra Üniversitesi

Prof. Dr. Kashif HUSSAIN, UCSI University, Malaysia

Prof. Dr. Kemal TİMUR, Düzce Üniversitesi kemaltimur@hotmail.com

Prof. Dr. Kubat TABALDİYEV, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi, kubatbek.tabaldiev@manas.edu.kg

Prof. Dr. Layli UKUBAYEVA, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi, layli.ukubaeva@manas.edu.kg

Prof. Dr. Mahmut KARTAL, Cumhuriyet Üniversitesi mkartal@cumhuriyet.edu.tr

Prof. Dr. Makhmad UMAROV, Ekonomi Enstitüsü, Tacikistan

Prof. Dr. Marufcan YOLDASHEV, Alisher Navoiy Nomidagi Toshkent Davlat Oʻzbek Tili va Adabiyoti Universiteti

Prof. Dr. Mehmet ZELKA Üsküdar Üniversitesi mehmet.zelka@uskudar.edu.tr

Prof. Dr. Nuriddin KAYUMOV, Tacikistan Bilimler Akademisi, Tacikistan

Prof. Dr. Orazaly SABDEN, Ekonomi Enstitüsü, Kazakistan

Prof. Dr. Rahman ALSHANOV, Turan Üniversitesi, Kazakistan

Prof. Dr. Said KINGIR Sakarya Üniversitesi saidkingir@sakarya.edu.tr

Prof. Dr. Stanislav IVANOV, Varna University of Management, Bulgaristan

Prof. Dr. Şah Murat ARIK Kastamonu Üniversitesi sahmurat@kastamonu.edu.tr

Prof. Dr. Tatiana PYSHKİNA, Moldova Ekonomi Çalışmaları Akademisi, Moldova

Prof. Dr. Tohtar ESRKEPOV, Turan Üniversitesi, Kazakistan, esirkepov@ramber.ru

Prof. Dr. Yalçın KARAGÖZ, Cumhuriyet Üniversitesi ykaragoz@cumhuriyet.edu.tr

Doç. Dr. Ali ÖZTÜREN, Eastern Mediterranean University, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

Doç. Dr. Ayşa KARIMŞAKOVA, Kırgızistan Bişkek Sosyal Bilimler Üniversitesi

Doç. Dr. Cengiz BUYAR, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi

Doç. Dr. Derviş BOZTOSUN, Erciyes Üniversitesi, dboztosun@erciyes.edu.tr

Doç. Dr. Erdoğan EKİZ, King Abdulaziz University, Suudi Arabistan

Doç. Dr. Hasan ALİEV, Kırgızistan Almatı Alem Dilleri Üniversitesi

Prof. Dr. Mahmut BOZAN Bartın Üniversitesi mabozan@gmail.com

Doç. Dr. Meerim KÖLBAEVA, Kırgızistan İlimler Akademisi

Doç. Dr. Yaşar ÖZ, Bartın Üniversitesi, yasaroz@gmail.com

Doç. Dr. Zakir CHOTAEV, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi, zchotaev@gmail.com

Doç.Dr. Kamalbek KARYMSHAKOV, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi, karymshakov@gmail.com

Dr. Hale ÖZDOĞAÇ ÖZGİT, Cyprus International University, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

Dr. Norasibah ABDUL JALIL, International Islamic University, Malaysia

Doç. Dr. Said CEYHAN, Bartın Üniversitesi, sceyhan@bartin.edu.tr

Doç. Dr. Yıldırım YILDIRIM, Düzce Üniversitesi yildirimyildirim@duzce.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi. Ahmet ÖZTEL, Bartın Üniversitesi, ahmetoztel@gmail.com

Dr. Öğr. Üyesi. Faruk Kerem ŞENTÜRK, Düzce Üniversitesi, keremsenturk@duzce.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi. Ramazan ARSLAN, Bartın Üniversitesi, rarslan@bartin.edu.tr

Yabancı Dil Editörü

Öğr. Gör. Hayri KAPSUK, Bülent Ecevit Üniversitesi

Yazım Kuralları ve Dil Bilgisi Sorumlusu

Dr. Öğr. Üyesi İbrahim ÇEMBERLİTAŞ, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Dr. Gökhan ALP, Harran Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi İbrahim ÇEMBERLİTAŞ

Turkey
drcemberlitas@gmail.com
ORCID: 0000-0002-2489-9060
Konular: Finansal Muhasebe,İslami Finans
Kurum: VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

Dr. Gökhan ALP

Turkey
alpgokhann@harran.edu.tr
Konular: Türk İslam Edebiyatı,Türk Dili
Kurum: HARRAN ÜNİVERSİTESİ