Dergi Kurulları

Sahibi

Batı Karadeniz Akademisyenler Derneği Adına Yönetim Kurulu Başkanı

Prof. Dr. Mahmut BOZAN, Bartın Üniversitesi

Prof. Dr. Mahmut BOZAN BARTIN ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-5936-7021 Türkiye
Siyaset Bilimi

Editör

Dergi Genel Editörleri

Doç. Dr. Ayhan KARAKAŞ, Bartın Üniversitesi

Doç. Dr. Süleyman AĞRAŞ, Düzce Üniversitesi
Doç. Dr. Ayhan KARAKAŞ Bartın Üniversitesi 0000-0001-9285-0552 Türkiye
Turizm
Doç. Dr. Süleyman AĞRAŞ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Strateji

Yayın Kurulu

Prof. Dr. Ali ABISHEV, Kazak Ekonomi Üniversitesi

Prof. Dr. Alisher RASULEV, Ekonomi Enstitüsü, Özbekistan

Prof. Dr. Bulat KUMEKOV, Gumilev Avrasya Milli Üniversitesi, Kazakistan

Prof. Dr. Cunus GANİYEV, Kırgızistan Tükiye Manas Üniversitesi, Econom03@gmail.com

Prof. Dr. Cusup PİRİMBAYEV, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi jusup.pirimbaev@manas.edu.kg

Prof. Dr. Fevzi OKUMUŞ, Rosen College of Hospitality Management, Fevzi.Okumus@ucf.edu

Prof. Dr. Gabriella Pappada, Universita del Salento, İtalya


Prof. Dr. Gani KAHEV, Tarım Bilimleri Akademisi, Kazakistan

Prof. Dr. İhsan ALP, Gazi Üniversitesi, ihsanalp@gazi.edu.tr

Prof. Dr. Joginder SINGH, Kurukshetra Üniversitesi

Prof. Dr. Kashif HUSSAIN, UCSI University, Malaysia

Prof. Dr. Kemal TİMUR, Gaziantep Üniversitesi kemaltimur@hotmail.com

Prof. Dr. Kubat TABALDİYEV, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi, kubatbek.tabaldiev@manas.edu.kg

Prof. Dr. Layli UKUBAYEVA, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi, layli.ukubaeva@manas.edu.kg

Prof. Dr. Mahmut KARTAL, Cumhuriyet Üniversitesi mkartal@cumhuriyet.edu.tr

Prof. Dr. Makhmad UMAROV, Ekonomi Enstitüsü, Tacikistan

Prof. Dr. Marufcan YOLDASHEV, Alisher Navoiy Nomidagi Toshkent Davlat Oʻzbek Tili va Adabiyoti Universiteti

Prof. Dr. Mehmet ZELKA Üsküdar Üniversitesi mehmet.zelka@uskudar.edu.tr

Prof. Dr. Nuriddin KAYUMOV, Tacikistan Bilimler Akademisi, Tacikistan

Prof. Dr. Orazaly SABDEN, Ekonomi Enstitüsü, Kazakistan

Prof. Dr. Rahman ALSHANOV, Turan Üniversitesi, Kazakistan

Prof. Dr. Said KINGIR Sakarya Üniversitesi saidkingir@sakarya.edu.tr

Prof. Dr. Stanislav IVANOV, Varna University of Management, Bulgaristan

Prof. Dr. Şah Murat ARIK Kütahya Dumlupınar  Üniversitesi sahmurat.arik@dpu.edu.tr

Prof. Dr. Tatiana PYSHKİNA, Moldova Ekonomi Çalışmaları Akademisi, Moldova

Prof. Dr. Tohtar ESRKEPOV, Turan Üniversitesi, Kazakistan, esirkepov@ramber.ru

Prof. Dr. Yalçın KARAGÖZ, Düzce Üniversitesi, yalcinkaragoz@duzce.edu.tr

Doç. Dr. Ali ÖZTÜREN, Eastern Mediterranean University, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

Doç. Dr. Ayşa KARIMŞAKOVA, Kırgızistan Bişkek Sosyal Bilimler Üniversitesi

Doç. Dr. Cengiz BUYAR, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi

Doç. Dr. Derviş BOZTOSUN, Erciyes Üniversitesi, dboztosun@erciyes.edu.tr

Doç. Dr. Erdoğan EKİZ, Team University, Taşkent, Özbekistan

Doç. Dr. Hasan ALİEV, Kırgızistan Almatı Alem Dilleri Üniversitesi

Prof. Dr. Mahmut BOZAN Bartın Üniversitesi mabozan@gmail.com

Doç. Dr. Meerim KÖLBAEVA, Kırgızistan İlimler Akademisi

Doç. Dr. Yaşar ÖZ, Bartın Üniversitesi, yasaroz@gmail.com

Doç. Dr. Zakir CHOTAEV, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi, zchotaev@gmail.com

Doç.Dr. Kamalbek KARYMSHAKOV, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi, karymshakov@gmail.com

Dr. Hale ÖZDOĞAÇ ÖZGİT, Cyprus International University, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

Dr. Norasibah ABDUL JALIL, International Islamic University, Malaysia

Doç. Dr. Said CEYHAN, Bartın Üniversitesi, sceyhan@bartin.edu.tr

Doç. Dr. Yıldırım YILDIRIM, Düzce Üniversitesi yildirimyildirim@duzce.edu.tr

Doç. Dr. Ahmet ÖZTEL, Bartın Üniversitesi, ahmetoztel@gmail.com

Doç. Dr. Faruk Kerem ŞENTÜRK, Düzce Üniversitesi, keremsenturk@duzce.edu.tr

Doç. Dr. Ramazan ARSLAN, Bartın Üniversitesi, rarslan@bartin.edu.tr

Alan Editörleri

Eğitim Bilimleri 

Doç. Dr. Rasim TÖSTEN, Siirt Üniversitesi

Pazarlama

Doç. Dr. Yıldırım YILDIRIM, Düzce Üniversitesi

Yönetim ve Organizasyon

Doç. Dr. Süleyman AĞRAŞ, Düzce Üniversitesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetim

Dr. Şaban ÖZTÜRK, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Muhasebe-Finans

Doç. Dr. Yaşar ÖZ, Bartın Üniversitesi

İstatistik 

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet ÖZTEL, Bartın Üniversitesi

Turizm

Doç. Dr. Ayhan KARAKAŞ, Bartın Üniversitesi

Uluslararası İlişkiler

Prof. Dr. Zafer AKBAŞ, Düzce Üniversitesi

İlahiyat

Doç. Dr. Said Nuri AKGÜNDÜZ, Abant İzzet Baysal Üniversitesi

İktisat

Doç. Dr. M. Said CEYHAN, Bartın Üniversitesi

Edebiyat

Dr. Gökhan ALP, Harran Üniversitesi, alpgokhann@gmail.com

Üretim Yönetimi

Dr. Öğr. Üyesi Bulut DÜLEK, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Muhasebe

Dr. Öğr. Üyesi İbrahim ÇEMBERLİTAŞ, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Doç. Dr. Rasim TÖSTEN Siirt Üniversitesi 0000-0001-5135-7286 Türkiye
Eğitim
Doç. Dr. Yıldırım YILDIRIM Düzce Üniversitesi Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu 0000-0002-5851-7788 Türkiye
Pazarlama
Doç. Dr. Süleyman AĞRAŞ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Strateji
Dr. Şaban ÖZTÜRK Y.Y.Ünv. Türkiye
Kamu Yönetimi
Doç. Dr. Yaşar ÖZ Bartın Üniversitesi 0000-0002-5290-3768 Türkiye
Muhasebe, Denetim ve Mali Sorumluluk
Doç. Dr. Ahmet ÖZTEL BARTIN ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, İŞLETME BÖLÜMÜ 0000-0002-9627-7850 Türkiye
Nicel Karar Yöntemleri
Doç. Dr. Ayhan KARAKAŞ Bartın Üniversitesi 0000-0001-9285-0552 Türkiye
Turizm
Prof. Dr. Zafer AKBAŞ Düzce Üniversitesi Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Türkiye
Uluslararası İlişkiler
Doç. Dr. Said Nuri AKGÜNDÜZ ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ Türkiye
Din, Toplum ve Kültür Araştırmaları
Yrd. Doç. Dr. M Said CEYHAN Bartın Üniversitesi Türkiye
Makro İktisat
Doç. Dr. Bulut DÜLEK VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-3474-7220 Türkiye
Üretim ve Operasyon Yönetimi
Doç. Dr. İbrahim ÇEMBERLİTAŞ VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-2489-9060 Türkiye
Finans ve Yatırım
Dr. Gökhan ALP HARRAN ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Osmanlı Sahası Klasik Türk Edebiyatı

Yabancı Dil Editörü

Öğr. Gör. Hayri KAPSUK, Bülent Ecevit Üniversitesi

Öğretim Görevlisi Hayri KAPSUK ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Türkiye
İngiliz ve İrlanda Dili, Edebiyatı ve Kültürü

Yazım Kuralları ve Dil Bilgisi Sorumlusu

Dr. Öğr. Üyesi İbrahim ÇEMBERLİTAŞ, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Dr. Gökhan ALP, Harran Üniversitesi

Öğr. Gör. Nilüfer Şahin TEZCAN

Doç. Dr. İbrahim ÇEMBERLİTAŞ VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-2489-9060 Türkiye
Finans ve Yatırım
Dr. Gökhan ALP HARRAN ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Osmanlı Sahası Klasik Türk Edebiyatı
Turizm

Dergiye gönderilen tüm makaleler, değerlendirme sürecinden önce intihal programıyla kontrol edilmektedir.   cc by nc sa 4.0 ile ilgili görsel sonucu  

USOBED Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) altında çalışmaktadır. https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/